Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupning – Att komma igång och att komma i mål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupning – Att komma igång och att komma i mål"— Presentationens avskrift:

1 Fördjupning – Att komma igång och att komma i mål
Hur förberedd är du? Fördjupning – Att komma igång och att komma i mål

2 1. Hitta rätt argumentation
Högre patientsäkerhet = färre vårdskador = mindre dödsfall Skapa en långsiktig överlevnadsförmåga efter en (allvarlig) händelse Säkerställa så att patienterna får säker vård oavsett yttre omständigheter (elavbrott, pandemier, personalbortfall, strejker, försörjningsproblem. etc.) Skydda organisationens kritiska och prioriterade tillgångar Efterleva externa krav (Lag, förordning, föreskrifter, branschkrav. etc.) Säkerställa beredskap och motståndskraft för alla eventualiteter Kund/patient/-tillfredsställelse Bidrar till säker arbetsmiljö Kostnadseffektivitet, konstnadskontroll och produktionssäkerhet

3 2. Påvisa nyttorna, ”business case”
Högre patientsäkerhet, bättre anseende/rykte Svår- värderad nytta   Netto- nytta Indirekt resultat- påverkande nytta Direkt resultat- påverkande nytta Kostnad för nyttan Nyttor Kostnader Säker vård trots yttre omständighet efterleva regelverk, kund/patient tillfredsställelse Skydd av kritiska tillgångar, kostnadseffektivitet, snabb återstart, lägre SLA kostnader En nytta är ett resultat av en förändring som upplevs som positivt av en intressent

4 3. Som en del av nuläget Mycket av kontinuitetshanteringens delar återfinns redan i nuvarande arbetssätt och styrmodeller, pågående flödesförbättringar ”lean” eller i ett befintligt integrerat verksamhetsledningssystem: Förutsättningar och ledningens styrning (Policy, mål, planer, lagar, krav, ansvar, befogenheter, organisation, kommunikation, informationshantering, säkerhetsprinciper, arbetsmiljö) Resurshantering (Fördelning, kompetensutveckling, infrastruktur och verksamhetsmiljö) Operativ verksamhet (Ledning, information, IT, personal, fastigheter, process, kvalitet, inköp, ekonomi, olika vårdnivåer, samverkan, säkerhet/kontinuitetsplanering) Utvärdering och förbättring (Mätning, revision, kontroll, förbättringar, avvikelser, förebyggande verksamhet) Bedömning av verkan och lämplighet (Bedömningar och ledningens genomgång) Inom detta område behöver medvetenheten och kunskapen hos ledningarna förbättras

5 Lokaler, servicefunktioner
4. Hitta rätt omfattning och fokus (Landsting eller sjukhus är mycket olika) Risker, externa/ verksamhetskrav Lokaler, servicefunktioner Information Processer, arbetssätt Idéer, forskning IS/IT Nödlägen, räddningstjänst Vårdtjänster Nätverk/ infrastruktur Leverantörer, samverkansparter Patienter Fasta tillgångar, kritiska flöden Medarbetare Relationer Varumärke Klimat Rätt och styrd säkerhet, beredskap och kontinuitet Naturtillgångar

6 5. Vilka är era kritiska flöden?
Gruppdiskussion – Flöden blir allt viktigare för att säkerställa en långsiktig överlevnadsförmåga efter en (allvarlig) händelse samt att säkerställa så att patienterna får rätt vård oavsett yttre omständigheter Vilka flöden är kritiska? Vilka flöden har ni full kontroll på idag? Vilka flöden är utom er kontroll idag? Vilka flöden bör omfattas av kontinuitetshanteringen? Vilka flöden kan exkluderas från densamma? Använd gärna bilden på nästa sida (delas ut) som inspiration!

7 GOD VÅRD SLUTKUND/PATIENT KUND/ VÅRDGIVARE LEVERANTÖR NIVÅ 1
F & U BOKNING RÅD GIVNING INKÖP TRAN SPORTER PATIENT VÅRD LAGER RESURS PLANERING LÄKE MEDEL RESERV- DELS/UE FLÖDE MEDICIN TEKNIK STYRNING RETUR FLÖDEN BEREDSKAPSKRAV TILLSYNSKRAV BEHOV LOKALT ELLER I REGIONEN OMVÄRDS FAKTORER EGNA STYRKOR/ SVAGHETER SLUTKUND/PATIENT KUND/ VÅRDGIVARE LEVERANTÖR NIVÅ 2 LEVERANTÖR NIVÅ 1 TJÄNSTER INFORMATION PENGAR

8 6. Faktorer för säker målgång
Projektledning och tydliga mål Resurssäkring, samverkansforum/ former Mandat att styra och förändra Faktorer för framgång Acceptans hos medicinska professionen Koppling mot verksamhetsplaner Ledningens stöd och engagemang Analytisk förmåga, tillgång till expertis Kommunikation och kompetensutveckling

9 7. Lyckad målgång med små steg
Planera Genomför Revidera och förbättra Förbättringsarbete Identifiera förutsättningar, mål och avgränsningar Konsekvensanalys (BIA), handlingsplan och aktivitetslista Kontinuitetsplanering, rollutbildning Test, övning, utvärdering, ”kontinuitetshantering” Intern revision/kontroll Implementation: Införande stöd av effektiva åtgärder Säkerhetsförmåga Riskanalys och riskhantering Policy och övriga styrdokument Analys och planering Information och utbildning Mognad för ledningssystemarbete och säkerhetskultur

10 VAD HUR 8. Arbeta med kulturen ”Trögt och långsamt att ändra”
Kollektiva aktiviteter och gester Fackspecifika ord och tecken, utmärkelser, färger, kläder, statussymboler, mm. VAD HUR Struktur Policy Processer Strategi Presentera Kultur Ritualer Symboler Värderingar Hjältar Feedback Motpoler som är svåra att ändra och grundläggs som barn ”Trögt och långsamt att ändra” ”Går snabbt att ändra” Kända personer eller starka personligheter. Föredömen

11 9. Lyssa till andras erfarenheter
Starta enkelt, starta billigt, starta nu… Anpassa kontinuitetsinvesteringar mot säkerhetsstrategi Krisledning är inte detsamma som kontinuitetshantering Pärmverk och avancerade mjukvarustöd är tunga att hålla aktuella Ledningens engagemang är en förutsättning Kontinuitetsarbete är mycket likt förändringsarbetet inom säkerhet, d v s. Organisation, roller och ansvar (svårt) System och processer (svårare) Kultur och beteende (svårast)

12 10. Målgång


Ladda ner ppt "Fördjupning – Att komma igång och att komma i mål"

Liknande presentationer


Google-annonser