Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infektion Sårodling Odlingsfynd Antibiotikaval

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infektion Sårodling Odlingsfynd Antibiotikaval"— Presentationens avskrift:

1 Infektion Sårodling Odlingsfynd Antibiotikaval
Sunda sår ? Infektion Sårodling Odlingsfynd Antibiotikaval Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

2 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund
Bakterier i sår Sven-Åke Hedström, Bakteriella infektioner i hud och mjukdelar kolonisation penetration proliferation invasion Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

3 Kolonisation - infektion
ett sår är aldrig bakteriefritt! egna floran smitta från omgivningen bakteriers benägenhet att orsaka sårinfektion (virulensfaktorer) Toxiner, ytproteiner, kapsel människans försvar mot infektioner generellt nedsatt immunförsvar: steroidbehandling, lymfom, diabetes lokalt nedsatt immunförsvar: diabetes, nedsatt blodcirkulation kvarvarande död vävnad Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

4 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund
Infektion i ”nytt” sår hudrodnad kring såret snabb utbredning kring sår, lymfangit svullnad/ödem värmeökning smärta pus eller illaluktande vätska feber Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

5 Infektion i ”gammalt” sår
Förändring – noggrann observation! nytillkommen smärta, rodnad,värmeökning, sekretion, pus, blåsbildning, feber Värdering – andra förklaringar! rodnad vid hudläkning vätskeökning vid lymfstas/venös insufficiens gult sår med fibrin, vita blodkroppar, sårvätska Yrkesskicklighet , erfarenhet och samarbete! Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

6 Infektion vid nedsatt immunförsvar
Mycket diskreta symtom svullnad utan rodnad ökat vätskeutträde smärta på ”fel ställe” Täta bedömningar och snabbt insatt behandling Ännu större yrkesskicklighet! Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

7 när såret är infekterat!
Tag sårodling när såret är infekterat! Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

8 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund
Sårodling Tvätta såret annars får man med koloniserande floran Bomullspinne i infektionsområde innanför sårkanten/under krustor i pus finns mest döda bakterier Fyll i remissen rätt beskriv sårets uppkomstsätt, utseende och lokalisation beskriv faktorer som påverkar patientens försvar mot infektioner diabetes, lymfom, steroidbehandling, ledprotes eller annat främmande material Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

9 Odlingsfynd I - högvirulenta bakterier
Streptococcus pyogenes – alltid behandling Grupp A Streptokocker (GAS), ß-hemolytiska streptokocker (erytrogent toxin) erysipelas: snabb utbredning av rodnad utmed lymfkapillärerna lymfangit: rodnad utmed lymfbanorna (“blodförgiftning”) Staphylococcus aureus – behandling ibland tjockt, gult sekret lokalt (koagulas) Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

10 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund
Odlingsfynd II - lågvirulenta bakterier patogener endast vid nedsatt immunförsvar Tarmbakterier: E-coli, klebsiella, proteus, acinetobacter, enterokocker Anaeroba bakterier: Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens gråbrunt, mycket illaluktande sekret (op-sår) Pseudomonas aeruginosa grönaktigt, lindblomsdoftande sekret KNS (koagulasnegativa stafylokocker) riklig klar sekretion, ingen inflammation endast vid främmande-kroppssinfektion Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

11 Det ges för mycket antibiotika
under för lång tid! Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

12 Antibiotikabehandla en patient med symtom
- inte ett odlingssvar! Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

13 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund
Antibiotika - när? djup sårinfektion Erysipelas (streptokocker) risk för spridning till viktiga organ risk för spridning till senor, leder, proteser feber och allmänpåverkan patienter med sämre försvar mot infektioner ej ytlig hudinfektion eller kolonisation Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

14 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund
Antibiotikaval I Förstahandsval Kåvepenin® streptokockinfektioner Heracillin® rena stafylokockinfektioner och blandinfektion med streptokocker Dalacin® vid penicillinallergi Fucidin® vid penicillinallergi Andrahandsval Cefadroxil® Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

15 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund
Antibiotikaval II Undvik Ciproxin®, Tavanic®, de har dålig effekt mot streptokocker, i vissa fall effekt mot stafylokocker, samt utvecklar resistens mot pseudomonas Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

16 Terapisvikt ? - att överväga innan antibiotikabyte
Dåligt avflöde? Venös insufficiens, stram vävnad? Når antibiotika fram? Nedsatt arteriell cirkulation? Djup infektion? Kirurgisk dränering? Abscess, osteit? Bakomliggande sjukdom Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

17 Varför inte antibiotika?
Normala bakteriefloran slås ut och därmed en del av infektionsförsvaret ingen sund konkurrens i såret goda bakterier som producerar baktericida ämnen tas bort nya mer virulenta bakterier tar plats Biverkningar antibiotika-associerad diarré i 30% allergiska reaktioner Resistenta bakterier! Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

18 ResNet 2004: S.aureus (prel)
Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

19 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

20 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

21 Fusdinsyraresistens, S aureus i sårodlingar, mellersta och nordvästra Skåne

22 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

23 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund
Djurbett I akuta skedet alltid täcka Pasteurella multocida PcV Amoxicillin Ingen stafylokocktäckning initialt de egna stafylokockerna aktuella först efter 5-7 dagar Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

24 Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund
Referenser Terapiriktlinjer gå in på ”terapigrupper” STRAMA gå in på ”innehåll” vidare till ”vårdprogram och behandlingsrekommendationer” Trycksårskonsulent Eva Robertsson Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund

25 Bakterier flyger inte – de bärs!
Under en nagel ryms lika många bakterier som antalet invånare i Sverige Under ringen ryms lika många bakterier som antalet invånare i Europa I ett trasigt nagelband ryms lika många bakterier som hela jordens befolkning Eva Gustafsson Infektionskliniken Lund


Ladda ner ppt "Infektion Sårodling Odlingsfynd Antibiotikaval"

Liknande presentationer


Google-annonser