Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till ett seminariepass om Stress i arbetslivet Hälsa och arbetsliv 23 oktober 2013 Krister Skoglund Bild: Pinor Art Illustration.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till ett seminariepass om Stress i arbetslivet Hälsa och arbetsliv 23 oktober 2013 Krister Skoglund Bild: Pinor Art Illustration."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till ett seminariepass om Stress i arbetslivet Hälsa och arbetsliv 23 oktober 2013 Krister Skoglund Bild: Pinor Art Illustration

2 Krister Skoglund krister.skoglund@prevent.se 2013-10-23

3 Dagens seminarieinnehåll •Att kartlägga stressfaktorer i arbetet •Hur kan IT-stress förebyggas •Gränslöst och flexibelt arbete Mitt budskap: Det går att arbeta förebyggande! Föreläsningsbilderna finns på: www.prevent.se/stress www.prevent.se/stress

4 Vad talar vi om? BelastningPåfrestningStress Belastningsfaktorer t ex: stor arbetsmängd, svåra/ komplexa arbetsuppgifter, bristande kontroll, bristfälliga kunskaper/ kompetens, konflikter. (Arbetsgivaren har en skyldighet att kartlägga och åtgärda belastningsfaktorer som kan leda till ohälsa) Kan leda till ohälsa. Belastningsfaktorer ( typ, varaktighet och intensitet), individfaktorer, organisation, återhämtning spelar roll för graden av påfrestning. (Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende) Illustration: © Pinor Art Illustration Belastningsfaktorer som skapar stresspåslag kallas för stressorer. Individuella och omgivande faktorer spelar roll för uppkomsten av stress och stressymptom.

5 Några vanliga stressorer i arbetslivet Arbetsgivaren har en skyldighet att kartlägga, riskbedöma och åtgärda faktorer som kan ge upphov till olycksfall och ohälsa. http://www.prevent.se/sv/Stressenkat/

6 Några röster om IT-stress http://www.prevent.se/sv/Amnesomrade/Stress/IT-stress/ • Gränslöst arbete • Betydelsefulla konsekvenser • Inga problem med multitasking • Stökig och stressfylld arbetsmiljö • Gränssättning arbete – fritid • IT finns i alla yrken

7 Forskning och vetenskap om IT- stress •Informationsflödet •Kommunikationsflödet •IT och användbarheten •Avbrott i arbetet •Lära nytt •Rutinarbeten •Gränslöst arbete •Personlig integritet Thulin 2002 Johansson - Hidén m.fl. 2002/2003 Wiberg 2005 Brod 1988 Bengt Arnetz Bengt Sandblad 2005 Åborg m.fl. 2005 Gunilla Bradley 2006 Mark m.fl. 2008 Bo Melin Åborg 2002 M.J Dainoff 2007 SLOSH 2008 LO 2002 Unionen 2007/2008 Åberg 2003 Sandblad 2005

8 Hur kan IT-stress förebyggas? Illustration: © Pinor Art Illustration http://www.prevent.se/sv/TeknikPanik/

9

10

11

12 Hur kan IT-stress förebyggas? Illustration: © Pinor Art Illustration http://www.prevent.se/sv/TeknikPanik/

13

14

15

16 En webbaserad undersökning om belastningsfaktorer vid arbete med IT-verktyg •Undersökningsperiod: 2011-10-06 ----- 2011-10-31 •Omfattning: Utskick till 911 personer Svar från 606 personer/67% 352 kvinnor (58%) och 254 män (42%) •Bakgrund: 18-29 år 110 personer/18% 30-49 år 244 personer/40% 50-+ år 252 personer/42% Arbetare 245 personer/40% Tjänsteman 361 personer/60% Chefer 16% Storstad 44%, Tätort 36%, Landsbygd 20%

17 Resultat - Undersökning om belastningsfaktorer

18 Informationsflöde via IT 71%72% 78% Sammanlagt för området: 71/29 %

19 Informationsflöde Illustration: © Pinor Art Illustration Bra att tänka på • Användarvänliga IT-verktyg • Rätt arbetsorganisation • Rätt och begriplig information • Filtret för skräppost • Avbeställ onödig e-post. • Ta bort onödiga RSS-flöden. • Rensa i digitala in-/utkorgar, mappar och dokument. • Hitta rätt information på ett smart sätt. • Stäng om möjligt av meddelandesignal. • Sök inte information under färd! • Tala med chefen. •Vi anpassar förväntningar på oss själva utifrån teknikens möjligheter. (Vi höjer ”ribban”) • Vi samlar på oss. Kan vara bra att ha. •Vi är nyfikna och vill inte missa något.

