Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Städer som noder för global samhällsstyrning eller slagfält för sociala konflikter Den ojämna folkhälsan ur ett freds- och utvecklingsperspektiv Anförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Städer som noder för global samhällsstyrning eller slagfält för sociala konflikter Den ojämna folkhälsan ur ett freds- och utvecklingsperspektiv Anförande."— Presentationens avskrift:

1 Städer som noder för global samhällsstyrning eller slagfält för sociala konflikter Den ojämna folkhälsan ur ett freds- och utvecklingsperspektiv Anförande vid Sommarakademin – Nya Varvet – Göteborg den 18.6.2012 Hans Abrahamsson Docent I freds- och utvecklingsforskning School of Global Studies ”Omställning till Social, ekonomisk och Ekologisk hållbarhet är en Utmaning för att säkra jobb, god miljö och social trygghet, även för framtida generationer” VGR Faktablad – Budget 2013

2 Den Stora Omdaningen i vår tid Globalisering Urbanisering Migration Säkerhet UtvecklingRättvisa Ökade krav på koherens och samstämmighet mellan politikområden

3 Westfalisk Ordning Government Post-Westfalisk ordning Governance Pre-Westfalisk Ordning Disorder Påve Kyrka Kung Städer Feudal herrar Regioner Nationalstater Urbana regioner Krigsherrar / Maffia Transnationella Företag Multilaterala Organisationer (IMF/WB) Globalisering och det politiska rummet Brist på legitima statliga institutioner med global räckvidd. 16481944 Men när staten drar sig tillbaka från det politiska rummet ökar utrymmet för andra aktörer, exempelvis för städer och dess gränsöverskridande nätverk

4 Tid Finansieringsgap Kostnad Investeringsnivå Självfinansieringsgrad Kostnader för att attrahera globala flöden tenderar att öka > skatteintäkter som tenderar att plana ut = minskad välfärd

5 Världs- ordning National stat Finansieringsgap och bristen på samhällsstyrning påverkar relationen stat – samhälle stadens sociala sammanhållning utmanas Krav på makroekonomisk balans - budgetrestriktioner Ekonomiska nedskärningar och minskade offentliga och sociala åtaganden Socialt kontrakt Säkerhet - Leg. Inst. Civilsamhälle Identitetsformation och lojalitet ”Vi-grupper” och Gängbildningar i rivalitet Innanförskapets osynliga gränser Upplevt utanförskap Socialt kontrakt – Fordism Från ”welfare to workfare” Det sociala kontraktets upplösning Civilsamhällets uppluckring Informella trygghets- och försörjningssystem Global nätverksproduktion producent/konsument skiljs åt: Inkomstklyftor – ojämn utveckling

6 Levnadsvillkor Tid Strävan/Anspråk Förmåga/möjlighet Utanförskapets frustrationsgap Individuell skuldbeläggning - oartikulerad skam På 30 år Vrede / våld Strävan/Anspråk Förmåga/möjlighet Brinnande bilar på beställning

7 Spänningsfält Nav för global samhälls -styrning Slagfält för sociala konflikter

8 Sociala investeringsfonder för att sluta finansierings- och frustrationsgap Politiskt deltagande – medborgardialog Synliggöra alternativ och intressemotsättningar – hantera konflikter Positiv Säkerhet Förebygga Främja Underifrån Negativ Säkerhet Kontroll Övervakning Ovanifrån Prevention/promotion Provention

9 Det politiska manöverutrymmet Gläntor i det politiska landskapet Motsägelsefulla omständigheter Attraktiv investeringsort/Kunskapsstad = Social oro/Brinnande bilar Barnfattigdom/Ungdomens utanförskap = Krav på kognitiv förmåga Sammanfallande intressen Social hållbarhet

10 Forskningsfrågor Välfärdssystem i en transnationell tid - Generella och specifika insatser? Hur ser de informella systemen ut – kan de användas – ingå i välfärdsregimerna? Nätverkssamarbetets omfattning – kan det användas strategiskare – vilka effekter för deltagande och demokrati?


Ladda ner ppt "Städer som noder för global samhällsstyrning eller slagfält för sociala konflikter Den ojämna folkhälsan ur ett freds- och utvecklingsperspektiv Anförande."

Liknande presentationer


Google-annonser