Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion Theory Of Constraints & Drum-Buffer-Rope Velocity Management Group Goldratt Implementation Group www.vm-g.com www.gig-europe.eu All material.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion Theory Of Constraints & Drum-Buffer-Rope Velocity Management Group Goldratt Implementation Group www.vm-g.com www.gig-europe.eu All material."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion Theory Of Constraints & Drum-Buffer-Rope Velocity Management Group Goldratt Implementation Group www.vm-g.com www.gig-europe.eu All material contained in this booklet and presented during the workshop, including the Production Simulators, are copyright protected or in Processen of being copyright protected by Goldratt Implementation Group or Velocity Management Group. Any use of or copying of the material is forbidden without prior written permission by the Velocity Management Group.

2 Page 2 © GIG-Europe / VMG 2007 Produktionens (alla flödes) mål: - Öka kapacitet - Bättre leveransprecision - Kortare ledtid - Ständigt bli bättre.

3 Page 3 © GIG-Europe / VMG 2007 Varför är det svårt att styra produktion? (effektivitet, output, precision etc) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4 Page 4 © GIG-Europe / VMG 2007 Om en väsentlig orsak försvinner… så måste dess effekter bli väsentligt reducerade! Om...Kunderna aldrig ändrar sig, ochleverantörerana alltid levererar det vi vill ha, i tid och vi inte har någon frånvaro hos personalen och alla är mycket kunniga och aldrig begår misstag. och alla processer är mycket tillförlitliga och kvaliteten är utmärkt. och maskinerna aldrig går sönder, och alla data vi vill ha finns och stämmer OCHDU KAN BESLUTA OM VILKA ÅTGÄRDER DU VILL, DÅ borde produktionsstyrning vara en barnlek!

5 Page 5 © GIG-Europe / VMG 2007 Paradiset! (simulator 310)

6 Page 6 © GIG-Europe / VMG 2007 Efterfrågan per veckan på produkterna A, D and F Tillgängliga råmaterial: A, C, E och F 8 maskiner av 5 olika typer 8 maskiner av 5 olika typer

7 Page 7 © GIG-Europe / VMG 2007 Vad du kan göra Starta en operation Klicka och dra maskinikonen till den önskade operationen Frisläpp material Klicka på råmaterialcirkeln. Fyll i önskad kvantitet. Run – Freeze Klicka på Freeze, klicka på ellipsen. Ändra klockans hastighet Klicka på + eller – knapparna. 7 hastigheter finns. Dagens-slut bild Visar ditt täckningsbidrag (försäljning-råmaterialkostnad).

8 Page 8 © GIG-Europe / VMG 2007 Verktygsfältet Starta om simuleringen eller välj en annan simulering. Planlägg. Avancerad feature. Förklaras senare. Auto-aktivering. Styr automatiskt om maskiner till tillgängliga operationer. Beräknar kapacitetsbehovet (exklusive omställningar) under veckan. Buffer Management. Avancerad feature, förklaras senare. Info. Ytterligare information om priser med mera. Öka/minska hastigheten.

9 Page 9 © GIG-Europe / VMG 2007 Simulering #1 Bekanta dig med alla kommandon- 15 min Frisläpp material, aktivera maskiner och producera. Planera - 15 min Hur vill du köra fabriken under veckan. Bestäm din strategi. Simulering #1- 30 min Fabriken har tillräcklig kapacitet för att uppfylla marknadsbehoven. Du ska kunna nå en nettovinst på minst $ 4 500. Skriv ner resultaten på nästa sida.

10 Page 10 © GIG-Europe / VMG 2007 Simulering #1

11 Page 11 © GIG-Europe / VMG 2007 Var det lätt att styra produktionen? Simulatorn var en paradisfabrik – alla orsaker var borttagna. Ändå var det inte så lätt! Vilka oönskade effekter (problem) upplevde du? 1.__________________________________________________ 2.__________________________________________________ 3.__________________________________________________

12 Page 12 © GIG-Europe / VMG 2007 Vad är det som gör produktionen så svår att styra? Ursprungliga planer har en mycket begränsad livslängd. Inte alla kundorder levereras i tid. Det är mycket vanligt med brandkårsutryckningar. Orsak ?

13 Page 13 © GIG-Europe / VMG 2007 Vad är det som gör produktionen så svår att styra? 55. Vi är tvingade att ha en hög avdelningsprestation (effektiv användning av resurser). 60. Vi är tvingade att ha en god prestation för hela fabriken. (bl a bra leveransprecision). 25. Vi måste styra kostnader. 40. Bra fabriksprestation är viktigt. 35. Bra prestation per maskin och avdelning är viktigt för att styra kostnader. 30. Vi måste skydda täckningsbidraget 10. Vi vill styra på ett bra sätt. 20. Täckningsbidrag är viktigt 15. För höga kostnader är dåligt.

