Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖPPNA DÖRRARS DAG VATES-stiftelsen idag Jukka Lindberg Kaija Ray 7.1.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖPPNA DÖRRARS DAG VATES-stiftelsen idag Jukka Lindberg Kaija Ray 7.1.2013."— Presentationens avskrift:

1 ÖPPNA DÖRRARS DAG VATES-stiftelsen idag Jukka Lindberg Kaija Ray 7.1.2013

2 Vår verksamhet Att påverka arbetskraft- och socialpolitik samt till lagstifningen –Deltagande till riksomfattande arbetsgrupper –Samarbete med handikapporganisationer –Påverka direkt med utlåtanden och meddelanden Att utveckla servicesystemet –Fokus att stabilisera arbete med stöd-metoden –Utredningar om ställningen av funktionsnedstta personer inom arbetsmarknaden –Projekt samt annat utvecklingsarbete där man förbättrar nuvarande praxis eller utvecklar t.ex nya metoder Utvecklingen av det mångsidiga arbetslivet

3 Försök med arbetsbanker

4 Med hjälp av ett riksomfattande försök med arbetsbanker strävar man till att sysselsätta personer i en svår arbetsmarknadsställning, bland andra personer med funktionsnedsättningar och långtidsarbetslösa. Arbetsbanksförsöket inleddes i februari 2009 och då deltog sju regionala arbetsbanker. År 2010 fortsatt försöket med fyra arbetsbanker i huvudstadsregionen, Satakunta, S:t Michel och Seinäjoki. Under året 2011 fick ungefär 260 personer arbete från arbetsbanker och cirka 100 av dem anställdes vidare på den öppna arbetsmarknaden. Nästan hälften av de ovannämnda personer med funkstionsnedsättningar. Försöket grundar sig på linjedragningar från Sata-kommittén och det genomförs av social- och hälsovårdsministeriet samt arbets- och näringsministeriet i samarbete med vuxenutbildningscentralen Edupoli.

5 Försök med arbetsbanker Nya sysselsättningsmodeller I försöket med arbetsbanker skapar man modeller med vars hjälp delvis arbetsföra och långtidsarbetslösa kan sysselsättas på den så kallade fria marknaden. Arbetstagarna står i anställningsförhållande till arbetsbanken, som hyr ut arbetstagaren till företag och samfund. Då arbetstagaren inte har arbete kan han eller hon få utbildning eller träning. Arbetstagarna stöds kraftigt av handledarna som har bra kontakter med ett avtal arbetsgivare. Arbetstagarna kan även anställas direkt av ett företag, utan att ha arbetat i arbetsbanken först (den så kallade arbetspoolen). Vem som helst som är arbetslös kan anmäla sig till en arbetsbank.

6 Försök med arbetsbanker Försöket utvidgas till hela landet Försöket med arbetsbanker utvidgas till hela landet från och med början av år 2012 i enlighet med regeringsprogrammet. Målet är att arbetsbanksföretag som idkar egen näringsverksamhet efter fyra år sysselsätter eller omplacerar upp till 5000 långtidsarbetslösa eller personer med nedsatt funktionsförmåga. För att uppnå målet bör det finnas omkring 30 arbetsbanker i Finland före utgången av år 2015. De ovannämnda siffror är inklusive arbetspool konceptet. De finns inga särskilda mål för antal personer med funktionsnedsättningar; detta är ett av special fokusområden för VATES.

7 Försök med arbetsbanker Situation i början av 2013 Elva arbetsbanker, flera andra i förhandlingar Närmare till 1.000 personer Utveckling och tillväxt av existerande arbetsbanker kanske det viktigaste målet för 2013 Rapportering utvecklas och utbildning ökas

8 Försök med arbetsbanker Woodfox Oy, Seinäjoki Tyke Oy, Raumo & Björneborg Mikemet Oy, St. Michel Lubor Oy, Kervo, huvudstadsregionen Warkop Oy, Varkaus Bovallius Palvelut Oy, Pieksämäki & Kuopio Kovak Oy, Lojo Ekokaarina Oy, Kaarina A-Pesu Oy, Alavo Juhta Oy, Joensuu Kannonkosken Oiva Oy, Mellersta Finland

9

10 UEmploy utvärderingsverktyg Ett verktyg att utvärdera arbetsplatser och arbetsprocesser. Har utvecklats i Ungern och baserar sig i metoder länge utnyttjat för att utvärdera olika processer i näringslivet. Framfördes av ett EU-finansierad projekt med daltagare från fem länder (Ungern, Bulgarien, Rumänien, Irland, Finland) Fokus på arbetsplatsen, inte personen (med funktionsnedsättning) som arbetar eller söker jobb. Målet är att hitta anpassningsalternativ som möjliggör anställning av personer med funktionsnedsättning tryggt och produktivt. Lösningar som föreslås innebär förbättringar för alla anställda – inte bare de med funktionsnedsättningar.

11 Strategi för utveckling av arbetslivet

12 ”Fyra dimensioner för framstidens arbetsplatser –Innovation och produktivitet –Förtroende och samarbete –Välbefinnande i arbetet och hälsa –Kompetent arbetskraft Tre nivåer av arbetsplatser –1. God grundnivå –2. Utvecklare –3. Föregångare  Övergångar mellan nivåer Nationell samarbetsprojekt för arbetslivet börjar 1.1.2013.

13 Forumet för välbefinnande i arbetet Forumet för välbefinnande i arbetet har till uppgift att –motivera de finländska aktörerna inom verksamheten för välbefinnande i arbetet till samarbete –arbeta för att de regionala nätverken för välbefinnnande i arbetet och servicen i denna sektor blir tillgängligare och synligare –på arbetsplatserna främja samarbetet kring välbefinnande i arbetet –sporra arbetsplatserna att uttnyttja olika modeller för att bestämma välbefinnandets nivå i arbetet och höja den –ge erkännande åt framgångsrika åtgärder för välbefinnande i arbetet –informera och kommunicera om välbefinnande i arbetet. Arbetarskyddsdelegationen styr arbete, arbetssektion förbereder Arbetshälsoinstitutet koordinerar Årligen två riksomfattande och flera regionala workshopar

14 Övriga projekt Työllistä välittäen – välitä työllistäen, ESF, 2010-2012, fortsätter delvis 2013 Finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet Utvecklar kvalitet och inverkan av arbetsverksamhet med rehabiliteringssyfte Fyra kommuner har utvecklat nya metoder, planering, utvärdering, samarbetsformer, handledning Rekommendationer för kvalitet Funderingar: Vilken status verksamhet har? Systematisering av hela processen Målsättning och handledning Resurser, utvärdering Vi fortsätter att utveckla verksamhet inifrån

15 Övriga projekt Työmarkkinaviestintä –Projekten delar information för företag om olika möjligheter att anställa personer med funktionshinder och partiellt arbetsföra personer –Projekten aktiverar personer med funktionshinder och partiellt arbetsföra personer att söka arbete – Finansieras av RAY –Extra resurser 2013 – att aktivera funktionsnedsatta människor att söka jobb (via handikapporganisationer)

16 Aktivera resurser Det konkreta huvudmålet för projektet Påverka att svenskspråkiga personer med funktionshinder och partiellt arbetsföra personer får högklassig, och tillgänglig service för att hitta och behålla arbete. Påverka att de svenskspråkiga yrkesmänniskorna som är engagerade inom sysselsättningsfrämjande arbete får tillgång till mer information och yrkesmaterial på sitt eget modersmål, till nytta för servicebrukarna och för utvecklandet av tjänster. Främja samarbete och informationsutbyte inom Norden.

17 Påverkansarbete Förnyelse av lagstiftning aktuellt just nu Utlåtande (socialvårdslag, offentlig arbetskrafts- och företagsservice 2012) Handikappforum (sysselsättningsgrupp) Uppdatering av lag på webbsidor Samarbete med riksdgagen -vilka arbetsformer i fortsättningen (SSAG planerar?) - vilka ämnen är gemensamma, vilka är viktiga speciellt för det svenskspråkiga nätverket

18 Arbetsgrupper / styrgrupper Flera på gång just nu, delvis på grund av regeringsprogrammet Har blivit en större roll på senaste år VATES representant i 7 olika grupper (ytterligare info i Kyvyt käyttöön-tidningen) Har varit en viktig samarbetsform redan flera år (11 grupper för tillfället) Ger en bra helhetsbild om utveckling

19 Övriga samarbetsformer Medlemskap i andra föreningar samt samarbetsgrupper Internationellt samarbete (WE, EUSE, Sefec) Enstaka studieresor

20 Utbildning samt evenemang Största evenemang VATES-dagar samt Aktivera resurser-seminariet (100-150 deltagare årligen) Arbetsrätt / kollektivavtal Projektutbildning en ny produkt – hänsyn till sysselsättningsprojekt – kollegialt stöd Försöker få mer verksamhet runtom in Finland Projektverksamhet (eller som partner) producerar också utbildning Samarbete med sysselsättningsenheter ökar inom närmaste år – gemensam utvecklingsarbete

21 Utredningar, publikationer Enkät till kommuner (2010, 2013) utredning av sysselsättningsverksamhet, metoder, bra praxis,finansiering osv. Barometern av sysselsättningsenheter (i början av 2013) – arbetet för med Social- och hälsovårdsministeriet Extra resurser 2013 för ekonomiska utredningar Två nya böcker om arbetskonsulenter Avotyötoiminnasta palkkatyöhön

22 VATES fyller 20 år Var är vi nu? Vi erbjuder samt producerar månsidigt material Samlar information riksomfattande Idag är vår påverkansarbete mera månsidigt än för några år sen – och blir det hela tiden


Ladda ner ppt "ÖPPNA DÖRRARS DAG VATES-stiftelsen idag Jukka Lindberg Kaija Ray 7.1.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser