Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inre energi vid kemiska reaktioner Utan förändringar av N (inga kemiska reaktioner, ingen diffusion) gäller: vid N, S konstant Vid kemiska reaktioner (vi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inre energi vid kemiska reaktioner Utan förändringar av N (inga kemiska reaktioner, ingen diffusion) gäller: vid N, S konstant Vid kemiska reaktioner (vi."— Presentationens avskrift:

1 Inre energi vid kemiska reaktioner Utan förändringar av N (inga kemiska reaktioner, ingen diffusion) gäller: vid N, S konstant Vid kemiska reaktioner (vi anta K olika substanser) måste beroendet av U på antalet av atomer och molekyler av varje substans tas i hänsyn:  i kallas kemisk potential

2 Sammanfattning

3 Gibbs energi vid kemiska reaktioner Vid konstant tryck och konstant temperatur Vid konstant tryck och konstant temperatur är ändringen av Gibbsenergin bara beroende av kemiska potentialet. Vid kemisk jämnvikt är Gibbsenergin minimalt vid definierade P och T.

4 Från G till H Vid konstant temperatur gäller: Gibbs-Helmholtz Equation

5 Reala gaser I ideala gaser har partikler ingen volym och inga dragningskrafter mot varandra. I reala gaser har vi gasvolymen + egenvolym av molekyler. Egenvolymen av n gaspartikler är Nb Ju flera partikler per volym, desto flera “grannar” har dem och desto mindre blir potentiella energin på grund av interaktioner som beror av -N/V. För det finns N partikler gäller

6 Tryckminskning på grund av dragningskraften Van der Waals equation för reala gaser Vid b=0 (ingen egenvolym) och a=0 inga dragningskrafter blir den ideala gasequationen Korrektion för att komma till beteendet av ideala gasen. corr

7 Vad följer från detta ? Vid hög T: P och V dominerar (om man inte ha extrema förhållanden), Nb och N/V liten P är proportional 1/V Vid låg T:Vid stor V kan man försumma aN 2 /V 2 och Nb, P är proportional 1/V Vid liten V är V-Nb liten, P sjunker med stigande volym I mellanregion ?

8 T Van der Waals - isotermer nära idealgas Här ökar volym med tryck ! Isotermer: Linier i P-V diagramm med konstant temperatur

9 Bildning av 2 faser Systemet undvikar den paradoxa situationen genom att bilder 2 faser: - en med hög volym per partikel - gas - och en ed låg volym per partikel - vätska De är koexistenta på ett visst tryck - vilket ? Gas Vätska

10 Direkt övergång A  B: Röda och blåa ytan har samma storlek: Arbetet af gasen är detsamma det gjorde vid att följa vdW-isotermen  Koexistens A-B linjen kallas konnod Övergång C  D: Direkt övergång arbetsmässigt nackdelaktigt Övergång E  F: Direkt övergång arbetsmässig fördelaktigt, men p sjunker med växande V, sytemet kan stannna kvar där: sjudför- dröjning

11 Stabilitet Stabil Metastabil (underkyld ånga) Metastabil (sjudfördröjning) Instabil (spontant 2 faser)

12 Geysir Schema av en geysirStrokkur på Island

13 Kritisk punkt Terrasspunkt i van der Waals -isotermen kallas för kritiska punkten. Vid högre temperatur kan gasen inte transformeras till vätska. Kritiska punkten 2 faser 1 fas

14 1 2 Dividera 1 genom 2 Beräkning av kritiska volymen

15 Beräkning av kritiska temperaturen 1

16 Beräkning av kritiska trycket I kemin räknar man ofta med n och R i stället av k och N och med andra molara konstanter a’ och b’

17 Latent värme Vid smältning och förångning av substanser tillförs värme utan at temperaturen höjas. Detta värme betecknas som latent värme. För dessa är reversibla processer, gäller:

18 Beroende av ångtryck av temperaturen För att ren ånga och ren vätska är i jämnvikt vid definierad T och P Längs förångningskurvan: (Vätskevolym försummas) Ånga Vätska Ångtryckskurvan av en rensubstans Clausius-Clapeyronequationen Förångningsvärmen Molara förångnings- värmen


Ladda ner ppt "Inre energi vid kemiska reaktioner Utan förändringar av N (inga kemiska reaktioner, ingen diffusion) gäller: vid N, S konstant Vid kemiska reaktioner (vi."

Liknande presentationer


Google-annonser