Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De valda och de smorda: eliter, kön och den nordiska moderniteten Anita Göransson, Linköpings universitet Kön och makt-konferensen, Reykjavik, 18-19 november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De valda och de smorda: eliter, kön och den nordiska moderniteten Anita Göransson, Linköpings universitet Kön och makt-konferensen, Reykjavik, 18-19 november."— Presentationens avskrift:

1 De valda och de smorda: eliter, kön och den nordiska moderniteten Anita Göransson, Linköpings universitet Kön och makt-konferensen, Reykjavik, 18-19 november 2009

2 Vad är jämställdhet? Män och kvinnor skall ha samma makt att forma samhället och sina liv.

3 Andel kvinnor och män på toppen: 1989 Sverige 13 % kv 87 % män 1991 Finland 13 % 87 % 1999 Danmark 12 % 88 % 2000 Norge 17 % 83 % 2001 Sverige 26 % 74 %

4 Könsuppdelad makt: Kvinnor främst i politiken och på offentligstyrda positioner på andra områden (statliga företag, public service-medier, statliga forskningsråd). Män främst i näringslivet och ekonomiska positioner på andra områden. Även kollegialt tillsatta nyckelpositioner, som bestämmer viktiga symbolvärden (Nobelkommittéerna, Svenska akademien; kommersiella medier, privata forskningsstiftelser).

5 Nordiska eliter skiljer sig från andra: I Norden finns två olika eliter – den exklusiva eliten med hög social bakgrund och hög utbildning. Och den folkliga som är som folk är mest och gjort karriär via politiken eller organisationslivet. Fler kvinnor här.

6 Vilka kvinnor når toppen? Kvinnorna på toppen har oftare än männen haft en yrkesverksam, utbildad och föreningsaktiv mor. De är ofta ensamstående med barn eller gifta med män i samma karriär. Skillnaden större mellan fält än mellan könen inom fälten.

7 Jämställdhetspolitikens två paradoxer Allt smalare rekrytering, större specialisering, allt mer separata fält Fler kvinnor på synliga toppositioner, färre toppchefer på lokal och regional nivå

8 Näringslivet – ett extremfall Män på toppen möter sällan kvinnliga kolleger på samma nivå De lever oftare i traditionella familjer med hemmafru än andra män, har fler barn men tar ut mindre föräldraledighet än andra män i eliten

9

10

11 Vilka hinder finns för kvinnor? Kvinnorna anser: rekrytering sker via informella nätverk, kvinnor förbigås, många män vill inte samarbeta med kvinnliga chefer. Männen anser: kvinnorna söker inte toppjobb tillräckligt ofta. Men toppjobb söks inte – de erbjuds!

12 Fel diagnos ger ingen förbättring Utbud på kompetenta kvinnor finns, men hur ökar man näringslivets efterfrågan på dem?

13 Tack!


Ladda ner ppt "De valda och de smorda: eliter, kön och den nordiska moderniteten Anita Göransson, Linköpings universitet Kön och makt-konferensen, Reykjavik, 18-19 november."

Liknande presentationer


Google-annonser