Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hörselnedsättning Tinnitus Hyperacusis Ljuddistorsion Svårt att höra i buller Dålig Omgivn. hörsel Vad söker patienterna Hörselvården för? Yrsel Balansstörning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hörselnedsättning Tinnitus Hyperacusis Ljuddistorsion Svårt att höra i buller Dålig Omgivn. hörsel Vad söker patienterna Hörselvården för? Yrsel Balansstörning."— Presentationens avskrift:

1

2 Hörselnedsättning Tinnitus Hyperacusis Ljuddistorsion Svårt att höra i buller Dålig Omgivn. hörsel Vad söker patienterna Hörselvården för? Yrsel Balansstörning Dövhet

3

4

5 Yrsel, totalt Kvinnor:  14% Män:  6%

6 Tinnitus Alltid, Oftast: 14,2%

7

8 Funktionsnedsättning Aktivitet  Handikapp Delaktighet  Koncentration  Sömn  Trötthet  Kommunikation  Arbetskapacitet  Omgivningsorient.  Sociala kontakter  Stimulans  Demensutveckling  Hörselpåverkan - Konsekvenser

9

10

11

12

13 Barn och ungdomar Uttalad – mycket svår hörselnedsättning 0-18 år,  2/1000 Habiliteringsbehov finns hos  7000 barn och ungdomar (SLL: 1340) Lätt – mycket lätt hörselnedsättning 5 – 15% av 1,9 milj. barn och ungdomar Tinnitus, hyperacusis

14 Vuxna hörselskadade (SBU-utredning) Lätt hörselnedsättning, 20 – 39 dB, bästa örat 1,2 milj. (SLL: 230 000) Medelsvår hörselnedsättning, 40 – 64 dB 495 000 (SLL: 95 000) Svår – mycket svår hörselnedsättning,  65 dB 122 000 (SLL: 23 300) Av de med medelsvår – mycket svår HNS är drygt 400 000 (65%)  70 år (SLL: 76 500) Av de som har ett teoretiskt behov av hörapparat, har bara 48% fått den hjälpen

15 SBU-rapport om HA. Resultat HA-data för Sverige Antalet vuxna som kan ha nytta av HA 560 000 Antalet vuxna som har HA270 000 Av dessa uppger drygt hälften att de ”alltid” eller ”ofta” använder HA 54% Nästan 1/4 använder HA sällan eller aldrig 23% Antalet utprovade HA 2002 77 500 Antalet utprovade HA i SLL11 000 Antalet personer som fick HA 2002 58 000 Varav binaurala HA 33% Kostnader 2002 totalt i Sverige562 mkr Varav för HA 287 mkr HA kostnad i SLL50 mkr För utprovning 275 mkr

16 Hörselvårdens uppgifter Barn och ungdom Vuxna, 18 – 65 år Äldre Hörselproblem Yrsel Balansproblem HNS Tinnitus Andra symtom Flerhandikapp Diagnostik Utredn. av HNS Utredn. av yrsel Preop. utredning Habilitering Rehabilitering Medicinsk behandl.

17 Hörselvård, teamwork Läkare Audionomer Sjuksköterskor Undersköterskor Vestibularisass. Sjukgymnaster Ingenjörer, Tekniker Hörselpedagoger, Hörselvårds- konsulenter, Kuratorer, Psykologer Kanslipersonal

18 Hörselvårdens nuvarande organisation (SLL) Hörselkliniken KUS Solna Solna: Balanslaboratoriet, Medicinsk audiologi, Hörselvård för barn och ungdom (även mottagning på Alviksskolan) Danderyds sjukhus: Enheten för hörselrehabilitering Öronkliniken KUS Huddinge Hörselvård för barn och vuxna Cochleaimplantatverksamheten (CI) Hörselkliniken SöS/Rosenlunds sjh Fem externa HC avvecklas

19 Hörselvården (SLL). Förslag till framtida struktur enligt 3S Basala (”enkla”) hörapparatutprovningar till privata aktörer utanför sjukhusen Tyngre hörselrehabilitering av vuxna till Rosenlund. Omfattar (förutom HA-utprovning) pedagogiskt och psykosocialt omhändertagande, viss diagnostik Rosenlundsenheten inlemmas i KUS företrädesvis inom ramen för en gemensam hörselklinik KUS Huddinge: barnaudiologi och cochleaverksamhet (CI) KUS Solna: medicinsk audiologi för vuxna (diagnostik) och yrsel-balansverksamhet Områden som diskuteras: barnaudiologi, CI, tinnitus

20 Hörselvården (SLL). Prioriteringsområden Högkvalificerad hörselrehabilitering Säkerställa en fortsatt hög kvalitet och god tillgänglighet Neonatal hörselscreening Finns bara på KUS Huddinge; En ny SBU Alertrapport visar betydelsen av verksamheten Yrsel-balanssjukdomar Nationellt profilområde Audiologisk diagnostik Säkerställa högkvalitativ diagnostik beträffande cochleafunktionen och neuroaudiologi Tinnitus Utveckling av behandlingsprogram baserat på fysiologiska kunskaper

21 Hörselvården (SLL) - Framtidsperspektiv Yrsel-balanssjukdomar Pågående dynamisk utveckling betr. diagnostik och behandling – kristallsjuka, Mb Meniere, otolitsjd. Medicinsk audiologi – diagnostik Hörselfysiolgisk innerörediagnostik; Farmakologisk behandling av hörselnedsättning, baserat på molekylärbiologisk forskning kommer Hörselrehabilitering Dynamisk HA-utveckling, ny elektronik; Beteendevetenskaplig fo. Tinnitus Utveckling och validering av behandlingsprogram Cochleaimplantat Molekylärbiologisk behandling av hörselnerven; Utveckling av habiliteringsprogram; CI för äldre


Ladda ner ppt "Hörselnedsättning Tinnitus Hyperacusis Ljuddistorsion Svårt att höra i buller Dålig Omgivn. hörsel Vad söker patienterna Hörselvården för? Yrsel Balansstörning."

Liknande presentationer


Google-annonser