Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindkraftspark i Västerbottens Inland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindkraftspark i Västerbottens Inland"— Presentationens avskrift:

1 Vindkraftspark i Västerbottens Inland
En förstudie i samarbete med Skellefteå Kraft

2 Skellefteå Krafts Planer
Skellefteå Kraft planerar att bygga ett flertal nya vindkraftparker i Västerbotten och Norrbotten. Ett intressant område ligger vid Storliden och Jokkmokksliden

3 Placering 3 verk på Storliden och 2 på Jokkmokksliden

4

5 Vindkraftverk 5st Vestas V90 2000kW
Navhöjd 105m och rotorbladsdiameter 90m Inkopplingsvind: 3,5 m/s Urkopplingsvind: 25 m/s Märkvind: 12 m/s

6 Elproduktion Sammanlagd elproduktion uppgår till 27600 MWh per år
Motsvarar 1380st villor med en årsförbrukning kWh Istället för fossileldade kraftverk som bidrar till växthuseffekten

7 Miljökonsekvensbeskrivning
Djur och Växter Mark Riksintressen Landskapsbild Ljud och ljus Nollalternativ Alternativ placering

8 Djur och Växter Minsta möjliga påverkan på naturen Fåglar Renar
Störningseffekter framför dödlighet Renar Inga betesmarker, flyttleder eller avelmark Fladdermöss Har inte rapporteras i området

9 Mark Bra befintliga vägar Kort ny väg Fundament av betong och stål
Nedmontering av verk så lämnas inga bestående skador av marken

10 Riksintressen Militären och luftfartsverket Rennäringen Gruvverksamhet
Inga flyttleder, betesmark eller avelplats Gruvverksamhet Storlidengruvan Samarbete

11 Miljökonsekvensbeskrivning
Isbildning Avisningsutrustning och Skyltar Landskapsbild

12 Ljud och Buller Naturvårdsverket: 40 dBA för året runt boende och 35 dBA för fritidsboende. Värsta fall: Öppen, hård och platt så att alla ljudvågor reflekteras och inga hinder som kan skärma av eller maskera ljudet

13

14 Skuggor Officiella Riktvärdet: 8 timmar per år
Teoretiskt maximala antalet skuggtimmar: 30 timmar per år och max 30 minuter per dag Värsta fall: Solen alltid skiner, vinden alltid blåser och det blåser alltid från det håll som ger maximal skugga.

15 Skuggor

16 Nollalternativ Inget buller eller skuggor
Arbetstillfällen går förlorade Miljömål för Malåkommun Fortsatt produktion av högre miljöbelastande kraftverks så som kolkondenskraft i norra Tyskland

17 Alternativ placering 2 verk på Hemliden Minskad kabeldragning
Ökad skugga Högre buller Ett par hus över 35 dBA

18 Frågor och kommentarer
Av: Robert Sundström, Gustaf Gardeström och Markus Rönnquist

19 Ekonomisk Kalkyl Investeringskostnader Driftkostnader Intäkter
5 verka á 23 Mkr Fundament: 5 * 1,2 Mkr Väg, el, väg och övrigt ca 5 Mkr Totalt ca 126 Mkr Driftkostnader 1 Mkr Intäkter Elpris och elcertifkat: 65 öre/kWh Avbetalningstid Ca 7,5 år


Ladda ner ppt "Vindkraftspark i Västerbottens Inland"

Liknande presentationer


Google-annonser