Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kalkyl Faktorer Kortsiktiga hårda faktorer ingår naturligt i kalkylen. Långsiktigt hårda faktorer fördelas över användningstiden. Mjuka korta faktorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kalkyl Faktorer Kortsiktiga hårda faktorer ingår naturligt i kalkylen. Långsiktigt hårda faktorer fördelas över användningstiden. Mjuka korta faktorer."— Presentationens avskrift:

1 1 Kalkyl Faktorer Kortsiktiga hårda faktorer ingår naturligt i kalkylen. Långsiktigt hårda faktorer fördelas över användningstiden. Mjuka korta faktorer görs jämförbara mellan alternativen. Mjuka långa faktorer är svåra att värdera men viktiga i en helhetsbedömning. Ett sätt är att poängbedöma och vikta faktorerna sinsemellan, så att de kan jämföras även om det inte sker i reda pengar.

2 2 Särintäkter Kalkyl Särintäkter Energianvändning, från 2 l/m 2 s till 0,8 l/m 2 s – ca 55 kWh/m 2 år. 1 kr/kWh. Termisk komfort, uthyrningsgrad, hyresnivå. 25–50 kr/m 2 år. Produktivitet, 62,5–125 kr/m 2 år Luftkvalitet, ljudisolering. Fuktskador, 10 kkr/år och 5 kr/m 2 år.

3 3 Särkostnader Kalkyl Särkostnader Arbetskostnader, 0,5–1 tim/m 2. 400 kr/tim. Utbildning 20–40 000 kr. Kontrollkostnader, ca 0,05 tim/m 2. Övriga kostnader 20–40 kr/m 2.

4 4 Kalkylmodell Modellen finns som exelblad och kan laddas ner från www.sp. se

5 5 Kalkyl för hyreshus Fastighets- ägaren antas bygga två liknande hus vardera 2000 m 2 BRA.

6 6 Kalkylför kontorshus Fastighets- ägaren antas bygga fyra liknade kontor om 2000 m 2 BRA vardera.

7 7 Byggherrens krav Byggherrens ambition avspeglas i eget engagemang kravformulering kompetens hos anlitade aktörer utbildning och information eget arbete med att följa upp krav konsekvenser om krav ej uppfylls gratifikationer om kraven uppfylls Byggherrens krav för lufttät byggnad

8 8 Byggherrens checklista Byggherrens checklista formulera tydliga krav avseende lufttäthet tydliggöra ansvarsfördelning för att de olika kraven skall uppfyllas kontrollera/säkerställa att de upphandlade aktörerna har erforderlig kompetens följa upp att kraven uppfyllts

9 9 Byggherrens krav 1–4 Krav 1: Ansvarig Krav 2: Täthetskrav alt a: ≤ 0,2 l/m 2 s alt b: ≤ 0,4 l/m 2 s alt c: ≤ 0,6 l/m 2 s täthetskrav för fönster och dörrar Krav 3: Beständiga lösningar Krav 4: Redovisning / dokumentation Byggherrens krav – projektering

10 10 Byggherrens krav 5–10 Krav 5:En ansvarig Krav 6: Arbetsplanering i samråd med projektör, plan för egenkontroller Krav 7: Utbildning innan arbetena påbörjas – objektsanpassad Krav 8: Dokumentation av egenkontroller Krav 9: Tidig läckagemätning Krav 10: Verifierande mätning vid färdigställandet alt a: ≤ 0,2 l/m 2 s alt b: ≤ 0,4 l/m 2 s alt c: ≤ 0,6 l/m 2 s Byggherrens krav – byggskede

11 11 Täthetsprovning Täthetsprovning enligt EN13829:2000 med läckagesökning Stora byggnader: Ange om täthetskravet gäller del av byggnad, t.ex. brandcell och om täthetsprovningen skall ske -med mottryck i angränsande utrymmen -utan mottryck i angränsande utrymmen Täthetsprovning

12 12 Radhus i Glumslöv Krav: 0,16 l/m 2 s (uppmätt 0,1 l/m 2 s) Specialist på tätning Dagliga kontroller Utbildade snickare Täthetsprovningar Träregelstomme med indragen luftspärr. Platta på mark med underliggande isolering. Skarvar i luftspärr tätade med dubbelhäftande bitumenband. Glumslöv 1 AB Landskronahem prime project AB Generalentreprenad 2004–2005 35 lgh radhus och parhus

13 13 Radhus i Glumslöv Skarvar i luftspärr tätade med dubbelhäftande bitumenband. Glumslöv 2

14 14 Lindås 1 Radhus i Lindås Krav på låg energianvändning – krav på god lufttäthet Målvärde och kravvärde (0,2 resp 0,8 l/m 2 s) Forskargrupp deltog Kontroller och täthetsprovning Resultat 0,2–0,44 l/m 2 s Egnahemsbolaget 2001 20 radhus- lägenheter 4 huskroppar

15 15 Lindås 2 Radhus i Lindås Täthetsprovning när pe-folien och skivbeklädnader var monterade så att brister kunde åtgärdas. Stor omsorg om detaljer, utformning och utförande.

16 16 Krav i andra länder Norge: 4 oms/h för småhus och radhus 2 oms/h för andra byggnader upp till 2 våningar 1,5 oms/h för andra byggnader över 2 våningar Danmark: 1,5 l/m 2 s – ytan avser golvytan Finland: 1 oms/h Tyskland/Österrike: 1,5 oms/h för ventilerade byggnader Passivhusstandard i Tyskland: 0,6 oms/h Exempel på krav i andra länder

17 17 Checklista BHs uppföljning av projektering 1 Enkel checklista för byggherrens uppföljning av av projektering

18 18 Checklista BHs uppföljning av projektering 2 Enkel checklista för byggherrens uppföljning av av projektering

19 19 Exempel på kontrollplan Enkel checklista för byggherrens kontroll av entreprenörens egenkontroller Exempel på kontrollplan för lufttätt byggande

20 20 Vad säger BBR? 5:62 ”Brandcellsskiljande byggnadsdelar skall vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser …” 6:255 ”Klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i förhållande till det valda ventilationssystemet för en god funktion och för injustering av flöden i de enskilda rummen.” 6:531 ”För att undvika skador pga fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt.” 9:4 ”Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid 50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/ m 2 s”. Gäller endast specialfall (<100 m 2 etc). Det gamla kravet 0,8 l/ m 2 s vid 50 Pa finns inte längre. Lämplig täthet ligger i intervallet 0,1–0,6 l/ m 2 s vid 50 Pa.

21 21 Sammanfattning Många negativa konsekvenser av dålig lufttäthet: ökad energianvändning, försämrad innemiljö och fuktskador Förbättrad lufttäthet är lönsam! Byggherren/beställaren måste ställa krav! Lämplig täthet: i intervallet 0,1–0,6 l/m 2 s vid 50 Pa Man kan aldrig bygga för tätt – glöm inte ventilationen!


Ladda ner ppt "1 Kalkyl Faktorer Kortsiktiga hårda faktorer ingår naturligt i kalkylen. Långsiktigt hårda faktorer fördelas över användningstiden. Mjuka korta faktorer."

Liknande presentationer


Google-annonser