Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Städer som noder för global samhällsstyrning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Städer som noder för global samhällsstyrning"— Presentationens avskrift:

1 Städer som noder för global samhällsstyrning
eller slagfält för sociala konflikter Den ojämna folkhälsan ur ett freds- och utvecklingsperspektiv Anförande vid Sommarakademin – Nya Varvet – Göteborg den Hans Abrahamsson Docent I freds- och utvecklingsforskning School of Global Studies ”Omställning till Social, ekonomisk och Ekologisk hållbarhet är en Utmaning för att säkra jobb, god miljö och social trygghet, även för framtida generationer” VGR Faktablad – Budget 2013

2 Den Stora Omdaningen i vår tid
Globalisering Säkerhet Utveckling Rättvisa Urbanisering Migration Ökade krav på koherens och samstämmighet mellan politikområden

3 Globalisering och det politiska rummet
Pre-Westfalisk Ordning Disorder Westfalisk Ordning Government Post-Westfalisk ordning Governance 1648 1944 Transnationella Företag Multilaterala Organisationer (IMF/WB) Påve Kyrka Kung Regioner Nationalstater Feudal herrar Krigsherrar / Maffia Städer Urbana regioner Brist på legitima statliga institutioner med global räckvidd. Men när staten drar sig tillbaka från det politiska rummet ökar utrymmet för andra aktörer, exempelvis för städer och dess gränsöverskridande nätverk

4 Finansieringsgap Kostnad Investeringsnivå Självfinansieringsgrad Tid
Kostnader för att attrahera globala flöden tenderar att öka > skatteintäkter som tenderar att plana ut = minskad välfärd

5 bristen på samhällsstyrning påverkar relationen stat – samhälle
Finansieringsgap och bristen på samhällsstyrning påverkar relationen stat – samhälle stadens sociala sammanhållning utmanas Världs-ordning Krav på makroekonomisk balans - budgetrestriktioner Ekonomiska nedskärningar och minskade offentliga och sociala åtaganden National stat Socialt kontrakt Säkerhet - Leg. Inst. Socialt kontrakt – Fordism Från ”welfare to workfare” Global nätverksproduktion producent/konsument skiljs åt: Inkomstklyftor – ojämn utveckling Civilsamhälle Det sociala kontraktets upplösning Civilsamhällets uppluckring Identitetsformation och lojalitet ”Vi-grupper” och Gängbildningar i rivalitet Innanförskapets osynliga gränser Upplevt utanförskap Informella trygghets- och försörjningssystem

6 Utanförskapets frustrationsgap
Levnadsvillkor Strävan/Anspråk Brinnande bilar på beställning Förmåga/möjlighet Strävan/Anspråk Förmåga/möjlighet Tid Individuell skuldbeläggning - oartikulerad skam Vrede / våld På 30 år

7 Spänningsfält Nav för global samhälls Slagfält för sociala konflikter
-styrning Slagfält för sociala konflikter

8 Sociala investeringsfonder
Positiv Säkerhet Förebygga Främja Underifrån Negativ Säkerhet Kontroll Övervakning Ovanifrån Prevention/promotion Provention Sociala investeringsfonder för att sluta finansierings- och frustrationsgap Politiskt deltagande – medborgardialog Synliggöra alternativ och intressemotsättningar – hantera konflikter

9 Det politiska manöverutrymmet
Gläntor i det politiska landskapet Motsägelsefulla omständigheter Attraktiv investeringsort/Kunskapsstad = Social oro/Brinnande bilar Barnfattigdom/Ungdomens utanförskap = Krav på kognitiv förmåga Sammanfallande intressen Social hållbarhet

10 Forskningsfrågor Välfärdssystem i en transnationell tid - Generella och specifika insatser? Hur ser de informella systemen ut – kan de användas – ingå i välfärdsregimerna? Nätverkssamarbetets omfattning – kan det användas strategiskare – vilka effekter för deltagande och demokrati?


Ladda ner ppt "Städer som noder för global samhällsstyrning"

Liknande presentationer


Google-annonser