Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY organisation 2012 Hedlundaskolan Världens skola mitt i staden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY organisation 2012 Hedlundaskolan Världens skola mitt i staden."— Presentationens avskrift:

1 NY organisation 2012 Hedlundaskolan Världens skola mitt i staden

2 BAKGRUND till NY organisation SWOT Lära-Känna-Samtal Utvecklingssamtal Open Space Verksamhetsbesök Hedlundarådet/föräldrarådet Skollagen Läroplanen Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2009:3 Aktuell skolforskning (ex. Bunar, vetenskapsrådet 2010, m.fl.)

3 NU-läge FBK - klasser 1-33-55-77-9 (x2) Grundskola – Klasser 123-45-6

4 1234567-9 1.Lärlag2. Lärlag3. Lärlag Inkluderande arbetssätt Språkutvecklande arbetssätt Identitetsskapande arbetssätt Kartläggning av nyanländas kunskaper ÅtgärdsprogramSärskild undervisningsgrupp/anpassad studiegång NY organisation Syfte med omorganisation Stärka och utveckla kvalitén i verksamheten som ett led i att våra elever ska nå så långt som möjligt! OrganisationsnivåEffektivisera våra resurser GruppnivåKompetensen i elevgruppen förstärks Fler kompetenta vuxna som arbetar TILLSAMMANS med barnen IndividnivåLärarlegitimation kräver en annan organisation Kräver en samarbetande kultur utifrån uppdraget

5 NU –läge till NY organisation OmrådenNU lägeNY organisation Kommentar Arbetslag/lärlag23 f.kl-3, 4-6, 7-9 Tjänster pedagoger i grundskolan11.4512,55 Resurs/samverkan i klass antal pedagoger i grundskolan56 Klasslärarskap/mentorskap1014 SV A55.85 Fr. maj 13 0,25 från bild till SV A Specialpedag1,81 Samordnare2,5 SYV0.100,10 Psykolog0,5 * Beräknat på aktuellt elevantal

6 Aktuellt elevantal Nuvarande organisation Ny organisationAntal elever utifrån listor 13 april 2012 Fbk 1-31113+15=18 Fbk 3-5927+16=23 Fbk 5-71133+12=15 Fbk 7-914+13=2746+14=20 ÅK 11554+15=19 Åk 21666+10=16 Åk 3127-9a14 Åk 4147-9b13 Åk 510 ÅK 610

7 Förankringsprocess VT 2012 Samtal 16 jan facklig företrädare JANFEB AE 9 februari Presentation NY organisation A-lag arbetar med fördelar och utmaningar med ny organisation. Uppföljning AE 20 feb. Enskilda samtal med respektive medarbetare Utifrån behörighet och förutsättningar inför det nya MAR APT 19 mars NY organisation Vision MÅL Framtidståget – all personal ta ställning till hur de ser på NY organisation samt graden av delaktighet Schemaförslag presenteras APR Respons på schema 16 april LSG 16 april Samverkan NY organisation APT 23 april NY organisation Klassrumsorganisation Arbetsprocess implementering av ny org. Samtal facklig företrädare 2 apr. ang. klassrumsfördelning MAJ JUN

8 Världens skola mitt i stan Hedlundaskolans vision Utbilda framtidens hållbara världsmedborgare

9 Hedlundaskolans mål Internationell profil 2014 är Hedlundaskolan en internationell skola med elever från hela världen. Eleverna möts av en trygg studiemiljö där var och en stimuleras, motiveras och utmanas i sitt lärande av pedagoger som har höga förväntningar på dem. Genom olika arbetsformer och en flexibel lärmiljö med hög digital kompetens utvecklar eleverna sina kunskaper i skolans alla ämnen. Eleverna lär sig att söka och sovra information samt att kritiskt granska källor av olika slag.

10 Hedlundaskolans mål Internationell profil Språkutvecklande arbetssätt Alla elevers språkliga och kulturella bakgrund är en viktig del i elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Redan från förskoleklass synliggörs och tränas språk på ett lekfullt sätt för att senare i utbildningen ingå som en fördjupning i elevens val. Hedlundaskolan erbjuder elever från årskurs tre att lära sig arabiska och kinesiska på nybörjarnivå och engelska på fördjupad nivå. Språkfokus är tydligt i alla ämnen!

11 Hedlundaskolans mål Internationell profil Identitetsskapande Hedlundaskolan ger eleverna en stimulerande och aktiv skoldag där det kreativa med bild, musik och rörelse är en naturlig del under och efter skoltid. Tillsammans har skolans personal och eleverna skapat ett aktivitetscentrum där eleverna väljer mellan olika aktiviteter. Skolans samarbete med konstnärer, dansutbildare och föreningar är en naturlig del av verksamheten.

12 Hedlundaskolans mål Internationell profil Lärande för hållbar utveckling Lärande för hållbar utveckling är central för Hedlundaskolan. Utifrån detta perspektiv fostrar vi framtidens världsmedborgare. Medborgare som sätter kunskaperna om förutsättningarna för nästkommande generationers överlevnad i centrum.


Ladda ner ppt "NY organisation 2012 Hedlundaskolan Världens skola mitt i staden."

Liknande presentationer


Google-annonser