Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se Gymnasiesamverkan i Västerbottens län 2005 - ff.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se Gymnasiesamverkan i Västerbottens län 2005 - ff."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvasterbotten.se Gymnasiesamverkan i Västerbottens län 2005 - ff

2 www.regionvasterbotten.se Vad hände 2005? Skrivelse till Kommunförbundets styrelse från 10-kommungruppen med begäran om utredning Varför? - Sjunkande elevtal - Kostnaderna för interkommunala ersättning stiger - Gy07

3 www.regionvasterbotten.se Gymnasieutredningen 2005/06 Syftet med utredningen är att i länet tillhandahålla goda utbildningsmöjligheter på gymnasienivå för unga och vuxna. Utbildningen ska vara kostnadseffektiv och av hög kvalitet och eleverna ska erbjudas ett allsidigt utbud.

4 www.regionvasterbotten.se Utredningens slutsatser Alla länets gymnasieelever ska ha tillgång till ett basutbud av gymnasieutbildningar av god och likvärdig kvalitet inom rimligt pendlingsavstånd Gymnasieskolan ska utvecklas med hänsyn till den kommunala ekonomin

5 www.regionvasterbotten.se Förslag Utbud av gymnasieprogram En utvecklingsstrategi En länsprislista Samordnad kvalitetsstyrning Ett länsövergripande samverkansavtal En genomförandeplan Gemensamt intagningskansli

6 www.regionvasterbotten.se Länsövergripande samverkansavtal ETT avtal i länet Grundavtal, som 14 kommuner undertecknat: nationella program, nationella inriktningar, specialutformat livsmedelsprogram i Umeå Tilläggsavtal, som 10 kommuner undertecknat: specialutformade program, lokala inriktningar

7 www.regionvasterbotten.se Innehåll i avtalet Samrådsplikt inför start eller nedläggning av utbildningar Rapporteringsansvar från gymnasiekommun till hemkommun Gemensamma utvecklingsområden Modell för beräkning av IKE Intagningsorganisationen Beslut fattas av Region Västerbotten

8 www.regionvasterbotten.se Många frågor att reda ut….. Ansvarsfördelning mellan intagningskansli och respektive kommun? Skillnad mellan vägledning och intagning? Omval eller inte omval? Inriktningsval? År 1 eller år 2? Lika i länet? Idrottsval? Upprepad förstahandsansökan? 10 poäng extra? Gemensam hemsida? Gemensam utbildningskatalog? Etiska regler för marknadsföring? Samrådsplikt? När har en kommun uppfyllt sin plikt? Elever som väljer utbildningar som ej startar?  Arbetsgrupp hösten 2008

9 www.regionvasterbotten.se Framgångsfaktorer Uppdraget kom uppifrån Utredaren kom utifrån Delaktighet – alla kommuner med, även de som ej har egen gymnasieskola Öppet arbetssätt; ständig dialog i befintliga nätverk, all dokumentation på hemsida Insikt och vilja Konkreta resultat som syns och som man ta på - Intagningskansliet och avtalet

10 www.regionvasterbotten.se Samverkansavtal 2011 Utgångspunkter * 15 Kommuners självstyre gäller * Samverkan där det finns konsensus, inga kompromisser men…. * ett givande och tagande i avtalets anda

11 www.regionvasterbotten.se Samverkansavtal 2011 Revidering av nuvarande avtal utifrån * Synpunkter på tillämpning * Bättre följsamhet mot aktuell lagstiftning * GY2011 och ny skollag Kommunala samverkansavtalet omfattar * Nationella program * Gymnasiesärskola * Introduktionsprogram

12 www.regionvasterbotten.se Samverkansavtal 20112011 Förändringar mot idag * 2§ öppnar upp för vissa avvikelser mot 3§ * Samverkansavtalet omfattar all gymnasie- utbildning godkänd av Skolverket * Introduktionsprogrammen ingår * Utvecklingsområden får större utrymme, kan formuleras i tilläggsbilaga * IKE baseras på bidrag på lika villkor2§ 3§omfattarUtvecklingsområdenIKE

13 www.regionvasterbotten.se Samverkansavtal 2011 Omdömen från 15 kommuner om att ha ett gemensamt avtal? + Avtalet har definitivt skapat sammanhållning + Mindre kommuner får en stark röst + Stor ödmjukhet från de större kommunerna + Region/länsperspektivet gäller + Avtalet håller över tid, ej personbundet + Avtalet åstadkommer förändring! * antagningskansli * utbudet diskuteras * IKE

14 www.regionvasterbotten.se Samverkansavtal 2011 Omdömen från 15 kommuner om att ha ett gemensamt avtal? - Ett samverkansavtal är i sig tandlöst - Det krävs mycket arbete för att skapa rutiner och arbetssätt utifrån samverkansavtalet - Kommunala självstyret går inte att runda

15 www.regionvasterbotten.se Samverkansavtal 2011 Vad händer närmaste åren? - Länsgemensam information kring valet till gymnasieskolan/ gymnasiesärskolan - Möjlighet att elever oavsett val av kommunal skola kan studera på hemort i årskurs 1(filial) - Jämförelsetal ersätter kvalitetsredovisning? (BUGG) - Samverkan kring programråd (Regional kompetensplattform) - Distansutbildning. (VoC) - http://www.samverka.nuhttp://www.samverka.nu - www.samarbeta.sewww.samarbeta.se


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se Gymnasiesamverkan i Västerbottens län 2005 - ff."

Liknande presentationer


Google-annonser