Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Sunda sår ? Infektion Sårodling Odlingsfynd Antibiotikaval.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Sunda sår ? Infektion Sårodling Odlingsfynd Antibiotikaval."— Presentationens avskrift:

1 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Sunda sår ? Infektion Sårodling Odlingsfynd Antibiotikaval

2 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Bakterier i sår 1.kolonisation 2.penetration 3.proliferation 4.invasion Sven-Åke Hedström, Bakteriella infektioner i hud och mjukdelar

3 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Kolonisation - infektion ett sår är aldrig bakteriefritt! –egna floran –smitta från omgivningen bakteriers benägenhet att orsaka sårinfektion (virulensfaktorer) –Toxiner, ytproteiner, kapsel människans försvar mot infektioner –generellt nedsatt immunförsvar: steroidbehandling, lymfom, diabetes –lokalt nedsatt immunförsvar: diabetes, nedsatt blodcirkulation kvarvarande död vävnad

4 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Infektion i ”nytt” sår hudrodnad –kring såret –snabb utbredning kring sår, lymfangit svullnad/ödem värmeökning smärta pus eller illaluktande vätska feber

5 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Infektion i ”gammalt” sår Förändring – noggrann observation! –nytillkommen smärta, rodnad,värmeökning, sekretion, pus, blåsbildning, feber Värdering – andra förklaringar! –rodnad vid hudläkning –vätskeökning vid lymfstas/venös insufficiens –gult sår med fibrin, vita blodkroppar, sårvätska Yrkesskicklighet, erfarenhet och samarbete!

6 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Infektion vid nedsatt immunförsvar Mycket diskreta symtom –svullnad utan rodnad –ökat vätskeutträde –smärta på ”fel ställe” Täta bedömningar och snabbt insatt behandling Ännu större yrkesskicklighet!

7 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Tag sårodling när såret är infekterat!

8 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Sårodling Tvätta såret –annars får man med koloniserande floran Bomullspinne i infektionsområde –innanför sårkanten/under krustor –i pus finns mest döda bakterier Fyll i remissen rätt –beskriv sårets uppkomstsätt, utseende och lokalisation –beskriv faktorer som påverkar patientens försvar mot infektioner diabetes, lymfom, steroidbehandling, ledprotes eller annat främmande material

9 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Odlingsfynd I - högvirulenta bakterier Streptococcus pyogenes – alltid behandling Grupp A Streptokocker (GAS), ß-hemolytiska streptokocker (erytrogent toxin) –erysipelas: snabb utbredning av rodnad utmed lymfkapillärerna –lymfangit: rodnad utmed lymfbanorna (“blodförgiftning”) Staphylococcus aureus – behandling ibland –tjockt, gult sekret lokalt (koagulas)

10 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Odlingsfynd II - lågvirulenta bakterier patogener endast vid nedsatt immunförsvar Tarmbakterier: E-coli, klebsiella, proteus, acinetobacter, enterokocker Anaeroba bakterier: Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens –gråbrunt, mycket illaluktande sekret (op-sår) Pseudomonas aeruginosa –grönaktigt, lindblomsdoftande sekret KNS (koagulasnegativa stafylokocker) –riklig klar sekretion, ingen inflammation –endast vid främmande-kroppssinfektion

11 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Det ges för mycket antibiotika under för lång tid!

12 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Antibiotikabehandla en patient med symtom - inte ett odlingssvar!

13 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Antibiotika - när? djup sårinfektion Erysipelas (streptokocker) risk för spridning till viktiga organ risk för spridning till senor, leder, proteser feber och allmänpåverkan patienter med sämre försvar mot infektioner ej ytlig hudinfektion eller kolonisation

14 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Antibiotikaval I Förstahandsval –Kåvepenin® streptokockinfektioner –Heracillin® rena stafylokockinfektioner och blandinfektion med streptokocker –Dalacin® vid penicillinallergi –Fucidin® vid penicillinallergi Andrahandsval –Cefadroxil®

15 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Antibiotikaval II Undvik –Ciproxin®, Tavanic®, de har dålig effekt mot streptokocker, i vissa fall effekt mot stafylokocker, samt utvecklar resistens mot pseudomonas

16 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Terapisvikt ? - att överväga innan antibiotikabyte Dåligt avflöde? –Venös insufficiens, stram vävnad? Når antibiotika fram? –Nedsatt arteriell cirkulation? Djup infektion? –Kirurgisk dränering? Abscess, osteit? Bakomliggande sjukdom

17 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Varför inte antibiotika? Normala bakteriefloran slås ut och därmed en del av infektionsförsvaret –ingen sund konkurrens i såret –goda bakterier som producerar baktericida ämnen tas bort –nya mer virulenta bakterier tar plats Biverkningar –antibiotika-associerad diarré i 30% –allergiska reaktioner Resistenta bakterier!

18 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund ResNet 2004: S.aureus (prel)

19 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

20

21 Fusdinsyraresistens, S aureus i sårodlingar, mellersta och nordvästra Skåne

22 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

23 Djurbett I akuta skedet alltid täcka Pasteurella multocida –PcV –Amoxicillin Ingen stafylokocktäckning initialt –de egna stafylokockerna aktuella först efter 5-7 dagar

24 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Referenser Terapiriktlinjer –www.skane.se/lakemedelsradetwww.skane.se/lakemedelsradet gå in på ”terapigrupper” STRAMA –www.strama.sewww.strama.se gå in på ”innehåll” vidare till ”vårdprogram och behandlingsrekommendationer” Trycksårskonsulent –Eva Robertsson 040-33 76 94

25 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Bakterier flyger inte – de bärs! Under en nagel ryms lika många bakterier som antalet invånare i Sverige Under ringen ryms lika många bakterier som antalet invånare i Europa I ett trasigt nagelband ryms lika många bakterier som hela jordens befolkning


Ladda ner ppt "Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund Sunda sår ? Infektion Sårodling Odlingsfynd Antibiotikaval."

Liknande presentationer


Google-annonser