Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information för nya medlemmar [Infoga klubbens namn här]

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information för nya medlemmar [Infoga klubbens namn här]"— Presentationens avskrift:

1 Information för nya medlemmar [Infoga klubbens namn här]

2 2Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Översikt •Informationen till nya medlemmar är uppdelad i fyra delar:  Vilka är Lions  Din klubb  Distrikt och multipeldistrikt  Lions Clubs International (LCI)

3 3Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Vilka är Lions •Lionmedlemmar består av män och kvinnor som åtagit sig att hjälpa behövande på den egna hemorten eller runtom i världen.  Nästan 1,4 miljoner medlemmar  Mer än 200 länder  Mer än 46 000 klubbar

4 4Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Vilka är Lions •Vision: Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service. •Målbeskrivning: Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar. •Motto: "Vi hjälper" •Etik: LCI har en etik vilken medlemmarna bör sträva efter att följa. •Syften: LCI har en lista med syften för att berätta om varför det finns lionklubbar.

5 5Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Medlemskap Fördelarna med medlemskap i lionklubbar är talrika och innefattar: •Hjälpa behövande människor •Göra en insats på hemorten •Göra en insats för behövande människor över hela världen •Utveckla ledarskapsförmågor •Förbättra förmågan att kommunicera •Använda planerings- och organisationsfärdigheter •Arbeta med konkreta projekt för att tillgodose samhällets behov •Träffa nya människor •Tillfällen att nätverka •Tillfällen att resa

6 [Infoga klubbens namn här]

7 7Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Historik •Chartrades år: •Antal chartermedlemmar: •Klubbar som vi har varit fadder för: •Viktiga utmärkelser eller framgångar:

8 8Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Klubbtjänstemän •President: •Närmast föregående president: •Vice president: •Sekreterare: •Kassör: •Klubbmästare:  Ansvarig för klubbens inventarier (såsom flaggor, standar, ordförandeklubbor osv.). Klubbmästaren håller även ordning på och delar ut material. •Tail twister  Har till uppgift att skapa harmoni, god kamratanda och entusiasm vid klubbmöten genom att med gott omdöme ge klubbmedlemmarna "böter". •Medlemsordförande:

9 9Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Traditioner •[Lista de traditioner klubben deltar i och förklara för den nya medlemmen varför klubben deltar.]

10 10Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Val •Tjänstemän väljs årsvis. •Klubbens president tillsätter en nomineringskommitté i mars. •Nomineringskommittén väljer ut kandidater. •Klubben röstar i april. •Tjänsteåren börjar 1 juli.

11 11Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Service- och insamlingsaktiviteter •[Lista de serviceprojekt klubben är engagerad i.]

12 12Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Möten •När: •Var:

13 13Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Avgifter och budgetar •Totala medlemsavgifter  Klubbavgifter:  Distrikts- och multipeldistriktsavgifter:  Internationella avgifter: USD 41 (för verksamhetsåret 2012 - 2013) och USD 43 per år därefter. •Aktivitetsbudget •Administrativ budget

14 14Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Så här kan vi kommunicera •[Lista alla former för klubbens kommunikation inklusive nyhetsbrev, e-post, Facebook-sida, webbplats osv.]

15 Distrikt och multipeldistrikt

16 16Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Organisationsstruktur •Det finns 750 distrikt med 35 eller fler klubbar och minst 1 250 medlemmar i varje distrikt.  Alla distrikt har en distriktsguvernör. •Multipeldistrikt består av ett eller flera distrikt i ett område. •Vårt multipeldistrikt: •Vårt distrikt:

17 17Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Distriktsmöte •Distriktsmötet hålls i syfte att:  Ge medlemmarna tillfälle att bli kamrater med andra medlemmar i distriktet  Avhandla distriktets normala ärenden  Välja distriktsguvernör och andra distriktsvalda tjänstemän  Arrangera seminarier •[Lägg in information om årets distriktsmöte.]

18 18Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Så här kommunicerar distriktet och multipeldistriktet •[Lista alla former för distrikt och multipeldistriktskommunikation inklusive nyhetsbrev, Facebook-sida, e-post, webbplats osv.]

