Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalkyl Faktorer • Kortsiktiga hårda faktorer ingår naturligt i kalkylen. • Långsiktigt hårda faktorer fördelas över användningstiden. • Mjuka korta faktorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalkyl Faktorer • Kortsiktiga hårda faktorer ingår naturligt i kalkylen. • Långsiktigt hårda faktorer fördelas över användningstiden. • Mjuka korta faktorer."— Presentationens avskrift:

1 Kalkyl Faktorer • Kortsiktiga hårda faktorer ingår naturligt i kalkylen. • Långsiktigt hårda faktorer fördelas över användningstiden. • Mjuka korta faktorer görs jämförbara mellan alternativen. • Mjuka långa faktorer är svåra att värdera men viktiga i en helhetsbedömning. Ett sätt är att poängbedöma och vikta faktorerna sinsemellan, så att de kan jämföras även om det inte sker i reda pengar. Kalkyl

2 Kalkyl Särintäkter • Energianvändning, från 2 l/m2s till 0,8 l/m2s – ca 55 kWh/m2år kr/kWh. • Termisk komfort, uthyrningsgrad, hyresnivå. 25–50 kr/m2år. Produktivitet, 62,5–125 kr/m2år • Luftkvalitet, ljudisolering. • Fuktskador, 10 kkr/år och 5 kr/m2år. Särintäkter

3 Kalkyl • Arbetskostnader, 0,5–1 tim/m2. 400 kr/tim.
Särkostnader • Arbetskostnader, ,5–1 tim/m kr/tim. • Utbildning 20– kr. • Kontrollkostnader, ca 0,05 tim/m2. • Övriga kostnader 20–40 kr/m2. Särkostnader

4 Kalkylmodell Modellen finns som exelblad och kan laddas ner från Kalkylmodell

5 Kalkyl för hyreshus Fastighets-ägaren antas bygga två liknande hus vardera 2000 m2 BRA. Kalkyl för hyreshus

6 Kalkyl för kontorshus Fastighets-ägaren antas bygga fyra liknade kontor om 2000 m2 BRA vardera. Kalkylför kontorshus

7 Byggherrens krav för lufttät byggnad
Byggherrens ambition avspeglas i • eget engagemang • kravformulering • kompetens hos anlitade aktörer • utbildning och information • eget arbete med att följa upp krav • konsekvenser om krav ej uppfylls • gratifikationer om kraven uppfylls Byggherrens krav

8 Byggherrens checklista
• formulera tydliga krav avseende lufttäthet • tydliggöra ansvarsfördelning för att de olika kraven skall uppfyllas • kontrollera/säkerställa att de upphandlade aktörerna har erforderlig kompetens • följa upp att kraven uppfyllts Byggherrens checklista

9 Byggherrens krav – projektering
Krav 1: Ansvarig Krav 2: Täthetskrav alt a: ≤ 0,2 l/m2s alt b: ≤ 0,4 l/m2s alt c: ≤ 0,6 l/m2s täthetskrav för fönster och dörrar Krav 3: Beständiga lösningar Krav 4: Redovisning / dokumentation Byggherrens krav 1–4

10 Byggherrens krav – byggskede
Krav 5: En ansvarig Krav 6: Arbetsplanering i samråd med projektör, plan för egenkontroller Krav 7: Utbildning innan arbetena påbörjas – objektsanpassad Krav 8: Dokumentation av egenkontroller Krav 9: Tidig läckagemätning Krav 10: Verifierande mätning vid färdigställandet alt a: ≤ 0,2 l/m2s alt b: ≤ 0,4 l/m2s alt c: ≤ 0,6 l/m2s Byggherrens krav 5–10

11 Täthetsprovning Täthetsprovning enligt EN13829:2000 med läckagesökning
• Stora byggnader: Ange om täthetskravet gäller del av byggnad, t.ex. brandcell och om täthetsprovningen skall ske - med mottryck i angränsande utrymmen - utan mottryck i angränsande utrymmen Täthetsprovning

12 Radhus i Glumslöv AB Landskronahem prime project AB Generalentreprenad
2004–2005 35 lgh radhus och parhus Krav: 0,16 l/m2s (uppmätt 0,1 l/m2s) • Specialist på tätning • Dagliga kontroller • Utbildade snickare • Täthetsprovningar Träregelstomme med indragen luftspärr. Platta på mark med underliggande isolering. Skarvar i luftspärr tätade med dubbelhäftande bitumenband. Glumslöv 1

13 Radhus i Glumslöv Skarvar i luftspärr tätade med dubbelhäftande bitumenband. Glumslöv 2

14 Radhus i Lindås Egnahemsbolaget 2001 20 radhus-lägenheter 4 huskroppar
• Krav på låg energianvändning – krav på god lufttäthet • Målvärde och kravvärde (0,2 resp 0,8 l/m2s) • Forskargrupp deltog • Kontroller och täthetsprovning • Resultat 0,2–0,44 l/m2s Lindås 1

15 Radhus i Lindås Täthetsprovning när pe-folien och skivbeklädnader var monterade så att brister kunde åtgärdas. Stor omsorg om detaljer, utformning och utförande. Lindås 2

16 Exempel på krav i andra länder
Norge: oms/h för småhus och radhus 2 oms/h för andra byggnader upp till 2 våningar 1,5 oms/h för andra byggnader över 2 våningar Danmark: 1,5 l/m2s – ytan avser golvytan Finland: 1 oms/h Tyskland/Österrike: 1,5 oms/h för ventilerade byggnader Passivhusstandard i Tyskland: 0,6 oms/h Krav i andra länder

17 Checklista BHs uppföljning av projektering 1
Enkel checklista för byggherrens uppföljning av av projektering Checklista BHs uppföljning av projektering 1

18 Checklista BHs uppföljning av projektering 2
Enkel checklista för byggherrens uppföljning av av projektering Checklista BHs uppföljning av projektering 2

19 Exempel på kontrollplan
Enkel checklista för byggherrens kontroll av entreprenörens egenkontroller Exempel på kontrollplan för lufttätt byggande Exempel på kontrollplan

20 Vad säger BBR? 5:62 ”Brandcellsskiljande byggnadsdelar skall vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser …” 6:255 ”Klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i förhållande till det valda ventilationssystemet för en god funktion och för injustering av flöden i de enskilda rummen.” 6:531 ”För att undvika skador pga fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt.” 9:4 ”Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid 50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/ m2s”. Gäller endast specialfall (<100 m2 etc). Det gamla kravet 0,8 l/ m2s vid 50 Pa finns inte längre. Lämplig täthet ligger i intervallet 0,1–0,6 l/ m2s vid 50 Pa. Vad säger BBR?

21 Sammanfattning • Många negativa konsekvenser av dålig lufttäthet: ökad energianvändning, försämrad innemiljö och fuktskador • Förbättrad lufttäthet är lönsam! • Byggherren/beställaren måste ställa krav! • Lämplig täthet: i intervallet 0,1–0,6 l/m2s vid 50 Pa Man kan aldrig bygga för tätt – glöm inte ventilationen! Sammanfattning


Ladda ner ppt "Kalkyl Faktorer • Kortsiktiga hårda faktorer ingår naturligt i kalkylen. • Långsiktigt hårda faktorer fördelas över användningstiden. • Mjuka korta faktorer."

Liknande presentationer


Google-annonser