Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk Kablageförening 6 maj 2014. Föreningens tjänster -Leveransbestämmelser -Kurs i Leveransbestämmelser -Underleverantörsbarometern -ELMIA Subcontractor-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk Kablageförening 6 maj 2014. Föreningens tjänster -Leveransbestämmelser -Kurs i Leveransbestämmelser -Underleverantörsbarometern -ELMIA Subcontractor-"— Presentationens avskrift:

1 Svensk Kablageförening 6 maj 2014

2 Föreningens tjänster -Leveransbestämmelser -Kurs i Leveransbestämmelser -Underleverantörsbarometern -ELMIA Subcontractor- aktiviteter -Överskottsmodulen -Försäkring anpassad till branschens behov -Lagpunkten.se

3 På G i föreningen Överskottsmodul optimering Kontakt med andra organisationer i Europa Kablage High-tech dag i höst Mer?

4 Leveransbestämmelser och hur man kan använda dem

5 Kablageföreningens Leveransbestämmelser Arbetsgrupp: medlemmar Remiss bland medlemmar Juridisk expertis Version 2010 Medlemmar: tillgång, tolkning och rådgivning (vad gäller t.ex. kombination av leveransbestämmelser med kundens avtal)

6 Om man inte skriver avtal …kan man då slippa juridiken?

7 Om man inte skriver avtal …då är det köplagen som gäller

8 ”Lawless are they who make their wills their law” William Shakespeare

9 IDAG… -Före avtalet -Uppkomsten av ett avtal -Avtalets Innehåll -Svensk Kablageförenings leveransbestämmelser

10 Före avtalet Leter of intent Sekretess

11 Letter of intent Avsiktsförklaring (som också kan vara bindande) Parterna vill få moralisk förbindelse Visa upp ”letter of intent” för styrelse, bank mm. Konfidentiell information

12 Sekretess Typ av information Otillåtna åtgärder Förbudstiden Påföljder (skadestånd, vite) Inte samma som konkurrensförbud

13 När du skall gå vidare

14 Uppkomsten av avtal Muntligt Skriftligt Brev/email

15 Avtalskrivning Från offert till komplicerat avtal

16 Bindande anbud AnbudsgivarenAnbudstagaren Anbud Då anbudstagaren har fått möjlighet att ta del av anbudet är anbudet bindande för anbudsgivaren

17 Acceptfrist AnbudsgivarenAnbudstagaren Anbud 2.Anbudstagaren har viss betänketid AnbudstagivarenAnbudstagaren Accepten 3. 1.

18 Oren accept AnbudsgivarenAnbudstagaren Anbud 10 kronor Accept 8 kronor

19 Avtalsinnehåll vid oren accept 2.Accept 8 kronor 3.Avtalsinnehållet = kanske 8 kronor - om anbudsgivaren förstått att anbudstagaren trodde att ren accept avgavs och anbudsgivaren inte protesterat 1.Anbud 10 kronor

20 Att teckna avtal.

21 Att teckna avtal… Fullmakter (behörighet) Parter (?) Avtalsfrihet…visst, men tvingande lagstiftning!

22 Avtalsstruktur Innehåll i offert/accept Innehåll i email-kommunikation Avtal Avtal + Allmänna Leveransbestämmelser Allmänna Leveransbestämmelser

23 . Avtalets innehåll Kablageföreningens Allmänna Leveransbestämmelser

24 1.Tillämplighet 2.Produktinformation/ritningar 3.Dokumentation 4.Leverans och leveranstid 5.Beställarens mottagande av den beställda produkten 6.Fel i den beställda produkten/tjänsten 7.Ansvar för skada orsakad av den beställda produkten 8.Betalning 9.Äganderättsförbehåll 10.Befrielsegrunder 11.Tvister 12.Preskription

25 Viktiga punkter (1) -Inledning och tillämplighet 1.2 avvikelser från bestämmelser måste avtalas skriftligen (underskrift) 1.3 Orderbekräftelsen bestämmande roll -Dokumentation 3.1 Handlingar/ritningar ägs av part som har utvecklat -Leverans 4.3 ansvar hos Beställaren om försening beror på Beställaren 4.7 hävning av avtal – inte annat skadestånd

26 Viktiga punkter (2) - Fel i produktion 6.9 fel som beror på Beställarens material drabbar ej Kablagetillverkaren 6.10 ansvar täcker inte sådant som uppstått på Beställarens felaktiga användning 6.11 begränsning i fel i produktion 6.12 felaktig reklamation: kostnader drabbar beställaren -Ansvar 7.2 Kablagetillverkarens ansvar gentemot tredje part

27 Viktiga punkter (3) -Betalning 8.4 Häva avtal 8.5 Stoppa vidare leveranser -Äganderättsförbehåll -Tvister 11.1 Skiljedom – förenklat upp till 5 miljoner 11.2 Allmän domstol- upp till 10 basbelopp 11.3 rätt till indrivning av till betalning förfallen fordran

28 För att leveransbestämmelser skall bli bindande…

29 Se till att standardavtalet blir en del av avtalet genom att 2.Skicka det till medkontrahenten 1.Hänvisa till det i meddelande till medkontrahenten 3.Att göra båda och är bäst

30 Parterna har hänvisat till olika standardavtal 1.Osäkert vad som gäller - Battle of Forms 2. Risken kan vara större än nödvändigt 3. Nödvändigt med fasta rutiner för hur avtal ingås

31 Fördelar med leveransbestämmelser (1) En investering (oftast bättre än egna avtal) Uppdateras ofta visar på styrka vid avtalsförhandlingar; man vet vad som gäller i varje enskild situation; de totala riskerna blir mer överblickbara;

32 Tänka på när man använder Allmänna Leveransbestämmelser Innehåll = avtal Eventuella avvikelser- reglera men inte ändra i själva texten

33 Överens när man tecknar. Men efter?.

34 Contract law is…. “Contract law is essentially a defensive scorched-earth battleground where the constant question is, “if my business partner was possessed by a brain-eating monster from beyond spacetime tomorrow, what is the worst thing they could do to me?” ― Charles StrossCharles Stross

35 Avtalstolkning Språklig tolkning Teleologisk tolkning Branschnormer Oklarhetsregeln

36 Hur starkt är ditt avtal? Man skall kunna processa (undvik gärna omöjliga tvistelösningsklausuler) Försäkring! Viktiga skyldigheter: förena med vite(?)

37 Hur gör jag? 1.Parter 2.Ansvar (indirekta kostnader !) 3.Avbeställningar/förseningar 4.Immateriella rättigheter 5.Tvistlösning

38 Hur gör jag när jag får/skall skriva ett avtal? 1.Undvik ”klippa-klistrametoden” 2.Allt det som inte berör den transaktionen: TAS BORT 3.Våga förhandla (mycket lättare när man är överens än efter) 4.Juridik kommer att spela roll…bättre att utforma villkor än att få dem på ”köpet” 5.Viktigt vid avtalsförhandling: FÖRSÄKRING

39 Komplicerat? Ring oss på Svensk Kablageförening Frantzeska Papadopoulou 08-4401196 frantzeska@sinf.se


Ladda ner ppt "Svensk Kablageförening 6 maj 2014. Föreningens tjänster -Leveransbestämmelser -Kurs i Leveransbestämmelser -Underleverantörsbarometern -ELMIA Subcontractor-"

Liknande presentationer


Google-annonser