Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till seminariet om IT-stress i arbetslivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till seminariet om IT-stress i arbetslivet"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till seminariet om IT-stress i arbetslivet
Illustration: © Pinor Art Illustration 10 november 2011

2 Prevents mission Arbetar för ett friskt sunt och säkert arbetsliv som också främjar företagens konkurrenskraft. För ut kunskap om arbetsmiljöfrågor och utvecklar metoder för arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete genom att: producera och ge ut material och faktaböcker informera och utbilda ge ut tidningen Arbetsliv

3 Ett hållbart arbetsliv

4 Arbetsmiljön – en livsviktig fråga

5 Förmiddagens program 9.00 Inledning 9.10 TeknikPanik
9.20 Hur belastade är vi av våra IT-verktyg? 9.40 IT-stress och hjärnan Kaffepaus 10.30 Så hanterar vi IT-stress 11.00 Paneldiskussion: Hur lösa teknikutvecklingens baksidor? 11.55 Sammanfattning 12.00 SLUT

6 TeknikPanik – Ett projekt om IT-stress
Illustration: © Pinor Art Illustration

7 Forskning och vetenskap om IT- stress
Thulin 2002 Brod 1988 Wiberg 2005 Informationsflödet Kommunikationsflödet IT och användbarheten Avbrott i arbetet Lära nytt Rutinarbeten Gränslöst arbete Personlig integritet Sandblad 2005 Johansson - Hidén m.fl. 2002/2003 Åborg 2002 Bengt Sandblad 2005 Åborg m.fl. 2005 Gunilla Bradley 2006 Åberg 2003 Mark m.fl. 2008 SLOSH 2008 M.J Dainoff 2007 Bengt Arnetz Bo Melin LO 2002 Unionen 2007/2008

8 Vad talar vi om? Belastning Påfrestning Stress
Kan leda till ohälsa/sjukdom Illustration: © Pinor Art Illustration Illustration: © Pinor Art Illustration Belastningsfaktorer (Arbetsgivarens skyldighet att reducera/minska) Belastningsfaktorer och individuella faktorer spelar roll för graden av påfrestning och hur vi hanterar den Påfrestning och individuella faktorer spelar roll för uppkomsten av stress och hur vi hanterar den Syftet med enkäten är att ge ett underlag för samtal om IT-belastning i arbetet.

9 En webbaserad undersökning om belastningsfaktorer vid arbete med IT-verktyg
Undersökningsperiod: Omfattning: Utskick till 911 personer Svar från 606 personer/67% 352 kvinnor (58%) och 254 män (42%) Bakgrund: år 110 personer/18% 30-49 år 244 personer/40% 50-+ år 252 personer/42% Arbetare 245 personer/40% Tjänsteman 361 personer/60% Chefer 16% Storstad 44%, Tätort 36%, Landsbygd 20% En sammanfattande rapport om undersökningen finns på prevent.se

10 Resultat - Undersökning om belastningsfaktorer

11 Informationsflöde via IT
78% 71% 72% Sammanlagt för området: 71/29 %

12 Kommunikationsflöde via IT
87% 78% 18% Sammanlagt för området: 84/16 %

13 IT och användbarhet 89% 82% 16% Sammanlagt för området: 85/15 %

14 Avbrott i arbetet Sammanlagt för området: 76/24 %

15 Att lära nytt inom IT 86% 80% 71% Sammanlagt för området: 80/20 %

16 Rutinarbete med IT Sammanlagt för området: 73/27 % 80% 20% 70% 30%
80% 20% 70% 30% 73% 27% 63% 37% Blå % = endast tjänstemän Röd % = endast arbetare Sammanlagt för området: 73/27 %

17 Gränslöst arbete 75% 37% Sammanlagt för området: 75/25 %

18 Personlig integritet 66% Sammanlagt för området: 77/23 %

19 Om arbetsuppgifter kopplade till IT-verktyg blir alltför belastande så hanterar jag det genom att..

20 Undersökningen visade också att;
Inga större avvikelser mellan tjänstemän och arbetare förutom på området rutinarbete Förmågan att lära sig nya saker inom IT är inte kopplad till ålder Män är mer uppkopplade under fritiden än kvinnor Män är mindre oroliga för den personliga integriteten på nätet Åldersgrupperna 30 – 50 år är mest oroliga för sin integritet Illustrationer: © Pinor Art Illustration

21 Hur upplever ni arbetet med era IT-verktyg
Hur upplever ni arbetet med era IT-verktyg? Resultat från kartläggningen. kartlaggning/Enkat/?cid= &r=87ccd9f81c4a2abf8b2a251e1056f382 Illustration: © Pinor Art Illustration

22 Hur ser din arbetsdag ut? 
Illustrationer: © Pinor Art Illustration

23 Några röster om IT-stress

24 Användarnas IT-pris 2010 Trafik Stockholm med systemet Centralt Tekniskt System, CTS. ”Systemet innehåller beslutsstöd som underlättar för trafikledaren att fatta rätt beslut i stressiga situationer i styrningen av trafiken i Stockholm och Mälardalen. Systemets flexibla uppbyggnad ger användaren möjlighet att hantera information från många olika källor på ett sätt som är både stimulerande och lärande”.

25 Hederspriset 2010 Nordeas tekniska support i Göteborg med systemet Einstein. ”Systemet verkar som en inspirationskälla för andra call centers då det lyfter fram nya möjligheter för de anställda i branschen. Med kunden i fokus och ett Wikipedia-inspirerat hjälpmedel kan användaren snabbt hitta korrekta svar. Stödet bjuder in till interaktivitet, ständig förbättring och ökat eget lärande.”

26 Hur ska vi lösa teknikutvecklingens baksidor?
Bodil Mellbom, Svenskt Näringsliv Ove Ivarsen, Users Award Börje Sjöholm, Unionen Bengt Arnetz, Uppsala Universitet och Wayne State University School of Medicine Christina Larsson, Nordea support Mats Kjellman, Trafikverket


Ladda ner ppt "Välkommen till seminariet om IT-stress i arbetslivet"

Liknande presentationer


Google-annonser