Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Renoveringsstrategi Workshop Bebo 2013-05-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Renoveringsstrategi Workshop Bebo 2013-05-15."— Presentationens avskrift:

1 Renoveringsstrategi Workshop Bebo

2 Två Regeringsuppdrag Nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader och Hinder för energieffektivisering Energimyndigheten och Boverket

3 Uppdrag i RB 2013: Hinder för energieffektivisering – delade incitament
Enligt EED (art.19.1a) ska MS om nödvändigt se över lämpliga styrmedel för att hantera delade incitament. Uppdraget innefattar analys av läget – inga styrmedelsförslag Delade incitament = s.k. split incentive mellan ägare och brukare. Situationer då (ekonomiska) fördelar av en energibesparing/-effektivisering inte tillfaller den som bekostar investeringen. Inköp av energieffektiv utrustning kan då utebli. Både om- och nybyggnad. Flerbostäder och lokaler. Ej småhus, fritidshus, jordbruk, industri.

4 Vem, vad & när? Boverket och Energimyndigheten tillsammans
(Nikolaj Tolstoy, Pål Sjöberg, Ann Petersson) (Anna Lock, Sandra Andersson, Emma Thornberg) På lämpligt sätt tillvarata kunskap och erfarenhet inom berörda organisationer på området Metod: - Litteraturstudier - Träffar och intervjuer - Ev. hearing i höst (sept/okt) Rapporteras senast 31 dec 2013 Vi vill höra era erfarenheter av hinder om delade incitament, om ni känner till olika åtgärder som provats för att öka delaktigheten och få incitament för energieffektiviserande åtgärder.

5 Varför renoveringsstrategi?
EU, och Sverige, når inte uppsatta energieffektiviseringsmål till 2020. Lagar och författningar för att följa EED-direktivet ska vara genomförda till den 5 juni 2014. Artikel 4 som avser den nationella renoveringsstrategin har ett längre perspektiv. Syftet är att få till stånd investeringar i renovering av bostadshus och kommersiella byggnader, både offentliga och privata. Strategin ska användas av regeringskansliet och kan utgöra ett underlag för precisering av nationella effektiviseringsmål.

6 Diskussionspunkter Översikt det nationella byggnadsbeståndet
Kostnadseffektiva renoveringsmetoder (Hinder och drivkrafter) Styrmedel o åtgärder Ett framtidsinriktat perspektiv Förväntade energibesparingar till 2050 Samhällsekonomiska nyttor o kostnader

7 Diskussionspunkt 1 - Hinder
Gruppvis diskussion av svar på frågorna Vilka hinder vill ni lyfta till hela gruppen? Skriv på Post-It Lappar Presentera för övriga vilka hinder som lyfts och varför. Alla kommenterar dessutom hur ni ser på delade incitament Typer av hinder Finansiella Institutionella/Administrativa Medvetenhet o kompetens Övriga Hinder Finansiella Finansiering Förväntad Pay-Back Investeringshorisont Alternativ användning Adekvata prissignaler Institutionella/Administrativa Regler o planeringsfrågor Institutionella Strukturella Flera aktörer Medvetenhet o kompetens Medvetenhet Attityd Kunskap Handling Intention Vidmakthålla beteende Drivkrafter Lönsamhet Varumärke Säkerhet mot prisfluktuationer Positiva sidoeffekter (ex värdeökning av fastigheter)

8 Diskussionspunkt 2 - Drivkrafter
Gruppvis diskussion av svar på frågorna Vilka Drivkrafter vill ni lyfta till hela gruppen? Skriv på Post-It Lappar Presentera för övriga vilka drivkrafter som lyfts och varför. Alla kommenterar dessutom hur ni ser på drivkrafter för att gå längre än rent företagsekonomiskt lönsamma åtgärder Hinder Finansiella Finansiering Förväntad Pay-Back Investeringshorisont Alternativ användning Adekvata prissignaler Institutionella/Administrativa Regler o planeringsfrågor Institutionella Strukturella Flera aktörer Medvetenhet o kompetens Medvetenhet Attityd Kunskap Handling Intention Vidmakthålla beteende Drivkrafter Lönsamhet Varumärke Säkerhet mot prisfluktuationer Positiva sidoeffekter (ex värdeökning av fastigheter)

9 Färdplan 2050 för God Bebyggd Miljö
TWh

10 Bild Heftig

11 Ägardirektiv renovering
Mål Basår År Mål Max nybyggn. BBR min 50% 172 kWh/ m2,år -5% 2011 2012 X Två ägare -20% 2007 2016 -30% 2010 2015 Föredöme Helhetssyn miljö 145 kWh/m2,år -12% 2008 2014 Framkant + miljöcertifierat -9,3 % Klimatneutrala 2030 -30 % 1995 2020 144 kWh/m2.år Energisnålare hus, miljövänligt Minskad energianv, klimatpåverkan -50% CO2 2023 101 kWh/m2,år t 2016 -50% större omb Sunda, energisnåla hus, 127 kWh/m2,år Kontinuerligt arbete med EE o förnyb Arbeta med EE V–2,5% El–1,5% per år Minska CO2 V -20% El-15% 2005

12 Vad behövs för styrmedel för att klara visionen
Riktvärden för vart vi är på väg, inte säkert att visionen inom Färdplan 2050 är den som kommer att gälla för strategin

13 Statliga Styrmedel Övergripande styrmedel Grannen Tester Byggregler
Publicering Byggregler Standardisering Energideklarationer Märkning Nollseriestöd Teknikupphandling Investeringsbidrag Energirådgivning Forskning Information Anna ser över bildbeskrivning Övergripande styrmedel Elskatt, CO2-skatt, Handel med utsläppsrätter mm

14 Diskussionspunkt 3 - Styrmedel
Helgrupp diskussion Fungerar bra Fungerar dåligt Förslag på nya statliga styrmedel Styrmedel Förväntat resultat Motkrav Alt problemområden där styrmedel behövs Skriv på blädderblock Vi vill veta om de redan har tänkt ut nya satsningar

15 Tack! Kontaktuppgifter: Renoveringsstrategin

16 Diskussionspunkt Vad skulle ni mer vilja bidra med?
Översikt det nationella byggnadsbeståndet Kostnadseffektiva renoveringsmetoder Styrmedel o åtgärder Ett framtidsinriktat perspektiv Förväntade energibesparingar till 2050 Samhällsekonomiska nyttor o kostnader

17 Till slut Vill ni kommentera frågeställningen om allmännyttan och dess samhällsansvar? Vad finns det för andra effekter Vad vill ni att vi Twittrar om? Vad ser ni för behov av teknikutveckling?


Ladda ner ppt "Renoveringsstrategi Workshop Bebo 2013-05-15."

Liknande presentationer


Google-annonser