Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-G Lidheim 2013-10-081. SYV information 8/10 2013 Välkommen till Kalmarsunds Gymnasieförbund 09.00Inledning 09.15 Presentation av gymnasieprogram, sep.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-G Lidheim 2013-10-081. SYV information 8/10 2013 Välkommen till Kalmarsunds Gymnasieförbund 09.00Inledning 09.15 Presentation av gymnasieprogram, sep."— Presentationens avskrift:

1 S-G Lidheim 2013-10-081

2 SYV information 8/10 2013 Välkommen till Kalmarsunds Gymnasieförbund 09.00Inledning 09.15 Presentation av gymnasieprogram, sep program 10.00Kaffe 12.00 Lunch 13.00Fortsättning av presentationer 15.00Information från Gymnasieantagningen 15.30 Avslutning 2

3 S-G Lidheim 2013-10-08 Tidsplan 2014  V 52 Gr skolans ht betyg till Gymnasieantagningen  13 janDexter öppnar för val  15 febSista ansökningsdag  4 aprPreliminärantagningen avslutad, Dexter, ext brev  9 aprÖverlämnandekonferens  28 aprOmval börjar  15 majSista dag för omval  13 junGr skolans vt-betyg till Gymnasieantagningen  19 junSista dag för registrering inför slutlig antagning  2 jul Slutliga antagningen avslutad, besked v 27 till alla  31 julSista dag för betygskomplettering och svarsbesked  14 sepReservantagningen avslutas 3

4 S-G Lidheim 2013-10-08 Ansökan via Dexter Elever söker alla sina program i vårt Dexter oavsett vilken skola de än söker till i landet, inloggning via vår hemsida www.gyf.se/ ”ansökan & antagning” www.gyf.se/ Öppnar den 13 januari 2014. Konto med anvisning sänds ut senast v 1 till gr SYV och IM elever inom Gyf + Nybro som registrerats som sökande Gymnasiesyv kontaktar antagningskansliet för kod till gymnasieelev som vill söka Kansliet för Gymnasieantagningen sänder vidare ansökan om den är till annan kommun / huvudman 4

5 S-G Lidheim 2013-10-08 Ansökan med blankett Elever som ej har tillgång till Dexter söker via ansökningsblankett Följ anvisning och bifoga aktuella bilagor som betyg och folkbokförings intyg. 5

6 S-G Lidheim 2013-10-08 Utbildningar  Nationella program  Nationellt fastställda inriktningar  Särskilda varianter  Riksrekryterande utbildningar  Länk till Skolverket – beviljade utbildningar http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och- utbildningar/avvikelser/godkanda-utbildningar-1.199915  Introduktionsprogram 6

7 S-G Lidheim 2013-10-08 Kodningen är A o O Eftersom kodningen är mycket viktig så är Skolverkets hemsida bra för att hämta information www.skolverket.se http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och- kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/studievagskoder-sprakkoder-1.116549 Gå in på vår hemsida www.gyf.se för att läsa om skolor, program och koder, se även informationshäfte från Gymnasieantagningenwww.gyf.se Förteckning över skolenhetskod hittar du på www.scb.sewww.scb.se http://www.scb.se/Pages/DataCollectionProductInfo____259789.aspx?PageID=99512&Selecte dTab=1 7

8 S-G Lidheim 2013-10-08 Introduktionsprogram Avsett för sökande som inte är behöriga till nationellt program.  Individuellt alternativ  Preparandutbildning  Språkintroduktion  Yrkesintroduktion Ansökan via Dexter  Programinriktat individuellt val, IMPROxx  Yrkesintroduktion, IMYRKxx, kan även förekomma med IMYRK i kombination med inriktningsval (tex inom GYF) 8

9 S-G Lidheim 2013-10-08 Förberedelser för introduktionsprogram Grundskolan  Vägledning  Kartlägga studiebehov  Föranmäla sökande med omfattande behov av särskilt stöd, till huvudmannen senast 1/11  Ansökan/anmälan http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Hur-ansoker-jag/ http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Hur-ansoker-jag/  Besök  Överlämning, redovisa kunskapsbedömning Inflyttning  Kräver särskild uppmärksamhet 9

10 S-G Lidheim 2013-10-08 Samverkansavtal Informera om gällande samverkansavtal Samverkan Sydost - Föreslagen revidering för att omfatta samtliga IM och GYsär fom ht 2014, klart senast december 2013  Enskilda avtal  Norra samverkansområdet http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Behorighet/ 10

11 S-G Lidheim 2013-10-08 Fri kvot 2014  Fri kvot till kansliet för Gymnasieantagningen senast 27 februari 2014  Beakta rutiner och underlag för ansökan Blankett 11

12 S-G Lidheim 2013-10-08 Mera om ansökan 1 - Rangordna val - Tidpunkt för ansökan – senast 15 maj - Underskrift - Slutbetyg - obehörighetsbrev - Urval  Betyg i moderna språk ger Jmf =  av 17 betyg  FP max 20p  ESMUS spets FP max 100p 12

13 S-G Lidheim 2013-10-08 Mera om ansökan 2 - Besked - Svar - Betygskomplettering 13

14 S-G Lidheim 2013-10-08 Elever som planerar att flytta Elever som planerar att flytta, ny fbf Bör söka 3 utbildningar i den nya kommunen och lika många i sin hemkommun Gymnasieantagningen aviserar inflyttningskommunen 14

15 S-G Lidheim 2013-10-08 Studiestöd Ansökan om Inackorderingstillägg - Kommunal skola hos oss (hemkommunen) - Fristående skola hos CSN - Informera om regler vid ”frisök” 15

16 S-G Lidheim 2013-10-08 Gymnasieantagning Handbok för gymnasieantagning - SKL ger varje år ut en handbok för gymnasieantagning. Handbok gymnasieantagning SKL 16

17 S-G Lidheim 2013-09-1017 Gymnasieantagningen i Kalmar  Administrerar ansökningar för ungdomar från fem kommuner  Antagning till sju kommunala och sex fristående skolor.  Sändrutiner för ansökningar till ”externa” kommuner.

18 S-G Lidheim 2013-10-08 Kontaktuppgifter Sven-Göthe Lidheim Antagningssekreterare 0480-451507 sven-gothe.lidheim@gyf.se Yvonne Petersson Ekonomiassistent 0480-451506 Yvonne.petersson@gyf.se 18


Ladda ner ppt "S-G Lidheim 2013-10-081. SYV information 8/10 2013 Välkommen till Kalmarsunds Gymnasieförbund 09.00Inledning 09.15 Presentation av gymnasieprogram, sep."

Liknande presentationer


Google-annonser