Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skog Kunskap Kompetens Välfärd En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd Metla sammanslås med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skog Kunskap Kompetens Välfärd En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd Metla sammanslås med."— Presentationens avskrift:

1 Skog Kunskap Kompetens Välfärd En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd Metla sammanslås med Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI samt statistik av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike 1.1.2015. Den nya organisationen heter Naturresurscentralen.

2 11/19/2014 2 Uppgifter Skogsforskningsinstitutet (Metla) är en forsknings- och sakkunnigorganisation som utvecklar lösningar på utmaningar och frågor gällande skogsvård, skogarnas användning samt skogsrelaterade produkter, tjänster och immateriella värden.

3 De strategiska fokusområdena 11/19/2014 3 Skogarna och samhället Hållbara skogsodlingskedjor Skogsbrukets och skogsmiljöns informationslager Skogsbaserad företags- och näringsverksamhet

4 Strategiska mål 11/19/2014 4 Skogsnäringens ekonomiska, sociala och ekologiska verksamhetsförutsättningar och godtagbarhet blir bättre. Näringsverksamheten som baserar sig på skogarnas immateriella tjänster växer och blir mångsidigare. De hållbara skogsodlingskedjorna möjliggör en mångsidig användning av skogarna i föränderliga förhållanden. Näringsverksamheten som baserar sig på virke och skogsbiomassa blir starkare och värdet på produkterna och tjänsterna ökar. Skogsbrukets och skogsmiljöns informationslager utnyttjas på ett omfattande och effektivt sätt i syfte att främja bioekonomin och välfärden.

5 Forskningsprogrammen Mångsidigt utnyttjande av skogen (2014–2018) Trämaterial och virkesprodukter som bas för bioekonomi (2014–2018) Framtidens skogar och skogsskötsel (2012–2016) FORESTENERGY2020 (2012-2016) 11/19/2014 5 Skogar och vatten (2013 – 2017) Nya produkter och tjänster från skog och skogsbiomassa ( 2013-2018)

6 Övriga uppgifter Metla är ansvarig för flera centrala informationsservice - och myndighetsuppgifter inom skogssektorn Uppföljning av skogarnas hälsotillstånd Inventeringen av växthusgaser Skogsträdsförädling och skogsgenetiska registret Skogsstatistisk information Kontroll av bekämpnings- medel Uppgifter som virkesmätnings- lagen föreskriver National skogs- inventering 11/19/2014 6 Informations- tjänst för skogsskador

7 Organisation JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET DIREKTION ÖVERDIREKTÖR Forsknings- och utvecklingstjänster samt förmedling av kunskap och teknologi Kunder och andra intresse- gruppen Myndighetsuppgifter Kunder och andra intresse- gruppen 11/19/2014 7

8 Nationell och internationell Metla är en av de kändaste skogsforskningsorganisationerna i världen Metla är en processorganisation, som via sina regionala enheter samt olika styrgrupper och delegationer har kontaktytor över hela Finland. 11/19/2014 8

9 Finansiering & personal Personal Metla är den största skogsforskningsorganisationen i Europa, här jobbar 650 anställda av vilka 47 % är forskare. År 2013 var totalkostnaderna cirka 54 miljoner euro. Forskningens andel var 37 milj. euro Av kostnaderna stod jord- och skogsbrukministeriet för cirka 43 milj. euro, från övriga finansieringskällor (Miljöministeriet, Finlands Akademi, Tekes, EU, fonder, stiftelser osv.) kom ungefär 11 miljoner euro. 11/19/2014 9

10 Metla betjänar Beställnings- uppdrag och experthjälp Statistisk informationsservice Skogsbruks- modeller och -analyser Datasystem och metodologisk service Laboratorie- tjänster Miljökonsekvens- uppskattningar Know-how och utbildning Försäljning av Metlas publikationer Bildarkivet 11/19/2014 10

11 Metla publicerar Skogsstatistik årbok Metsäsektorin suhdannekatsaus Taimiuutiset Working Papers Dissertationes Forestales Pressmeddelanden, nyhetsbrev och nättjänster Metla publicerar i samarbete med Finska Forstvetenskapliga Samfundet: Metsätieteen aikakauskirja – på finska Silva Fennica – en internationell skogsvetenskaplig tidskrift på engelska 11/19/2014 11

12 Tack skog KUNSKAP konsekvens välfärd


Ladda ner ppt "Skog Kunskap Kompetens Välfärd En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd Metla sammanslås med."

Liknande presentationer


Google-annonser