Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreningens verksamhet Föreningens verksamhet  Renodlad gymnastikförening, bildades 1953.  Ändamål; bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreningens verksamhet Föreningens verksamhet  Renodlad gymnastikförening, bildades 1953.  Ändamål; bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens."— Presentationens avskrift:

1 1 Föreningens verksamhet Föreningens verksamhet  Renodlad gymnastikförening, bildades 1953.  Ändamål; bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé och att med gymnastik stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet, gemenskap och kamratskap.  Omfattande verksamhet, främst i Stockholms södra stadsdelar (Aspudden, Fruängen, Hägersten, Midsommarkransen, Mälarhöjden, Skärholmen, Sätra, Västertorp, Älvsjö) samt viss verksamhet i angränsande stadsdelar som tillhör Huddinge kommun.  Föreningen har 1200 medlemmar, där över 1000 är aktiva (99 procent flickor/kvinnor, huvuddelen 4-20 år), inklusive 120 ledare.  För verksamhetens genomförande finns sektioner för Bredd-, Artistisk Gymnastik- (AG), Rytmisk Gymnastik- (RG) och Trupp. Hösten 2010 startar vi upp Cheerleading. 2010-09-24

2 2 Vi har ambitioner Vi har ambitioner  Vi vill erbjuda ännu fler barn och ungdomar att utöva gymnastik i olika former, men det kräver fler halltider, fler ledare och egen hall. Vår ambition är också att erbjuda personer med funktionshinder, invandrarbakgrund samt fler pojkar och vuxna gymnastikverksamhet.  En del av vår vision – ”SOL-flickornas GF skall vara en av landets mest kända gymnastikföreningar med omfattande bredd- och tävlingsverksamhet samt tävlingsgymnaster på högsta nationell nivå inom AG, RG och Trupp”.  Vi vill arrangera större regionala och nationella tävlingar, för att stimulera gymnasterna, stärka ekonomin och visa föräldrar och supporters underhållning på hemmaplan. 2010-09-24

3 3 Mer än 20 000 flickor har bl.a. fått utbildning, rörelseskolning, kamratskap och glädje genom SOL-flickorna. Kanske något har bidragit till att de blivit …..   OS-gymnast (Veronica Wagner)   Borgarråd i Stockholm (Kristina Alvendal)   GIH-lärare (Suzanne Lundvall, Jane Meckbach)   Informationschef på Apollo resor (Agneta Åstrand)   SVT-journalist/producent (Kerstin Holm, Susanne Lydin)   Ledamot i Europeiska gymnastikförbundet (Margaret Sikkens Ahlquist)   Premiärdansös på Operan (Marie Roxström)   Ledamot i Svenska Gymnastikförbundet (Ingrid Bergström, Suzanne Lundvall) 2010-09-24

4 4 Lokaler för gymnastik i Stockholm  Det finns bara två specialhallar för gymnastik i Stockholm – trots många klubbar och stor verksamhet.  Intresset för gymnastik växer i hela landet – men kan inte utvecklas i Stockholm p.g.a. lokalbrist.  Inte tillgång till alla skolidrottshallar (rektorer blockerar oss!)  Vi har väckt frågan om hallbehovet med idrottsförvaltningen vid flera tillfällen under 2000-talet.  En SOL-hall frilägger tider för andra idrotter. 2010-09-24

5 5 Idrottspolitik  Kommunfullmäktiges inriktningsmål – fler idrottsanläggningar på entreprenad eller i föreningsdrift.  Idrottsnämnden ska – tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar, prioritera barn och ungdomar.  Av stadens idrottspolitiska program framgår att flickor och kvinnor ska prioriteras. (stärker oss då SOL-flickornas GF nästan till hundra procent har verksamhet för den gruppen).  SOL-hallen uppfyller politikens intentioner.  Möjliggör att vi kan attrahera fler i åldern 10-20 år. 2010-09-24

6 6 Vad betyder en egen hall? De flesta större gymnastikföreningarna i landet har egen hall, vilket varit nödvändigt och framgångsrikt för att utveckla verksamheten för fler utövare (såväl bredd och elit). Exempel på svar på¨vad en egen hall har haft för betydelse;  Allt – skola, barn (Halmstad)  Enormt mycket – elit (Nikegymnasterna, Linköping)  Otroligt mycket (Örebro)  Allt! (Malmö)  Stort uppsving – trupp- och motionsgymnastik (Kämpinge)  Allt (Vänersborg) 2010-09-24

7 7 Varför egen hall?  Ändamålsenliga ytor för alla discipliner.  Utöka och utveckla verksamheten (idag 500 barn i kö).  Expanderande verksamhet och höga ambitioner.  Verksamheten kräver mycket utrustning. För att få optimal träningstid och mindre slitage vinns mycket tid att ha dem ständigt ”framme” (jämför med Åkeshovshallen).  Mindre transporter (närhetsprincipen).  Samverkan med skolor, fritids, pensionärsorganisationer, företag m.fl.  Koncentrera huvuddelen av våra uppvisningar, tävlingar och läger till en hall.  Föreningskansli på samma plats (arbetsmiljö). 2010-09-24

8 8 Behov, flexibilitet, kostnader  Lokalen i Fruängen har alla förutsättningar av behov och önskemål.  En specialhall för gymnastik, med modern utrustning och hög tillgänglighet.  För att förverkliga projektet ekonomiskt behövs flexibilitet och flera intressenter, ex. kommunen, föreningen, Idrottslyftet, Allmänna arvsfonden m.fl.  Drifts- och investeringskostnaderna är bara 1/3 – 1/4 för motsvarande nybyggnation. 2010-09-24

9 9 Vad har hänt under 2010 ?  I april uppmärksammar SOL idrottsförvaltningen om ledig lokal i Fruängen.  Idrottsnämnden 18 maj - uppdrag till förvaltningen att fortsätta samtalen med SOL.  SOL lämnar i juni underlag till förvaltningen om föreningsdrift och investeringsbidrag.  Vid idrottsnämndens möte 31 augusti lämnar förvaltningen rapport; - lyckosamt koncept att ingå långsiktiga avtal med privata fastighetsägare, - godkännande av stadsledningskontoret om liknande uppgörelse, - lämpligt att utveckla f.d. industrilokaler till idrottsanläggningar (redan exploaterad mark, god infrastruktur, stör ej boende eller inkräktar på allmänna ytor, - kräver omdisponeringar för investeringar och/eller tillföra särskilda investeringsmedel.  Idrottsnämnden tackar för informationen ……  Vad blir nästa politiska steg ? 2010-09-24

10 102010-09-24


Ladda ner ppt "1 Föreningens verksamhet Föreningens verksamhet  Renodlad gymnastikförening, bildades 1953.  Ändamål; bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens."

Liknande presentationer


Google-annonser