Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bli medlem i Lions familj

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bli medlem i Lions familj"— Presentationens avskrift:

1 Bli medlem i Lions familj
Gemensamma insatser Befintliga samhällsorganisationer & Lions Clubs International Hej alla härliga människor. Jag är så glad att ni ville ta en timme av er dyrbara tid för att vara med här idag. Precis som för er, så betyder det mycket för mig att vi samarbetar för att tillgodose de växande behoven i samhället. Som vi alla känner till kan staten inte tillgodose alla behov. Det är upp till oss människor att göra det vi kan för att påverka våra samhällen och hjälpa andra. Jag är säker på att du gör mycket för att ge tillbaka till ditt samhälle, annars hade du inte varit här idag. Hur som helst, jag är här ikväll för att berätta lite om Lions Clubs International. Men viktigast av allt är att jag får höra från er vad som är på gång i våra samhällen - vilka är de nya eller gamla utmaningarna – och hur kan vi gemensamt ta itu med dem? Precis som Helen Keller brukade säga "Ensamma kan vi göra så lite, men tillsammans kan vi göra så mycket". Bli medlem i Lions familj

2 Presentationer (Infoga en bild på dig själv)
Lite om mig och varför jag är medlem i Lions Presentationer - berätta vem du är (Anpassa PP-bilden genom att infoga en bild på dig själv) Ja, detta är en bild på mig. De säger att kameran lägger på 5 kilon. I mitt fall ser det ut som att det handlar om 10. Här ser vi en bild på Lions Clubs Internationals huvudkontor i Oak Brook, IL, precis utanför Chicago. Hur som helst, låt mig berätta lite om mig själv. Därefter kommer vi till den viktiga delen där var och en av er kommer att få presentera er själva. Berätta lite om dig själv och vad som är viktigt för dig vad gäller samhällets framtid. (DIN PERSONLIGA PRESENTATION) (LÅT VAR OCH EN I RUMMET PRESENTERA SIG SJÄLVA)

3 Berättelsen om ett snöre - Gemensamma insatser
Ett enda snöre går lätt sönder Många snören tillsammans är starkare (ANNIMATION -- 3 bilder och korresponderande text kommer att visas vid varje klick) Innan jag talar om Gemensamma insatser och detta specialprogram från Lions Clubs International vill jag tråka ut er med en berättelse om ett snöre och hur det blir starkare tillsammans med andra snören. Först av allt, vi vet att ett snöre kan vara starkt. Det är snabbt, flexibelt och kan göra mycket på egen hand. Men ett enda snöre kommer fransa sig och kanske till och med gå sönder. När man tvinnar samman flera snören vet vi att de tillsammans blir starkare än ett ensamt snöre. Ibland händer det till och med att det blir starkare än vad det var tänkt. (KLICKA) Det är nu som min berättelse - eller i alla fall jag - blir lite klichéartad. När flera snören tvinnas samman formar vi ett ännu starkare rep. Det är vi som är repet. (KLICKA) Genom att samarbeta kan vi göra en verklig skillnad i våra samhällen. Vi kan vara en livlina för människor i nöd men även hjälpa till att sammanföra vänner och människor som bryr sig om vårt samhälle och vill göra en skillnad för dem som har lite hopp. Förlåt mig om jag låter lite romantiskt. Men jag tycker att analogin om snöret och samarbete passar in på livet i största allmänhet, så jag ville gärna dela den med er. "Tillsammans kan vi hjälpa våra samhällen."

4 Två vägar leder till Lions Club International
Gemensamma insatser Alternativ 1 Befintliga grupper på 15 personer, eller fler, kan bilda en egen lionklubb. Alternativ 2 Befintliga grupper på 5 personer, eller fler, kan bilda en klubbfilial som är ansluten till en befintlig lionklubb. Som budskapet i den gamla skottländska sången, det finns två vägar som leder till Skottland. Detta gäller även Lions Clubs International, i 5 områden i världen, under pilotprogrammet Gemensamma insatser. Låt mig berätta lite om dessa två vägar innan vi diskuterar några av behoven i det här samhället och lär oss mer om dagens lionklubb. Alternativ 1, om det finns ett behov som en lionklubb kan tillgodose finns alternativet att bilda en egen lionklubb på 15, eller fler medlemmar, under programmet Gemensamma insatser. Vanligtvis krävs det 20, eller fler, medlemmar för att starta en ny klubb. Alternativ 2, om en mindre grupp önskar att fokusera sina insatser på en speciell uppgift, eller ett speciellt behov, i samhället kan en mindre klubbfilial bildas, en klubbfilial är ansluten till en befintlig lionklubb. I detta fall, under programmet Gemensamma insatser, kommer medlemmarna inte att behöva betala någon inträdesavgift. Så oavsett vad du väljer har det aldrig varit enklare att bli en del av Lions Clubs International. ELLER

5 Det finns inget bättre tillfälle att bli medlem i familjen.
Bakgrund Gemensamma insatser är ett pilotprogram på 2 år som gör det möjligt för befintliga ideella organisationer att ansöka om att (1) bilda en ny lionklubb eller (2) bilda en klubbfilial som är ansluten till en befintlig lionklubb, detta under kraftigt reducerade avgifter och speciella villkor. Pilotprogrammet Gemensamma insatser kommer att vara verksamt i USA, Kanada, Sverige, Brittiska öarna, Irland och Australien. Kostnaden för att chartra en lionklubb har reducerats till USD 300 (jämfört med USD 650+), och kravet om antal medlemmar har minskat från 20 till 15. För klubbfilialer (alternativ 2) efterskänks avgiften för ny medlem. Det finns inget bättre tillfälle att bli medlem i familjen. Nu kommer jag informera lite mer om programmet Gemensamma insatser. Som jag nämnde under förgående bild så är detta ett bra tillfälle att fundera på att bli medlem i Lions. Det har aldrig varit enklare. Men det måste självklart kännas rätt för dig. Att bli medlem i Lions är ett bra sätt att ge tillbaka ännu mer, att få vara en del av något större än dig själv, och få nya vänner på vägen. Men jag ska erkänna att jag är lite partisk när det kommer till Lions och vad vi bryr oss om som serviceorganisation. Jag tror att alla som bryr sig om andra, och framgångarna i sitt samhälle, skulle bli en fantastisk lionmedlem.

