Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5. Att utnyttja geografin till sin fördel – Några nyckelord Att nyttja all tillgänglig information Geografisk belägenhet – kopplar ihop information från.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5. Att utnyttja geografin till sin fördel – Några nyckelord Att nyttja all tillgänglig information Geografisk belägenhet – kopplar ihop information från."— Presentationens avskrift:

1 5

2 Att utnyttja geografin till sin fördel – Några nyckelord Att nyttja all tillgänglig information Geografisk belägenhet – kopplar ihop information från många håll Topologi – geografisk relation till andra föremål Studier och prognoser Alternativa händelser och förlopp

3 Gemensam tillgång till data Förv 1 Förv 3 Förv 2 Bolag 1 Politiker Förv 4 ! Gemensamma principer för beskrivning och överföring av data Data med överenskommen innebörd Enhetlig stuktur för metadata och kvalitet Automatik vid import och leverans av data

4 Gemensam tillgång till data ’TittskåpsGIS’ Enkla analyser Skapa data mm GIS-specialist Handläggare Enhetschef Avdelningschef Förvaltningschef

5 Gemensamma data för GIS och verksamhetssystem Datautbyte inom den valda tekniska lösningen GIS Verksamhetssystem ’TittskåpsGIS’ GIS-specialist

6 Informationskvalitet En grundläggande förutsättning för gemensam användning Kvalitetssäkrad produktionKvalitetsdeklaration Relevanta produktionsmetoderNär Successiva kvalitetskontrollerHur Aktuella manualer för kval kontrollAv vem Protokoll över kval kontollFör vilket ändamål En del av dataleveransGeometrisk noggrannhet Viktig info för användarenAnvändas Soplådan JaNej

7 Land Use H ydrography Geology etc... Beslut Analys Datahantering Datakällor Verkligheten Datainsamling Databasuppbyggnad Dataintegration och analys Underlag för beslutsfattare Vidta åtgärder GIS - ett kontinuerligt använt verktyg i beslutsprocessen Källa: StrateGIS, Mats Söderström, 1999

8 Att utveckla processer Omvärldens krav Interna krav Mer komplexa förhållanden Mindre feltolerans TempoökningDet kontinuerliga lärandet Arbetsorganisation och -former Ny information Nya samverkansformer Nya kommunikationssätt

9 Ny teknik  utvecklad arbetssätt  utvecklade processer  bättre beslut Från sekventiellt till parallellt arbetssätt Från hierarkiskt till nätverksbildande arbetssätt

10 ‘Mjuka’ förutsättningar Teknisk lösning Kunniga medarbetare Etik Aktuella ar bets- beskrivningar

11 Samordnad dataförsörjning med uppbyggnad och ajourföring på ett ställe Källa: Konsultgruppen Sjöstrand & Risby Nyttoeffekter i planeringsprocessen Effektivisering! IT-kontoret - organiserar och underhåller databaser Planeringskontoret Skapar och analyserar data Tekniska kontoret Datafångst och ajourföring Kommunled- ning Övriga förvaltningar

12 Effektivare tack vare att parallella arbetsprocesser möjliggörs Källa: Eken och Arken, Konsultgruppen Sjöstrand & Risby Nyttoeffekter i planeringsprocessen Effektivisering! IT-kontoret - organiserar och underhåller databaser Planeringskontoret Skapar och analyserar data Tekniska kontoret Datafångst och ajourföring Kommunled- ning Övriga förvaltningar

13 Organisation och införande Alla på tåget och gemensam utbildningsplattform nödvändigt! IT-kontoret Förvaltning Tekniska kontoret Kommunledning Förvaltning Strategier, mål, spelregler Verksamhetskunskap IT-kompetens GIS och MBK-kunskap Samordning Källa: Konsultgruppen Sjöstrand & Risby, 1999

14 Dataförsörjning och –förvaltning – krav på funktioner och kompetens

15 Att ordna sina data Arkiv- databas Admin. data- bas inkl metadata Utlev till användareöver nätet Inleverans- databas Inleve- rans Utleve- rans (Batchar) Utleverans- databas

16 Effekter av GIS-användning – att förändra sätt att arbeta och fatta beslut Att nyttiggöra investeringar i information Fördjupa den Samordna informa- demokratiska tionshanteringen processen inom organisationen GIS Högre träffsäkerhet Fokusera på det väsent- i prognoser liga och sortera bort annat Gemensam till- Se nya sammanhang gång till information = Hitta nya, tidigare ej kända be- högre effektivitet roenden

17 Kvalitetsaspekter på GIS-användning Bättre ärendehandläggning Lägre kostna- Arbeta med dagens der för data information i digi- talt format GIS Göra rätt saker Göra saker rätt Bättre beslutskvalitet Mindre spilltid Bättre innehåll i arbetet

18 Glöm inte bort de här faktorerna! Doktrin Organisation Information Tillämpningar Funktionalitet Data Användaren Maskinvara Utbildning Programvara Informations-Etik hantering

19 Att bara behöva hämta information på ett ställe = att spara mycket tid och besvär Koordinater FotoRitningar Tekniska Karta beskriv- ningar EgenskaperVideo- (Attribut)sekvenser Data från register


Ladda ner ppt "5. Att utnyttja geografin till sin fördel – Några nyckelord Att nyttja all tillgänglig information Geografisk belägenhet – kopplar ihop information från."

Liknande presentationer


Google-annonser