Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

G e m e n s a m m a i n s a t s e r Befintliga samhällsorganisationer & Lions Clubs International Bli medlem i Lions familj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "G e m e n s a m m a i n s a t s e r Befintliga samhällsorganisationer & Lions Clubs International Bli medlem i Lions familj."— Presentationens avskrift:

1 G e m e n s a m m a i n s a t s e r Befintliga samhällsorganisationer & Lions Clubs International Bli medlem i Lions familj

2 2 Presentationer (Infoga en bild på dig själv)Lite om mig och varför jag är medlem i Lions Presentationer - berätta vem du är

3 3 Berättelsen om ett snöre - Gemensamma insatser Ett enda snöre går lätt sönder Många snören tillsammans är starkare "Tillsammans kan vi hjälpa våra samhällen."

4 4 Två vägar leder till Lions Club International Alternativ 1 Befintliga grupper på 15 personer, eller fler, kan bilda en egen lionklubb. Alternativ 2 Befintliga grupper på 5 personer, eller fler, kan bilda en klubbfilial som är ansluten till en befintlig lionklubb. ELLER Gemensamma insatser

5 5 Bakgrund Gemensamma insatser är ett pilotprogram på 2 år som gör det möjligt för befintliga ideella organisationer att ansöka om att (1) bilda en ny lionklubb eller (2) bilda en klubbfilial som är ansluten till en befintlig lionklubb, detta under kraftigt reducerade avgifter och speciella villkor. Pilotprogrammet Gemensamma insatser kommer att vara verksamt i USA, Kanada, Sverige, Brittiska öarna, Irland och Australien. Kostnaden för att chartra en lionklubb har reducerats till USD 300 (jämfört med USD 650+), och kravet om antal medlemmar har minskat från 20 till 15. För klubbfilialer (alternativ 2) efterskänks avgiften för ny medlem. Det finns inget bättre tillfälle att bli medlem i familjen.

6 6 Fördelar med att bli medlem i Lions Lokala servicegrupper står alltid inför tre hinder Utöka program/hjälpinsatser: Brunnen har sinat Rapportering: En ständig huvudvärk Ansvarsförsäkring: Ett dyrt förslag

7 7 Vilka slags ideella organisationer kan bilda en lionklubb? Lokala serviceorganisationer Frivilliga brandstationer och frivilliga försvarsorganisationer Sociala välfärdsorganisationer IdrottsföreningarStudieförbund Kultur- och folkbildningsorganisationer Miljögrupper Varthelst det finns ett behov, finns det ett behov av en lionklubb Låt oss göra gemensamma insatser!

8 8 Hur sätter vi i gång? Alternativ 1 - En ny lionklubb En charteransökan måste fyllas i. Organisationen måste vara en ideell organisation med fullgjorda ekonomiska skyldigheter. Har varit verksam i över 3 år och har människor som är villiga att vara klubbtjänstemän under den första terminen. Har 15 eller fler medlemmar över 18 år. Alternativ 2 - En klubbfilial En anmälan av klubbfilial (CB-1A). Organisationen måste vara en ideell organisation med fullgjorda ekonomiska skyldigheter. Ha 3 personer som är villiga att vara president, sekreterare och kassör i klubbfilialen. Har 5 eller fler medlemmar över 18 år.

9 9 Vilket alternativ är bäst för oss? Alternativ 1 - En ny lionklubb Passar bäst för större grupper som har en grupp av frivilligarbetare som kan vara klubbtjänstemän. Önskar att vara så självförsörjande som möjligt. Har ett mer direkt inflytande på Lions distriktsärenden, och val av ledare, eftersom det är en självständig lionklubb. Kvalificerar direkt för de utmärkelser och den erkänsla som erbjuds till vanliga lionklubbar. Alternativ 2 - En klubbfilial Är ideal för mindre grupper eller grupper som fokuserar på väldigt unika lokala behov. Önskar att vara en del av en lionklubb som kan ge vägledning. Har sina egna klubbtjänstemän och samlas på egen tid och plats. Presidenten i klubbfilialen är automatiskt medlem i styrelsen i den lionklubb som klubbfilialen är ansluten till.

10 10 Hur fungerar det egentligen? Precis som med de flesta saker i livet så handlar det om att ge och ta. Mitt råd är att man hjälper befintliga lionklubbar att tillgodose humanitära behov så att de kan hjälpa din organisation vid behov. Det behöver inte involvera finansiellt stöd eftersom många av oss har ett ständigt behov av frivilliga och konkret stöd.

11 11 Gemensamma insatser - översikt av de två alternativen Alternativ 1 - bilda en egen lionklubb med 15 medlemmar eller fler. Alternativ 2 - bilda en klubbfilial eller flera klubbfilialer, med 5 eller fler medlemmar per filial, anknutna till en befintlig lionklubb.

12 En översikt av dagens lionklubb

13 13 Lions uppgift Att göra det möjligt för frivilliga att tjäna i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar. Vision Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service. Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera administrationen. Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att befrämja god samhällsanda hos alla medborgare. Att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd. Att förena klubbarna i band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse. Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock skall klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara neutrala. Att uppmuntra till duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv.

14 14 Våra kärnvärden "Du kommer inte särskilt långt förrän du börjar göra något för någon annan.” -- Melvin Jones, LCI:s grundade. När människor samlas blir problemen mindre och samhällen förbättras. Klubbarna bestämmer hur de på bästa sätt kan hjälpa sitt samhälle - flexibilitet. Ledde till vårt motto ”Vi hjälper”. Vi tror att vi löser problem på bästa sätt som grupp. Klubbarna är självstyrande.

15 15 Kärnvärden (fortsättning) Vi anser att det ska varar roligt att hjälpa, och det ska skapa nya vänskapsband. Vi erbjuder möjligheter för personlig tillväxt och ledarskap. Vi leds av våra kamrater och ger alla en chans att leda. Trivsel och gemenskap är viktigt. Vi växer. Vi leder när vi ombeds.

16 16 Viktiga datum  Grundades i Chicago 1917  1920 - Organisationen blir internationell i och med de första klubbarna i Kanada.  1925 - Hellen Keller utmanar lionmedlemmarna att bli "de blindas riddare" vid den internationella kongressen; antar syn som ett specialprojekt.  1945 - LCI inbjuds att hjälpa till med bildandet av Förenta Nationerna.  1957 - LCI inför leoprogrammet för att erbjuda ungdomar personlig utveckling genom hjälpinsatser.  1968 - LCI bildar Lions Clubs International Foundation  1990 - SightFirst, ett globalt insamlingsinitiativ inleds av LCIF.  2008 - Kampanjen SightFirst II avslutas, USD 204 miljoner samlades in för att bekämpa blindhet och förbättra syn runtom i världen.  2010 - Gick med i kampen mot mässling, en av de vanligaste orsakerna till dödsfall bland barn, blindhet, dövhet och funktionshinder.  2013 - Inledde ett omfattande mässlingssamarbete med GAVI & Gates Foundation.  2017 LCI firar sitt 100-årsjubileum.

17 17 Vår struktur i ett nötskal Internationell president Administrativ personal vid huvudkontoret Distriktsguvernörer (750 distrikt) Regionordförande (valfri post) ZonordförandeLionklubb Delegater till internationell kongress Internationell styrelse 34 internationella direktorer 6 adjungerade styrelsemedlemmar 4 verkställande tjänstemän Cirka 300 anställda vid huvudkontoret 750 lionsdistrikt över hela världen 46 000+ lionklubbar 210 länder och territorier Internationella avgifter (förnärvarande USD 43/år) Lägg till strukturen för stödet ute på fältet: Globalt medlemsteam Globalt ledarskapsteam LCIF:s styrkommitté och koordinatorer 46 000+ lionklubbar runtom i världen. 1,35 miljoner lionmedlemmar, världens största frivillig- organisation.

18 18 Kommunikationskanaler till klubbarna och medlemmarna Tidningen LION 10 utgåvor per år Engelska och spanska utgåvan från huvudkontoret 399 000 upplagor 31 andra utgåvor runt om i världen Massutskick Hanteras av PR-divisionen Stor del av kommunikationen baseras på medlemmens titel Sociala medier Facebook, Twitter, YouTube, Blogg Inlägg på engelska, med ett engagemang på många olika språk Kommunicerar dygnet runt på nya plattformer i och med kommunikations- revolutionen.

19 En översikt av lionklubbarnas hjälpinsatser - "Vi hjälper"

20 20 Omfattningen av Lions insatser i dag Att utrota blindhet som kan förebyggas, hjälpa de blinda och utföra insatser inom synområdet är vårt historiska åtagande och dateras tillbaka till Helen Kellers tal till Lions 1925. Vi genomför nu världens största program som bekämpar onödig blindhet runt om i världen - SightFirst - har återställt synen hos 9 miljoner, förebyggt blindhet hos 30 miljoner och byggt 600 ögonkliniker – allt detta för, i genomsnitt, USD 6 per person. Insatser som förändrar liv: 7 av 10 fall -- av 40 miljoner fall av blindhet -- är fullständigt onödiga och kan enkelt förebyggas. Leder ett dussintals program - från ledarhundskolor, synundersökningar till en majoritet av världens ögonbanker - för att förebygga onödig synförlust och funktionshinder i samhällen som era.

21 21 Omfattningen av Lions insatser i dag -- fortsättning Lions insatser har utökats till ytterligare 3 områden: ungdomsutveckling, hungersnöd och miljövård. Klubbarna kan fokusera på ett valfritt humanitärt behov i sitt samhälle. Lionklubbarna samlar i genomsnitt in USD 750 miljoner per år till lokala projekt som klubben bestämmer. Katastrofhjälp är ett av Lions Clubs International Foundations stora åtaganden, vilket stödjer Lions katastrofinsatser. LCI genomför 4 globala servicekampanjer som hjälper 8 miljoner människor runtom i världen varje år, genom våra 46 000 lionklubbar.

22 22 Det bästa är att få höra det från lionmedlemmarna! Hör vad våra medlemmar säger om glädjen och påverkan av Lions hjälpinsatser. https://www.youtube.com/watch?v=Luf--LSUfFY

23 23 Lion Clubs International Foundations arbete Vår globala stiftelse - LCIF. Se själv. http://www.youtube.com/watch?v=9PvILiVt1RM

24 24 Vilka är behoven i vårt samhälle? Låt oss ta 10 minuter till att prata om de behov som inte tillgodoses i det här samhället. Om du kommer från en befintlig ideell organisation, berätta lite om organisationens uppgift och några av era utmaningar.

25 25 Sammanfattning Vi är världens största serviceklubbsorganisation med 1,35 miljoner medlemar i 210 länder/territorier. Den enda som har växt kontinuerligt under de senaste 7 åren. LCI har funnits i nära ett århundrade (och förbereder för ett till). Tillhandahåller ett brett utbud av program och tjänster till klubbarna - från klubbhemsidor till serviceprogram i världsklass, till ledarutbildning med mera. Bli en del av Lions familj idag! Tillsammans kan vi göra gemensamma insatser. Tack


Ladda ner ppt "G e m e n s a m m a i n s a t s e r Befintliga samhällsorganisationer & Lions Clubs International Bli medlem i Lions familj."

Liknande presentationer


Google-annonser