Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Större vattensalamander - lagskyddad 5 februari 2013 Återetablering av större vattensalamander  EU:s habitatdirektiv kräver ”gynnsam bevarandestatus”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Större vattensalamander - lagskyddad 5 februari 2013 Återetablering av större vattensalamander  EU:s habitatdirektiv kräver ”gynnsam bevarandestatus”"— Presentationens avskrift:

1 Större vattensalamander - lagskyddad 5 februari 2013 Återetablering av större vattensalamander  EU:s habitatdirektiv kräver ”gynnsam bevarandestatus”  Artskyddsförordningen förbjuder förstörelse av livsmiljöer  Judarskogens och Kyrksjölötens naturreservat är Natura 2000-områden p.g.a. denna art Foto: Sebastian Bolander

2 5 februari 2013 Återetablering av större vattensalamander 2007 – staden anlade en damm vid Judarn Foto: Magnus Sannebro

3 5 februari 2013 Återetablering av större vattensalamander Delvis användes djur som räddats av Olovslundsskolans elever från en vattentom plaskdamm intill djurens lekvatten. 2009 ”lånades” 100 vuxna salamandrar som fick fortplanta sig i Judardammen Foto: Mats Gothnier Foto: Gunilla Hjorth

4 5 februari 2013 Återetablering av större vattensalamander Försöket följdes upp med inventeringar hösten 2012. Resultat: 322 stycken nya ungdjur - återetablering har lyckats! Foto: Michaela Lundell

5 5 februari 2013 Återetablering av större vattensalamander Det lyckade projektet är unikt för Sverige. Fler åtgärder behövs för att återinföra större vattensalamander även till Kyrksjölöten. Analyser av artens förutsättningar i Stockholm planeras. Rapporten finns på: http://miljobarometern.stockholm.se Sök på Vattenprogrammet/Judarn http://miljobarometern.stockholm.se Bild: Linnea Nilsson-Lundell Gunilla Hjorth (ekolog, Miljöanalys)


Ladda ner ppt "Större vattensalamander - lagskyddad 5 februari 2013 Återetablering av större vattensalamander  EU:s habitatdirektiv kräver ”gynnsam bevarandestatus”"

Liknande presentationer


Google-annonser