14 Page 14 © GIG-Europe / VMG 2007 ***90*** Ursprungliga planer har en mycket begränsad livslängd. ***80*** Inte alla kundorder levereras i tid ***85*** Det är mycket vanligt med brandkårs- utryckningar. ? ? ? Vad är det som gör produktionen så svår att styra? 70. Chefers arbetssätt baseras på kompromisser mellan hela fabrikens prestation och avdelningarnas prestation. 55. Vi är tvingade att ha en hög avdelningsprestation (effektiv användning av resurser). 60. Vi är tvingade att ha en god prestation för hela fabriken. (bl a bra leveransprecision).

15 Page 15 © GIG-Europe / VMG 2007 Konflikten Mål: Styra på ett bra sätt Mål: Styra på ett bra sätt Skydda Täcknings- bidraget Styra kostnader Ha en bra fabriksprestation Ha en bra avdelningsprestation

16 Page 16 © GIG-Europe / VMG 2007 ***80*** Inte alla kundorder levereras i tid. Vi levererade inte alla produkterna! 55. Vi är tvingade att ha en hög avdelningsprestation (effektiv användning av resurser). Använde vi kapaciteten tillräckligt väl? Resurs-ProdSet-up utnyttjande Blå_________ _________ Grön_________ _________ Cyan_________ _________ Magenta_________ _________ Brun_________ _________

17 Page 17 © GIG-Europe / VMG 2007 Simulering #2 - Effektivitet Kör simulatorn igen och antag att effektivitetssyndromet existerar i din fabrik: DagACEF 165653530 2---- 3--3030 4303030- 5--2015 2.Frisläpp tillräckligt med material för att hålla alla igång Fortsätt frisläppa material så det räcker. (Om du vill kan du använda den här inköpsplanen --->). Slösa inte tid på omställningar. - Effektiviteten blir lidande. De gröna maskinerna är mycket dyra. Stör inte det effektiva arbetet! Det är inte tillåtet att lägga sig i (flytta en maskin) förrän dag 4, timme 04:00. 1.Tryck på, välj FULL MODE in dialogfönstret.

18 Page 18 © GIG-Europe / VMG 2007 Simulering #2 - Effektivitet

19 Page 19 © GIG-Europe / VMG 2007 Effektivitet Var det lätt att styra produktionen? Vilka problem upplevde du? 1.__________________________________________________ 2.__________________________________________________ 3.__________________________________________________ 4.__________________________________________________ 5.__________________________________________________

20 Page 20 © GIG-Europe / VMG 2007 25. Vi måste styra kostnader. 40. Bra fabriksprestation behövs för att skydda täckningsbidraget. 35. Bra prestation per maskin och avdelning är viktigt för att styra kostnader. 30. Vi måste styra täckningsbidraget. 10. Chefer vill styra bra 20. Täckningsbidrag är viktigt 15. Att ha för höga kostnader är inte bra ***235*** Ledtiden är för lång. ***85*** Det är mycket vanligt med brandkårsutryckningar. ***80*** Inte alla kundorder levereras i tid ***90*** Ursprungliga planer har en mycket begränsad livslängd. 225. Köer ökar. ***230*** Lagret är för högt 215. Gemensamma delar används för att hålla maskiner igång. 210. Inaktiv tid ses som negativt. 205. Det finns gemensamma delar. 220. Material frisläpps för tidigt för att hålla maskinerna igång. 55. Managers try to have Bra departmental performance (eg efficient use of resources). 60. Vi är tvingade att ha en god prestation för hela fabriken. (bl a bra leveransprecision). 55. Vi är tvingade att ha en hög avdelningsprestation (effektiv användning av resurser). Effekter av Effektivitetssyndromet... Ökade kostnader Lägre Täckningsbidrag

21 Page 21 © GIG-Europe / VMG 2007 Konflikten Mål: Styra på ett bra sätt Mål: Styra på ett bra sätt Skydda Täcknings- bidraget Styra kostnader Ha en bra fabriksprestation Ha en bra avdelningsprestation

22 Page 22 © GIG-Europe / VMG 2007 Det finns ingen konflikt! Mål: Styra på ett bra sätt Mål: Styra på ett bra sätt Skydda Täcknings- bidraget Styra kostnader Ha en bra fabriksprestation

23 Page 23 © GIG-Europe / VMG 2007 Bra Fabriksprestation T,Througput (=Täckningsbidrag) ( = Price - TVC ) $ $ TVC (totalt variabla kostnader OE, Operating Expenses (fasta kostnader) $ $$ $$ Inventory ( = TVC ) $ Vinst= T - OE Lönsamhet= (T - OE) / I ”Tjäna mer pengar – både på kort och lång sikt”

24 Page 24 © GIG-Europe / VMG 2007 Processen 1.IDENTIFIERA systemets begränsning(ar). 2.Besluta hur systemets begränsning ska ANVÄNDAS. 3.UNDERORDNA allt annat till ovanstående beslut. 4.HÖJ UPP systemets begränsning 5.Om en begränsning har brutits i föregående steg, gå tillbaka till steg 1, men låt inte konservatism (tröghet) skapa en ny begränsning.