20 Gränslöst och flexibelt arbete • En globalisering som medfört ökad konkurrens. • Nya organisationsformer – slimmade och flexibla organisationer med ökat eget ansvar för den anställde. • Ökad internationalisering av företagsuppköp och investeringar. • En teknikutveckling som har möjliggjort det moderna arbetslivet, det gränslösa arbetet, (24/7 samhället). • Framväxten av en stor tjänstesektor. • Arbetslivet allt mer uppgiftsstyrt. Att uppnå målen i en arbetsuppgift är viktigare än fysiska närvaro på arbetsplatsen. • Individen tar själv ansvar för arbetstids- och rumsgränser. • En individualisering, från känsla av gemenskap och vara en kugge i ett större maskineri till en känsla av att vara sitt eget ”lilla konsultföretag”. (Du får själv ta konsekvenserna.) Några svenska forskare: Christin Mellner, Gunnar Aronsson, Göran Kecklund, Gunn Johansson, Michael Allvin, Tom Hagström, Ulf Lundberg, m.fl.

21 Några för- och nackdelar FörMot Färre arbetsresor – spar tid och pengar för den anställde Kan vara svårt med gränsdragningen arbete – fritid Ökad egenkontroll (självbestämmande) Mindre socialt stöd och gemenskap Ökad livsbalans – lättare att få ihop livspusslet Lägre social kontroll Ökad variation – arbete på olika tider, i olika miljöer och växlande aktiviteter Initiala kostnader för utrustning och distansarbetsplats Attraktiv arbetsform – lättare rekrytering – bo i glesbygd Daglig informell kunskaps- förmedling försvinner Lägre lokalkostnader Minskad trafik – bättre yttre miljö Arbete i hela landet – en levande landsbyggd

22 Digital stress och gränslöst arbete http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?vide o_id=2441719&utm_medium=sharing&utm_sourc e=permalink&utm_campai gn=tv4play.se •Ständigt uppkopplad med jobbet = du arbetar på din fritid. •En jobbtelefon och en privat telefon är att föredra. •Släck ner/stäng meddelandesignaler. •Gör upp regler för surfandet, t ex i sovrummet är det förbjudet med telefonsurf, eller t ex efter kl. 18 kollas inga arbetsmejl. Gränssättandet är centralt för att behålla hälsan.

23 Separera eller integrera? Lyckad integrering. •Ingen jobbmail på fritid – två mobiler •Boka in möten med dig själv •Ta tillbaka flextid när det är möjligt •Säg till hemma när du måste jobba hemifrån •Tidsbegränsa arbetet på kvällar och helger. Gränssättandet är centralt för att hitta balans.

24 Betydelsefulla individfaktorer för att lyckas med gränssättningen En stark självreglering! Och med det menas att kunna: • Arbeta självständigt - kunna och våga fatta egna beslut & ta eget ansvar – vara självgående. • Organisera arbetet genom en effektiv planering och strukturering av arbetsdagen. (Ju friare arbete/hög egenkontroll desto svårare att bli fri från arbetet) • Se/avgöra när en arbetsuppgift är klar. • Säga nej! Och kunna sätta gränser mellan olika uppgifter och roller. En ny yrkesprofil och yrkeskompetens

25 Slutsatser Viktiga individfaktorer i ett gränslöst arbetsliv. • Förmåga till gränssättning – en stark självreglering. • Förmåga att ta reda på vad som förväntas. • Ha motivation för arbetsuppgifterna. • Vara kreativ. • Vara flexibel och anpassningsbar till nya förhållanden. • Förmåga att hitta socialt stöd genom att skapa egna sociala nätverk. Varning! för hög prestationsbaserad självkänsla ständiga prestationer otillräcklig återhämtning sjuk av stress.

26 •Företagspolicy för distansarbete (Arbetsuppgifter, arbetsmiljö, utrustning, säkerhet och sekretess, försäkringar, arbetstid, semester, ersättningar, förhållandet till huvudarbetsplats, kompetensutveckling, kommunikation, uppföljning) • Individuellt distansarbetsavtal (Omfattning, arbetsuppgifter, arbetstid, tillgänglighet, uppföljning/rapportering, ersättningar, arbetsredskap/utrustning, arbetsmiljö, IT-säkerhet, försäkringar) • En utvecklad chefsroll för det gränslösa & flexibla arbetslivet. Organisatoriska åtgärder

27 Goda förutsättningar för distansarbete i Sverige • Hög IT-mognad • Bra utbyggt nät för Internet • Många arbetsuppgifter som lämpar sig på distans (Stor tjänstesektor) • Platta organisationer med stort eget ansvar för de anställda • Arbetsgivare och fack positiva till arbete på distans

28 Kunna koppla bort arbetet (stänga av) God sömn

29


Ladda ner ppt "Välkommen till ett seminariepass om Stress i arbetslivet Hälsa och arbetsliv 23 oktober 2013 Krister Skoglund Bild: Pinor Art Illustration."

Liknande presentationer


Google-annonser