Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TOPPKÄNNING SSBF:s omvärldsanalys 2009 Presentationsmaterial © Svenska Studentbostadsföreningen 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TOPPKÄNNING SSBF:s omvärldsanalys 2009 Presentationsmaterial © Svenska Studentbostadsföreningen 2009."— Presentationens avskrift:

1 TOPPKÄNNING SSBF:s omvärldsanalys 2009 Presentationsmaterial © Svenska Studentbostadsföreningen 2009

2 Studenterna Bostadsmarknaden Politik Utredningar Analys

3 2008: Ökning av främst internationella studenter 2009: Ökning av svenska studenter Lågkonjunktur och ungdomskullar 20 procentig ökning av antalet sökande till ht 2009 (enbart svenska sökande) Ca 15 procent fler antagna efter första antagningsbeskedet Antal sökande Förändring 2008-2009 (%) -19 år35 36532 20-24 år130 99520 25-29 år62 33521 30-34 år30 77516 35 år -70 30615 Totalt329 77620 Antal sökande till höstterminen 2009

4 Fortsatt ökning, genomsnitt 13 procent per år Läsåret 2007/2008 utgjorde internationella studenter 8 procent Internationella studenter

5 19 300 Free-movers (62 procent av int. studenter) Land Antal studenter Kina1 890 Pakistan1 671 Finland1 232 Iran860 Indien775 Bangaldesh545 Tyskland518 USA282 Ryssland279 Frankrike261 Studenter från Asien ökar mest 50 procent från Europa 35 procent från Asien 80 procent av free-movers under 29 år Free-movers De 10 största ursprungsländerna för free-movers

6 Internationella studenter 13 500 Utbytesstudenter (38 procent av int. studenter) 80 procent kommer från Europa Väldigt unga, 85 procent under 25 år Främst tekniska utbildningar och lärosäten Utbytesstudenter De 10 största ursprungsländerna för utbytesstudenter Land Antal studenter Tyskland2 626 Kina2 253 Frankrike1 751 Finland1 741 Pakistan1 688 Spanien1 134 Indien866 Iran862 USA806 Nederländerna662 Vanligast att stanna i Sverige en termin

7 Internationella studenter Högst mobilitetsindex (andel in- och utresande studenter) har Lunds universitet Fler inresande än utresande studenter i Sverige Totalt 24 000 studenter utomlands, alltså flest free-movers 5000 svenska studenter utomlands i olika utbyten

8 124 av 290 kommuner uppger att de har bostadsbrist Främst saknas mindre hyresrätter 60 procent av landets befolkning bor i kommun med brist Unga och gamla drabbas …men enbart 50 av 290 kommuner har ungdomsbostäder Totalt finns 3 000 ungdomsbostäder i Sverige Andel kommuner med bostadsbrist

9 23 750 bostäder påbörjades 2008 – varav 4 700 hyresrätter Både konjunkturnedgång och slopade bidrag har spelat in Minskning på 35 procent sen 2007 Ytterligare minskning 2009 Kommunerna förväntar sig ökning med 30 procent 2010 Byggandet Kommunernas förväntningar – och faktiskt byggande

10 17 högskolekommuner uppger brist på studentbostäder Ökad efterfrågan och köer redan i mars 25 högskolekommuner uppger balans 20 procent av SSBF medlemmarna upplevde brist på studentbostäder på orten i mars Ytterligare ökad efterfrågan inför höstterminen 2009 Studentbostäder Norrköping Stockholm Lund Malmö Luleå SundsvallÖrebro KarlstadSkövde LinköpingNorrtäljeVisby GöteborgHelsingborgUppsala Kraftigt ökad efterfrågan Ökad efterfrågan Oförändrad efterfrågan Minskad efterfrågan Uppskattad efterfrågan på Studentbostäder inför höstterminen 2009

11 Byggandet av studentbostäder har avtagit sedan början av 2000-talet Sex SSBF medlemmar färdigställde 733 studentbostäder 2008 Ungefär 1 200 studentbostäder under 2009 och 2010 Studentbostäder Tillskott av studentbostäder, 2002-2008 Två företag har beslutat sig för att bygga nytt och åtta företag planerar att bygga

12 Inga större löften under året Mats Odell sagt att fastighetsavgift på studentbostäder ska bort Ekonomiska läget gör att dyra reformer och löften blir svårgenomförda Ägarlägenheter i nyproducerade hus – det enda nya Valår 2010 – troligt att det händer saker under det kommande året

13 Förändring av allmännyttans villkor är på gång Bred uppgörelse – även SABO och Hyresgästföreningen är med på tåget Hur kommer det bli? Inga kommunala fördelar (lån, borgensåtaganden, etc.) Affärsmässighet i driften Allmännyttiga bolagen Hyressättningen Större hänsyn till lägesfaktorn Allmännyttans hyresnormerande roll tas bort Gräns eller skyddsregel som begränsar årlig hyreshöjning Allmännyttan och hyrorna

14 Boverket har inlett utredning om studenternas boende Svenska Studentbostadsföreningen deltar aktivt med information, etc. Identifiera särskilda problemområden Fokus på frågor som inte är budgetrelaterade Boverket

15 Ingen proposition om avgifter för internationella studenter Istället: Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid Konkurrera på samma villkor som resten av världen Sverige erbjuder gratis undervisning till hela världen Avgifter i högskolan Avgifter bör införas i framtiden Diskuterar ansökningsavgift för internationella studenter

16 Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt Boendefrågor lämnas i princip utanför Studiesociala utredningen StudiemedelBostadsbidragÖkad genomströmning

17 Föreslår höjning på 400 kr/månad Studiesociala utredningen Studiemedel Nio utbetalningstillfällen á 9 086 kr Studenterna kommer ha 121 kr över varje månad …enligt utredningen Inkomster Studiemedel 4v7 820 Utgifter Bostad3 090 Mat, hemlagad inkl matlåda1 620 Kläder/skor520 Hygien, hälsovård260 TV/mobil/telefon770 Kåravgift60 Studiematerial778 Hemförsäkring140 Förbrukningsvaror110 Lokaltrafik640 Tandvård36 Fritid400 El264 Summa utgifter8 688 Resultat-868 Fribeloppsgränserna förändras kraftigt Studiemedel ska beviljas 8 terminer generellt – därefter prövning SFS studentbudget 2009

18 Även äldre studenter ska kunna få bidraget Studiesociala utredningen Bostadsbidrag Föreslås räkna om inkomstnivåerna - tjäna mindre En student kan i fortsättningen tjäna max 4 000 kr/ år utöver studiemedlen

19 Sverige och Danmark har äldst studenter i världen Studiesociala utredningen Ökad genomströmning Undersökt exempelvis examensbonusar och peng-för-poäng Ändrade studiemedelsregler är tillräcklig reform

20 Lars Leijonborg sa genast nej till flera förändringar Studiesociala utredningen Konsekvenser Enbart 14 procent har bostadsbidrag – 30 procent betalar tillbaka Studiemedelshöjning är bättre än behållet bidrag Fribeloppen kommer höjas 3 av 4 regeringspartier gick till val med löfte om höjda studiemedel

21 Syfte att utreda lärosätenas frihet från staten Autonomiutredningen Berör främst styrningen av högskolor och universitet Akademiska Hus ska överföras till att ägas gemensamt av lärosätena Vinst och avkastning tillfaller lärosätena Kapitalbas och säkerhet för lärosätena Lärosätena föreslås få bygga, äga och förvalta t.ex. studentbostäder

22 Autonomiutredningen Enbart hyra ut bostäder till internationella studenter idag Exempelvis KTH vill bygga studentbostäder Studentbostäder – konkurrensmedel Diskussionen kring utredningen kretsar kring de andra delarna Minskad kontroll över högskolorna …och minskade intäkter från Akademiska Hus Remisstiden gick ut i maj, väntar på resultatet

23 Toppkänning Studenterna Fler studenter – som väntat 2009 är bara i början av vägen mot toppen Inga avgifter i sikte med det närmaste …fortsatt hög andel internationella studenter Osäkert läge med tanke på konjunkturen …studenterna kommer vara många oavsett PolitikStudiemedelBostadsbyggande

24 Toppkänning Studenterna Talats om höjning sedan regeringsskiftet Inväntat studiesociala utredningen Leiojonborg sa nej. Men… …3 av 4 fyra regeringspartier säger ja …centern vill ha höjning med 2009 års budget Studiemedel

25 Toppkänning Studiemedel Fastighetsavgiften lever – även fortsättningsvis För studentbostäder: Inget avskaffande - förändring Allmännyttan och hyrorna förändras under mandatperioden Affärsmässighet och frihet från kommunerna Lägesfaktorn och friare hyressättning Politik Ingen hyresnormerande roll för allmännyttan Ägarlägenheter införs på riktigt Även i existerande bestånd

26 Toppkänning Politik Minskning med 45 procent första halvåret 2009… …jämfört med det dåliga året 2008 Inga stimulanser att vänta Regeringen skyller på konjunkturen Inga större nytillskott närmaste tiden Bostadsbyggande Påbörjade bostäder första halvåret, 2004-2009


Ladda ner ppt "TOPPKÄNNING SSBF:s omvärldsanalys 2009 Presentationsmaterial © Svenska Studentbostadsföreningen 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser