Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion Theory Of Constraints & Drum-Buffer-Rope

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion Theory Of Constraints & Drum-Buffer-Rope"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion Theory Of Constraints & Drum-Buffer-Rope
Velocity Management Group Goldratt Implementation Group All material contained in this booklet and presented during the workshop, including the Production Simulators, are copyright protected or in Processen of being copyright protected by Goldratt Implementation Group or Velocity Management Group. Any use of or copying of the material is forbidden without prior written permission by the Velocity Management Group.

2 Produktionens (alla flödes) mål:
- Öka kapacitet Bättre leveransprecision - Kortare ledtid - Ständigt bli bättre.

3 Varför är det svårt att styra produktion?
(effektivitet, output, precision etc) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4 Om en väsentlig orsak försvinner… så måste dess effekter bli väsentligt reducerade!
Om... Kunderna aldrig ändrar sig, och leverantörerana alltid levererar det vi vill ha, i tid och vi inte har någon frånvaro hos personalen och alla är mycket kunniga och aldrig begår misstag. och alla processer är mycket tillförlitliga och kvaliteten är utmärkt. och maskinerna aldrig går sönder, och alla data vi vill ha finns och stämmer OCH DU KAN BESLUTA OM VILKA ÅTGÄRDER DU VILL, DÅ borde produktionsstyrning vara en barnlek!

5 Paradiset! (simulator 310)

6 Efterfrågan per veckan på produkterna A, D and F 8 maskiner av
5 olika typer Tillgängliga råmaterial: A, C, E och F

7 Vad du kan göra Starta en operation
Klicka och dra maskinikonen till den önskade operationen Frisläpp material Klicka på råmaterialcirkeln. Fyll i önskad kvantitet. Run – Freeze Klicka på Freeze, klicka på ellipsen. Ändra klockans hastighet Klicka på + eller – knapparna. 7 hastigheter finns. Dagens-slut bild Visar ditt täckningsbidrag (försäljning-råmaterialkostnad).

8 Verktygsfältet Starta om simuleringen eller välj en annan simulering.
Planlägg. Avancerad feature. Förklaras senare. Auto-aktivering. Styr automatiskt om maskiner till tillgängliga operationer. Beräknar kapacitetsbehovet (exklusive omställningar) under veckan. Buffer Management. Avancerad feature, förklaras senare. Info. Ytterligare information om priser med mera. Öka/minska hastigheten.

9 Simulering #1 Bekanta dig med alla kommandon - 15 min
Frisläpp material, aktivera maskiner och producera. Planera min Hur vill du köra fabriken under veckan. Bestäm din strategi. Simulering # min Fabriken har tillräcklig kapacitet för att uppfylla marknadsbehoven. Du ska kunna nå en nettovinst på minst $ Skriv ner resultaten på nästa sida.

10 Simulering #1

11 Var det lätt att styra produktionen?
Simulatorn var en paradisfabrik – alla orsaker var borttagna. Ändå var det inte så lätt! Vilka oönskade effekter (problem) upplevde du? 1. __________________________________________________ 2. __________________________________________________ 3. __________________________________________________

12 Vad är det som gör produktionen så svår att styra?
Ursprungliga planer har en mycket begränsad livslängd. Orsak ? Det är mycket vanligt med brandkårsutryckningar. Inte alla kundorder levereras i tid.

13 Vad är det som gör produktionen så svår att styra?
55. Vi är tvingade att ha en hög avdelningsprestation (effektiv användning av resurser). 60. Vi är tvingade att ha en god prestation för hela fabriken. (bl a bra leveransprecision). 35. Bra prestation per maskin och avdelning är viktigt för att styra kostnader. 40. Bra fabriksprestation är viktigt. 25. Vi måste styra kostnader. 30. Vi måste skydda täckningsbidraget 20. Täckningsbidrag är viktigt 15. För höga kostnader är dåligt. 10. Vi vill styra på ett bra sätt.

14 Vad är det som gör produktionen så svår att styra?
***90*** Ursprungliga planer har en mycket begränsad livslängd. ***80*** Inte alla kundorder levereras i tid ***85*** Det är mycket vanligt med brandkårs-utryckningar. ? 70. Chefers arbetssätt baseras på kompromisser mellan hela fabrikens prestation och avdelningarnas prestation. 55. Vi är tvingade att ha en hög avdelningsprestation (effektiv användning av resurser). 60. Vi är tvingade att ha en god prestation för hela fabriken. (bl a bra leveransprecision).

15 Konflikten Ha en bra avdelningsprestation Styra kostnader Mål:
Styra på ett bra sätt Skydda Täcknings-bidraget Ha en bra fabriksprestation

16 Vi levererade inte alla produkterna!
Använde vi kapaciteten tillräckligt väl? ***80*** Inte alla kundorder levereras i tid. Resurs- Prod Set-up utnyttjande Blå _________ _________ Grön _________ _________ Cyan _________ _________ Magenta _________ _________ Brun _________ _________ 55. Vi är tvingade att ha en hög avdelningsprestation (effektiv användning av resurser).

17 Simulering #2 - Effektivitet
Kör simulatorn igen och antag att effektivitetssyndromet existerar i din fabrik: Tryck på , välj FULL MODE in dialogfönstret. Dag A C E F 2. Frisläpp tillräckligt med material för att hålla alla igång Fortsätt frisläppa material så det räcker. (Om du vill kan du använda den här inköpsplanen --->). Slösa inte tid på omställningar. - Effektiviteten blir lidande. De gröna maskinerna är mycket dyra. Stör inte det effektiva arbetet! Det är inte tillåtet att lägga sig i (flytta en maskin) förrän dag 4, timme 04:00.

18 Simulering #2 - Effektivitet

19 Var det lätt att styra produktionen?
Effektivitet Var det lätt att styra produktionen? Vilka problem upplevde du? 1. __________________________________________________ 2. __________________________________________________ 3. __________________________________________________ 4. __________________________________________________ 5. __________________________________________________

20 Effekter av Effektivitetssyndromet...
25. Vi måste styra kostnader. 40. Bra fabriksprestation behövs för att skydda täckningsbidraget. 35. Bra prestation per maskin och avdelning är viktigt för att styra kostnader. 30. Vi måste styra täckningsbidraget. 10. Chefer vill styra bra 20. Täckningsbidrag är viktigt 15. Att ha för höga kostnader är inte bra ***235*** Ledtiden är för lång. ***85*** Det är mycket vanligt med brandkårsutryckningar. ***80*** Inte alla kundorder levereras i tid ***90*** Ursprungliga planer har en mycket begränsad livslängd. 225. Köer ökar. ***230*** Lagret är för högt 215. Gemensamma delar används för att hålla maskiner igång. 210. Inaktiv tid ses som negativt. 205. Det finns gemensamma delar. 220. Material frisläpps för tidigt för att hålla maskinerna igång. 55. Managers try to have Bra departmental performance (eg efficient use of resources). 60. Vi är tvingade att ha en god prestation för hela fabriken. (bl a bra leveransprecision). 55. Vi är tvingade att ha en hög avdelningsprestation (effektiv användning av resurser). Lägre Täckningsbidrag Ökade kostnader Ökade kostnader Ökade kostnader

21 Konflikten Styra kostnader Ha en bra avdelningsprestation Mål:
Styra på ett bra sätt Skydda Täcknings-bidraget Ha en bra fabriksprestation

22 Det finns ingen konflikt!
Styra kostnader Mål: Styra på ett bra sätt Ha en bra fabriksprestation Skydda Täcknings-bidraget

23 Bra Fabriksprestation
”Tjäna mer pengar – både på kort och lång sikt” Vinst = T - OE Lönsamhet= (T - OE) / I T,Througput (=Täckningsbidrag) ( = Price - TVC ) $ TVC (totalt variabla kostnader OE, Operating Expenses (fasta kostnader) Inventory ( = TVC )

24 Processen 1. IDENTIFIERA systemets begränsning(ar).
5. Om en begränsning har brutits i föregående steg, gå tillbaka till steg 1, men låt inte konservatism (tröghet) skapa en ny begränsning. 2. Besluta hur systemets begränsning ska ANVÄNDAS. 3. UNDERORDNA allt annat till ovanstående beslut. 4. HÖJ UPP systemets begränsning

25 1. IDENTIFIERA systemets begränsning(ar).
50 Systemets begränsningar i Paradisfabriken: 1. 2. Den blå maskinen Marknadens efterfrågan för produkt A

26 2. Besluta hur systemets begränsning ska ANVÄNDAS.
50 Operation Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ 3. ________ ________ 4. ________ ________ 5. ________ ________ 6. ________ ________ 2.1 Besluta om en plan för den blå maskinen. Operation Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ 3. ________ ________ 4. ________ ________ 5. ________ ________ 6. ________ ________ E5 50 prod. C5 50 prod. F5 40 prod.

27 2. Besluta hur systemets begränsning ska ANVÄNDAS.
50 Operation Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ 3. ________ ________ E5 50 prod. C5 50 prod. F5 40 prod. Leverans Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ 3. ________ ________ Besluta om en Leverans plan för produkt A: Leverans Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ 3. ________ ________ Dag 4, fm 40 prod.

28 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________
3. UNDERORDNA allt annat till ovanstående beslut. Leverans Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ Dag 4, fm 40 prod. 50 Operation Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ 3. ________ ________ E5 50 prod. C5 50 prod. F5 40 prod. Våra åtgärder behöver UNDERORDNAS till våra beslut om hur vi ska leverera produkt A och hur vi ska använda den blå maskinen. 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ Frisläpp av råmaterial Aktivering av maskiner Vi själva

29 Frisläpp av råmaterial
3. UNDERORDNA allt annat till ovanstående beslut: Frisläpp av råmaterial Leverans Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ Dag 4, fm 40 prod. 50 Skattning: Ca 50% av ledtiden Leverans Buffert Tid Operation Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ 3. ________ ________ 20 timmar 10 timmar E5 50 prod. C5 50 prod. F5 40 prod. Vi frisläpper råmaterial enligt plan Flaskhals Buffert Tid Plan Kvant Tid (tim) ____________ ________ ________ ____________ ________ ______ RM typ Kvant Inköp (tim) = Dag tim:Min ______ __________ __________ ____________ Schedule Kvant Tid (tim) ____________ ________ ________ RM type Kvant Inköp (tim) = Dag tim:Min ______ __________ __________ ____________ E5 50 C5 50 F5 40 24 29 E 35 0-10 = 0 Dag 1 0:00 A+C = Dag 2 6:00 F = 19 Dag 3 3:00 Product A A+C = 8 Dag 1 8:00

30 Aktivera maskiner 20 timmar 10 timmar
3. UNDERORDNA allt annat till ovanstående beslut: Aktivera maskiner Leverans Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ Dag 4, fm 40 prod. 50 Road-runner (autO-activation) Leverans Buffert Tid Operation Kvant 1. ________ ________ 2. ________ ________ 3. ________ ________ 20 timmar 10 timmar E5 50 prod. C5 50 prod. F5 40 prod. RM typ Kvant Inköp Dag tim:Min ______ __________ _______________ E 35 Dag 1 0:00 A + C Dag 2 6:00 A + C Dag 1 8:00 F 30 Dag 3 3:00 Flaskhals Buffert Tid Maskiner är ”Road Runner”-aktiverade Varning! Automatisk produktion i ”full mode” kan leda till att gemensamma delar stjäls. Aktivera A5 manuellt direkt + klicka på A5 och sätt en limit på 40 enheter. Blå till E, dag 3=klar med E (50st) till C

31 Simulering #3 Drum-Buffer-Rope
Vid start: • Aktivera den blå maskinen enligt din plan. • ”Automatic Restricted Mode” för alla maskiner Under simuleringen • Frisläpp råmaterial enligt din plan. • Säkerställ att den blå maskinen följer din plan • Säkerställ att den gröna maskinen som använder gemensamma delar vid A5, får din tillåtelse att producera produkt A enligt din plan (aktivera grön A5 efter behov, sätt eventuellt en tillverkningslimit (dubbelklicka på A5). Starta på A5 direkt.

32 Simulering #3 – Drum-Buffer-Rope


Ladda ner ppt "Introduktion Theory Of Constraints & Drum-Buffer-Rope"

Liknande presentationer


Google-annonser