Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Deklarationsseminarium 2013-03-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Deklarationsseminarium 2013-03-19."— Presentationens avskrift:

1 Deklarationsseminarium press@skatteverket.se 2013-03-19

2 Program •Nyheter i e-deklarationen •Vägar till information •Sociala medier •Paus •Kapitalbeskattning •Kontrollinsatser •Sammanfattning - Ingemar Hansson •Avslut 2

3 Nyheter i e-deklarationen Kay Kojer Verksamhetsutvecklare

4 Historik •I fjol e-deklarerade cirka 65 procent – drygt 4,9 miljoner personer – av cirka 7,5 miljoner möjliga •80 och 90-talisterna bäst (födda 1988: 86,78 procent) •30-talisterna lägst andel (födda 1934: 47 procent) •Allra flesta deklarerar sista dagarna – 405 760 personer näst sista dagen och 310 345 personer sista dagen förra året •250 405 fler kvinnor än män deklarerade elektroniskt förra året 4

5 Statistik 2002-2012 5

6 Smartphones/surfplatta •Applikationer för Iphone, Ipad (App store) och Androidmobiler (Google Play) •Webbanpassad lösning för andra smartphones/surfplattor •Godkänna deklarationen och göra reseavdrag med PIN-kod eller mobilt e-legitimation •Löpande nyhetsinformation •Skattekontouppdateringar •Visar ”pappersintyg” mobilt (så kallat köparintyg) •Visar slutskattebesked •OBS! nästan alla banker levererar mobilt e-legitimation 6

7 Sex sätt att deklarera elektroniskt •knapptelefon •sms •smartphone med säkerhetskod (PIN-kod) •smartphone med mobil e- legitimation •webben med säkerhetskod (PIN- kod) •webben med e-legitimation 7

8 Nyheter i 2013-års elektroniska inkomstdeklaration •Alla har möjlighet att få tillbaka på skatten före midsommar •Filimport för näringsverksamhet (bilaga NE ) •Möjlighet att välja bort pappersutskicket till 2014 •Slutskattebeskedet i appen (nästan alla banker levererar mobilt e-legitimation) •Dödsbon kan deklarera via deklarationsombud •Bilaga K10 (för delägare i AB) omgjord enligt önskemål från deklaranter 8

9 E-inkomstdeklarationen gör jobbet •Fördelar med att deklarera med e- inkomstdeklaration: –Kan få skatteåterbäringen före midsommar –systemet summerar –systemet för över belopp mellan rutor –risken för fel och misstag minskar (slipper frågor från Skatteverket) –möjligt att deklarera flera gånger –kvitto •E-legitimation behövs bland annat för: –försäljning av bostad, värdepapper –redovisning av näringsverksamhet –övriga bilagor –tillägg/ändringar (gäller ej reseavdrag) 9

10 Dags för demonstration! 10

11 Frågor? 11

12 Vägar till information Anders Stridh Kundmötesenheten

13 Vi vill att det ska bli rätt från början •Underlätta för deklaranterna •Lösa oklarheter tidigt •Bra bemötande •Kontakta oss på det sätt som känns bäst 13

14 Hur blir det för mig? Vart kan jag vända mig? •broschyrer •skatteverket.se •e-tjänster •ringa •mejla •besöka •facebook Skatteverket fick cirka 4,4 miljoner samtal förra året och hade cirka 40 miljoner besök på skatteverket.se 14

15 Vanliga frågor •När kommer mina pengar? •Varför får jag kvarskatt? •Vad får jag göra för reseavdrag? •Jag har sålt fastighet/aktier/bostadsrätt – hur deklarerar jag och hur mycket ska jag betala? •Hur gör jag för att betala? Finns inget inbetalningskort? Uppgifterna finns på skatteberäkningen. Kan beställas på tel. 020-567 000, direktval 6704. 15

16 Var/hur kan jag lämna in deklarationen? 16

17 Öppettider i skatteupplysningen 0771-567 567 •måndag – torsdag 08.00 – 20.00 •fredagar08.00 – 18.00 •lördag – söndag10.00 – 16.00 •Skärtorsdagen10.00 – 16.00 •Långfredag och annandag påskstängt •Valborg, 1 maj 10.00 – 16.00 •Torsdag 2 maj08.00 – 24.00 17

