Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.zonta21.org ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION. www.zonta21.org ZIF  bildades 1984, inkorporerades i ZI 1985  får sina omkostnader betalda via våra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.zonta21.org ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION. www.zonta21.org ZIF  bildades 1984, inkorporerades i ZI 1985  får sina omkostnader betalda via våra."— Presentationens avskrift:

1 www.zonta21.org ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION

2 www.zonta21.org ZIF  bildades 1984, inkorporerades i ZI 1985  får sina omkostnader betalda via våra medlemsavgifter till Zonta International  samlar in våra bidrag  distribuerar dessa bidrag till projekt och stipendier enligt våra beslut på Convention  arbetar för att hitta nya vägar att få in bidrag (t ex företagssponsoring)

3 www.zonta21.org MÅLET FÖR 2010 – 2012 3 758 000 USD  31 000 medlemmar  65 USD/Zonta/år  1,10 SEK/medlem/dag i två år Har vi råd att avvara denna summa varje dag? Vill vi göra det?

4 www.zonta21.org Varför är jag Zonta?  för att jag brinner för att stärka kvinnans ställning i världen? (!)  för att vidga mitt nätverk? (!)  för att få nya vänner? (!)  för att bredda min kunskap? (!)  för att det är fint att vara Zonta? (!)

5 www.zonta21.org Vad krävs av mig som medlem?  att jag närvarar vid varje månadsmöte  att jag engagerar mig för Zontas mål  att jag engagerar mig i klubbens projekt, lokala och globala  att jag någon gång ingår i styrelsen/kommittéer  att jag bidrar ekonomiskt

6 www.zonta21.org Vad krävs av mig som styrelseledamot?  att jag deltar i styrelsemöten  att jag lär mig och tar mitt uppdrag på allvar  att jag medverkar till att klubben arbetar mot Zontas mål  att jag deltar i areamöten

7 www.zonta21.org Vad får jag ut av det?  blir del av ett internationellt kontaktnät  får nya vänner  vidgar mina vyer  får möjlighet att aktivt hjälpa till att förbättra världen

8 www.zonta21.org Hur ligger Distrikt 21 till vad gäller gåvor till ZIF?  Andra plats efter D 26 (Japan)  Tätt följda av D 30 (FR, MO, IT, CH, D, BG, MC, RU  14 plats med 41,86 USD/medlem  1 plats D 31 (Taiwan) 150,96 USD/m  2 plats D 26 med 137,67 USD/medl

9 www.zonta21.org Hur nära målet är vi?  AE27 %  JMK31 %  YWPA84 %  Int Serv36 %  ZISVAW39 %  Rose 56 %

10 www.zonta21.org Grattis och tack till följande klubbar i D 21  Lidingö  Södertälje  Stockholm II  Västerås  Karlstad II  Vänersborg  Hässleholm

11 www.zonta21.org Klubbar där individuella medlemmar skänkt bidrag  I fjorton (14) klubbar har enskilda medlemmar skänkt på Convention 2010 och via nätet, men klubben har ännu inte skickat sina bidrag till ZIF

12 www.zonta21.org Klubbar som ännu inte skickat in sina bidrag till ZIF  fjorton (14) klubbar har ännu inte skickat sina bidrag till ZIF

13 www.zonta21.org Förslag från Foundation Ambassador i D 21  arbeta för att stärka medlemmarnas zontaidentitet  uppmuntra medlemmarna att skänka ON LINE  gå in på Internationella hemsidan och uppdatera Dig själv/klubben  uppdatera den egna hemsidan  uppmuntra medlemmarna att delta i areamöten, distriktsmöten och Convention

14 www.zonta21.org Stort tack till Märta Wachtmeister Kristianstad Zontaklubb

15 www.zonta21.org Varför det?  Jo, Märta skrev i inbjudan till sin 60- årsdag att hon önskade att vännerna skulle stödja Zonta International genom en insättning på pg 17585-1, D 21 av Zonta International!  15 350 kronor gick till de Internationella Serviceprojekten

16 www.zonta21.org Pg 17 151 – 2 D 21 av ZI  Tack, alla Zontasystrar, för Ert engagemang och Ert ekonomiska stöd! Vi hjälper till att förändra världen – var stolt över att vara ZONTA!  Viveka Anderberg Åkerhielm, DFA


Ladda ner ppt "Www.zonta21.org ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION. www.zonta21.org ZIF  bildades 1984, inkorporerades i ZI 1985  får sina omkostnader betalda via våra."

Liknande presentationer


Google-annonser