Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav och lösningar för framtidens pelletsteknik Susanne Paulrud, Marie Rönnbäck, Daniel Ryde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav och lösningar för framtidens pelletsteknik Susanne Paulrud, Marie Rönnbäck, Daniel Ryde."— Presentationens avskrift:

1 Krav och lösningar för framtidens pelletsteknik Susanne Paulrud, Marie Rönnbäck, Daniel Ryde

2 Pelletsteknik i småhus-nuläge Sverige

3 Användning och utveckling av pelletsteknik i Europa (Österrike)

4 Användning och utveckling av pelletsteknik i Tyskland Antal installerade pelletssystem i Tyskland år 2000-2009. Källa Henning, 2009.

5 Användning och utveckling av pelletsteknik i Italien

6 Vad väljer småhusägarna i Sverige? (enkät) •Arbetsmoment inom projektet: •Att undersöka •Konsumenters krav på framtida uppvärmningssystem •Konsumenters inställning till olika uppvärmningssystem och valmöjligheter Undersökning till ett urval av 2000 småhusägare. Två typer av enkäter (huvudvärmesystem, kompletterande värmesystem). Insamlingen av enkäter skedde under tidsperioden augusti 2009-oktober. 2009. En svarsfrekvens erhölls på totalt ca 55 %.

7 Enkätfrågor •Bakgrundsfrågor (Del A) Ålder, kön, utbildning Frågor om fastigheten, uppvärmning •Attitydfrågor (Del B och C) •Marknadsföring (Del D) Kunskapsfrågor Framtida investeringar Informationsinhämtning (exempelvis läsvanor, distribution)

8 Tidigare och framtida investeringar samt valt pelletsalternativ (andel av småhusägare) Enkät VärmesystemAndel (%) av småhusägare HuvudsystemHar investerat senaste fem åren 48 Avser investera inom fem år 17 Avser investera inom ett halvår 5 Positiva till minst ett pelletsalternativ i enkäten 38 KompletteringssystemHar investerat senaste fem åren 39 Avser investera inom fem år 27 Avser investera inom ett halvår 8 Positiva till minst ett pelletsalternativ i enkäten 38

9 Resultat-Nuvarande uppvärmningssystem Uppvärmningssystem Antal fastigheter Invest inom fem år (%) Invest inom 6 mån (%) Positiva till pelletsalternativ (%) Direktverkande elvärme 496 000141 000 (28)42 000 (8) 212 000 (43) Vattenburen elvärme314 00093 000 (30)25 000 (8) 116 000 (37) Luft-luftvärmepump332 00064 000 (19)15 000 (5) 137 000 (41) Luft-vattenvärmepump110 00010 000 (9)6 000 (5) 39 000 (35) Frånluftsvärmepump81 00013 000 (16)0 28 000 (35) Berg-, jord- eller sjövärmepump 317 00039 000 (12)13 000 (4) 89 000 (28) Oljepanna82 00033 000 (40)12 000 (15) 29 000 (35) Vedpanna187 00070 000 (37)18 000 (10) 93 000 (50) Braskamin eller kakelugn 435 000106 000 (24)25 000 (6) 164 000 (38) Pelletspanna / pelletsbrännare 103 00034 000 (33)8 000 (8) 77 000 (75) Pelletskamin11 0001200 (11)0 9 000 (82) Fjärrvärme235 00011 000 (5)8 000 (3) 92 000 (39) Solfångare eller solvärme 27 0008 000 (30)4 000 (15) 15 000 (56) Annat61 00020 0002 000 25 000 Tabell 1. Uppskattat antal fastigheter med olika uppvärmningssystem år 2009.

10 Egenskapers betydelse (huvud värmesystem), andel (%) som bedömer egenskaper som viktiga eller mycket viktiga •Antag att Du står inför ett val av uppvärmningssystem till din fastighet. •Hur viktiga skulle följande egenskaper vara för ditt val av uppvärmningssystem? Egenskap Al la (%) Invest inom 5 år (%) Invest inom halvår (%) Positiva till pelletsalternativ (%) Driftsäker 969493 97 Ekonomisk 969395 97 Lättskött 938995 92 Trygg (stabil prisbild) 929190 95 Ren inomhusmiljö 908588 89 Låga utsläpp 868580 90 Förnyelsebar energi 757154 80 Fysiskt (tungt) arbete krävs ej 736766 69 Påverkan på husets marknadsvärde 747076 79 Utrymmessnål 596043 55 Ingen låga/eld inomhus 464037 42

