Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enklare faktura Seminarium 25 mars 2014. Uppdraget Centralt för en fungerande elmarknad är att kunderna får den information de behöver för att kunna göra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enklare faktura Seminarium 25 mars 2014. Uppdraget Centralt för en fungerande elmarknad är att kunderna får den information de behöver för att kunna göra."— Presentationens avskrift:

1 Enklare faktura Seminarium 25 mars 2014

2 Uppdraget Centralt för en fungerande elmarknad är att kunderna får den information de behöver för att kunna göra aktiva val Ei ska därför ge förslag på vad en faktura kan innehålla samt hur informationen ska presenteras Förslagen ska möjliggöra för kunder att i större utsträckning göra aktiva val Tillvarata kunskaper och erfarenhet hos Konsumentverket och andra relevanta aktörer

3 Tidplan Seminarium den 25 mars Förslagen klara senast 10 april, intern process Rapportering 30 maj

4 Avstämningar med aktörer Bilaterala möten med KoV, Energimarknadsbyrån, Svensk Energi och Oberoende Elhandlare Uppmaning om att lämna synpunkter på webben Dagens seminarium – Uppmaning att inkomma med synpunkter

5 Synpunkter från möten – Viktigt att inte skapa mer oklarheter – förvirra kunden – För lite information idag – Jämförpris med på fakturan, – Avtalets namn, avtalets längd, uppsägningstid, brytkostnader – Namn på avtal, avtalslängd, uppsägningstid, – Reglera gemensamma definitioner – Fakturan ett konkurrensmedel, helst ingen reglering alls Genomgående – anvisade kunder särskilt skyddsvärda

6 Synpunkter – webbnotis – Fakturan konkurrensmedel – Fakturan ska spegla kundens avtal – Ursprungsmärkning bör ej finnas med på fakturan Om den ska vara med så endast avseende kundens eget val – Konsumenternas rättigheter ska inte finnas på fakturan – Gemensam terminologi – regleras – Totalpris per kWh – Spotpris - definiera – Mer krav för anvisningsfakturor – Förbrukningsstatistik för mer än 13 månader – CO2 påverkan

7 Förslag, ny 8 kap 17 § (efter EED) En faktura från en elleverantör eller en nätkoncessionshavare ska innehålla avtalets namn och väsentlig information om elanvändarens avtal. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela föreskrifter om vad som avses med väsentlig information.

8 Alternativ med totalkostnad En faktura från en elleverantör eller en nätkoncessionshavare ska innehålla avtalets namn och väsentlig information om elanvändarens avtal samt totalkostnad per kilowattimme. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela föreskrifter om vad som avses med väsentlig information och totalkostnad per kilowattimme.

9 Förslag ny 8 kap 17 a § En anvisad elleverantörs faktura ska även innehålla uppgift om innebörden av ett anvisat elavtal samt uppgift om hur elanvändaren kan välja elavtal. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifterna enligt första stycket ska vara utformade.

10 Alternativ med totalkostnad En anvisad elleverantörs faktura ska även innehålla uppgift om innebörden av ett anvisat elavtal, totalkostnad per kilowattimme samt uppgift om hur elanvändaren kan välja elavtal. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifterna enligt första stycket ska vara utformade.

11 Innehåll i föreskrift; väsentlig information om elanvändarens avtal – Diskussion – Bindningstid – Uppsägningstid och villkor – Brytkostnader – Anläggnings-id och områdes-id även på elhandlarfakturan – Hänvisning till prisjämförelsesite – Jämförelsepris / totalkostnad per kWh – elhandel – Totalkostnad per kWh – elnät – Förbrukningsuppgifter – Reglerad gemensam terminologi – Utseende av ovan i ruta på fakturan – Annat

12 Konsekvenser Uppmaning - fundera över vilka konsekvenserna skulle vara för kunder, elhandlare och nätägare avseende: Vilka förändringar skulle förslagen medföra? – Kundservice (ökad eller minskad belastning) – Organisation – IT-system Hur många arbetstimmar skulle förslagen medföra? – Dels att införa – Dels löpande Vilka engångskostnader skulle förslagen medföra?

13 Tack för uppmärksamheten! www.ei.se www.elpriskollen.se


Ladda ner ppt "Enklare faktura Seminarium 25 mars 2014. Uppdraget Centralt för en fungerande elmarknad är att kunderna får den information de behöver för att kunna göra."

Liknande presentationer


Google-annonser