Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktionskurs för användare Del 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktionskurs för användare Del 2"— Presentationens avskrift:

1 Introduktionskurs för användare Del 2
Hur används GIS? Introduktionskurs för användare Del 2

2

3 Interaktivt handläggarstöd

4 GIS i älgjaktshandläggningen

5 GIS i hemtjänstplaneringen

6 Gå till Infokartan Visa på Infokartan

7 GIS i räddningstjänsten

8 Hur påverkas organisationen?
En etablerad användning av GIS innebär förändringar i arbetssättet genom att aktuell geografisk information och möjlighet till geografiska analyser kan göras tillgängliga direkt på skrivbordet, eller i fält via modem och mobiltelefon, den geografiska informationen kan kopplas ihop med annan information, all information som inte är sekretessbelagd kan göras sökbar och enkelt tillgänglig, överföring av information blir avsevärt enklare såväl inom egen organisation som till andra organisationer eller till allmänheten. Det blir mindre av manuellt letande, kopierande och annat förberedelsearbete. Förutsättningarna för att distribuera information förändras radikalt. Detta innebär i sig en utmaning. Här ligger kanske den största rationaliseringspotentialen.

9 Hur fattar man beslut mha GIS?
GIS är ett utmärkt hjälpmedel för framställning av beslutsunderlag. Det är dock viktigt att kritiskt granska utdata för att förstå osäkerheter och begränsningar. Vad står den använda geografiska informationen för – och vad står den inte för? Vilken kvalitet har de data jag använt? Uppfylls alla relevanskriterier? Hur bra är den aktuella verksamheten beskriven inför utveckling av den utnyttjade GIS-tillämpningen? Har en ordentlig verksamhetsmodellering genomförts som grund för GIS- tillämpningen? Kan man, med använd GIS-tillämpning, verkligen utföra de analyser, eller bearbetningar, som det aktuella ärendet kräver?

10 Enkel klickbar karta med sökfunktion

11 Enkel klickbar karta med sökfunktion

12 Enkel klickbar karta med sökfunktion

13 Skräddarsydda analyser

14 Enbart titta på karta

15 GIS-analys på webben

16 GIS-analys på webben

17 Exempel 8 Planer och bestämmelser
Kommunens totalt drygt 350 detaljplaner med ursprung från 1920-talet och framåt, finns nu digitaliserade och kommer under 1999 att göras tillgängliga via Solen. I kombination med fastighetsregistret kan gällande bestämmelser sökas fram för alla fastigheter som berörs av planbestämmelser. I Solen finns också andra typer av markreglerande bestämmelser,exempelvis naturreservat och naturvårdsområden. Handläggarstöd i GIS

18


Ladda ner ppt "Introduktionskurs för användare Del 2"

Liknande presentationer


Google-annonser