Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOLKTANDVÅRDEN, SLUTENVÅRDEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOLKTANDVÅRDEN, SLUTENVÅRDEN"— Presentationens avskrift:

1

2 FOLKTANDVÅRDEN, SLUTENVÅRDEN
Fokus familj Fokus individ MVC hälsosamtal.Hänvisa till HK vid behov. BVC anv enkät vid 18 mån: Utvecklas och testas f.n, med fam.fokus, hänvisa till HK vid behov. Utbildning i FaR-förskrivning: Förskrivning påbörjat i Piteå Pågår vid alla vc 4 6 10 14 17 30 MVC BVC ELEVHÄLSA STUDENTHV PRIMÄRVÅRDEN FOLKTANDVÅRDEN, SLUTENVÅRDEN FÖRETAGSHV Hänvisar 32- och 33-åringar till HK, test 2012 AF, FK? = Hälsosamtal med identifiering av åtgärdsbehov, olika åldrar primärvård elevhälsa

3 Enkätundersökning BVC-personal i Piteå och Gällivare angående Hälsosamtal 18 månader

4 Vårdcentraler som svarat på enkäten
Piteå Öjeby vårdcentral Furunäsets vårdcentral Norrfjärdens vårdcentral Piteå vårdcentral Hortlax vårdcentral Cederkliniken Hälsocentralen Sensia Gällivare Malmbergets vårdcentral Forsens vårdcentral

5 Barn 18 månader 2012 Piteå Antal barn Antal enkäter Hälsosamtal
(32%) (69%) Gällivare Antal barn Antal enkäter Hälsosamtal (13%) (51%)

6 Hur har enkäten fungerat i samtalet ?
I vilken utsträckning har enkäten varit ett stöd för mig i samtalet Namn Antal % A. Inte alls 1 9,1 B. Ganska lite 2 18,2 C. Till viss del 3 27,3 D. Ganska mycket 5 45,5 E. Väldigt Mycket Total 11 100 Svarsfrekvens 100% (11/11)

7 Hur har enkäten fungerat i samtalet ?
I vilken utsträckning har hälsoenkäten tillfört något nytt i samtalet Namn Antal % A. Inte alls 1 9,1 B. Ganska lite C. Till viss del 6 54,5 D. Ganska mycket 3 27,3 E. Väldigt Mycket Total 11 100 Svarsfrekvens 100% (11/11)

8 Hur har enkäten fungerat i samtalet ?
I vilken utsträckning har enkäten väckt tankar och reflektioner hos föräldern/föräldrarna Namn Antal % A. Inte alls 1 9,1 B. Ganska lite C. Till viss del 3 27,3 D. Ganska mycket 5 45,5 E. Väldigt Mycket Total 11 100 Svarsfrekvens 100% (11/11)

9 Hur har enkäten fungerat i samtalet ?
I vilken utsträckning har enkäten varit ett hinder i samtalet Namn Antal % A. Inte alls 7 63,6 B. Ganska lite 3 27,3 C. Till viss del 1 9,1 D. Ganska mycket E. Väldigt Mycket Total 11 100 Svarsfrekvens 100% (11/11)

10 Hur tycker du samtalet har fungerat ?
När man förklarar syftet med enkäten så förstår de varför enkäten skickats ut. Många upplever att de har kunskap om vad som är hälsosam mat och betydelsen av Lek/aktivitet för barnen etc. Flera har inte haft med sig enkäten och då fått fylla i en ny, vissa har skrivit en hel roman. Ganska bra följsamhet tycker jag. Enkäten är ett bra hjälpmedel i samtalet, som blir mer strukturerat. Frågan om alkohol är bra att ha med här. Många frågar hur vi definierar fest. Dom frågar om fest är ett glas vin på fredag. Jag tycker det fungerar väl. Ett bra sätt att reflektera och väcka tankar hos föräldrar utan att någon ska känna sig utpekad. Bra att ha det som stöd och att gå igenom frågorna. Så där! Det beror en del på mötet. Ibland är syskon med, ibland båda föräldrarna. En del familjer känner man väl och samtalet flyter på. Ibland har det varit tidsbrist. Ibland kan jag uppleva att vi nyligen pratat om den del saker, då blir det svårt att ta det igen. Jag kan nog uppleva att de barn/föräldrar som fått enkäten är ganska kunniga och hälsosamma. Bra, men jag har redan tidigare tagit upp mycket av det som frågas om. Ganska bra, men en del blir lite förvånade över vissa frågor, upplever det svårt att svara på. Men vi blir bättre på att ta upp frågor som kan vara känslig då vi har ett material att luta sig mot. Men jag tycker att detta skulle ha mer värde om man även följde upp samtalet vid 3 år med något liknande och kunde plocka fram och jämföra hur det har blivit. Eller att man samlar in datan och gör sammanställningar inför framtiden. Eller för den enskilde individens skull:.

11 Vilka synpunkter har du fått från föräldrarna angående enkäten ?
De upplever att det ibland är konstiga frågor. De kommer ej ihåg att ta med den. En del har tyckt att svarsalternativen var svåra att förstå. Inte så många direkta synpunkter spontant. Vid fråga tycker de flesta att det gått bra. Jag trodde det skulle bli protester, men det blev det inte och det var ju bra. Positiva. Det har överlag varit positiva reaktioner. En familj var särskilt kritisk. De ville att jag skulle framföra kritiken till ER. De blev arga och kränkta över formuläret. De kände sig kontrollerade, misstänkliggjorda i sitt föräldraskap. De upplevde att frågorna gav dåligt samvete, är jag en dålig förälder? Oklart syfte, vad är vinsten? De tror att många är missnöjda men känner sig tvingade att svara på frågorna. De flesta har tyckt att det varit bra, de har sett att de klarar mer än de tror Alla har snällt fyllt i enkäten om än flera glömt den kvar hemma. Ingen har tyckt att frågorna varit konstiga, men de har tyckt att det är konstigt att vi lämnar tillbaka enkäten och att vi inte gör något med den, att det inte registreras på något sätt! De flesta ville inte ha tillbaka den. Alla har fyllt i den. Utevistelsefrågorna var svåra att fylla i och även kosten då barnet inte äter något varje vecka men varannan vecka exempelvis. En del upplever det bra att man frågar om livsstil, speciellt omkring maten. Vi är idag mycket upplysta om kostens betydelse ute i media i allmänhet. En del har synpunkter, en del säger inte så mycket. Vad det nu står för? Förhoppningsvis tänker man istället.

12 Genomförde du ett "liknande" hälsosamtal vid 18 månaders ålder före införandet av enkäten ?
Namn Antal % A. Alltid 2 18,2 B. Ofta 4 36,4 C. Ibland 7 63,6 D. Aldrig Total 13 118,2 Svarsfrekvens 100% (11/11)

13 Tack för visat intresse !


Ladda ner ppt "FOLKTANDVÅRDEN, SLUTENVÅRDEN"

Liknande presentationer


Google-annonser