Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAB Kund/Remittentenkät

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAB Kund/Remittentenkät"— Presentationens avskrift:

1 LAB Kund/Remittentenkät
Maj 2013

2 LAB Kund - Remittentenkät maj 2013
Svarsfrekvens Total 46% (57/124)

3 Jag som fyller i enkäten är:
Namn Antal % A. Sjuksköterska 42 73,7 B. Undersköterska 8 14 C. Biomedicinsk analytiker 7 12,3 D. Läkare Total 57 100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

4 Enhet/klinik Ort Medicin- och rehabiliteringskliniken Piteå 41 n
Sunderbyn ögonmottagningen piteå kirurgen kiruna Haparanda Hälsocentral Haparanda 3B /medicin- och rehabkliniken akuten Sunderby sjukhus Luleå Opererande/akutmott Gällivare Barn och ungdomsmottagningen Sunderby sjukhus ortopedavdelning Furunäsets HC primärvård Hortlax Missb o Beroende avd Barnavd 44B SY Företagshälsa Kiruna

5 Enhet/klinik Ort Primärvården Hälsocentralen Älvsbyn Operation
Gällivare iva gällivare hälsocentral Piteå Reumatologi Luleå Arvidsjaur hc Arvidsjaur VC Björknäs HC Boden Mere Hälsocentral Överkalix akuten sunderbyn Sunderbyn medicin luleå Akuten Malmbergets hälsocentral Malmberget

6 Enhet/klinik Ort akutmottagning sunderby sjukhus Rehab/reuma Sunderbyn
medicin akuten sunderbyn Akutmottagningen akm luleå Rehab/Reuma Sunderbysjukhus Sensia Hälsocentral Luleå reumatologen HC Sensia Piteå Piteå kir gällivare opererande Vuxenpsykiatri Gällivare Cederkliniken

7 Enhet/klinik Ort reuma luleå Lapplands Barnklinik, Gällivare-Kiruna
med Kalix Akuten Luleå Bbergnäsets HC Sandens hälsocentral boden akutmottagningen Strokeenheten Kirunahälsan Kiruna vårdcentral vittangi Hälsocentral

8 Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig.
Bemötande Namn Antal % A. Mycket viktig 42 75 B. Viktig 14 25 C. Oviktig D. Mindre viktig Total 56 100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

9 Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig.
Information Namn Antal % A. Mycket viktig 48 84,2 B. Viktig 9 15,8 C. Oviktig D. Mindre viktig Total 57 100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

10 Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig.
Möjlighet att framföra mina synpunkter Namn Antal % A. Viktig 30 52,6 B. Mycket viktig 27 47,4 C. Oviktig D. Mindre viktig Total 57 100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

11 Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig.
Sortiment Namn Antal % A. Viktig 36 63,2 B. Mycket viktig 19 33,3 C. Mindre viktig 2 3,5 D. Oviktig Total 57 100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

12 Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig.
Svarstider Namn Antal % A. Mycket viktig 43 75,4 B. Viktig 14 24,6 C. Oviktig D. Mindre viktig Total 57 100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

13 Hur ofta använder din enhet laboratoriet för klinisk kemi ?
Namn Antal % A. Dagligen 48 85,7 B. Varje vecka 6 10,7 C. Sällan 2 3,6 D. Vet ej E. Aldrig Total 56 100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

14 Hur ofta använder din enhet Blodcentralen ?
Namn Antal % A. Varje vecka 28 49,1 B. Sällan 12 21,1 C. Aldrig 8 14 D. Dagligen E. Vet ej 1 1,8 Total 57 100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

15 Hur ofta använder din enhet laboratoriet för mikrobiologi ?
Namn Antal % A. Dagligen 25 44,6 B. Varje vecka 23 41,1 C. Sällan 7 12,5 D. Vet ej 1 1,8 E. Aldrig Total 56 100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

16 Hur ofta använder din enhet laboratoriet för patolog/cytologi ?
Namn Antal % A. Sällan 24 42,1 B. Varje vecka 21 36,8 C. Aldrig 7 12,3 D. Vet ej 3 5,3 E. Dagligen 2 3,5 Total 57 100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

