Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Albert Hietala, specialistläk, med dr Neurologen Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Albert Hietala, specialistläk, med dr Neurologen Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 Albert Hietala, specialistläk, med dr Neurologen Sahlgrenska

2 Modellsjukdomar

3 Myastenia Gravis Thomas Willis 1672 "a woman who temporarily lost her power of speech and became 'mute as a fish.'"

4

5 Myastenia Gravis Mary Walker 1934 Kolinesterashämmare fysostigmin

6

7 MG - data Prevalens 10/100 000 Debut alla åldrar, peak 20-30 Yngre kv:män 3:1 Äldre kv:män 1:2 <40-år HLA-B8

8 Ändplattan

9

10 Ändplattans fysiologi Elektricitet -> Kemi -> Mekanik  Nervimpuls  ACh frisättning  Receptor bindning  Na+ influx ---> aktionspotential

11 Etiologi

12 Autoantikroppar mot acetylcholinreceptorn (AChR-ak) 90% AChR-ak positiva Thymom 10% Vitiligo, thyreotoxicos, diabetes, RA och andra autoimmuna sjd i 10%

13 Thymus – "brässen"

14 Thymus

15 MG - Diagnostik

16 Elekromyelografi - EMG

17 MG - Diagnostik Icepack test Tensilon® - test (edrofonium) 2mg + 3mg + 5mg Vänta 1 min Duration 4-5 min (atropin 0,5mg vb)

18 MG - Behandling Pyridostigmin (Mestinon®) Biotillgänglighet <10-20% Max plasmakonc 1-2h T ½ 2-4h Utsöndras via njurar

19 MG - Behandling Thymektomi

20 MG - Behandling Kortikosteroider Cytostatika Azathioprin Cyklosporin A Takrolimus Plasmaferes Immunoglobuliner mABs

21 MG – olämpliga mediciner Antibiotika Hjärt-kärlmedel Aminoglykosider, linkosamider, fluorokinoloner, tetracyklin, sulfonamider Beta-blockerare, prokainamid, klorokin, kinidin

22 MG - olämpliga mediciner Psykofarmaka Antiepileptika Övriga Litium, bensodiazepiner, fentiaziner, barbiturat, opiater Fenytoin, karbamazepin, gabapentin D-penicillinamin, thyreoideamedicin, steroider, botox

23 MG - prognos Kronisk sjukdom Endast ett fåtal blir medicinfria Sjukdomen kan gå i remission Med behandling lever man fullgott liv med fullgod livslängd

24 Guillain-Barrés syndrom Landry-Guillain-Barré-Strohl The term 'Landry's ascending paralysis' (-59) was first used in 1876 (Westpahl). The usual treatment was with strychnine which probably did the unfortunate patients more harm than good. Landry contributed no more to neurology for he died of cholera just six years after publishing his paper.

25 Guillain Barré Guillain-Barré-Strohl 1916 "Dissociation albumino-cytologique"

26 GBS

27 GBS-data Incidens 2/100 000 Alla åldrar drabbas 2/3 av fallen finns antingen trauma eller infektion 2-4 v innan insjuknande Campylobacter jejuni

28 GBS - symtom Muskelsvaghet > 50 % har kranialnervspares (facialis) Parestesier Reflexbortfall Autonom dysfunktion – ortostatisk hypotension, takykardi, blåspares,tarmpares Var 6:e pat kräver respiratorvård

29 GBS diagnostik Likvor Ingen cellstegring (mono <50) Kraftig ökning av albumin

30 GBS diagnostik EMG

31 GBS Behandling IvIg Plasmaferes

32 GBS prognos 90-95% blir helt återställda 5-6% restsymptom med partiell pares 10% får återfall inom veckor, månader el. år

33 IvIG Poolad plasma från 3-10 000 donatorer I vissa fall 100 000 Omfattande reningsprocess Cohn-fraktionering (EtOH) Jonbytar-kromatografi Nanofiltration Inkubation lågt pH + värmebehandling

34 Innehåll Humant protein 50mg/ml ≥95% är IgG IgA ≤0,2mg/ml IgG IgG 1 ≈60% IgG 2 ≈ 32% IgG 3 ≈ 7% IgG 4 ≈ 1%

35 Innehåll Cytokiner Neutraliserande antikroppar? Interferoner: IL-1 IL-6 Naturliga antikroppar Lösliga CD4, CD8 och HLA-molekyler Kazatchkine, 2001 Låga halter av:

36 Historik Immunglobuliner användes första gången 1952 Behandling av immunbristtillstånd, im 1981 godkänd indikation på ITP Imbach, 1981 Helv Paediatr Acta. 1981 Feb;36(1):81-6.

37 Autoimmunitet MS

38 Autoimmunitet CIDP

39 IgG Kazatchkine M and Kaveri S. N Engl J Med 2001;345:747-755

40 Dimerbildning IvIg Dalakas, M. C. Neurology 2002;59:13-21S

41 B och T-cell modulering Kazatchkine M and Kaveri S. N Engl J Med 2001;345:747-755

42 Bindning till auto-ak

43 Komplement

44 Fc-R blockad

45 Fcγ-receptorer

46 The Journal of Experimental Medicine,2007, Vol. 204, No. 1, 11-15

47

48

49 Fcγ-receptorer - Nyckeln? Fc-sialyserade IgG påverkar M0- receptorer -> uppreglering av inibitorisk FcγR -> ingen inflammation IvIg har 1-2% sialyserad FC-IgG Vid anrikning till 20% ökar antiinflammatoriska effekten 10x -> dosen kan minskas 10x! Ravetch JEM;2007, Vol. 204, No. 1, 11-15 Lazarus, Nat Med, 2006, 12(6);688-92

50 Dosering Arbiträr dosering baserad på erfarenhet! Ej vetenskap!! Inom neurologin = 2g / kg kroppsvikt 0,4g / kg kroppsvikt under 5 dagar Ofta 3-6 v mellanrum Roifman CM, Levison H, Gelfand EW. High-dose versus low-dose intravenous immunoglobulin in hypogammaglobulinaemia and chronic lung disease. Lancet. 1987 May 9;1(8541):1075-7. Bernatowska E, Madalinski K, Janowicz W, Weremowicz R, Gutkowski P, Wolf HM, Eibl MM. Results of a prospective controlled two-dose crossover study with intravenous immunoglobulin and comparison (retrospective) with plasma treatment. Clin Immunol Immunopathol. 1987 May;43(2):153-62.

51 Dosering Ev premedicinera inför behandling Paracetamol Kortikosteroider Antihistamin Infusion Network Systems www.infusionsystems.net/article-Office-basedIVIG.html

52 Farmakokinetik

53 Risker / biverkningar 3x ökning av serum IgG (upp till 6000 mg / dL Serumviskositet ökas 0,1 -> 1,0 centipoise (mPa*s)

54 Risker / biverkningar Frossa, huvudvärk, feber, kräkn, illamående, artralgi, bl-tr förändr Anafylaxi (ssk IgA brist) Reversibel aseptisk meningit, resp hemolytisk anemi/hemolys Njursvikt Cerebral / kardiell ischemi

55 Risker / biverkningar Vänta 3 mån innan vaccinering med levande försvagat virus Interferens med serologisk testning

56 Risker / biverkningar Vältolererad och säker immunmodulerande behandling Vältolererad och säker immunmodulerande behandling

57


Ladda ner ppt "Albert Hietala, specialistläk, med dr Neurologen Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser