Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prostatacancer Incidens 8985 (2012) Prevalens 85000

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prostatacancer Incidens 8985 (2012) Prevalens 85000"— Presentationens avskrift:

1

2 Prostatacancer Incidens 8985 (2012) Prevalens 85000
Död i prostatacancer ca 2500 Bröstcancer ca 1500

3 Ålderstandardiserad incidens 1970-2012

4 Folkhälsorapport 2009 – Äldres hälsa

5

6 Sjukdomsprogression

7 Örebro studien

8 Naturalförlopp vid lokaliserad PrCa
Albertsen, JAMA 2005 Clinically diagnostised cT

9 Antal döda i prostatacancer 2012

10 Återstående medellivslängd vid 65 års ålder

11 Antal döda i prostatacancer E-län 2012

12 Tumörbörda Död i Prostatacancer Ej Botbar Möjlig att diagnostisera Ålder Död av annan orsak

13 Tumörbörda Död i Prostatacancer Ej Botbar Möjlig att diagnostisera Ålder Död av annan orsak

14 SPCG 4

15 SPCG 4

16 Stadium vid diagnos

17 Radikal prostatektomi 1998-2011

18 Dödsorsaksstatistik, Antal döda per 100 000 inv.
60 70 80 85+

19 PLCO 93-01 76693 män Ingen skillnad i överlevnad efter 7 år.

20 ERSPC- mars 2009 1408 måste screenas 48 diagnositiseras och behandlas
1 liv sparas

21

22

23

24 Flow chart of linkages between the Swedish Cancer Register, the Swedish Cause of Death Register, and the National Prostate Cancer Register of Sweden and final study population. * Distant metastasis defined as M1 and/or prostate-specific antigen ≥ 100ng/mL.======= indicates registry linkage. Flow chart of linkages between the Swedish Cancer Register, the Swedish Cause of Death Register, and the National Prostate Cancer Register of Sweden and final study population. * Distant metastasis defined as M1 and/or prostate-specific antigen ≥ 100ng/mL.======= indicates registry linkage. Stattin P et al. JNCI J Natl Cancer Inst 2014;jnci.dju007 © Oxford University Press 2014.

25 Prostate cancer mortality in men in Sweden aged 50 to 74 years, 2000 to 2009.
Prostate cancer incidence and mortality in men in Sweden aged 50 to 74 years, 2000 to A) Cumulative incidence of metastatic disease. B) Prostate cancer-specific mortality. C) Excess mortality. Stattin P et al. JNCI J Natl Cancer Inst 2014;jnci.dju007 © Oxford University Press 2014.

26 Blåshalskörteln, inte enbart ett bra organ!

27 Indik för utr och remiss till urolog
Hos män över 40 års ålder ska prostatakörteln palperas och blodprov tas för Hb, Kreatinin och PSA vid följande symtom och fynd: Palp misstanke om PC Tilltag skelettsmärtor, skelettsmärtor utan känd primärtumör Allmänna cancerspt som trötthet, aptitlöshet m m. Makro hematuri (alltid remiss till CT-uro & urolog) Långvarig hematospermi (också utr för infektion) Prostatapalpation och kreatinin hör till utredningen för samtliga män som söker för vattenkastningsbesvär. Indikation för PSA är: Om vattenkastningsbesvären har ökat påtagligt under de senaste två åren Före behandling av benign prostataförstoring

28 Remissindikation Mal.misstänkt palpfynd och/eller
PSA över åtgärdsgränsen -Anamnes, ev spt, akt med, bed av palpstatus -Information till pat om att remiss skickats -Om enda orsak är PSA över åtgärdsgräns och värde under 10 microg/l, kontrollera om PSA efter 4 veckor före remiss -Vid stark misstanke om skelettmetastaser kan skelettscint beställas för att vinna tid

29 PSA-gränser Män under 70 år PSA ≥ 3 microg/l
Män år PSA ≥ 5 microg/l Män över 80 år PSA ≥ 7 micorg/l

30 PSA PSA skall inte tas hos symtomfria män med förväntade kvarvarande livstid under 10 år Om PSA ändå tagits kan man i samråd med patienten avstå från utredning även vid förhöjt PSA om palpationsfynder talar för godartad prostataförstoring 5-alfareduktashämmare (finasterid, dutasterid) halverar PSA-värdet inom ett år vid godartad prostataförstoring. Om PSA inte halveras eller ökar > 0,5 microg/l över det lägsta värdet under behandlingen är cancerrisken stor—remiss.

31 PSA-test av spt-fria män
Män utan spt eller undersökningsfynd som talar för prostatacancer skall inte PSA-testas utan att ha tagit del av Socialstyrelsens PSA-broschyr.

32 Män som efterfrågar PSA-test
< 50 år: endast motiverat för män med hereditet för PC Män med förväntad kvarvarande livstid under 10 år, avråd från PSA-test > 50 år och med mer än 10 års förväntad överlevnad, Soc-styrelsens broschyr! Erbjud PSA-test och prostatapalp upp till års ålder med följande gränser PSA < 1 hos män under 60 år: vart 6:e år PSA < 1 hos män över 60 år: ingen ytterligare PSA-testning PSA 1-3: vartannat år, vid snabb ökning nytt prov efter 1 år

33 Hereditet Män med två eller flera fall av PC i den nära släkten varav någon diagnostiserats före 75-års ålder har omkring 40 % risk att drabbas. De bör rekommenderas test (broschyren) från års ålder. Vid första tillfället palp och PSA. PSA < 1: PSA vartannat år i primärvård PSA 1-1,9: PSA årligen i primärvård PSA ≥ 2: Remiss till Urolog Kontrollerna avslutas vid förväntad kvarvarande livstid < 10 år

34 PSA, felkällor Intraindividuell variation över veckor upp till 15 %
Urinvägsinfektion kan ge kraftigt förhöjt PSA, kan ta ett år innan normalisering. Tag inte PSA i anslutning till en UVI. Om det ändå gjorts kontrollera om en månad efter avslutad infektionsbehandling, om sjunkande följ. Akut urinretention ger ökat PSA, avvakta minst en vecka före prov. Behandling med 5-alfareductashämmare halverar PSA vid benign prostatahyperplasi

35 Uppföljning av män med förhöjt PSA
Om en urolog inte påvisar någon cancer (åter-) remitteras patienter med PSA över åtgärdsgräsen vanligen till primärvården för årlig uppföljning i 3-5 år. Det skall då tydligt vara angivet vilket PSA-värde som skall föranleda ny remiss och hur länge uppföljningen bör fortgå. Ett enstaka förhöjt värde bör i första hand omkontrolleras om en månad

36 Uppföljning av män med prostatatcancer
Här finns stora skillnader i landet vilka av dessa som handläggs i primärvården

37


Ladda ner ppt "Prostatacancer Incidens 8985 (2012) Prevalens 85000"

Liknande presentationer


Google-annonser