25 Page 25 © GIG-Europe / VMG 2007 1.IDENTIFIERA systemets begränsning(ar). Systemets begränsningar i Paradisfabriken: 1. 2. Den blå maskinen Marknadens efterfrågan för produkt A 50

26 Page 26 © GIG-Europe / VMG 2007 OperationKvant 1.________________ 2.________________ 3.________________ 4.________________ 5.________________ 6.________________ OperationKvant 1.________________ 2.________________ 3.________________ 4.________________ 5.________________ 6.________________ 2.1 Besluta om en plan för den blå maskinen. 2.Besluta hur systemets begränsning ska ANVÄNDAS. E550 prod. C550 prod. F540 prod. 50

27 Page 27 © GIG-Europe / VMG 2007 LeveransKvant 1.________________ 2.________________ 3.________________ LeveransKvant 1.________________ 2.________________ 3.________________ Besluta om en Leverans plan för produkt A: 2.Besluta hur systemets begränsning ska ANVÄNDAS. Dag 4, fm40 prod. OperationKvant 1.________________ 2.________________ 3.________________ E550 prod. C550 prod. F540 prod. 50

28 Page 28 © GIG-Europe / VMG 2007 3.UNDERORDNA allt annat till ovanstående beslut. LeveransKvant 1.________________ 2.________________ Dag 4, fm40 prod. OperationKvant 1.________________ 2.________________ 3.________________ E550 prod. C550 prod. F540 prod. Våra åtgärder behöver UNDERORDNAS till våra beslut om hur vi ska leverera produkt A och hur vi ska använda den blå maskinen. 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ Frisläpp av råmaterial Aktivering av maskiner Vi själva 50

29 Page 29 © GIG-Europe / VMG 2007 Schedule KvantTid (tim) ____________________ ________ RM type KvantInköp (tim)= Dag tim:Min ______________________________________ 3.UNDERORDNA allt annat till ovanstående beslut: Frisläpp av råmaterial 3.UNDERORDNA allt annat till ovanstående beslut: Frisläpp av råmaterial Plan KvantTid (tim) ____________________ ________ ____________________ ______ ____________________ ________ RM typ KvantInköp (tim)= Dag tim:Min ______________________________________ E550 C550 F540 A+C 50+50 24-10 = 14 Dag 2 6:00 F 30 29-10 = 19 Dag 3 3:00 0 24 29 Product A40 28 A+C 15+15 28-20 = 8Dag 1 8:00 E35 0-10 = 0Dag 1 0:00 OperationKvant 1.________________ 2.________________ 3.________________ E550 prod. C550 prod. F540 prod. Leverans Buffert Tid Flaskhals Buffert Tid LeveransKvant 1.________________ 2.________________ Dag 4, fm40 prod. 20 timmar 10 timmar 50 Vi frisläpper råmaterial enligt plan Skattning: Ca 50% av ledtiden

30 Page 30 © GIG-Europe / VMG 2007 3.UNDERORDNA allt annat till ovanstående beslut: Aktivera maskiner 3.UNDERORDNA allt annat till ovanstående beslut: Aktivera maskiner OperationKvant 1.________________ 2.________________ 3.________________ E550 prod. C550 prod. F540 prod. Leverans Buffert Tid Flaskhals Buffert Tid LeveransKvant 1.________________ 2.________________ Dag 4, fm40 prod. 20 timmar 10 timmar 50 Maskiner är ”Road Runner”-aktiverade RM typ KvantInköp Dag tim:Min _______________________________ E35 Dag 1 0:00 A + C50 + 50 Dag 2 6:00 A + C15 + 15 Dag 1 8:00 F30 Dag 3 3:00 Varning! Automatisk produktion i ”full mode” kan leda till att gemensamma delar stjäls. Aktivera A5 manuellt direkt + klicka på A5 och sätt en limit på 40 enheter. Blå till E, dag 3=klar med E (50st) till C Road- runner (autO- activation)

31 Page 31 © GIG-Europe / VMG 2007 Simulering #3 Drum-Buffer-Rope Vid start:Aktivera den blå maskinen enligt din plan. ”Automatic Restricted Mode” för alla maskiner Under simuleringen Frisläpp råmaterial enligt din plan. Säkerställ att den blå maskinen följer din plan Säkerställ att den gröna maskinen som använder gemensamma delar vid A5, får din tillåtelse att producera produkt A enligt din plan (aktivera grön A5 efter behov, sätt eventuellt en tillverkningslimit (dubbelklicka på A5). Starta på A5 direkt.

32 Page 32 © GIG-Europe / VMG 2007 Simulering #3 – Drum-Buffer-Rope


Ladda ner ppt "Introduktion Theory Of Constraints & Drum-Buffer-Rope Velocity Management Group Goldratt Implementation Group www.vm-g.com www.gig-europe.eu All material."

Liknande presentationer


Google-annonser