17 Hur ofta använder din enhet Labinstruktörernas tjänster?
Namn Antal % A. Sällan 28 50 B. Vet ej 13 23,2 C. Varje vecka 7 12,5 D. Aldrig 6 10,7 E. Dagligen 2 3,6 Total 56 100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

18 Vad tycker du om vårt bemötande?
Gällivare Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 27 77,1 B. Mycket bra 7 20 C. Bra 1 2,9 D. Mindre bra E. Dåligt Total 35 100 Svarsfrekvens 61,4% (35/57)

19 Vad tycker du om vårt bemötande?
Kalix Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 26 86,7 B. Mycket bra 2 6,7 C. Bra D. Mindre bra E. Dåligt Total 30 100 Svarsfrekvens 52,6% (30/57)

20 Vad tycker du om vårt bemötande?
Kiruna Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 27 84,4 B. Mycket bra 4 12,5 C. Bra 1 3,1 D. Mindre bra E. Dåligt Total 32 100 Svarsfrekvens 56,1% (32/57)

21 Vad tycker du om vårt bemötande?
Piteå Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 20 64,5 B. Bra 6 19,4 C. Mycket bra 5 16,1 D. Mindre bra E. Dåligt Total 31 100 Svarsfrekvens 54,4% (31/57)

22 Vad tycker du om vårt bemötande?
Sunderbyn Kem/Blod Namn Antal % A. Bra 19 43,2 B. Mycket bra 15 34,1 C. Mindre bra 7 15,9 D. Vet ej 3 6,8 E. Dåligt Total 44 100 Svarsfrekvens 77,2% (44/57)

23 Vad tycker du om vårt bemötande?
Sunderbyn Mikrobiologi Namn Antal % A. Bra 18 40 B. Mycket bra 16 35,6 C. Vet ej 6 13,3 D. Mindre bra 5 11,1 E. Dåligt Total 45 100 Svarsfrekvens 78,9% (45/57)

24 Vad tycker du om vårt bemötande?
Sunderbyn Patologi/Cytologi Namn Antal % A. Vet ej 25 55,6 B. Bra 10 22,2 C. Mycket bra 6 13,3 D. Mindre bra 4 8,9 E. Dåligt Total 45 100 Svarsfrekvens 78,9% (45/57)

25 Vad tycker du om vårt bemötande?
Labinstruktörerna Namn Antal % A. Vet ej 15 38,5 B. Mycket bra 14 35,9 C. Bra 9 23,1 D. Mindre bra 1 2,6 E. Dåligt Total 39 100 Svarsfrekvens 68,4% (39/57)

26 Kommentar: Saknar bättre kompetens på dom som svarar i tel. Spec Microb.lab. Blir alltid glad när man får prata med Nelly på kem lab Sunderby sjukhus. Vi får aldrig någon information från sy kemlab angående dröjsmål på provsvar samt analyser som ej genomförs t.ex. p.g.a hemolys. Blodcentralen sy är väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. Jag blir alltid bra bemött

27 Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?
Gällivare Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 27 77,1 B. Bra 6 17,1 C. Mindre bra 2 5,7 D. Mycket bra E. Dåligt Total 35 100 Svarsfrekvens 61,4% (35/57)

28 Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?
Kalix Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 26 89,7 B. Bra 2 6,9 C. Mycket bra 1 3,4 D. Mindre bra E. Dåligt Total 29 100 Svarsfrekvens 50,9% (29/57)

29 Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?
Kiruna Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 27 84,4 B. Mycket bra 3 9,4 C. Dåligt 1 3,1 D. Bra E. Mindre bra Total 32 100 Svarsfrekvens 56,1% (32/57)

30 Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?
Piteå Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 23 69,7 B. Bra 6 18,2 C. Mycket bra 4 12,1 D. Mindre bra E. Dåligt Total 33 100 Svarsfrekvens 57,9% (33/57)

31 Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?
Sunderbyn Kem/Blod Namn Antal % A. Bra 29 63 B. Mycket bra 14 30,4 C. Vet ej 3 6,5 D. Mindre bra E. Dåligt Total 46 100 Svarsfrekvens 80,7% (46/57)

32 Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?
Sunderbyn Mikrobiologi Namn Antal % A. Bra 28 60,9 B. Mycket bra 12 26,1 C. Vet ej 5 10,9 D. Mindre bra 1 2,2 E. Dåligt Total 46 100 Svarsfrekvens 80,7% (46/57)

33 Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?
Sunderbyn Patologi/Cytologi Namn Antal % A. Vet ej 23 52,3 B. Bra 15 34,1 C. Mycket bra 5 11,4 D. Mindre bra 1 2,3 E. Dåligt Total 44 100 Svarsfrekvens 77,2% (44/57)

34 Kommentar: Önskar att fler analyser går att göra i SY, slipper skicka, får vänta längre på spar och så blir det dyrt samt fördel att svaren kan skrivas in i VAS. D-vitamin och Fkalprot borde tas upp i Sunderbyns sortiment.

35 Vad tycker du om våra svarstider?
Gällivare Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 27 77,1 B. Bra 6 17,1 C. Mycket bra 1 2,9 D. Mindre bra E. Dåligt Total 35 100 Svarsfrekvens 61,4% (35/57)

36 Vad tycker du om våra svarstider?
Kalix Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 27 90 B. Bra 3 10 C. Mycket bra D. Dåligt E. Mindre bra Total 30 100 Svarsfrekvens 52,6% (30/57)

37 Vad tycker du om våra svarstider?
Kiruna Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 28 87,5 B. Mycket bra 2 6,2 C. Bra D. Mindre bra E. Dåligt Total 32 100 Svarsfrekvens 56,1% (32/57)

38 Vad tycker du om våra svarstider?
Piteå Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 23 69,7 B. Mycket bra 5 15,2 C. Bra D. Mindre bra E. Dåligt Total 33 100 Svarsfrekvens 57,9% (33/57)

39 Vad tycker du om våra svarstider?
Sunderbyn Kem/Blod Namn Antal % A. Bra 19 41,3 B. Mycket bra 16 34,8 C. Mindre bra 6 13 D. Dåligt 4 8,7 E. Vet ej 1 2,2 Total 46 100 Svarsfrekvens 80,7% (46/57)

40 Vad tycker du om våra svarstider?
Sunderbyn Mikrobiologi Namn Antal % A. Bra 25 54,3 B. Vet ej 9 19,6 C. Mycket bra 8 17,4 D. Mindre bra 4 8,7 E. Dåligt Total 46 100 Svarsfrekvens 80,7% (46/57)

41 Vad tycker du om våra svarstider?
Sunderbyn Patologi/Cytologi Namn Antal % A. Vet ej 25 54,3 B. Bra 15 32,6 C. Mycket bra 3 6,5 D. Mindre bra E. Dåligt Total 46 100 Svarsfrekvens 80,7% (46/57)

42 Kommentar: tycker det tar för lång tid med svaret, trots att vi skickar upp proverna med hissen och sänt dem. Ska ju gå fortare att analysera våra prover från akuten, trots att vi satt på "gula" ettiketter (som ska visa att det är våra prover). vi har spec. Trop rör som ska analyseras snabbare (kostar dessutom mer pgsa detta), men de går inte snabbare än om man skickar de med de vanliga rören.... Det har tagit för långtid när det Calici-prov

43 Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?
Gällivare Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 26 76,5 B. Mycket bra 4 11,8 C. Bra 3 8,8 D. Mindre bra 1 2,9 E. Dåligt Total 34 100 Svarsfrekvens 59,6% (34/57)

44 Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?
Kalix Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 26 89,7 B. Bra 2 6,9 C. Mycket bra 1 3,4 D. Mindre bra E. Dåligt Total 29 100 Svarsfrekvens 50,9% (29/57)

45 Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?
Kiruna Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 27 87,1 B. Mycket bra 4 12,9 C. Mindre bra D. Dåligt E. Bra Total 31 100 Svarsfrekvens 54,4% (31/57)

46 Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?
Piteå Kem/Blod Namn Antal % A. Vet ej 23 74,2 B. Mycket bra 4 12,9 C. Bra 3 9,7 D. Mindre bra 1 3,2 E. Dåligt Total 31 100 Svarsfrekvens 54,4% (31/57)

47 Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?
Sunderbyn Kem/Blod Namn Antal % A. Bra 18 40,9 B. Vet ej 13 29,5 C. Mycket bra 8 18,2 D. Mindre bra 4 9,1 E. Dåligt 1 2,3 Total 44 100 Svarsfrekvens 77,2% (44/57)

48 Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?
Sunderbyn Mikrobiologi Namn Antal % A. Vet ej 16 35,6 B. Bra 15 33,3 C. Mycket bra 9 20 D. Mindre bra 4 8,9 E. Dåligt 1 2,2 Total 45 100 Svarsfrekvens 78,9% (45/57)

49 Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?
Sunderbyn Patologi/Cytologi Namn Antal % A. Vet ej 26 60,5 B. Bra 9 20,9 C. Mycket bra 4 9,3 D. Mindre bra 3 7 E. Dåligt 1 2,3 Total 43 100 Svarsfrekvens 75,4% (43/57)

50 Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?
Labinstruktörerna Namn Antal % A. Vet ej 17 42,5 B. Bra 13 32,5 C. Mycket bra 9 22,5 D. Dåligt 1 2,5 E. Mindre bra Total 40 100 Svarsfrekvens 70,2% (40/57)

51 Kommentar: Har aldrig haft kontakt med labinstruktör, vet ej vem det är. Detta är nog första gången vi får säga vårt. Har försökt per telefon att framföra mina åsikter men detta har ej blivit väl mottaget.

52 Var hämtar du information om rutiner vid provtagning, provtagningsmaterial, analyser m.m?
Namn Antal % A. Labhandboken 46 80,7 B. Frågar en kollega 4 7 C. Frågar/ringer till lab/blodcentralen D. Annat sätt, beskriv här nedan: 3 5,3 Total 57 100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

53 Kommentar: I 1:a hand. Mest labhandboken, men ringer även och många gånger frågar kollega samtliga ovan I 1:a hand labhandboken, men annars ringer jag lab/blodcentralen eller frågar en kollega. Alla ovanstående. I första hand labhandboken,ibland ringer jag lab,eller pratar m kollega Personalen brukar även ringa till lab ibland och får då mycket god hjälp av de som jobbar där Om inte labhandboken ger svaret ringer jag till lab och frågar Tar även kontakt med lab/blodcentral vb..då det oftast är tidsbrist att läsa innan.. Samt även labhandbok och kollega

54 Vad tycker du om vår information?
PNA-portalen på NLLplus Namn Antal % A. Vet ej 24 47,1 B. Bra 17 33,3 C. Mycket bra 6 11,8 D. Mindre bra 3 5,9 E. Dåligt 1 2 Total 51 100 Svarsfrekvens 89,5% (51/57)

55 Vad tycker du om vår information?
RAKA RÖR Namn Antal % A. Bra 29 54,7 B. Vet ej 13 24,5 C. Mycket bra 7 13,2 D. Mindre bra 3 5,7 E. Dåligt 1 1,9 Total 53 100 Svarsfrekvens 93% (53/57)

56 Vad tycker du om vår information?
Labhandboken Namn Antal % A. Bra 28 50 B. Mycket bra 23 41,1 C. Mindre bra 4 7,1 D. Dåligt 1 1,8 E. Vet ej Total 56 100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

57 Kommentar: RAKA rör jobbig att läsa, mycket text. Det borde vara mera att man visar förändringar i punktform Tycker Sunderbyns labhandbok kan ta lärdom av Gällivares labhandbok, mycket lättare att hitta i Gällivares bok. Trots att jag anmält mig till PNA portalen faller jag ut. Måste aktivt gå in. Tycker kem.lab.s hemsida/labhandboken inte alltid är så lätt att hitta i om man söker något spec. Ibland är det inte uppdaterat med länkar som ej fungerar PNA & RAKA, vad är det?


Ladda ner ppt "LAB Kund/Remittentenkät"

Liknande presentationer


Google-annonser