Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På Jakt efter Hållbarhet – Vad kan vi lära av historien Hållbar Utveckling B – 12 Februari 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På Jakt efter Hållbarhet – Vad kan vi lära av historien Hållbar Utveckling B – 12 Februari 2010."— Presentationens avskrift:

1 På Jakt efter Hållbarhet – Vad kan vi lära av historien Hållbar Utveckling B – 12 Februari 2010

2 Praktiskt (tvär)vetenskapande – bedömningskriterier för god och kreativ vetenskap

3 Kursmål redogöra för dagens miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling, samt uppvisa specialiserad kunskap om ett specifikt fall eller område inom ämnet Hållbar utveckling; ge exempel på olika synsätt och ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet; redogöra för historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på miljö och utveckling; föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen; redogöra för och argumentera kring vetenskapens/teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för hur de används; uppvisa god färdighet i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom området; formulera ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld.

4 (Tvär)vetenskande Seminarieserien Funktion Att stimulera och utmana er – Kritiskt och kreativt tänkande i fokus Att skapa en röd tråd och knyta an till de andra delkurserna genom att använda deras verktyg och litteratur på nya sätt. Att komplimentera perspektiv och verktyg i de andra delkurserna Att skapa förutsättningar för ett väl genomfört projektarbete eller tvärvetenskaplig uppsats.

5 FredagTvärvetenskap – från komplexitet till förundran 29 jan.Förberedelse: Seminarieuppgift 1 9-16 FredagPå jakt efter hållbarhet – vad kan vi lära oss av historien? 12 feb.Förberedelse: Seminarieuppgift 2 9-16 FredagDen bästa av världar – Rymdresor, strängar och människans framtid 5 marsFörberedelse: Seminarieuppgift 3 9-16 FredagUppstart och brainstorm – projekt och uppsatsarbete 26 marsFörberedelse: Seminarieuppgift 4 9-16 FredagAtt arbeta tvärvetenskapligt för en hållbar utveckling 9 aprilFörberedelse: Seminarieuppgift 5 9-16 Kritiskt/analytiskt tänkande Kreativt/nytt tänkande

6 Plan för dagen Visualisering – systemkartor och tankekartor Att bedöma och ge betyg Konstruktiv feedback Lunch På jakt efter hållbarhet? -Vad kan vi lära av historien? [Föreläsning av Bert deVries] God och nyttig tvärvetenskap – Vad är det? En blick in i framtiden...

7 Bedömningskriterier

8 En Bedömningsmodell för HUB

9 Bedömningskriterier Vilken kategori ska väga tyngst, om någon överhuvudtaget? Hur ser ni på skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa målsättningar? Vilka vetenskaps hierarkier, synsätt på vetenskap ligger till grund för era kriterier? Vilken av del av ICE-modellens tre delar bör väga tyngst eller bör de alla finnas med i lika stora delar? Motsvarar betygsskalans 3 av Ideas? 4 av connections? 5 av extensions? Håller ni med? Varför? Varför inte?

10 I grupperna Bedöm de inlämnande uppgifterna ni fått med feedback och betyg (U-3-4-5) gruppvis utifrån era bedömningskriterier

11 Diskussion i helklass Vad har du lärt dig av uppgiften och förmiddagens övning? Vad var extra svårt, utmanande? Vad var enklare? Vad har du lärt dig under VVVs och HUBs första moment? Vad var extra intressant? Vad kändes helt nytt? Vad kunde gjorts bättre? Vad saknas hittills?

12 Lunch

13 Plan för dagen Visualisering – systemkartor och tankekartor Att bedöma och ge betyg Konstruktiv feedback Lunch På jakt efter hållbarhet? -Vad kan vi lära av historien? [Föreläsning av Bert deVries] God och nyttig tvärvetenskap – Vad är det? En blick in i framtiden...

14 På Jakt efter hållbarhet – Vad kan vi lära av historien? Föreläsning av Bert deVries: http://wurtv.wur.nl/wurtv/viewer.html?path=roa dkit3/2007/05/02/4/ http://wurtv.wur.nl/wurtv/viewer.html?path=roa dkit3/2007/05/02/4/ and http://wurtv.wur.nl/wurtv/viewer.html?path=roa dkit3/2007/05/02/5/ http://wurtv.wur.nl/wurtv/viewer.html?path=roa dkit3/2007/05/02/5/ (1:a timmen – första länken)

15 Diamonds 8 (+4) faktorer Skogsskövling och förstöring av faunans levnadsvillkor Skador på markytan (erosion, försaltning, utarmning) Dålig vattenhushållning Överjakt Överfiske Införda arters effekter på inhemska Befolkningsökning ökad påverkan per person i befolkningen Klimatförändringar Fientligt inställda grannar Minskat stöd från vänskapligt sinnade grannar Hur samhållet reagerar på sina problem Skadeverkningar som människor oavsiktligt åsamkar sin miljö

16 Metoder i Collapse och i Berts presentation Lista upp alla ni kommer på! Är de: Kvalitativa/kvantitativa? Naturvetenskapliga/humanistiska/samhällsvetensk apliga/annat? – Brygger deras approach klyftan?

17 Relevant Irrelevant Hög KvalitetLåg Kvalitet AB C D = Bert deVries föreläsning= Diamond’s bok Collapse

18 Intressant Ur akademisk synvinkel Ointressant Ur akademisk synvinkel Användbar utanför akademin Oanvändbar Utanför akademin AB C D

19 I helklass Hur relevant är en miljöhistorisk och historisk förståelse för arbetet för en hållbar utveckling? På vilket sätt? Hur tänker du, förklara?

20 I helklass Vad är funktionen med att rita systemkartor/mindmaps? Hjälper det dig att fördjupa din förståelse? Vilka fördelar/nackdelar finns? Skulle Diamonds text gynnas av systemkartor/mindmaps, eller ej?

21 Upplägg Livsfilosofi och det moderna samhället eller Människan och Maskinen, 7,5 hp ( Tvär)vetenskapande seminarieserie och uppsatsskrivande eller projektarbete, 7.5 hp Miljö- och utvecklingsstudier: värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp Januari Februari Mars April Maj Juni

22 HUB 1 HUB 2 VVV 1 HUB 3 VVV 2 VVV PM HUB 4 Cemus Konferans Projektmässa/Uppsats LF/MM slut LF/MM

23 Utbyten Utomlands En intresseundersökning Cemus Studenter 2010

24 Var?

25 Vad?

26 Exempel Institute for Resources and Environmental Sustainability Liu Institute for Global Studies Technology and Society courses Interdisciplinary Science (Complexity, Models in Science) Seeds for Change Student Environmental Center Terry Talks and Lectures University of British Columbia – Vancouver, Canada

27 University of Utrecht – Utrecht, Netherlands Copernicus Institute - Department of Science, Technology and Society Sustainability Science and more…

28 Heliopolis University for Sustainable Development Cairo, Egypt Interdisciplinary research and education Interactive and innovative teaching methods Holistic Personality development Sustainable community development on Campus 9 collaborating faculties

29 Minor Field Studies


Ladda ner ppt "På Jakt efter Hållbarhet – Vad kan vi lära av historien Hållbar Utveckling B – 12 Februari 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser