Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Liv och Hälsa-ung 2005 En enkätundersökning om Livet, Hälsan och Levnadsvanor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Liv och Hälsa-ung 2005 En enkätundersökning om Livet, Hälsan och Levnadsvanor."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Liv och Hälsa-ung 2005 En enkätundersökning om Livet, Hälsan och Levnadsvanor i Årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet i Uppsala län Genomförd av Samhällsmedicinska enheteten. Landstinget i Uppsala län. Bildspelets längd 7 min 15 sek, 16 bilder

2 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Visste du att:  Syftet med denna undersökning var att få reda på hur ungdomar i hela Uppsala län mår.  Totalt har 12 500 enkäter skickats ut till alla i årskurs 7, 9, och 2 på gymnasiet.  Vi fick tillbaka 10 000 svar vilket innebär att ungefär 80 % har svarat.  Tillsammans har ni svarat på 1 010 000 frågor.  Det är nästan 1 ton enkäter som skickats ut.  Den sammanlagda tiden om vi räknar allas tid att fylla i enkäten är drygt ett år (55 veckor), men för varje person tog det en lektionstimme.  Varje enkät åker ungefär 400 mil innan resultaten kommer till er.

3 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret När allt känns på topp… Har vi bra kompisar Tycker vi att skolan är kul Äter vi hälsosam mat Är det lätt att vara glad Tycker vi att lärarna är schyssta

4 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret  När man växer och är på väg mot vuxenlivet är det mycket som händer.  Vissa dagar känns allt jättebra och vissa dagar känns allt pest och pina. Men allt går ju inte alltid på räls… Varför är det så? Så därför ville vi undersöka hur ni mår så att vi vuxna ska förstå och göra bra saker för er.

5 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Hälsotillstånd  8 av 10 uppger att de har ett bra hälsotillstånd.  Flickor som går i åk 9 och 2 mår dock lite sämre, 7% säger att de inte har något bra hälsotillstånd. Vi har frågat om hur ni mår. På detta sätt får man en bra helhetsbild av hälsan. Vad kan man göra om man inte mår bra? Prata med en vuxen som du har förtroende för, tex föräldrer, skolsköterska eller lärare.

6 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Psykisk hälsa  De allra flesta känner sig lyckliga och har en tro på framtiden.  Ett stort problem är stress: Ungefär 3 av 10 känner sig stressade ofta. Mer vanligt hos flickor i åk 2 där nästan 6 av 10 ofta känner stress. Med psykisk hälsa menar vi både en frånvaro av symtom, men också att ha en tilltro till framtiden och att livet ska kännas kul. TIPS! Vad kan man göra om man inte mår bra? Prata med vuxen som du har förtroende för tex skolsköterska, skolpsykolog och ungdomsmottagningen är några som finns för dig. BRIS, Jourhavande kompis är andra man kan ringa.

7 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Matvanor  Nästan alla äter frukost varje dag.  6% av eleverna i åk 7 och 10% av elever i åk 9 och 2 på gymnasiet äter aldrig frukost.  pojkar i åk 7 äter oftast frukost. Att äta frukost är viktigt då räcker energin bättre till skolarbetet. Efter en ordentlig frukost klarar man skolarbetet bättre. TIPS! Har man svårt att äta frukost kan ett alternativ vara att ta med sig en smörgås eller frukt till rasten. Vill du veta mer? www.fruktogront.se

8 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Vikt  De allra flesta av er väger helt lagom, 85% har en bra vikt i förhållande till längden.  Knappt 2 av 10 pojkar och drygt 1 av 10 flickor har övervikt. Goda matvanor och fysisk aktivitet är bra sätt att hålla vikten på. Det är inte bra att väga varken för mycket eller för lite. Minst en timme om dagen skall man röra sig. TIPS! Genom att röra på sig regelbundet så minskar risken för övervikt. Det kan vara att gå eller cykla till skolan eller stan istället för att åka buss.

9 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Tobak och alkohol  9 av 10 i åk 7 är helt rökfria.  Flickor på gymnasiet är de som röker mest i denna undersökning,16% säger att de röker varje dag.  Ungefär 25% av pojkar och knappt 20% av flickor i åk 2 dricker så mycket alkohol att det ses som en riskfaktor för framtida problem. Forskningen visar att tobak och alkohol är en stor hälsorisk. Det kostar också mycket pengar för den som gör det men också för samhället. TIPS! Ett bra sätt att bevara sin hälsa är att aldrig börja röka eller dricka. Känner du dig orolig, diskutera detta med skolsköterskan eller annan vuxen du har förtroende för.

10 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Sex och samliv  De flesta som haft samlag uppgav att det var något man verkligen ville.  5% av dem som hade haft att samlag gjorde det fast de inte ville eller blev tvingade och 20% sa att det blev bara så. Att upptäcka sin sexualitet är något som för många sker i tonåren. Det är viktigt att man inte gör något man själv inte vill. TIPS! Har du frågor och funderingar om sexualitet och hälsa, kontakta ungdomsmottagningen där du bor. Telefonnummer kommer sist.

11 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Skoltrivsel  3 av fyra säger att de trivs i skolan. Flickor på gymnasiet och pojkar i åk 7 är de som säger att de trivs allra bäst.  Knappt 1 av 10 säger att de inte alls trivs i skolan. En stor del av tiden är ni i skolan. Att trivas i skolan är viktigt för att kunna må bra. TIPS! Om du inte alls trivs i skolan bör du prata med dina föräldrar eller annan vuxen. Din mentor eller rektor går också bra. Skolan är skyldig att hjälpa dig.

12 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Mobbing  Ungefär 7% av eleverna i åk 7 och 5% av eleverna i åk 9 upplever att de blivit retade av kamrater flera gånger senaste tiden. Lite vanligare hos pojkar än hos flickor.  Nästan 6% av elever i åk 9 upplever sig illa behandlad av en vuxen i skolan. Att känna sig trygg i skolan under dagen är en rättighet som alla har. Alla skolor skall ha ett handlingsprogram mot mobbing och kränkande behandling som alla känner till. Det är lika illa att bli kränkt av en jämnårig som av en vuxen. Om du känner dig mobbad eller illa behandlad prata med vuxen du har förtroende för. Rektor måste också få veta. Enligt skollagen måste skolan hjälpa dig.

13 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Så sammantaget De flesta av er… Har god allmänhälsa Har tro på framtiden Är nöjda med livet Har schyssta kompisar

14 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Det som vi måste jobba vidare med är…  Den upplevda stressen  Flickors psykiska hälsa  Frukostvanor  Fysisk aktivitet  Tobak  Alkohol

15 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Adresser :  Barn och ungdomspsykiatrin: ww.bup.nu  Barnombudsmannen (myndigheten): www.bo.se  BRIS: www.bris.se0200-230 230  Jourhavande kompis: www.rkuf.se020-222 444  Barnombudsmannen Uppsala : www.dinbarnombudsman.nu018-69 44 99  Ungdomsmottagningenwww.ungdomsmottagningen.se »Bålsta 0171-587 82 »Enköping 0171-41 82 25 »Skutskär 026-66 98 46 »Uppsala 018-42 93 14 & 018-611 57 40 »Östhammar 0173-881 68 Tierp 0293-136 78 »

16 Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Slutligen… Stort tack till alla er som har besvarat undersökningen. Med er hjälp har vi fått värdefull kunskap om hur tonåringar i Uppsala län mår Om du är nyfiken på fler resultat av undersökningen kan du gå in på www.lul.se/folkhalsa www.lul.se Glöm inte bort att vi bryr oss om er !


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsstaben Samhällsmedicinska enheten inklusive Hälsoäventyret Liv och Hälsa-ung 2005 En enkätundersökning om Livet, Hälsan och Levnadsvanor."

Liknande presentationer


Google-annonser