Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behov av kyla i Västernorrland. Inga planer på fjärrkyla i centralorten, (Krambo). För närvarande kyls ett antal fastigheter i centrala Kramfors: kommunhusen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behov av kyla i Västernorrland. Inga planer på fjärrkyla i centralorten, (Krambo). För närvarande kyls ett antal fastigheter i centrala Kramfors: kommunhusen,"— Presentationens avskrift:

1 Behov av kyla i Västernorrland

2 Inga planer på fjärrkyla i centralorten, (Krambo). För närvarande kyls ett antal fastigheter i centrala Kramfors: kommunhusen, köpcentrum, Hotell Kramm. Möjligt frikyleobjekt i Ullånger (Sundbrolund)‏. Kramfors kommun

3 Inga planer på gemensan/fjärrkyla (Solatum)‏. Har en ”frikyleanläggning” på kommunhuset, luftkyla som klarar kylbehovet när temp är +7 eller kallare. Utredde möjligheterna till frikyla från älven ansågs för dyrt. Sollefteå sjukhus Sollefteå kommun

4 Inga planer på fjärrkyla (Fastighetskontoret, Ånge energi)‏. Har frikyla i form av färskvattenkyla i tre fastigheter: kommunhuset, sjukhemsboende, MKC Riksarkivet, totalt 1500 m2. Ånge kommun

5 Har inga planer för fjärrkyla (Kultur o Teknik).‏ Har möjlighet erbjuda färskvattenkyla genom Sundsvallenergi. Har kylning i delar av några centrala fastigheter. Timrå kommun

6 Härnösands kommun FVB har gjort en förstudie av fjärrkylalternativ i Härnösand (Hemab). Nätet begränsat till de centrala delarna av staden. Ungefärligt kylbehov i tänkt nät: 3GWh. Tre alternativ utreddes: Frikyla (med 2 olika placeringar av prod anl.)‏ Absorbtionskyla. Frikyla + återkylning av kraftvärmeverket.

7 Härnösands kommun

8 Sundsvalls kommun Inget fjärrkylenät finns idag. Som ett första steg planeras ett mindre fjärrkylanät kring kommunhuset (SEAB).‏ Färskvattenkyla erbjuds kunder inom de områden där vattenledningarnas kapacitet tillåter det. Nu finns 30 anläggningar i drift. ca 700 MWh per år säljs (motsvarar 78 000 m3 färskvatten)‏. Timrå ingår numera i erbjudandet om färskvattenkyla.

9 Sundsvalls kommun Utbyggnaden som planeras är baserad på absorptionskyla med mindre kylanät placerade ute i fjärrvärmenätet. Kylöar kan på sikt kopplas ihop. Orsaken är att kunder efterfrågar komfortkyla. Bra förutsättningar i Sundsvall för absorptionskyla då värmeproduktionen baseras på kraftvärme med avfallsbränsle. Nu kyls del av överskottsvärme genom luftkylare. Detaljerad planering av denna utbyggnad finns ej, men beräknas kunna realiseras förhållandevis snabbt. Vissa fastigheter i centrum använder frikyla från akviferen under stan.

10 Örnsköldsviks kommun Har ett fjärrkylenät sen 2003 (Öviks energi)‏. Utnyttjar havskyla (konstant 4-6°)‏. Har för närvarande en kylproduktion på 5300 MWh (fördelning 50-50 mellan process och komfortkyla).‏ Utvidgar just nätet till Domsjöområdet totalt kommer då 15000-20000 MWh kyla att produceras (90 % processkyla)‏.

11 Örnsköldsvik Fjärrkyla försäljning

12 Örnsköldsviks kommun Har ytterligare ett område: Svartby där ett lokalt nät byggts med stor kompressorkylmaskin i väntan på anslutning till frikylenätet. Förtätar anslutningar i centralorten. Har mycket gynnsamma förhållanden med djuphåla i havet strax utanför staden. Räknar ett COP 40.

13 ÖE har gjort förstudie på Gålnäsområdet, (Sanmina sci, Hägges bl.a.) med avseende på en absorptionskylanläggning. För detta område skulle det fungera bra med snökyla. Kommunens dispens för att tippa snö i havet går ut snart, då chans att använda snömassor från kommunen där. Finns en hel del effektiviseringar att göra hos kunder, inte all lokalyta kyld med fjärrkyla än, BAE, sjukhuset etc. Örnsköldsviks kommun

14 Framtiden? De flesta kommuner ense om att kylabehovet ökar i framtiden. De viktigaste faktorerna anses vara högre komfortkrav och kylbehov i olika nya tekniska system. Man anser också att klimatförändringar kommer att orsaka ökande behov av kyla, men att detta ligger bortanför nuvarande planeringshorisont. Enligt senaste klimatrön bör vi nog räkna med en snabbare temperatur- ökning än vi tidigare trott, upp emot ett par graders ökning inom 20-30 år.


Ladda ner ppt "Behov av kyla i Västernorrland. Inga planer på fjärrkyla i centralorten, (Krambo). För närvarande kyls ett antal fastigheter i centrala Kramfors: kommunhusen,"

Liknande presentationer


Google-annonser