18 Upplevelsen vid samtal till Skatteupplysningen 18

19 Tips! •Skatteverket vill att det ska bli rätt från början. Är något oklart – kontakta oss gärna •Bra vara ute i god tid före 2 maj •E-tjänsterna ger andra möjligheter än pappershanteringen – prova! •Svar på vanliga frågor finns på webben 19

20 Sociala medier Marie Lindström Kommunikationsdirektör

21 Paus! 21

22 Kapitalbeskattning Magnus JohanssonKarin Sköld Berzelius VerksamhetsutvecklareRättslig expert

23 Investeringssparkonto •Ny sparform där tillgångarna schablonbeskattas –räntor, utdelningar och kapitalvinster tas inte upp –utgifter och kapitalförluster får inte dras av •Kan bara innehas av fysisk person •Går att ha både vanlig depå och investeringssparkonto •Överföring av ägd tillgång till investeringssparkonto = försäljning –marknadsvärdet tas upp i en vanlig kapitalvinstberäkning (K4) •Gäller från 1 januari 2012 23

24 Skatteregler för investeringssparkonto •Schablonintäkt –kapitalunderlaget * statslåneräntan 30/11 året före •Kapitalunderlag – ¼ av –värdet vid ingången av varje kvartal (1/1, 1/4, 1/7, 1/10) och –värdet av inbetalningar och överföringar som gjorts under året •Inkomsten redovisas i inkomstslaget kapital –skatten på schablonintäkten är 30 procent Statslåneräntan deklarationen 2013 = 1,65 procent 24

25 •Peter öppnade investeringssparkonto i juli 2012 och betalade direkt in 40 000 kronor. Under fjärde kvartalet betalade han in ytterligare 20 000 kronor. Exempel investeringssparkonto Värdet 1 juli0 kr Värdet 1 oktober 40 000 kr Insättning under året 60 000 kr Summa värde och insättningar100 000 kr Kapitalunderlag (1/4 x 100 000)25 000 kr Schablonintäkt = 412 kr (1,65 procent av kapitalunderlaget) Skatten = 123 kr (30 procent på schablonintäkten 412 kr) Schablonintäkt = 412 kr (1,65 procent av kapitalunderlaget) Skatten = 123 kr (30 procent på schablonintäkten 412 kr) 25

26 Investeringssparkonto – schablonintäkt •Kontrolluppgifter –lämnas på schablonintäkt av banken •230 000 kontrolluppgifter •720 miljoner kronor totalt •3 100 kr per kontrolluppgift –skatt 930 kr •Finns redovisat i inkomstdeklarationen för 206 000 personer 26

27 Investeringssparkonto - överföring av tillgång •Kontrolluppgifter –lämnas på överföring av tillgång till kontot •120 000 kontrolluppgifter om överföring av aktier med mera till investeringssparkonto •Överföring = försäljning = K4 •20 000 personer ska redovisa på blankett K4 •Vinst eller förlust beräknas som vid en vanlig försäljning •OBS! Vid överföring av fonder beräknas vinst/förlust av banken = ej K4

28 Fonder och fondandelar Räntefond Aktiefond Blandfond Hedgefond Fond-i-fond Börshandlad fond 28

29 Fonder och beskattning Den som äger andelar i fonder beskattas för •utdelning •kapitalvinst/kapitalförlust •schablonintäkt – nytt från 1 januari 2012 Kontrolluppgifter lämnas av bank, fondbolag med flera Varför schablonintäkt? •Fonden är numera inte är skattskyldig för tillgångar i fonden –Beskattningen har flyttats från fonden till den som äger andelar 29

30 Schablonintäkt fondandelar Vem ska ta upp en schablonintäkt? •Den som vid årets ingång ägde fondandelar –gäller både fysiska och juridiska personer –inte för fonder i pensionssparande eller på investeringssparkonto Gäller det samtliga fonder? •Alla svenska fonder samt utländska fonder som motsvarar svenska 30

