Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Red,White and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Red,White and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity"— Presentationens avskrift:

1 Red,White and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity
Akuta-kroniska Enstaka-multipla Lokal Duration Smärta Induration Kutana/Syst sjd? (Crohn)

2 Oral leukoplaki Innefattar ej lichen planus,svamp,geogr tunga,kindbitn(ofarligt) Incidens 2.6% Fr.a gingiva,buccalt Vanligaste precancerösa formen 70-95% blir ej mal Lång duration=större risk för mal-transformation(börjar BM o växer utåt) ”Farliga omr”: lat tungranden,munbotten, läppvermillion -93%

3 Kindbitning

4 Erytroplaki-”Farliga”
En röd patch där man uteslutit andra diagn Dvs ej mucosit,svamp,herpes,hemangiom,aftae Oftast asympt,välavgränsad erytematös maculae/plaque m mjuk yta Nästan alla(90%) har dysplasi,CIS el invasiv carcinom Stansa både randzon o centralt

5 Leukopl och Erytropl

6 Oral lichen planus OLP Kron immunol mucocutan disorder
Mdlålders F/M=3:2 Prevalens; cutana 1%, Oral 0.1-2% Ej i munbotten

7 Reticulär Form Vanligaste Asymptomatisk Multifokal,bilateral
Wickhams striae Klinisk diagn, om osäker ta PAD Om dysplasi är det inte lichen

8 Retikulär form

9 Erosiv OLP Mindre vanlig Har besvär
Atrofiska erytematösa omr m central ulceration Gräns m fina,vita radierande striae Beh: Skölj m Triamcinolon 4mg/ml i 3 min, spotta ut, ej äta 30 min

10 Erosiv OLP

11 Lichen Planus Gingivalt
Doxyferm 100mgx1 i 90 dgr(antiinflam), utvärdera Diff: Pemfigus, Lm, Amalgam. Är ofta unilat.

12 Är Lichen Planus premal??
Kontroversiellt Frekvens 0.4-5% över 20 års tid Fr.a om atrofisk el erosiv LP Större risk lat tungranden och ev rökare Om Kenacort ej funkar?

13 Geografisk tunga Anteriora 2/3 Icke infektiös, smittar inte
Atrofi m vit border, bra demarkerad,flera ställen Papillatrofi Tandkräm kan svida Kan inte göra ngt åt det. Ev Triamcinolon

14

15 Oral candida Efter ab, kortison, cytostatika, lm som ger muntorrhet
Munvinkelragader=angular cheilitis=svamp Skrapa m tungspatel o smeta ut på glas Beh: Nystatinx4 i 2v, T Diflucan 100mgx1 i 2v Om recidiv ta blodstatus+Fe/TIBC+B12+Folat+TSH+Glc

16

17 Aftösa Ulcers 1.Prim immunodysreglering sek t Crohn,celiaki,stress,AIDS 2.Försämrad mucosabarriär pga trauma,pernic anemi 3.Ökad ag-exponering, t.ex mat,smakämnen Är ej infektiösa. Ser ut som herpes. Fr.a buccalt, mj gommen, tunga

18 Beh aftae Dexametason 0.5mg/ml för gurgling el Klobetasolgel (Locoid)

19 Hur diffa HSV från Aftöst Ulcer?

20 Aftae HSV Prodromalspt Ibland Oftast Duration dgr dgr Lokalisation Ickekeratin Keratini buccalt,tunga gingiv,läpp mjuka gom hårda gom

21 Burning mouth Pga allergi,menopaus,mekanisk irritation,infektion,esof reflux,vitbrist,DM,xerostomi Perifera el centrala sensoriska nerver retade Prev 5%, oftast F, pågå 3-6år Metallisk smak,sämre kvällar, ofta multifokal(tunga vanl,läppar) Beh:Clonazepam 0.5-1mg t.n, tricykliska,ev Neurontin, sug på ngt för att distrahera

22 Kuriosa ”Alla” förändringar mer än 1 mån, ta biopsi, t.ex 4mm stans.
Om du är osäker ta ytterligare en ny längre fram el om PAD-svaret är för ”snällt”! Belagd tunga är inte svamp


Ladda ner ppt "Red,White and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity"

Liknande presentationer


Google-annonser