Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Vindenergi Väst AB (publ) ordinarie bolagsstämma 17 maj 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Vindenergi Väst AB (publ) ordinarie bolagsstämma 17 maj 2009."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Vindenergi Väst AB (publ) ordinarie bolagsstämma 17 maj 2009

2 Viktiga händelser under det förlängda bokslutsåret 2007-2009 Uppföljning av affärsplanen Utveckla förvaltningen, Driftövervakning, egenkontroller, produktionssäkring. Att installera nya vindkraftverk inom 5 år till en effekt om minst 30 GWh/år. VD anställd på heltid Projektportföljen Lejdeberget Uddevalla, bygglov beviljat men det är överklagat. Beslut från länsstyrelsen förväntas 10 juni. Bygglovsansökningar, 10 st inlämnade. Nordmanneröd, 2 st, beviljades 14 maj!! Markupplåtelser/arrenden, pågående 10 st Projekteringsuppdrag, pågående 2 st. Offerter lämnade på > 20 st begagnade verk, men marknaden bedömer verken till höga anbud, räknat per kr/producerad kWh. Finansieringsavtal klart med bank för Lejdeberget.

3 Viktiga händelser under det förlängda bokslutsåret 2007-2009 Affärsplan Beställningar/utförda aktiviteter Lejdeberget, transformatoranslutning beställd av Vattenfall Förhandlingar pågår med leverantör er av vindkraftverk. Vindmätningar utförda på Lejdeberget och Munkedal, Nordmanneröd fr.o.m. juni. Ny växellåda till Molly under installation. Finanskrisen Leverantörer, leveranstiderna har minskat. Osäkerhet hos vissa om fortsatt förmåga att kunna leverera. Euron, har inneburit svag SEK vilket innebär fördyring med ca 15-20 %. Bankerna, ökat krav på egen insats från dag ett, > 30-40 % i egeninsats. Egen kassa är guld värd. Räntan, räntenivåerna förväntas vara låga under 2009.

4 Aktien VD har tagit fram en handlingsplan för övergång till registrering i värdepapperscentral (VPC). Högsta kända notering är 700 kr. Nyemission, ej aktuell i dagsläget. Information till aktieägarna Minoritetsrevisor färdig med sitt uppdrag. Nyhetsbrev Västanvind Datum för offentliggörande av halv- respektive helårsrapporter är 15 mars och 15 september

5 Omvärlden Militärens vetorätt finns kvar Stomnäten för el- distribution är en flaskhals för fortsatt utbyggnad av vindkraft. Inventering av lämpliga vindkraftområden pågår i kommunerna med hjälp av statliga pengar. Antalet vindkraftetableringar har ökat på Västkusten de senaste åren. Leveranstider för vindkraftverk varierar kraftigt. Antalet företagsetableringar i branschen har ökat de senaste åren. Kännetecknande för dessa företag är att de expanderat via kapitaltillskott och en snabb ökning av antalet anställda. Detta gör att det blir allt svårare att komma över mark för vindkraftetableringar. Om alla bygglovsansökningar i Sverige skulle beviljas skulle svensk el-produktion öka med 40 TWh! Vindkartan har skrivits om! Nya beräkningar/etableringar visar att även i inlandet blåser det bra. Tom ibland bättre än nära kustbandet. Marknivå över havet har stor betydelse.


Ladda ner ppt "Välkommen till Vindenergi Väst AB (publ) ordinarie bolagsstämma 17 maj 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser