Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PDD-270.SW0 Lag: Roller för gruppens medlemmar. PDD-270.SW1 Vad är ett lag? Två eller fler människor ……….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PDD-270.SW0 Lag: Roller för gruppens medlemmar. PDD-270.SW1 Vad är ett lag? Två eller fler människor ………."— Presentationens avskrift:

1 PDD-270.SW0 Lag: Roller för gruppens medlemmar

2 PDD-270.SW1 Vad är ett lag? Två eller fler människor ……….

3 PDD-270.SW2 Lag Kan vara stort (30) som distriktets ledarskapsgrupp Kan vara litet (3) som klubbens medlemskommitté

4 PDD-270.SW3 Lag Kan vara kortvariga som en evenemangskommitté Kan vara långvariga som en stående PR-kommitté

5 PDD-270.SW4 Definition av lag "Ett lag ä r en grupp m ä nniskor som arbetar mot ett gemensamt m å l."

6 PDD-270.SW5 Framgångsrika lag Arbetar tillsammans mot ett mål Förstår betydelsen av gruppens uppgift Ömsesidig respekt för medlemmarna Många olika färdigheter/erfarenheter Individuell kommunikationsstil

7 PDD-270.SW6 Gruppdynamik: Roller som människor spelar i grupper Konstruktiva roller Stödjande roller Ej produktiva roller

8 PDD-270.SW7 Konstruktiva roller

9 PDD-270.SW8 Konstruktiva roller Söker efter information eller åsikter Ger information eller åsikter Förtydligar

10 PDD-270.SW9 Konstruktiva roller (forts.) Initierar - föreslår idéer, processer och inriktning Förklarar - utvecklar koncept mer i detalj Informerar - bekantar gruppen med nya idéer eller nya gruppmedlemmar

11 PDD-270.SW10 Konstruktiva roller (forts.) Summerar - Summerar handlingar och påpekar avvikelser från målet För gruppen till dess prioriteringar

12 PDD-270.SW11 Konstruktiva roller (forts.) Utvärderar - Jämför gruppens prestationer med standard Ifrågasätter det praktiska, logiken eller fakta.

13 PDD-270.SW12 Stödjande roller

14 PDD-270.SW13 Stödjande roller Harmoniserar - Medlar meningsskiljaktigheter bland medlemmarna, löser oenighet och lindrar spänning i samband med konflikter

15 PDD-270.SW14 Stödjande roller Kompromissar eller medlar - Föreslår möjliga lösningar Uppmuntrar - Uppmuntrar andra att fortsätta att vara involverade.

16 PDD-270.SW15 Stödjande roller Stödjer - Berömmer alla Ordningsman - håller kommunikationen öppen

17 PDD-270.SW16 Ej produktiva roller

18 PDD-270.SW17 Ej produktiva roller Aggressiv Blockerar Tillstår

19 PDD-270.SW18 Ej produktiva roller (forts.) Tävlar Söker erkänsla Vädjar

20 PDD-270.SW19 Ej produktiva roller (forts.) Spexar Söker sympati

21 PDD-270.SW20 Ej produktiva roller (forts.) Återhållsam Förnedrar

22 PDD-270.SW21 Hur är ditt lag? Spelar lagmedlemmarna konstruktiva roller? Spelar lagmedlemmarna stödjande roller? Finns det några medlemmar som spelar ej stödjande roller?

23 PDD-270.SW22 Bedöm ditt lag Aktivitet: Dela ut bedömningen

24 PDD-270.SW23 Rätta svar? Det finns många rätta svar Rätt svar för din grupp är kombinationen av roller som behövs för att uppnå lagets mål och att samarbeta på ett harmoniskt sätt.

25 PDD-270.SW24 Sammanfattning De roller medlemmarna i en grupp spelar kan vara: Konstruktiv - Fokuserad och uppnår uppgiften Stödjande - Fokuserad på att förbättra det sätt gruppen samarbetar på Negativ (ej produktiv) - Fokuserad på personliga behov

26 PDD-270.SW25 Gruppdynamik: Roller Är dynamiska - samarbete mellan gruppens medlemmar Är flexibla - Medlemmarna kan spela mer än en roll och kan ändras beroende på situation Är nödvändiga - För att kommunicera effektivt och för att uppnå mål

27 PDD-270.SW26 Avslutning När människor samlas i ett lag, delar sina drömmar och fokuserar på att nå sina mål tillsammans är möjligheterna stora att de kommer att uppnå sina mål!

28 PDD-270.SW27 Citat Underskatta aldrig förmågan i en liten grupp av engagerade människor att förändra världen. De är faktiskt de enda som någonsin har gjort det. Margaret Mead, antropolog, forskare och f ö rfattare


Ladda ner ppt "PDD-270.SW0 Lag: Roller för gruppens medlemmar. PDD-270.SW1 Vad är ett lag? Två eller fler människor ………."

Liknande presentationer


Google-annonser