Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.zonta21.org ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION. www.zonta21.org ZIF  bildades 1984, inkorporerades i ZI 1985  får sina omkostnader betalda via våra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.zonta21.org ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION. www.zonta21.org ZIF  bildades 1984, inkorporerades i ZI 1985  får sina omkostnader betalda via våra."— Presentationens avskrift:

1 ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION

2 ZIF  bildades 1984, inkorporerades i ZI 1985  får sina omkostnader betalda via våra medlemsavgifter till Zonta International  samlar in våra bidrag  distribuerar dessa bidrag till projekt och stipendier enligt våra beslut på Convention  arbetar för att hitta nya vägar att få in bidrag (t ex företagssponsoring)

3 MÅLET FÖR 2010 – USD  medlemmar  65 USD/Zonta/år  1,10 SEK/medlem/dag i två år Har vi råd att avvara denna summa varje dag? Vill vi göra det?

4 Varför är jag Zonta?  för att jag brinner för att stärka kvinnans ställning i världen? (!)  för att vidga mitt nätverk? (!)  för att få nya vänner? (!)  för att bredda min kunskap? (!)  för att det är fint att vara Zonta? (!)

5 Vad krävs av mig som medlem?  att jag närvarar vid varje månadsmöte  att jag engagerar mig för Zontas mål  att jag engagerar mig i klubbens projekt, lokala och globala  att jag någon gång ingår i styrelsen/kommittéer  att jag bidrar ekonomiskt

6 Vad krävs av mig som styrelseledamot?  att jag deltar i styrelsemöten  att jag lär mig och tar mitt uppdrag på allvar  att jag medverkar till att klubben arbetar mot Zontas mål  att jag deltar i areamöten

7 Vad får jag ut av det?  blir del av ett internationellt kontaktnät  får nya vänner  vidgar mina vyer  får möjlighet att aktivt hjälpa till att förbättra världen

8 Hur ligger Distrikt 21 till vad gäller gåvor till ZIF?  Andra plats efter D 26 (Japan)  Tätt följda av D 30 (FR, MO, IT, CH, D, BG, MC, RU  14 plats med 41,86 USD/medlem  1 plats D 31 (Taiwan) 150,96 USD/m  2 plats D 26 med 137,67 USD/medl

9 Hur nära målet är vi?  AE27 %  JMK31 %  YWPA84 %  Int Serv36 %  ZISVAW39 %  Rose 56 %

10 Grattis och tack till följande klubbar i D 21  Lidingö  Södertälje  Stockholm II  Västerås  Karlstad II  Vänersborg  Hässleholm

11 Klubbar där individuella medlemmar skänkt bidrag  I fjorton (14) klubbar har enskilda medlemmar skänkt på Convention 2010 och via nätet, men klubben har ännu inte skickat sina bidrag till ZIF

12 Klubbar som ännu inte skickat in sina bidrag till ZIF  fjorton (14) klubbar har ännu inte skickat sina bidrag till ZIF

13 Förslag från Foundation Ambassador i D 21  arbeta för att stärka medlemmarnas zontaidentitet  uppmuntra medlemmarna att skänka ON LINE  gå in på Internationella hemsidan och uppdatera Dig själv/klubben  uppdatera den egna hemsidan  uppmuntra medlemmarna att delta i areamöten, distriktsmöten och Convention

14 Stort tack till Märta Wachtmeister Kristianstad Zontaklubb

15 Varför det?  Jo, Märta skrev i inbjudan till sin 60- årsdag att hon önskade att vännerna skulle stödja Zonta International genom en insättning på pg , D 21 av Zonta International!  kronor gick till de Internationella Serviceprojekten

16 Pg – 2 D 21 av ZI  Tack, alla Zontasystrar, för Ert engagemang och Ert ekonomiska stöd! Vi hjälper till att förändra världen – var stolt över att vara ZONTA!  Viveka Anderberg Åkerhielm, DFA


Ladda ner ppt "Www.zonta21.org ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION. www.zonta21.org ZIF  bildades 1984, inkorporerades i ZI 1985  får sina omkostnader betalda via våra."

Liknande presentationer


Google-annonser