Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PDD-252.SW Huvudkontoret u Lions Clubs Internationals huvudkontor har sedan 1971 varit beläget i en byggnad på 14 000 kvadratmeter i förorten Oak Brook.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PDD-252.SW Huvudkontoret u Lions Clubs Internationals huvudkontor har sedan 1971 varit beläget i en byggnad på 14 000 kvadratmeter i förorten Oak Brook."— Presentationens avskrift:

1 PDD-252.SW Huvudkontoret u Lions Clubs Internationals huvudkontor har sedan 1971 varit beläget i en byggnad på 14 000 kvadratmeter i förorten Oak Brook strax väster om Chicago, Illinois, USA. u Nära 300 personer arbetar där för att tjäna Lions över hela världen.

2 PDD-252.SW Administrativa tjänstemän u Fullföljer den internationella styrelsens policy och program. u Leder organisationens och stiftelsens administrativa funktioner över hela världen. u Övervakar personalens dagliga verk- samhet.

3 PDD-252.SW Divisioner u Personalen vid det internationella huvudkontoret är indelad i 11 divisioner. u Varje division spelar en oumbärlig roll för att hjälpa Lions att uppnå sina mål avseende internationell och lokal service.

4 PDD-252.SW u Tillhandahåller klubbarna med en stor variation av varor med organisationens emblem. –Utmärkelser, kläder, standar, gåvor, nålar, plaketter och mycket annat. –Nära 80 000 beställningar handläggs varje år. u Beställning kan göras på webbplatsen. Divisionen för klubb- rekvisita och distribution

5 PDD-252.SW Kongressdivisionen u Samarbetar med de städer som önskar anordna internationella kongresser. Arbetet inleds fem år i förväg. u Samordnar kongressregistrering, boende, kongress- bussar, utställningshall, plenarsessioner och internationell show för 12 000 – 15 000 deltagare. u Ansvarar för registrering, boende, transporter och möten vid DG Elect-seminariet. u Planerar den internationella styrelsens möten samt koordinerar LCI:s möten och evenemang.

6 PDD-252.SW u Ansvarar för distriktens och klubbarnas administration samt utmärkelser till distriktsguvernörer och klubbpresidenter. u Hjälper distrikt och klubbar över hela världen på 12 officiella språk. KINESISKA ENGELSKA FINSKA JAPANSKA KOREANSKA PORTUGISISKA SPANSKA SVENSKA HINDI Divisionen för distrikts- och klubbadministration FRANSKA TYSKA ITALIENSKA

7 PDD-252.SW u Genomför program för att bilda nya klubbar samt för att rekrytera och behålla medlemmar. –Traditionella lionklubbar. –Nya århundradets lionklubbar och lionklubbar vid högskolor och universitet. –Rekryteringsmaterial, information till nya medlemmar och mentorverksamhet. –Året runt-programmet för medlemstillväxt. –Presidentens retentionsprogram. Divisionen för extension och medlemskap

8 PDD-252.SW Finansdivisionen u Upprätthåller organisationens finansiella system och bokföringssystem. u Tillhandahåller finansiell service, till exempel: –Insamling och bokföring av betalningar från klubbar och distrikt. –Granskning och utbetalning av distrikts- guvernörernas utgiftsräkningar.  Har bankkonton i 60 länder för att underlätta klubbarnas inbetalningar.

9 PDD-252.SW •Håller reda på över en miljon medlemmar i mer än 40 000 klubbar. •Upprätthåller register över med- lemmar, lager och bokföring. •Övervakar och administrerar alla datasystem vid det internationella huvudkontoret samt i Kanada, Indien och Japan. Divisionen för informationsteknologi

10 PDD-252.SW u Lions tillfällen för ungdom  Leoklubbar  Ungdomsläger  Ungdomsutbyte  Utmärkelser  Kultur och miljö  Hälsoprogram avseende hörsel, diabetes och syn samt ögonbanker  Internationella program  Internationella relationer  Lions center för återvinning av glasögon  Långsiktsplanering  Information till nya direktorer  Service för barn  Programmet Lions tjänar mänskligheten  Lions nödhjälpsprogram Divisionen för internationella aktiviteter och programplanering

11 PDD-252.SW Ledarskapsdivisionen u Tillhandahåller ett stort antal möjligheter till ledarutveckling för både nuvarande och framtida ledare: –Lions ledarskapsinstitut för seniorledare –Lärarutvecklingsinstitut –Seminarier för MERL-ordförande –Lions regionala ledarskapsinstitut –DG Elect-seminariet –Lions utbildningscenter (på webbplatsen) –Anslagsprogram för att stödja ledarut- vecklingsprogram i multipeldistrikten

12 PDD-252.SW Juridiska divisionen u Ansvarar för organisationens juridiska verksamhet. u Vägleder medlemmarna i olika typer av konstitutionella-, policy- och parlamentariska ärenden. u Underlättar intern konfliktlösning i enlighet med organisationens policy. u Hanterar världsomfattande försäkringsprogram. u Registrerar och upprätthåller organisationens varumärken. u Samordnar stöd och certifiering av kandidater till internationella poster.

13 PDD-252.SW u Den anslagsbeviljande delen av LCI, vilken stödjer Lions humanitära insatser både lokalt och internationellt. u Främjar och erhåller donationer samt utdelar erkänsla. u Söker samarbete med och medel från källor utanför Lions. Lions Clubs International Foundation

14 PDD-252.SW u Samarbetar med både nationella och interna- tionella media för att skapa uppmärksamhet kring Lions program. –Marknadsför fredsaffischtävlingen, återvinning av glasögon och synnatten. –Producerar publikationer. –Publicerar det internationella huvudkontorets och den spanska utgåvan av tidningen THE LION. –Ansvarar för Lions officiella webbplats www.lionsclubs.org. Divisionen för PR och produktion


Ladda ner ppt "PDD-252.SW Huvudkontoret u Lions Clubs Internationals huvudkontor har sedan 1971 varit beläget i en byggnad på 14 000 kvadratmeter i förorten Oak Brook."

Liknande presentationer


Google-annonser