11 Värdering av egenskaper •Analysresultaten används för värdering av egenskaper i kr •Egenskaper värderas i förhållande till : Driftskostnad per år (Huvudsystem) EgenskaperUppvärmsyst AUppvärmsyst B Energislag BergvärmepumpPelletspanna Skötselinsats 0,5 timmar/månad1 timme/månad Driftsäkerhet Driftavbrott högst 2 ggr/år 5-årigt serviceavtal inklud i investkost. Ingår-årligt servicebesök Ingår-årligt servicebesök, fria återbesök vid driftstopp Online övervakningstjänst inklud i driftkost. Ingår ejIngår-egen övervakning Investeringskost. kr 150 000 kr80 000 kr Driftkostnad (energi- underhållskostnad) kr/år* 15 000 kr/år10 000 kr/år

12 Värdering av egenskaper (huvudvärmesystem) Uppskattad värdering kr/år EgenskapAlla svarandeByte inom 5 årByte inom 6 månValt pelletsalternativ Pellets istället för Lvvp -13428-14472-10316* -4357 Bergv istället för Lvvp 1998*2375*-1561* -929* Skötsel per timme-2283-2764*-3749* -686* Driftsäkerhet-1171-1792-1804 -660 Servicavtal Nivå 2190920131833* 2100 Seviceavtal Nivå 3233324772733* 2451 Övervakning Nivå 219311237*608* -974* Övervakning Nivå 322851556*1159* 427* Investering (per 1000 kr) -87-96*-80* -68 • Ej signikant effekt vid 5%. Att en parameterskattning är insignifikant betyder att det inte finns statistiskt stöd för att skattningen motsvarar en verklig effekt.

13 Värdering av egenskaper •Driftssäkerhet och låg skötselinsats är faktorer som faller ut som väsentliga för småhusägare. •Resultatet visar också på en betalningsvilja för tilläggstjänster som serviceavtal och övervakningstjänster. •Resultaten visar att husägarna generellt föredrar värmepumpar framför pelletsvärme även om systemen har liknande egenskaper vad gäller skötselinsats, drift, invest. mm. Denna skillnad i värdering av teknik står att finna i andra egenskaper som skiljer systemen åt samt möjlig skillnad i ”goodwill”. •Samtidigt visar analyserna att en relativt hög andel av fastighetsägarna kan tänka sig att investera i pelletssystem om förutsättningarna är de rätta.

14 Faktorer som påverkar pelletsutvecklingen i olika länder •Strukturen för uppvärmning (värmesystem, använda energislag) •Beskattning av fossila bränslen (Sverige, Danmark, Italien) •Ekonomiska stöd för investering i pelletsteknik (politiskt stöd) (Österrike, Tyskland, Frankrike) •Utveckling av konkurrerande värmeslag (värmepumpen, Sverige) •Prisutvecklingen (pellets, el)

15 Konkurrerande värmeslag-värmepumpen

16 Marknad för svensk pelletsteknik Sverige •Sverige är störst användare av pellets och värmepumpar i Europa (begränsad marknad) •50 % har investerat i ett nytt huvudvärmesystem de senaste fem åren (40 % kompletterande värmesystem) •Finns ca 100 000 pelletssystem i drift, finns en marknad för ”återinstallation” •Finns potential för nyinstallation, finns ca 80 000 oljepannor, elvärme (ställer större krav) •Ca 17 % (huvud), 27 % (komplett.) avser att investera inom 5 år •Finns potential för export •Viktigt med politiskt stöd Europa, USA •En växande marknad •Flera länder är i en introduktionsfas •I vissa länder är det svårare att konkurrera med svensk teknik än andra •Potentiella användare ställer olika krav beroende på strukturen för uppvärmning •Utsläppsgränser, krav

17 Fortsatta arbete Utifrån konsumenternas perspektiv, förväntade marknadskrav, miljökrav samt pågående utvecklingsarbete inom branschen har några utvecklingar för svensk pelletsteknik valts att lyftas fram: •Nya förrådslösningar anpassat till pelletskaminen •Användarvänlig pelletskamin, (självrengörande) •Pelletskamin kombinerat med solvärme. •Energimätning och fjärrövervakning •Aktiv styrning med sensorer (CO-sensorer) •Två av dessa lösningar kommer att utvärderas och testas inom ett Vinnova-projekt


Ladda ner ppt "Krav och lösningar för framtidens pelletsteknik Susanne Paulrud, Marie Rönnbäck, Daniel Ryde."

Liknande presentationer


Google-annonser