Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den stora samhällsomdaningen i vår tid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den stora samhällsomdaningen i vår tid"— Presentationens avskrift:

1 Den stora samhällsomdaningen i vår tid
Ett freds- och utvecklingsperspektiv på Globala Utvecklingstrender och den Sociala Hållbarhetens förutsättningar Anförande vid fortbildningsdag för gymnasielärare, Göteborg/Stockholm den 28e och 29e oktober 2013 Hans Abrahamsson School of Global Studies

2 Den Stora Omdaningen i vår tid
Globalisering Ekonomi-öster/söderut Ökad rörlighet Hållbarhetens umaningar Transnationell migration Vardagsliv på flera håll Transit Bärare av konfliktmönster Urbanisering Städers ökande roll i den nya ekonomiska geografin Urbaniseringstakt Inkomst- hälsoklyftor Globala Nord/Syd

3 Globalisering och det politiska rummet
Pre-Westfalisk Ordning Disorder Westfalisk Ordning Government Nationalstaten Post-Westfalisk ordning Governance Flernivå - partnerskap 1648 1944 Transnationella Företag Multilaterala Organisationer (IMF/WB) Gränsöverskridande nätverk G8, G20 ICLEI, UCLG Påve Kyrka Kung Regioner – EU - Eurocities Nationalstater - SKL Feudal herrar Krigsherrar / Maffia Städer Städer, Kommuner,Landsting Urbana regioner – Västra Götaland När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet ökar utrymmet för städer och deras transnationella nätverk.

4 Den nya ekonomiska geografin
Tillväxt och kreativitet skapas i det urbana rummet Men priset för inträdesbiljetten kan skapa ett bekymmersamt finansieringsgap Kostnad Investeringsnivå Bostadsbyggande Försörjningskvot, Effektivisering Utförsäljning av tillgångar Självfinansieringsgrad Tid Kostnaden för att attrahera globala flöden och för att möta demografiska krav tenderar att öka. Samtidigit minskar statsbidragen och skatteintäkter tenderar att plana ut > risken för nedskärningar och minskad välfärd

5 bristen på samhällsstyrning påverkar relationen stat – samhälle
Finansieringsgap och bristen på samhällsstyrning påverkar relationen stat – samhälle stadens sociala sammanhållning utmanas Världs-ordning Krav på makroekonomisk balans - budgetrestriktioner Ekonomiska nedskärningar och minskade offentliga och sociala åtaganden National stat Socialt kontrakt Säkerhet - Leg. Inst. Socialt kontrakt – Fordism Från ”welfare to workfare” Global nätverksproduktion producent/konsument skiljs åt: Inkomstklyftor – ojämn utveckling Civilsamhälle Det sociala kontraktets upplösning Civilsamhällets uppluckring Identitetsformation och lojalitet Vi-grupper och ”gängbildningar” flyktiga nätverk/lösa ad-hoc grupper och/eller mer fasta broderskapsgrupperingar ofta i rivalitet Innanförskapets osynliga gränser Upplevt Utanförskap NEETS % Informella trygghets- och försörjningssystem Salutogena områden (Antonovsky) – lokala civil samhällen Skillnaden mellan det legala och det legitima

6 Utestängningens frustrationsgap
Levnadsvillkor Strävan/Anspråk Brinnande bilar på beställning Förmåga/möjlighet Strävan/Anspråk Pulveriserade busskurer Förmåga/möjlighet Tid Individuell skuldbeläggning - oartikulerad skam Inte bara i resursvaga områden – Unga kvinnor men också obehövda och oälskade unga män Vrede / våld På 30 år

7 Malmö/Göteborg/Stockholm
Spänningsfält Malmö/Göteborg/Stockholm Nav för global samhälls -styrning Slagfält för sociala konflikter Rörelseriktningen är politiskt påverkbar !

8 Målkonflikter Den nya ekonomiska geografin och strävan efter att bli till en kunskapsstad/nod i de globala produktionsnätverken medför målkonflikter som måste identifieras, analyseras och hanteras Målkonflikter – Unga och Unga vuxna – speciellt sårbara Arbetsmarknadspolitik: krav på hög- och lågutbildade sida vid sida - flexibilitet och projektanställning – ökade inkomstskillnader - Bostadspolitik: den kreativa klassen – bostadsrätter – Ungdomspolitik: behov av partnerskap och medfinansiering utesluter medskapandet Utbildningspolitik: alla samma livschanser – territoriell stigmatisering och grannskapseffekter - skolans kompensatoriska ansvar – ”skitliv” boomerang kids Politisk marginalisering, demokratiska underskott ”isolerade öar av excellens i ett hav av okunskap”

9 Det politiska manöverutrymmet
Ett Gyllene Tillfället skapar gläntor i det politiska landskapet Motsägelsefulla omständigheter Attraktiv investeringsort/Kunskapsstad = Social oro/Brinnande bilar Barnfattigdom/Ungdomens utanförskap = Krav på kognitiv förmåga Sammanfallande intressen av social hållbarhet

10 Vad kan göras? Vikten av en social investeringspolitik
Vikten av att hålla två tankar i huvudet samtidigt Positiv Säkerhet Förebygga Främja Underifrån Negativ Säkerhet Kontroll Övervakning Ovanifrån Prevention/promotion Provention Vikten av en social investeringspolitik Stötdämpare för att hantera frustrationsgap En fråga om mental förändring åtgärder för social hållbarhet är en investering och inte en kostnad Etik – Rättighetsbärare – Inte bara ekonomi ”är Du lönsam lille vän”

11 men det är inte bara en frågan om pengar
Social investeringspolitik en viktig stötdämpare !! ”Det är ingen idé att finnas till om man inte behövs till nåt Därför måste samhället inrättas så att alla behövs Vi kräver att behövas” Social hållbarhet bygger på känsla av sammanhang och politisk delaktighet förmåga att hantera komplexa samhällsproblem Invånardialog

12 Tack för uppmärksamheten!
Hans Abrahamsson School of Global Studies


Ladda ner ppt "Den stora samhällsomdaningen i vår tid"

Liknande presentationer


Google-annonser