Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helga och hennes framtid….. Låga priser på el under 2012 Hög produktion av kärnkraft Hög produktion av vattenkraft ÖVERSKOTT!!! Export ca 21 TWh.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helga och hennes framtid….. Låga priser på el under 2012 Hög produktion av kärnkraft Hög produktion av vattenkraft ÖVERSKOTT!!! Export ca 21 TWh."— Presentationens avskrift:

1 Helga och hennes framtid….

2 Låga priser på el under 2012 Hög produktion av kärnkraft Hög produktion av vattenkraft ÖVERSKOTT!!! Export ca 21 TWh

3 Låga priser på el under 2012 Kraftslag Tom vecka 10 år 2012, TWh Tom vecka 10 år 2013, TWh Vattenkraft69,677,0 Vindkraft6,57,2 Kärnkraft54,963,5 Övr värmekraft15,715,0 S:a produktion147,0162,7 Elanvändning138,3141,7 Import/Export-8,7-21,0

4 Låga priser på el under 2012 Hög produktion av kärnkraft Hög produktion av elkraft Härutöver finns ambitiösa effektiviseringsplaner (minus 20% år 2020) hos kommuner, stat och företag. Exvis varvtalsreglering, LED-belysning. Vilket indikerar fortsatt låga elpriser. Krafter i andra riktningen är ökad användning av elbilar, värmepumpar i stf fjärrvärme

5 Låga priser på el under 2012 Det finns andra åsikter: Arise Windpower – ett börsnoterat bolag som 2012 producerade 351 GWh, gjorde ett svagt resultat och vars börsvärde nära nog halverades – skriver i sin årsredovisning: ”en förbättrad konjunktur i Europa med stigande elkonsumtion, ett underskott i vattenkraftmagasinen om ca 15 TWh och ett minskande överskott av elcertifikat indikerar stigande priser på el och certifikat”

6 Låga priser på el under 2012 Trärike Vindkrafts förutsättningar: • Kraftverket har många år på nacken • Drift- och underhållskostnaderna torde öka • Elcertifikatersättningen upphör om två år Med fortsatt låga elpriser: • Går verksamheten ”runt” tack vare elcertifikaten • Går verksamheten ”back” utan elcertifikat

7 Låga priser på el under 2012 Kalkyl Scenario 27 öre/kWh År123456 Intäkt el270275281287292298 Intäkt elcertifikat161 S:a Intäkter431436281287292298 Driftkostnader-300-306-312-318-325-331 Rörelseresultat131130-31-32 -33 Kapitalkostnader------ Resultat e fin.netto131130-31-32 -33 Skatt-29 ---- Resultat e skatt102 -31-32 -33

8 Låga priser på el under 2012 Kalkyl Scenario 33 öre/kWh År123456 Intäkt el330337343350357364 Intäkt elcertifikat200 ---- S:a Intäkter530537343350357364 Driftkostnader-300-306-312-318-325-331 Rörelseresultat2302313132 33 Kapitalkostnader------ Resultat e fin.netto2302313132 33 Skatt-51 -7 Resultat e skatt1791802425 26

9 Låga priser på el under 2012 Kalkyl Scenario 43 öre/kWh År123456 Intäkt el430439447456465475 Intäkt elcertifikat200 S:a Intäkter630639447456465475 Driftkostnader-300-306-312-318-325-331 Rörelseresultat330333135138141144 Kapitalkostnader------ Resultat e fin.netto330333135138141144 Skatt-73 -30 -31-32 Resultat e skatt257259105108110112

10 Låga priser på el under 2012 Styrelsen anser: • Att prisutvecklingen på el noggrant följs de närmaste åren • Att medlemmarna vid fortsatt lågt elpris bör vara förberedda på att fatta allvarligt beslut om Helgas framtid • Ett sådant beslut skulle kunna vara: • Avveckling genom rivning • Försäljning • En större reinvestering och fortsatt ägande • Att ingen utdelning görs tills vidare


Ladda ner ppt "Helga och hennes framtid….. Låga priser på el under 2012 Hög produktion av kärnkraft Hög produktion av vattenkraft ÖVERSKOTT!!! Export ca 21 TWh."

Liknande presentationer


Google-annonser