Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningens verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningens verksamhet"— Presentationens avskrift:

1 Föreningens verksamhet
 Renodlad gymnastikförening, bildades 1953.  Ändamål; bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé och att med gymnastik stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet, gemenskap och kamratskap.  Omfattande verksamhet, främst i Stockholms södra stadsdelar (Aspudden, Fruängen, Hägersten, Midsommarkransen, Mälarhöjden, Skärholmen, Sätra, Västertorp, Älvsjö) samt viss verksamhet i angränsande stadsdelar som tillhör Huddinge kommun.  Föreningen har 1200 medlemmar, där över 1000 är aktiva (99 procent flickor/kvinnor, huvuddelen 4-20 år), inklusive 120 ledare.  För verksamhetens genomförande finns sektioner för Bredd-, Artistisk Gymnastik- (AG), Rytmisk Gymnastik- (RG) och Trupp Hösten 2010 startar vi upp Cheerleading.

2 Vi har ambitioner  Vi vill erbjuda ännu fler barn och ungdomar att utöva gymnastik i olika former, men det kräver fler halltider, fler ledare och egen hall. Vår ambition är också att erbjuda personer med funktionshinder, invandrarbakgrund samt fler pojkar och vuxna gymnastikverksamhet.  En del av vår vision – ”SOL-flickornas GF skall vara en av landets mest kända gymnastikföreningar med omfattande bredd- och tävlingsverksamhet samt tävlingsgymnaster på högsta nationell nivå inom AG, RG och Trupp”. Vi vill arrangera större regionala och nationella tävlingar, för att stimulera gymnasterna, stärka ekonomin och visa föräldrar och supporters underhållning på hemmaplan.

3 Mer än 20 000 flickor har bl.a. fått utbildning, rörelseskolning,
kamratskap och glädje genom SOL-flickorna. Kanske något har bidragit till att de blivit …..  OS-gymnast (Veronica Wagner)  Borgarråd i Stockholm (Kristina Alvendal)  GIH-lärare (Suzanne Lundvall, Jane Meckbach)  Informationschef på Apollo resor (Agneta Åstrand)  SVT-journalist/producent (Kerstin Holm, Susanne Lydin)  Ledamot i Europeiska gymnastikförbundet (Margaret Sikkens Ahlquist)  Premiärdansös på Operan (Marie Roxström)  Ledamot i Svenska Gymnastikförbundet (Ingrid Bergström, Suzanne Lundvall)

4 Lokaler för gymnastik i Stockholm
 Det finns bara två specialhallar för gymnastik i Stockholm – trots många klubbar och stor verksamhet.  Intresset för gymnastik växer i hela landet – men kan inte utvecklas i Stockholm p.g.a. lokalbrist.  Inte tillgång till alla skolidrottshallar (rektorer blockerar oss!)  Vi har väckt frågan om hallbehovet med idrottsförvaltningen vid flera tillfällen under 2000-talet.  En SOL-hall frilägger tider för andra idrotter.

5 Idrottspolitik  Kommunfullmäktiges inriktningsmål – fler idrottsanläggningar på entreprenad eller i föreningsdrift.  Idrottsnämnden ska – tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar, prioritera barn och ungdomar.  Av stadens idrottspolitiska program framgår att flickor och kvinnor ska prioriteras. (stärker oss då SOL-flickornas GF nästan till hundra procent har verksamhet för den gruppen).  SOL-hallen uppfyller politikens intentioner.   Möjliggör att vi kan attrahera fler i åldern år.

6 Vad betyder en egen hall?
De flesta större gymnastikföreningarna i landet har egen hall, vilket varit nödvändigt och framgångsrikt för att utveckla verksamheten för fler utövare (såväl bredd och elit). Exempel på svar på¨vad en egen hall har haft för betydelse;  Allt – skola, barn (Halmstad)  Enormt mycket – elit (Nikegymnasterna, Linköping)  Otroligt mycket (Örebro)  Allt! (Malmö)  Stort uppsving – trupp- och motionsgymnastik (Kämpinge)  Allt (Vänersborg)

7 Varför egen hall?  Mindre transporter (närhetsprincipen).
 Ändamålsenliga ytor för alla discipliner.  Utöka och utveckla verksamheten (idag 500 barn i kö).  Expanderande verksamhet och höga ambitioner.  Verksamheten kräver mycket utrustning. För att få optimal träningstid och mindre slitage vinns mycket tid att ha dem ständigt ”framme” (jämför med Åkeshovshallen).  Mindre transporter (närhetsprincipen).  Samverkan med skolor, fritids, pensionärsorganisationer, företag m.fl.  Koncentrera huvuddelen av våra uppvisningar, tävlingar och läger till en hall.  Föreningskansli på samma plats (arbetsmiljö).

8 Behov, flexibilitet, kostnader
 Lokalen i Fruängen har alla förutsättningar av behov och önskemål.  En specialhall för gymnastik, med modern utrustning och hög tillgänglighet.  För att förverkliga projektet ekonomiskt behövs flexibilitet och flera intressenter, ex. kommunen, föreningen, Idrottslyftet, Allmänna arvsfonden m.fl.  Drifts- och investeringskostnaderna är bara 1/3 – 1/4 för motsvarande nybyggnation.

9 Vad har hänt under 2010 ?  I april uppmärksammar SOL idrottsförvaltningen om ledig lokal i Fruängen.  Idrottsnämnden 18 maj - uppdrag till förvaltningen att fortsätta samtalen med SOL.  SOL lämnar i juni underlag till förvaltningen om föreningsdrift och investeringsbidrag.  Vid idrottsnämndens möte 31 augusti lämnar förvaltningen rapport; - lyckosamt koncept att ingå långsiktiga avtal med privata fastighetsägare, - godkännande av stadsledningskontoret om liknande uppgörelse, - lämpligt att utveckla f.d. industrilokaler till idrottsanläggningar (redan exploaterad mark, god infrastruktur, stör ej boende eller inkräktar på allmänna ytor, - kräver omdisponeringar för investeringar och/eller tillföra särskilda investeringsmedel. Idrottsnämnden tackar för informationen …… Vad blir nästa politiska steg ?

10


Ladda ner ppt "Föreningens verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser