Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Renoveringsstrategi Workshop Bebo 2013-05-15. Två Regeringsuppdrag Energimyndigheten och Boverket Nationell strategi för energieffektiviserande renovering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Renoveringsstrategi Workshop Bebo 2013-05-15. Två Regeringsuppdrag Energimyndigheten och Boverket Nationell strategi för energieffektiviserande renovering."— Presentationens avskrift:

1 Renoveringsstrategi Workshop Bebo 2013-05-15

2 Två Regeringsuppdrag Energimyndigheten och Boverket Nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader och Hinder för energieffektivisering

3 Uppdrag i RB 2013: Hinder för energieffektivisering – delade incitament Enligt EED (art.19.1a) ska MS om nödvändigt se över lämpliga styrmedel för att hantera delade incitament. Uppdraget innefattar analys av läget – inga styrmedelsförslag Delade incitament = s.k. split incentive mellan ägare och brukare. Situationer då (ekonomiska) fördelar av en energibesparing/- effektivisering inte tillfaller den som bekostar investeringen. Inköp av energieffektiv utrustning kan då utebli. Både om- och nybyggnad. Flerbostäder och lokaler. Ej småhus, fritidshus, jordbruk, industri.

4 Vem, vad & när? Boverket och Energimyndigheten tillsammans (Nikolaj Tolstoy, Pål Sjöberg, Ann Petersson) (Anna Lock, Sandra Andersson, Emma Thornberg) På lämpligt sätt tillvarata kunskap och erfarenhet inom berörda organisationer på området Metod: - Litteraturstudier - Träffar och intervjuer - Ev. hearing i höst (sept/okt) Rapporteras senast 31 dec 2013

5 Varför renoveringsstrategi? EU, och Sverige, når inte uppsatta energieffektiviseringsmål till 2020. Lagar och författningar för att följa EED-direktivet ska vara genomförda till den 5 juni 2014. Artikel 4 som avser den nationella renoveringsstrategin har ett längre perspektiv. Syftet är att få till stånd investeringar i renovering av bostadshus och kommersiella byggnader, både offentliga och privata. Strategin ska användas av regeringskansliet och kan utgöra ett underlag för precisering av nationella effektiviseringsmål.

6 Diskussionspunkter a)Översikt det nationella byggnadsbeståndet b)Kostnadseffektiva renoveringsmetoder (Hinder och drivkrafter) c)Styrmedel o åtgärder d)Ett framtidsinriktat perspektiv e)Förväntade energibesparingar till 2050 f)Samhällsekonomiska nyttor o kostnader

7 Diskussionspunkt 1 - Hinder Typer av hinder Finansiella Institutionella/Administrativa Medvetenhet o kompetens Övriga Gruppvis diskussion av svar på frågorna Vilka hinder vill ni lyfta till hela gruppen? Skriv på Post-It Lappar Presentera för övriga vilka hinder som lyfts och varför. -Alla kommenterar dessutom hur ni ser på delade incitament

8 Diskussionspunkt 2 - Drivkrafter Gruppvis diskussion av svar på frågorna Vilka Drivkrafter vill ni lyfta till hela gruppen? Skriv på Post-It Lappar Presentera för övriga vilka drivkrafter som lyfts och varför. -Alla kommenterar dessutom hur ni ser på drivkrafter för att gå längre än rent företagsekonomiskt lönsamma åtgärder

9 Färdplan 2050 för God Bebyggd Miljö TWh

10 Bild Heftig

11 Ägardirektiv renoveringMålBasårÅr Mål Max nybyggn. BBR min 50% 172 kWh/ m2,år -5%20112012 X Två ägare-20%20072016 -30%20102015 Föredöme Helhetssyn miljö 145 kWh/m2,år -12%20082014 Framkant + miljöcertifierat-9,3 %20072011 Klimatneutrala 2030-30 %19952020 144 kWh/m2.år Energisnålare hus, miljövänligt Minskad energianv, klimatpåverkan-50% CO220082023 101 kWh/m2,år t 2016-50% större omb Sunda, energisnåla hus, 127 kWh/m2,år -20%20072016 Kontinuerligt arbete med EE o förnyb-20%20102020 Arbeta med EEV–2,5% El–1,5%per år2016 Minska CO2V -20% El-15%20052015

12 Vad behövs för styrmedel för att klara visionen Riktvärden för vart vi är på väg, inte säkert att visionen inom Färdplan 2050 är den som kommer att gälla för strategin

13 Statliga Styrmedel Forskning Teknikupphandling Standardisering Tester Information Energirådgivning Märkning Publicering Grannen Investeringsbidrag Nollseriestöd Övergripande styrmedel Elskatt, CO 2 -skatt, Handel med utsläppsrätter mm Byggregler Energideklarationer

14 Diskussionspunkt 3 - Styrmedel Helgrupp diskussion –Fungerar bra –Fungerar dåligt Förslag på nya statliga styrmedel –Styrmedel –Förväntat resultat –Motkrav –Alt problemområden där styrmedel behövs

15 Tack! Kontaktuppgifter: Renoveringsstrategin Carin.karlsson@energi myndigheten.se

16 Diskussionspunkt Vad skulle ni mer vilja bidra med? a)Översikt det nationella byggnadsbeståndet b)Kostnadseffektiva renoveringsmetoder c)Styrmedel o åtgärder d)Ett framtidsinriktat perspektiv e)Förväntade energibesparingar till 2050 f)Samhällsekonomiska nyttor o kostnader

17 Till slut Vill ni kommentera frågeställningen om allmännyttan och dess samhällsansvar? –Vad finns det för andra effekter Vad vill ni att vi Twittrar om? Vad ser ni för behov av teknikutveckling?


Ladda ner ppt "Renoveringsstrategi Workshop Bebo 2013-05-15. Två Regeringsuppdrag Energimyndigheten och Boverket Nationell strategi för energieffektiviserande renovering."

Liknande presentationer


Google-annonser