19 Lions Clubs International

20 20Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Historik 1917: Melvin Jones grundade LCI. 1920: LCI blev internationell med en kanadensisk klubb. 1925: Helen Keller utmanade medlemmarna att bli "De blindas riddare". 1945: LCI hjälpte till att utveckla FN:s deklaration. 1957: Leoklubbsprogrammet skapades. 1968: Lions Clubs International Foundation bildades. 1987: LCI blev den första serviceklubborganisationen som tillät kvinnliga medlemmar. 1990: SightFirst lanserades. I dag: Vårt internationella nätverk har vuxit så att det innefattar mer än 200 länder och geografiska områden.

21 21Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Namn och logotyp •Det officiella namnet på organisationen är "The International Association of Lions Clubs" eller helt enkelt "Lions Clubs International". •Namnet Lions valdes vid en hemlig omröstning över flera andra eftersom lejonet stod för styrka, mod, trofasthet och viktiga insatser. •Lions logotyp består av ett gyllene "L" på ett blått fält, omgivet av en gyllene cirkel. På varje sida om cirkeln syns profilen av ett lejonhuvud, ett som stolt ser tillbaka på en svunnen tid och det andra som optimistiskt ser mot framtiden.

22 22Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Organisationsstruktur •Internationella tjänstemän implementerar policyer och fungerar som inspirerande ledare för världens lionmedlemmar.  Internationell president:  Första vicepresident:  Andra vicepresident:  Närmast föregående president/LCIF-ordförande: •Den internationella styrelsen är organisationens styrande organ.  34 medlemmar och 8 adjungerade styrelsemedlemmar •De internationella stadgarna och arbetsordningen styr organisationens verksamhet och upprättar vägledande regler under vilka organisationen ska fungera.

23 23Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Internationell kongress •Kongressen samlar tusentals lionmedlemmar från hela världen för en veckas arbete, utbildning, firande och kamratskap.  2013: Hamburg, Tyskland  2014: Toronto, ON, Kanada.  2015: Honolulu, Hawaii, USA.  2016: Fukuoka, Japan.  2017: Chicago, Illinois, USA. LCI återvänder till Chicago för att fira sitt 100-års- jubiléum!

24 24Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Internationellt huvudkontor •Finns i Oak Brook, Illinois •Cirka 275 medarbetare i 11 divisioner:  Club Supplies and Distribution  Convention  District and Club Administration  Extension and Membership  Finance  Information Technology  Service Activities  Leadership  Legal  LCIF  PR and Communication

25 25Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions Clubs International Foundation (LCIF) •LCIF beviljar i genomsnitt USD 30 miljoner per år i anslag. Stiftelsen ger klubbarna medel att bygga skolor, sjukvårdskliniker, yrkesrehabilitering, utbildningscenter och andra projekt som tillgodoser samhällsbehov. •LCIF:s SightFirst minskar och utrotar blindhet runtom i världen. Programmet fokuserar på de viktigaste orsakerna till blindhet som kan förhindras, något som drabbar miljontals människor varje år.  Sedan starten år 1990 har Lions samlat in mer än USD 415 miljoner till SightFirst, vilket gör LCIF till världens största organisation när det gäller att förhindra blindhet.

26 26Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Ledarskap •LCI ger lionmedlemmarna möjlighet till utbildning och utveckling. Globala ledarskapsteamet (GLT) är den drivande kraften bakom dessa program, inklusive:  Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare  Utvecklingsinstitut för instruktörer  Lions regionala ledarskapsinstitut  DG Elect-seminariet  Medel till ledarutveckling i multipeldistrikt  Program för finansiellt stöd till distriktets GLT  Webbseminarier  Lions utbildningscenter

27 27Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Serviceaktiviteter •Serviceaktiviteter faller vanligen under följande kategorier:  Samhällsservice  Katastrofberedskap och insatser  Miljöservice  Hälsa och friskvård  Internationella relationer  Tillfällen för ungdom  Service för barn  Globala servicekampanjer •Aktiviteter rapporteras genom att använda Lionklubbens serviceaktivitetsrapport.

28 28Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Kommunikation •Tidningen LION •E-postmeddelanden •Webbplats •Sociala nätverk  Facebook ○www.facebook.com/lionsclubs  Twitter ○https://twitter.com/lionsclubsorg

29 Välkommen till vår lionklubb! Några frågor?


Ladda ner ppt "Information för nya medlemmar [Infoga klubbens namn här]"

Liknande presentationer


Google-annonser