Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liv och Hälsa-ung 2005 En enkätundersökning om

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liv och Hälsa-ung 2005 En enkätundersökning om"— Presentationens avskrift:

1 Liv och Hälsa-ung 2005 En enkätundersökning om
Livet, Hälsan och Levnadsvanor i Årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet i Uppsala län Genomförd av Samhällsmedicinska enheteten. Landstinget i Uppsala län. Bildspelets längd 7 min 15 sek, 16 bilder

2 Visste du att: Syftet med denna undersökning var att få reda på hur ungdomar i hela Uppsala län mår. Totalt har enkäter skickats ut till alla i årskurs 7, 9, och 2 på gymnasiet. Vi fick tillbaka svar vilket innebär att ungefär 80 % har svarat. Tillsammans har ni svarat på frågor. Det är nästan 1 ton enkäter som skickats ut. Den sammanlagda tiden om vi räknar allas tid att fylla i enkäten är drygt ett år (55 veckor), men för varje person tog det en lektionstimme. Varje enkät åker ungefär 400 mil innan resultaten kommer till er.

3 När allt känns på topp… Tycker vi att skolan är kul
Tycker vi att lärarna är schyssta Är det lätt att vara glad Har vi bra kompisar Äter vi hälsosam mat

4 Men allt går ju inte alltid på räls… Varför är det så?
När man växer och är på väg mot vuxenlivet är det mycket som händer. Vissa dagar känns allt jättebra och vissa dagar känns allt pest och pina. Så därför ville vi undersöka hur ni mår så att vi vuxna ska förstå och göra bra saker för er.

5 Hälsotillstånd Vi har frågat om hur ni mår.
På detta sätt får man en bra helhetsbild av hälsan. 8 av 10 uppger att de har ett bra hälsotillstånd. Flickor som går i åk 9 och 2 mår dock lite sämre, 7% säger att de inte har något bra hälsotillstånd. Vad kan man göra om man inte mår bra? Prata med en vuxen som du har förtroende för, tex föräldrer, skolsköterska eller lärare.

6 Psykisk hälsa Med psykisk hälsa menar vi både en frånvaro av symtom, men också att ha en tilltro till framtiden och att livet ska kännas kul. De allra flesta känner sig lyckliga och har en tro på framtiden. Ett stort problem är stress: Ungefär 3 av 10 känner sig stressade ofta. Mer vanligt hos flickor i åk 2 där nästan 6 av 10 ofta känner stress. TIPS! Vad kan man göra om man inte mår bra? Prata med vuxen som du har förtroende för tex skolsköterska, skolpsykolog och ungdomsmottagningen är några som finns för dig. BRIS, Jourhavande kompis är andra man kan ringa.

7 Matvanor Att äta frukost är viktigt då räcker energin bättre till skolarbetet. Efter en ordentlig frukost klarar man skolarbetet bättre. Nästan alla äter frukost varje dag. 6% av eleverna i åk 7 och 10% av elever i åk 9 och 2 på gymnasiet äter aldrig frukost. pojkar i åk 7 äter oftast frukost. TIPS! Har man svårt att äta frukost kan ett alternativ vara att ta med sig en smörgås eller frukt till rasten. Vill du veta mer?

8 Vikt Goda matvanor och fysisk aktivitet är bra sätt att hålla vikten på. Det är inte bra att väga varken för mycket eller för lite. Minst en timme om dagen skall man röra sig. De allra flesta av er väger helt lagom, 85% har en bra vikt i förhållande till längden. Knappt 2 av 10 pojkar och drygt 1 av 10 flickor har övervikt. TIPS! Genom att röra på sig regelbundet så minskar risken för övervikt. Det kan vara att gå eller cykla till skolan eller stan istället för att åka buss.

9 Tobak och alkohol Forskningen visar att tobak och alkohol är en stor hälsorisk. Det kostar också mycket pengar för den som gör det men också för samhället. 9 av 10 i åk 7 är helt rökfria. Flickor på gymnasiet är de som röker mest i denna undersökning,16% säger att de röker varje dag. Ungefär 25% av pojkar och knappt 20% av flickor i åk 2 dricker så mycket alkohol att det ses som en riskfaktor för framtida problem. TIPS! Ett bra sätt att bevara sin hälsa är att aldrig börja röka eller dricka. Känner du dig orolig, diskutera detta med skolsköterskan eller annan vuxen du har förtroende för.

10 Sex och samliv Att upptäcka sin sexualitet är något som för många sker i tonåren. Det är viktigt att man inte gör något man själv inte vill. De flesta som haft samlag uppgav att det var något man verkligen ville. 5% av dem som hade haft att samlag gjorde det fast de inte ville eller blev tvingade och 20% sa att det blev bara så. TIPS! Har du frågor och funderingar om sexualitet och hälsa, kontakta ungdomsmottagningen där du bor. Telefonnummer kommer sist.

11 Skoltrivsel En stor del av tiden är ni i skolan.
Att trivas i skolan är viktigt för att kunna må bra. 3 av fyra säger att de trivs i skolan. Flickor på gymnasiet och pojkar i åk 7 är de som säger att de trivs allra bäst. Knappt 1 av 10 säger att de inte alls trivs i skolan. TIPS! Om du inte alls trivs i skolan bör du prata med dina föräldrar eller annan vuxen. Din mentor eller rektor går också bra. Skolan är skyldig att hjälpa dig.

12 Mobbing Att känna sig trygg i skolan under dagen är en rättighet som alla har. Alla skolor skall ha ett handlingsprogram mot mobbing och kränkande behandling som alla känner till. Det är lika illa att bli kränkt av en jämnårig som av en vuxen. Ungefär 7% av eleverna i åk 7 och 5% av eleverna i åk 9 upplever att de blivit retade av kamrater flera gånger senaste tiden. Lite vanligare hos pojkar än hos flickor. Nästan 6% av elever i åk 9 upplever sig illa behandlad av en vuxen i skolan. Om du känner dig mobbad eller illa behandlad prata med vuxen du har förtroende för. Rektor måste också få veta. Enligt skollagen måste skolan hjälpa dig.

13 Så sammantaget De flesta av er…
Har god allmänhälsa Har tro på framtiden Är nöjda med livet Har schyssta kompisar

14 Det som vi måste jobba vidare med är…
Den upplevda stressen Flickors psykiska hälsa Frukostvanor Fysisk aktivitet Tobak Alkohol

15 Adresser : Barn och ungdomspsykiatrin: ww.bup.nu
Barnombudsmannen (myndigheten): BRIS: Jourhavande kompis: Barnombudsmannen Uppsala : Ungdomsmottagningen Bålsta Enköping Skutskär Uppsala & Östhammar Tierp

16 Slutligen… Stort tack Glöm inte bort att vi bryr oss om er !
till alla er som har besvarat undersökningen. Med er hjälp har vi fått värdefull kunskap om hur tonåringar i Uppsala län mår Om du är nyfiken på fler resultat av undersökningen kan du gå in på


Ladda ner ppt "Liv och Hälsa-ung 2005 En enkätundersökning om"

Liknande presentationer


Google-annonser