Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur förberedd är du? Fördjupning – Att komma igång och att komma i mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur förberedd är du? Fördjupning – Att komma igång och att komma i mål."— Presentationens avskrift:

1 Hur förberedd är du? Fördjupning – Att komma igång och att komma i mål

2 1. Hitta rätt argumentation Högre patientsäkerhet = färre vårdskador = mindre dödsfall Skapa en långsiktig överlevnadsförmåga efter en (allvarlig) händelse Säkerställa så att patienterna får säker vård oavsett yttre omständigheter (elavbrott, pandemier, personalbortfall, strejker, försörjningsproblem. etc.) Skydda organisationens kritiska och prioriterade tillgångar Efterleva externa krav (Lag, förordning, föreskrifter, branschkrav. etc.) Säkerställa beredskap och motståndskraft för alla eventualiteter Kund/patient/-tillfredsställelse Bidrar till säker arbetsmiljö Kostnadseffektivitet, konstnadskontroll och produktionssäkerhet

3 2. Påvisa nyttorna, ”business case” En nytta är ett resultat av en förändring som upplevs som positivt av en intressent Skydd av kritiska tillgångar, kostnadseffektivitet, snabb återstart, lägre SLA kostnader Skydd av kritiska tillgångar, kostnadseffektivitet, snabb återstart, lägre SLA kostnader Säker vård trots yttre omständighet efterleva regelverk, kund/patient tillfredsställelse Säker vård trots yttre omständighet efterleva regelverk, kund/patient tillfredsställelse Högre patientsäkerhet, bättre anseende/rykte Högre patientsäkerhet, bättre anseende/rykte

4 3. Som en del av nuläget Mycket av kontinuitetshanteringens delar återfinns redan i nuvarande arbetssätt och styrmodeller, pågående flödesförbättringar ”lean” eller i ett befintligt integrerat verksamhetsledningssystem: Förutsättningar och ledningens styrning (Policy, mål, planer, lagar, krav, ansvar, befogenheter, organisation, kommunikation, informationshantering, säkerhetsprinciper, arbetsmiljö) Resurshantering (Fördelning, kompetensutveckling, infrastruktur och verksamhetsmiljö) Operativ verksamhet (Ledning, information, IT, personal, fastigheter, process, kvalitet, inköp, ekonomi, olika vårdnivåer, samverkan, säkerhet/kontinuitetsplanering) Utvärdering och förbättring (Mätning, revision, kontroll, förbättringar, avvikelser, förebyggande verksamhet) Bedömning av verkan och lämplighet (Bedömningar och ledningens genomgång) Inom detta område behöver medvetenheten och kunskapen hos ledningarna förbättras

5 4. Hitta rätt omfattning och fokus (Landsting eller sjukhus är mycket olika) Varumärke Information IS/IT Nätverk/ infrastruktur Rätt och styrd säkerhet, beredskap och kontinuitet Rätt och styrd säkerhet, beredskap och kontinuitet Patienter Lokaler, servicefunktioner Vårdtjänster Fasta tillgångar, kritiska flöden Processer, arbetssätt Relationer Idéer, forskning Klimat Naturtillgångar Leverantörer, samverkansparter Risker, externa/ verksamhetskrav Risker, externa/ verksamhetskrav Medarbetare Nödlägen, räddningstjänst

6 5. Vilka är era kritiska flöden? Gruppdiskussion – Flöden blir allt viktigare för att säkerställa en långsiktig överlevnadsförmåga efter en (allvarlig) händelse samt att säkerställa så att patienterna får rätt vård oavsett yttre omständigheter Vilka flöden är kritiska? Vilka flöden har ni full kontroll på idag? Vilka flöden är utom er kontroll idag? Vilka flöden bör omfattas av kontinuitetshanteringen? Vilka flöden kan exkluderas från densamma? Använd gärna bilden på nästa sida (delas ut) som inspiration!

7 GOD VÅRD F & UBOKNING RÅD GIVNING INKÖP TRAN SPORTER PATIENT VÅRD LAGER RESURS PLANERING LÄKE MEDEL RESERV- DELS/UE FLÖDE MEDICIN TEKNIK STYRNING RETUR FLÖDEN BEREDSKAPSKRA V TILLSYNSKRAV BEHOV LOKALT ELLER I REGIONEN OMVÄRDS FAKTORER EGNA STYRKOR/ SVAGHETER SLUTKUND /PATIENT KUND/ VÅRDGIVARE LEVERANTÖR NIVÅ 2 LEVERANTÖR NIVÅ 1 TJÄNSTERINFORMATIONPENGAR

8 6. Faktorer för säker målgång Faktorer för framgång Mandat att styra och förändra Ledningens stöd och engagemang Resurssäkring, samverkansforum/ former Resurssäkring, samverkansforum/ former Projektledning och tydliga mål Kommunikation och kompetensutveckling Analytisk förmåga, tillgång till expertis Koppling mot verksamhetsplaner Acceptans hos medicinska professionen

9 7. Lyckad målgång med små steg Information och utbildning Analys och planering Policy och övriga styrdokument Riskanalys och riskhantering Implementation: Införande stöd av effektiva åtgärder Intern revision/kontroll Förbättringsarbete Mognad för ledningssystemarbete och säkerhetskultur Säkerhetsförmåga Planera Genomför Revidera och förbättra Identifiera förutsättningar, mål och avgränsningar Konsekvensanalys (BIA), handlingsplan och aktivitetslista Kontinuitetsplanering, rollutbildning Test, övning, utvärdering, ”kontinuitetshantering”

10 8. Arbeta med kulturen PolicyProcesser StrukturStrategi Struktur RitualerSymboler VärderingarHjältar Kultur VADHUR ”Går snabbt att ändra” ”Trögt och långsamt att ändra” Presentera Feedback Fackspecifika ord och tecken, utmärkelser, färger, kläder, statussymboler, mm. Motpoler som är svåra att ändra och grundläggs som barn Kollektiva aktiviteter och gester Kända personer eller starka personligheter. Föredömen

11 9. Lyssa till andras erfarenheter Starta enkelt, starta billigt, starta nu… Anpassa kontinuitetsinvesteringar mot säkerhetsstrategi Krisledning är inte detsamma som kontinuitetshantering Pärmverk och avancerade mjukvarustöd är tunga att hålla aktuella Ledningens engagemang är en förutsättning Kontinuitetsarbete är mycket likt förändringsarbetet inom säkerhet, d v s. Organisation, roller och ansvar (svårt) System och processer (svårare) Kultur och beteende (svårast)

12 10. Målgång


Ladda ner ppt "Hur förberedd är du? Fördjupning – Att komma igång och att komma i mål."

Liknande presentationer


Google-annonser