Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sprakenshus.se. Flerspråkig utveckling Den språkliga utvecklingen börjar inte senare går inte långsammare Lexikon Grammatik Fonologi (språkljud)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sprakenshus.se. Flerspråkig utveckling Den språkliga utvecklingen börjar inte senare går inte långsammare Lexikon Grammatik Fonologi (språkljud)"— Presentationens avskrift:

1 www.sprakenshus.se

2 Flerspråkig utveckling Den språkliga utvecklingen börjar inte senare går inte långsammare Lexikon Grammatik Fonologi (språkljud)

3 Flerspråkig utveckling II Kodväxling Språklig socialisationBasspråkSkolspråk

4 Flerspråkighet och språkstörning Viktigt att skilja mellan bristande exponering för svenska och språkstörning Ett flerspråkigt barn med språkstörning måste uppvisa en störning i samtliga språk Nödvändigt att göra en bedömning även av modersmålet Tidig diagnos viktig – flerspråkighet orsakar ALDRIG en språkstörning

5 Varför inte ”double delay”? Metaperspektiv Flerspråkigheten förstärker exekutiva funktioner uppmärksamhet bl a på språkliga skillnader impulskontroll förbättrar processförmågan kontrollfunktioner håller tillbaka det ena språket när det andra talas flexibilitet samma begrepp kan ha olika fonologisk form Flerspråkighet som intervention –

6 Fonologisk medvetenhet Innebär förståelse för hur det fonologiska systemet är uppbyggt. Prövas med: rimfonemidentifieringstavelsemanipulationnon-ord språkligt minne

7 Processbarhetsteorin (Pienemann & Håkansson 1999) NivåExempel Nivå 5Flickan gungar inte – här är flickan som inte gungar Nivå 4Sen sprang hunden Hon sover inte Nivå 3Dricker – har drickit Stor hund – stora hundar Sen han springer Nivå 2Läser – läste Pojke – pojkor Nivå 1Hej då! Va e de?

8 Svensk-arabiska barn med grav språkstörning tar betydligt längre tid än ca två år på svensk förskola för att visa exempel på höga grammatiska nivåer, och behöver betydligt längre tid även för högre grammatiska nivåer på arabiska använder betydligt fler förenklingsprocesser för uttalet på svenska och även på arabiska under betydligt längre tid MEN klarar att utveckla två språk men är sårbara för bristande exponering på båda språken

9 Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling Sociala faktorer brist på jämnåriga kompetenta andraspråkstalare Språkliga faktorer komplex språklig miljö Pedagogiska faktorer verksamhet/undervisning bedrivs ofta utifrån normer för enspråkiga barn

10 Lexikal organisation Lagrat i speciella nätverk ljudlika associationer, klang rim som hund  rund ljudlikhet som i katt  matta syntagmatiska associationer hund  skäller (sats) hund  farlig (fras) paradigmatiska associationer (över- och underordning) hund  katt hund  djur hund  tax hund  koppel, svans

11 Semantiska associationer Nettelbladt, Håkansson, Salameh 2007 KategoriFunktionKontextBeskrivningLikhet Vilken passar den ihop med? Vad används den till? Var kan man hitta den? Kan du beskriva den? Vad liknar den?


Ladda ner ppt "Www.sprakenshus.se. Flerspråkig utveckling Den språkliga utvecklingen börjar inte senare går inte långsammare Lexikon Grammatik Fonologi (språkljud)"

Liknande presentationer


Google-annonser