Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö & EU 2020 Vet inte vad du skulle ha för titel, så här kommer ett förslag Detta handlar hur som helst mer om klimat och energi än hela hållbarhetsspektrat,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö & EU 2020 Vet inte vad du skulle ha för titel, så här kommer ett förslag Detta handlar hur som helst mer om klimat och energi än hela hållbarhetsspektrat,"— Presentationens avskrift:

1 Malmö & EU 2020 Vet inte vad du skulle ha för titel, så här kommer ett förslag Detta handlar hur som helst mer om klimat och energi än hela hållbarhetsspektrat, men i alla fall.

2 Stukturfonderna och EU 2020
Smart tillväxt (kunskap och innovation) Hållbar tillväxt (resurseffektiv, grönare och konkurrenskraftig ekonomi) Tillväxt för alla (hög sysselsättning med social och territoriell sammanhållning) EU2020 i praktiken EU2020 måste översättas till Sammanhållningspolitiken, att överföra mål till investeringsprioriteringar, samt att relatera till fördragsbundna mål Karta om du vill ha

3 Menu av prioriteringar; Gen förodning, ERUF & ESF
1 Strengthening research, technological development and innovation (ERDF – ALLA) 2 Enhancing accessibility to and use and quality of information and communication technologies (ERDF – CAT 2-3) 3 Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises (ERDF – ALLA) 4 Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors (ERDF Öronmärkning 20%, - ALLA) 5 Promoting climate change adaptation and risk prevention (ERDF – CAT2-3) 6 Protecting the environment and promoting the sustainable use of resources; (ERDF- CAT2-3) 7 Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures (ERDF, - CAT2-3) 8 Promoting employment and supporting labour mobility; (ERDF/ESF) 9 Promoting social inclusion and combating poverty; (ERDF/ESF Öronmäkning 20% av ESF) 10 Investing in education, skills and lifelong learning; (ESF and ERDF) 11 Enhancing institutional capacity and efficient public administration

4 MALMÖ & EU2020 med hjälp av Strukturfonderna
Fattigdomsbekämpning EU 2020: Antalet personer som hotas av fattigdom ska minska med 20 miljoner (en minskning med 25 procent). Malmö: 45 procent av Malmös befolkning i åldersgruppen år hade år 2009 en inkomst som låg under kr. Kommentar Fattigdom definieras som 60 procent av medianen för den disponibla inkomsten, vilket i Sverige är kr Arbete   EU 2020: 75 procent av befolkningen i åldrarna år ska ha ett arbete. Malmö: 61 procent av Malmös befolkning år förvärvsarbetade år 2009 (kvinnor 60 procent och män 61 procent).   Kommentar År 2008 var 64 procent av befolkningen i Malmö Stad förvärvsarbetande. Det innebär att man befinner sig 11 procentenheter under målet och fem procentenheter under övriga Europa.   Forskning och innovation EU 2020: 3 procent av EU:s BNP ska investeras i FoU. Malmö: Inga siffror tillgängliga.

5 EU 2020: Energi- och klimatmålen ”20/20/20” ska nås.
Utbildning och kompetensutveckling   EU 2020: Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 procent. Malmö: 5 procent av de gymnasieungdomar som är folkbokförda i Malmö avbröt sina studier eller gjorde studieuppehåll under läsåret Kommentar Malmö har dock många ungdomar som avslutar gymnasium utan fullständiga betyg. Ett problem. EU 2020: Minst 40 procent av den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning (30-34 år). Malmö: 54 procent av Malmös befolkning i åldersgruppen år hade en avslutad eftergymnasial utbildning år 2009 (kvinnor 59 procent och män 51 procent). Energieffektivitet EU 2020: Energi- och klimatmålen ”20/20/20” ska nås. Malmö: I dagsläget har Malmö minskat CO2-utsläppen med + 7 procent sedan 1990 (med 24 procent per capita). Kommentar Malmö stad har bl a skrivit på borgmästaravtalet, Green Digital Charter Denna bild brukar vi använda för att förklara hur våra arbetssätt har ändrats. Malmö vaknade precis som många andra kommuner efter Rio-konferensen Local Agenda 21. Lokalt arbete nära NGOs startade. Första Agenda 21-dokument 1997. De stora LIP- och KLIMP-projekten (statlig och EU-finansiering), stadsförnyelse av ett befintligt bostadsområde, och nybyggnation/omvandling av ett industriområde. Storskaligt, begränsade områden. Idag stor vi framför utmaningen att pilotprojekt inte räcker till längre, vi måste använda oss av vår kunskap i allt vi gör, samt skapa nya spjutspetsprojekt. Challenge!!!

6 Tillväxtavdelningarnas prioriterade uppgifter för 2011 till stadskontoret VPL 2011
Tillväxten i Malmö ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar och inkludera alla stadens medborgare. En utgångspunkt för Klustret för stadskontorets tillväxtavdelningars arbete är strategin för EU:s tillväxtarbete, Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Investeringsprioritering Utbytet med Malmös näringsliv Målet är att utveckla de gemensamma frukostmötena "Med företag för företag" kring teman som är betydelsefulla för företagens/näringslivets och stadens tillväxt, (sociala inkubatorer/innovationer och samhälls-entreprenörskap) Fördjupat samarbete mellan Malmö och Lund Målet är att stärka Malmö och Lunds roll som tillväxtmotor i Öresundsregionen inom fyra prioriterade områden: fysisk planering och infrastruktur, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, näringslivsutveckling samt besök- och evenemangs-näring. Öka antalet unga anställda Målet är att öka andelen anställda ungdomar 18 – 24 år inom Malmö stad Ny marknadsplan för Malmö som destination Målet är att utforma en ny marknadsplan för Malmö som destination där Malmö profileras som en attraktiv plats för både besökare och Malmöbor.

7 Malmö stads EU kontor Bryssel
TACK! Malmö stads EU kontor Bryssel Om du vill hänvisa till Malmös hemsida kan det vara bra att använda denna direktlänk där Daniel försöker lägga ut så mycket som möjligt om vårt hållbarhetsarbete på engelska.


Ladda ner ppt "Malmö & EU 2020 Vet inte vad du skulle ha för titel, så här kommer ett förslag Detta handlar hur som helst mer om klimat och energi än hela hållbarhetsspektrat,"

Liknande presentationer


Google-annonser