Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindkraftspark i Västerbottens Inland En förstudie i samarbete med Skellefteå Kraft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindkraftspark i Västerbottens Inland En förstudie i samarbete med Skellefteå Kraft."— Presentationens avskrift:

1 Vindkraftspark i Västerbottens Inland En förstudie i samarbete med Skellefteå Kraft

2 Skellefteå Krafts Planer Skellefteå Kraft planerar att bygga ett flertal nya vindkraftparker i Västerbotten och Norrbotten. Ett intressant område ligger vid Storliden och Jokkmokksliden

3 Placering 3 verk på Storliden och 2 på Jokkmokksliden

4

5 Vindkraftverk 5st Vestas V90 2000kW Navhöjd 105m och rotorbladsdiameter 90m Inkopplingsvind: 3,5 m/s Urkopplingsvind: 25 m/s Märkvind: 12 m/s

6 Elproduktion Sammanlagd elproduktion uppgår till 27600 MWh per år Motsvarar 1380st villor med en årsförbrukning 20 000 kWh Istället för fossileldade kraftverk som bidrar till växthuseffekten

7 Miljökonsekvensbeskrivning Djur och Växter Mark Riksintressen Landskapsbild Ljud och ljus Nollalternativ Alternativ placering

8 Djur och Växter Minsta möjliga påverkan på naturen Fåglar –Störningseffekter framför dödlighet Renar –Inga betesmarker, flyttleder eller avelmark Fladdermöss –Har inte rapporteras i området

9 Mark Bra befintliga vägar Kort ny väg Fundament av betong och stål Nedmontering av verk så lämnas inga bestående skador av marken

10 Riksintressen Militären och luftfartsverket Rennäringen –Inga flyttleder, betesmark eller avelplats Gruvverksamhet –Storlidengruvan –Samarbete

11 Miljökonsekvensbeskrivning Isbildning –Avisningsutrustning och Skyltar Landskapsbild

12 Ljud och Buller Naturvårdsverket: 40 dBA för året runt boende och 35 dBA för fritidsboende. Värsta fall: Öppen, hård och platt så att alla ljudvågor reflekteras och inga hinder som kan skärma av eller maskera ljudet

13

14 Skuggor Officiella Riktvärdet: 8 timmar per år Teoretiskt maximala antalet skuggtimmar: 30 timmar per år och max 30 minuter per dag Värsta fall: Solen alltid skiner, vinden alltid blåser och det blåser alltid från det håll som ger maximal skugga.

15 Skuggor

16 Nollalternativ Inget buller eller skuggor Arbetstillfällen går förlorade Miljömål för Malåkommun Fortsatt produktion av högre miljöbelastande kraftverks så som kolkondenskraft i norra Tyskland

17 Alternativ placering 2 verk på Hemliden Minskad kabeldragning Ökad skugga Högre buller –Ett par hus över 35 dBA

18 Frågor och kommentarer Av: Robert Sundström, Gustaf Gardeström och Markus Rönnquist

19 Ekonomisk Kalkyl Investeringskostnader –5 verka á 23 Mkr –Fundament: 5 * 1,2 Mkr –Väg, el, väg och övrigt ca 5 Mkr –Totalt ca 126 Mkr Driftkostnader –1 Mkr Intäkter –Elpris och elcertifkat: 65 öre/kWh Avbetalningstid –Ca 7,5 år


Ladda ner ppt "Vindkraftspark i Västerbottens Inland En förstudie i samarbete med Skellefteå Kraft."

Liknande presentationer


Google-annonser