Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sprakenshus.se. Varför inte ’double delay’? • Flerspråkigheten förstärker exekutiva funktioner • uppmärksamhet • bl a på språkliga skillnader • impulskontroll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sprakenshus.se. Varför inte ’double delay’? • Flerspråkigheten förstärker exekutiva funktioner • uppmärksamhet • bl a på språkliga skillnader • impulskontroll."— Presentationens avskrift:

1 www.sprakenshus.se

2 Varför inte ’double delay’? • Flerspråkigheten förstärker exekutiva funktioner • uppmärksamhet • bl a på språkliga skillnader • impulskontroll • förbättrar processförmågan • kontrollfunktioner • håller tillbaka det ena språket när det andra talas • flexibilitet • samma begrepp kan ha olika fonologisk (ljudmässig) form

3 Processbarhetsteorin (Pienemann & Håkansson 1999) NivåExempel Nivå 5Flickan gungar inte – här är flickan som inte gungar Nivå 4Sen sprang hunden Katten är stor – katterna är stora Nivå 3Dricker – har drickit Stor hund – stora hundar Sen han springer Nivå 2Läser – läste Pojke – pojkor Nivå 1Hej då! Va e de?

4 Pojke 5;1 Fsk 3;0 årFlicka 4;10 Fsk 1;6 år 5 hon inte gungar – hon inte gungar den flickan inte gungar – här e flicka inte gungar 4 hunden e stor – katten e stora katten e stor – katterna e stora 3 stor penna o här lite pennapojke stor – två pojkar e stora 3 äta makaroner – han ätit alla makaroner han hoppar - hoppat 2 penna – två pennorpenna – tre pennor

5 Ordförrådets organisation Lagrat i speciella nätverk • ljudlika associationer, klang • rim som hund  rund • ljudlikhet som katt  matta • syntagmatiska associationer • hund  skäller (sats) • hund  farlig (fras) • paradigmatiska associationer • hund  katt • hund  djur • hund  tax • hund  koppel, svans

6 Associationstest Kent-Rosanoff listan År 4; pojke 9 år sv SvarKlangSyntParaÖvr bord sätta sig X mörkfärgX musiksjunger X sjukdomhalsfluss X manstorX djupvattenX mjukkuddeX ätamatX bergstenar X husmusX svartstolX

7 Att ta bort ett språk • Utvecklingen går inte fortare med bara ett språk • Språk till syskon • Mindre språklig stimulans

8 Kulturella fallgropar (van Kleeck 1994) • Genom att fokusera på föräldrarna förutsätter vi att det alltid är de som tar mest hand om barnet • Genom att fokusera på samtal mellan föräldrar och barn förutsätter vi att det vanligaste interaktionsmönstret i familjen är samtal mellan två personer • Genom att försöka få barnet att prata mer förutsätter vi att föräldrarna uppskattar att barn talar mycket och att barn får initiera samtal med vuxna • Genom att försöka förmå föräldern att kommunicera på barnets nivå förutsätter vi att familjen anser att vuxna skall anpassa sitt tal till små barn

9 Children’s communication checklist • Undersöker pragmatiska förmågor • Enkäter med frågor inom olika områden • Försöker fånga avvikande beteenden • Skillnaderna var statistiskt signifikanta mellan enspråkiga klasslärare och svensk-arabiska föräldrar och modersmålslärare • Viktigt hjälpmedel men hänsyn måste tas till om det finns inslag från andra kulturer – går inte att översätta rakt av

10 Problemområden hos barn med pragmatiska problem • Språk • att följa instruktioner • svårigheter med koncentration • svårt att förstå icke-bokstavliga uttryck, ironi, och vitsar som alla tolkas bokstavligt • svårt att förstå att gruppinstruktion gäller även dem • fixa ìdéer om hur saker ska göras • ointresse att följa instruktioner om de inte passar in i egna intressen och föreställningar

11 Arbetssätt • Ge tydlig information i korta stycken • Kontrollera att barnet förstått • Repetera muntlig information med samma ord • Uppmuntra barnet att ställa frågor • Visuellt stöd i form av arbetsschema, aktivitetskort, praktiska genomgångar av det som planerats

12 Problemområden hos barn med pragmatiska problem • Social kompetens • att kunna dela med sig • leker mer som yngre barn • värnar om sina favoritleksaker • tar leksaker från andra barn • föredrar att leka ensam eller med en vuxen • svårt att delta i spel på samma villkor som andra barn • kan verka tillbakadragna eller aggressiva

13 Arbetssätt • Ofta lättare att dela med sig till en vuxen • Introducera nya barn gradvis i leken • Direkt och konkret beröm när barnet delar med sig • Visuella hjälpmedel som timglas och tidur för att få barnet att leka en bestämd tid med en leksak och sen lämna till nästa barn • Turtagningslekar i små grupper • Lägga pussel i par och skiftas om vem som lägger


Ladda ner ppt "Www.sprakenshus.se. Varför inte ’double delay’? • Flerspråkigheten förstärker exekutiva funktioner • uppmärksamhet • bl a på språkliga skillnader • impulskontroll."

Liknande presentationer


Google-annonser