31 Schablonintäkt fondandelar •Schablonintäkten –0,4 procent av värdet vid årets ingång –redovisas som inkomst av kapital –innebär en faktisk skatt på 0,12 procent (0,4% x 30%) av värdet vid årets ingång •500 000 kr i värde = 600 kr i skatt •Kontrolluppgift lämnas om schablonintäkt och finns redan ifylld i inkomstdeklarationen 31

32 Exempel schablonintäkt - fondandelar • Lisa ägde den 1 januari 2012 följande fonder: Schablonintäkt 1 = 160 kr (40 000 x 0,4 procent) Schablonintäkt 2 = 200 kr (50 000 x 0,4 procent) Schablonintäkterna (360 kr) är förifyllda i deklarationen och Lisa får betala 108 kr i skatt (360 x 30 procent) Schablonintäkt 1 = 160 kr (40 000 x 0,4 procent) Schablonintäkt 2 = 200 kr (50 000 x 0,4 procent) Schablonintäkterna (360 kr) är förifyllda i deklarationen och Lisa får betala 108 kr i skatt (360 x 30 procent) 1. Sverigefond A (aktiefond)marknadsvärde 40 000 kr 2. Fund Europe (utländsk fond)marknadsvärde 50 000 kr Totalt marknadsvärde 90 000 kr 32

33 Schablonintäkt fondandelar - kontrolluppgifter •10,7 miljoner kontrolluppgifter •Schablonintäkt totalt – 1,9 miljarder kronor •Schablonintäkt per kontrolluppgift –180 kr (skatt = 54 kr) •Finns i deklarationen för 3 268 000 personer

34 Schablonintäkter och inkomstdeklarationen •Alla schablonintäkter är förifyllda i ruta 50 •Information finns på specifikationen •Enkelt ! 34

35 Schablonintäkter och ”kvarskatt” •Inget preliminärskatteavdrag på schablonintäkter, på fonder och investeringssparkonto •Risk för ”kvarskatt” och kostnadsränta •Betala skatt, men inte deklarera –den som har kapitalinkomster där det gjorts skatteavdrag –den som har schablonintäkter från fonder och investeringssparkonto - nyhet! 35

36 Exempel deklarationsskyldighet •Pelle, 8 år, har följande inkomster –utdelning 110 kr (preliminär skatt 33 kr) –schablonintäkt fond 180 kr (preliminär skatt 0 kr) –Sammanlagd inkomst av kapital = 290 kr •Pelle ska inte deklarera •På Pelles skattebesked redovisas 87 kr i slutlig skatt och ett underskott på 54 kr –Har han ingen tidigare skuld behöver beloppet inte betalas i år 36

37 Försäljning av värdepapper •Broschyren skickas till 605 000 personer –743 000 personer förra året •Innehåller information och exempel för dem som sålt aktier, obligationer med mera •Mer information om aktier –www.skatteverket.se/aktiehistorik •Med e-legitimation är det enkelt att redovisa försäljningar i inkomstdeklarationen. –Många uppgifter är redan ifyllda –Summeringar och överföring av vinst eller förlust till inkomstdeklarationen görs automatiskt –Skatt att betala eller få tillbaka räknas ut automatiskt

38 Förenklingar vid försäljning •Premieobligationer – ej K4 –2007:1 –2009:1 •Vissa aktier – ej K4 –Fabege –Arctic Paper •Inlösenrätter, teckningsrätter, uniträtter –vinst förifylld •CFD-kontrakt (Contracts for difference) –vinst/förlust förifylld •Totalt cirka 150 000 personer som inte behöver redovisa försäljning på blankett K4

39 Inlösenrätter och teckningsrätter •Aktieägare får dessa vid nyemission eller inlösen och många säljer ”rätterna” •Hela försäljningssumman är vinst och är redan ifylld i deklarationen. Information på specifikationen. •Vilka omfattas : –Inlösenrätter och teckningsrätter i 22 bolag. –Lista på vilka bolag som omfattas finns på Skatteverkets webbplats –De vanligaste är Öresund, BillerudKorsnäs, KappAhl •33 000 personer behöver inte redovisa försäljningar

