Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgruppen för uppgörande av förslag till hur förvaltning och ekonomin handhas Delrapport 28.5.2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgruppen för uppgörande av förslag till hur förvaltning och ekonomin handhas Delrapport 28.5.2008."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgruppen för uppgörande av förslag till hur förvaltning och ekonomin handhas Delrapport 28.5.2008

2 Arbetsgruppens medlemmar Christina Öling, ordförande Markus Myllyoja Agneta Riddar Rabbe Eklund Alice Backström, sekreterare

3 Uppgifter som tilldelats gruppen Produktidentifiering och prissättning Nuvarande avtal och kommande Fastigheter Inventarier och stödtjänster Samordning av gemensam upphandling IT verksamhet

4 Vad har arbetsgruppen gjort hittills Avtalen – Listning av nuvarande avtal klar från båda parternas håll, med uppsägningstider odyl. – Avtalen har jämförts sinsemellan – Ett förslag till vilka avtal som bör åtgärdas ges till vårdnämnden

5 Vad har gruppen gjort hittills forts. IT-frågor – Förhandsutlåtande kring överföring av patientuppgifter och register, datasäkerhet! – Förhandlingar kring hur datakommunikationen skall skötas mellan enheterna, offert av VLT – Förhandsuppgifter beställda av dataleverantören på hur sammanslagning av datasystemen skall genomföras, Abilitas system

6 Korsholms kommun Gemensam server för hälsovården 200 Mbps Oravais HVC Tillgång till Medix, löner o bokföring 100 Mbps Vörå HS Tillgång till Medix 100 Mbps Maxmo RB 2 Mbps Särkimo RB 2 Mbps Nya dataförbindelser som behövs

7 Programkonverteringar tidtabell Budgetering april 2008 Arbetsgrupper för genomgång av koduppsättningar i oktober Konvertering av koduppsättningar påbörjas i november 12.1.2009, testfusion av databaserna 13-15.1.2009, personalen kollar testfusionen Databaserna fusioneras 30.1-1.2.2009

8 Vad har gruppen gjort hittills forts. Fastigheter – Diskussion med Korsholms fastighetschef Peder Pedersen kring uppgörande av ett enhetligt system för bestämmande av fastighetshyrorna, liknande som uppgjordes inom Österbottens Räddningsverk – Dataprogram för detta kunde inköpas gemensamt för kommunernas tekniska sektors del, men ännu inga prisuppgifter

9 Vad har gruppen gjort hittills forts. Prissättningen – De olika möjliga produkttyperna identifierats och målsättningen att hålla det på en enkel nivå med några huvudkategorier, möjlighet till förändringar om man märker att det behövs – Audiator har utarbetat ett förslag som presenteras skilt här efteråt


Ladda ner ppt "Arbetsgruppen för uppgörande av förslag till hur förvaltning och ekonomin handhas Delrapport 28.5.2008."

Liknande presentationer


Google-annonser