Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad söker patienterna Hörselvården för?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad söker patienterna Hörselvården för?"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad söker patienterna Hörselvården för?
Yrsel Dövhet Balansstörning Hörselnedsättning Tinnitus Hyperacusis Svårt att höra i buller Dålig Omgivn. hörsel Ljuddistorsion

3

4

5 Yrsel, totalt Kvinnor: 14% Män: 6%

6 Tinnitus Alltid, Oftast: 14,2%

7

8 Hörselpåverkan - Konsekvenser
Funktionsnedsättning Aktivitet  Handikapp Delaktighet  Kommunikation  Arbetskapacitet  Omgivningsorient.  Koncentration  Sömn  Trötthet Sociala kontakter  Stimulans  Demensutveckling

9

10

11

12

13 Barn och ungdomar Uttalad – mycket svår hörselnedsättning år, 2/ Habiliteringsbehov finns hos 7000 barn och ungdomar (SLL: 1340) Lätt – mycket lätt hörselnedsättning 5 – 15% av 1,9 milj. barn och ungdomar Tinnitus, hyperacusis

14 Vuxna hörselskadade (SBU-utredning)
Lätt hörselnedsättning, 20 – 39 dB, bästa örat 1,2 milj. (SLL: ) Medelsvår hörselnedsättning, 40 – 64 dB (SLL: ) Svår – mycket svår hörselnedsättning, 65 dB (SLL: ) Av de med medelsvår – mycket svår HNS är drygt (65%) 70 år (SLL: ) Av de som har ett teoretiskt behov av hörapparat, har bara 48% fått den hjälpen

15 SBU-rapport om HA. Resultat HA-data för Sverige
Antalet vuxna som kan ha nytta av HA Antalet vuxna som har HA  000 Av dessa uppger drygt hälften att de ”alltid” eller ”ofta” använder HA % Nästan 1/4 använder HA sällan eller aldrig 23% Antalet utprovade HA Antalet utprovade HA i SLL Antalet personer som fick HA Varav binaurala HA % Kostnader 2002 totalt i Sverige mkr Varav för HA mkr HA kostnad i SLL mkr För utprovning mkr

16 Hörselvårdens uppgifter
Barn och ungdom Vuxna, 18 – 65 år Äldre Hörselproblem HNS Tinnitus Andra symtom Flerhandikapp Diagnostik Utredn. av HNS Utredn. av yrsel Preop. utredning Habilitering Rehabilitering Medicinsk behandl. Yrsel Balansproblem

17 Hörselvård, teamwork Läkare Audionomer Sjuksköterskor Undersköterskor
Vestibularisass. Sjukgymnaster Hörselpedagoger, Hörselvårds-konsulenter, Kuratorer, Psykologer Ingenjörer, Tekniker Kanslipersonal

18 Hörselvårdens nuvarande organisation (SLL)
Hörselkliniken KUS Solna Solna: Balanslaboratoriet, Medicinsk audiologi, Hörselvård för barn och ungdom (även mottagning på Alviksskolan) Danderyds sjukhus: Enheten för hörselrehabilitering Öronkliniken KUS Huddinge Hörselvård för barn och vuxna Cochleaimplantatverksamheten (CI) Hörselkliniken SöS/Rosenlunds sjh Fem externa HC avvecklas

19 Hörselvården (SLL). Förslag till framtida struktur enligt 3S
Basala (”enkla”) hörapparatutprovningar till privata aktörer utanför sjukhusen Tyngre hörselrehabilitering av vuxna till Rosenlund. Omfattar (förutom HA-utprovning) pedagogiskt och psykosocialt omhändertagande, viss diagnostik Rosenlundsenheten inlemmas i KUS företrädesvis inom ramen för en gemensam hörselklinik KUS Huddinge: barnaudiologi och cochleaverksamhet (CI) KUS Solna: medicinsk audiologi för vuxna (diagnostik) och yrsel-balansverksamhet Områden som diskuteras: barnaudiologi, CI, tinnitus

20 Hörselvården (SLL). Prioriteringsområden
Högkvalificerad hörselrehabilitering Säkerställa en fortsatt hög kvalitet och god tillgänglighet Neonatal hörselscreening Finns bara på KUS Huddinge; En ny SBU Alertrapport visar betydelsen av verksamheten Yrsel-balanssjukdomar Nationellt profilområde Audiologisk diagnostik Säkerställa högkvalitativ diagnostik beträffande cochleafunktionen och neuroaudiologi Tinnitus Utveckling av behandlingsprogram baserat på fysiologiska kunskaper

21 Hörselvården (SLL) - Framtidsperspektiv
Yrsel-balanssjukdomar Pågående dynamisk utveckling betr. diagnostik och behandling – kristallsjuka, Mb Meniere, otolitsjd. Medicinsk audiologi – diagnostik Hörselfysiolgisk innerörediagnostik; Farmakologisk behandling av hörselnedsättning, baserat på molekylärbiologisk forskning kommer Hörselrehabilitering Dynamisk HA-utveckling, ny elektronik; Beteendevetenskaplig fo. Tinnitus Utveckling och validering av behandlingsprogram Cochleaimplantat Molekylärbiologisk behandling av hörselnerven; Utveckling av habiliteringsprogram; CI för äldre


Ladda ner ppt "Vad söker patienterna Hörselvården för?"

Liknande presentationer


Google-annonser