40 Automatisk avräkning för utländsk skatt •Vem gäller det här? –Den som fått utdelning på utländska aktier –Skatt har betalats i bolagets ”hemland” •Varför avräkning? –inte dubbel beskattning •Vad gör Skatteverket? –Automatisk avräkning för nästan alla –Avräkning framgår av skatteuträkningen •Mer information finns på www.skatteverket.se/avrakning •Exempel på vanliga aktier –AstraZeneca, Pfizer, Fortum, Norsk Hydro, Apple 40

41 Kontrollinsatser Anna Sjöberg

42 Inkomstdeklarationer 2013 •deklarationer: 7 579 821 •e-legitimation: 2 036 210 •säkerhetskoder: 5 543 611 42

43 Kontroll •Alla deklarationer kontrolleras maskinellt •Sex gånger fler fel på pappersdeklaration med bilagor, än på e- deklaration med bilagor •e-deklarationen summerar och flyttar belopp 43

44 Kontroll •Avdrag för första gången •Stor förändring mellan den förifyllda och den inskickade deklarationen •Uppföljningskontroller •Bostadsförsäljningar 44

45 Sammanfattning Ingemar Hansson Generaldirektör

46 Skatteverkets inriktning •Vårt uppdrag är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv och motverka brottslighet •Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig •Vi ska vårda viljan att göra rätt •Vi ska förtjäna medborgarnas och företagens förtroende •Vi ska arbeta för att alla betalar rätt skatt •Vi ska göra det enklare och smidigare för alla 46

47 Förtroendet 47

48 Bättre information – men mer att göra 48

49 Fördelar med att e-deklarera •Enkelt! Godkänn via telefon, sms eller app och webb. Lägg till via app och webb •Lätt att göra rätt, svårt att göra fel – förifyllt och summeringar •Möjlighet till snabbare skatteåterbäring – före midsommar •Du får bekräftelse på att du har deklarerat 49

50 Fler tycker det är lätt att deklarera 50

51 Det borde bli ännu lättare Vi arbetar för att göra det enklare att göra rätt från början. •Egen information och egna processer •Förslag till regeringen om möjlighet till förenklingar Förenklingsförslag som lämnats till regeringen är till exempel: •Enklare regler för att deklarera bostad •Förtryckta kontrolluppgifter för deklaration av aktieförsäljningar med mera 51

52 Vi vårdar viljan att göra rätt •Minskad acceptans för svartjobb OK att folk arbetar svart Varken eller Inte OK att folk arbetar svart Ingen uppfattning 52

53 Världens bästa skattebetalare •99,6 procent av alla debiterade skatter betalas •91 procent av medborgarna och 96 procent av företagen känner en moralisk skyldighet att följa skattereglerna 53

54 Några siffror för 2012 •1 503 miljarder kronor i totala skatteintäkter •66 procent deklarerade elektroniskt •Skatteupplysningen tog emot 4,4 miljoner samtal •40 miljoner besök på Skatteverkets webbplats 54

55 Nyheter - sammanfattning Viktigast: i princip alla kan deklarera elektroniskt i år Även den som har •enskild firma •har sålt bostad •äger en skogs- eller lantbruksfastighet •delägare i fåmansaktiebolag och handelsbolag •personer som ska deklarera att de har sålt aktier/värdepapper •inte har dator (om man bara ska godkänna) 55

56 Fler nyheter, exempel •Skattereduktion för gåvor •Investeringssparkonto – enklare att deklarera •Ny skatteregler för fondsparande – schablonintäkt •Höjd gräns för reseavdrag: 10 000 kronor •Höjd gräns vid uthyrning av bostad •Möjlighet att avbeställa pappersdeklarationen 56

57 Mer information: www.skatteverket.se/deklarera2013 57

58 Deklaration 2013 Tack för i dag!


Ladda ner ppt "Deklarationsseminarium 2013-03-19."

Liknande presentationer


Google-annonser