6 Fördelar med att bli medlem i Lions
Lokala servicegrupper står alltid inför tre hinder Utöka program/hjälpinsatser: Brunnen har sinat Rapportering: En ständig huvudvärk Ansvarsförsäkring: Ett dyrt förslag Jag tror att alla ni är en del av en organisation som hjälper samhället. Ni känner till de utmaningar som ideella organisationer står inför. Så detta kommer inte som en överraskning. Men låt mig gå igenom några av dessa utmaningar, som vi alla kanske har gemensamt: Först och främst står vi alla inför begränsningar vad gäller att expandera och utveckla våra program. Som man brukar säga, för många av oss sinar brunnen av program och frivilliga som gör att vi fungerar. På något sätt klarar vi det, men att utveckla och upprätthålla program och insatser kan vara en daglig utmaning. För det andra, oavsett om det handlar om bankprocedurer, insamlingstillstånd eller att följa nya personuppgiftslagar, känns det som att vi spenderar mer tid på pappersarbete än på att hjälpa människor. En del pappersarbete kommer fortfarande att finnas kvar men Lions Clubs International tillhandahåller hjälp med bankärenden, sekretess policys som håller hög kvalitet och andra praktiska saker som ansvarsförsäkring för alla klubbevenemang och projekt, denna service ingår i medlemsavgiften.

7 Vilka slags ideella organisationer kan bilda en lionklubb?
Lokala serviceorganisationer Frivilliga brandstationer och frivilliga försvarsorganisationer Sociala välfärdsorganisationer Idrottsföreningar Studieförbund Kultur- och folkbildningsorganisationer Miljögrupper Varthelst det finns ett behov, finns det ett behov av en lionklubb Men vilka typer av lokala ideella organisationer kan komma samman? Vilka typer av grupper kan bilda en lionklubb eller en klubbfilial? Jag skulle vilja säga att varthelst det finns ett behov att tillgodose finns det troligtvis människor som bryr sig och som vill göra något åt det. Och dessa människor är perfekta kandidater för att bilda en lionklubb. Att bilda en lionklubb gör inte din identitet otydlig på något sätt, utan det bidrar till den och gör dig starkare. Till exempel ska det inte tänja på frivilligresurserna utan skapa en större grupp av villiga frivilligarbetare. Precis som i berättelsen om snöret bör vi försöka skapa ett rep som är starkare än de individuella delarna. Det finns otaliga organisationer som hjälper samhället och där kan det finnas plats för en klubb eller en klubbfilial. Idrottsföreningar, studieförbund, sociala välfärdsgrupper såsom matbanker eller organisationer som hjälper funktionshandikappade, frivilliga försvarsorganisationer och andra. Som jag nämnde, varthelst det finns ett behov av frivilligarbetare finns det ofta ett behov som en lionklubb kan tillgodose. Låt oss göra gemensamma insatser!

8 Hur sätter vi i gång? Alternativ 1 - En ny lionklubb
En charteransökan måste fyllas i. Organisationen måste vara en ideell organisation med fullgjorda ekonomiska skyldigheter. Har varit verksam i över 3 år och har människor som är villiga att vara klubbtjänstemän under den första terminen. Har 15 eller fler medlemmar över 18 år. Alternativ 2 - En klubbfilial En anmälan av klubbfilial (CB-1A). Organisationen måste vara en ideell organisation med fullgjorda ekonomiska skyldigheter. Ha 3 personer som är villiga att vara president, sekreterare och kassör i klubbfilialen. Har 5 eller fler medlemmar över 18 år. Den här bilden beskriver de grundläggande kraven för båda alternativen. Det är ganska okomplicerat så jag kommer inte gå in på några detaljer.

9 Vilket alternativ är bäst för oss?
Alternativ 1 - En ny lionklubb Passar bäst för större grupper som har en grupp av frivilligarbetare som kan vara klubbtjänstemän. Önskar att vara så självförsörjande som möjligt. Har ett mer direkt inflytande på Lions distriktsärenden, och val av ledare, eftersom det är en självständig lionklubb. Kvalificerar direkt för de utmärkelser och den erkänsla som erbjuds till vanliga lionklubbar. Alternativ 2 - En klubbfilial Är ideal för mindre grupper eller grupper som fokuserar på väldigt unika lokala behov. Önskar att vara en del av en lionklubb som kan ge vägledning. Har sina egna klubbtjänstemän och samlas på egen tid och plats. Presidenten i klubbfilialen är automatiskt medlem i styrelsen i den lionklubb som klubbfilialen är ansluten till. Här kan ni se hur de två alternativen skiljer sig lite från varandra, och hur de generellt fungerar, beroende på situationen. Till vänster är de tillfällen då det kan vara det bästa alternativet att bilda en egen lionklubb. och till höger är de tillfällen då det kan vara det bästa alternativet att bilda en klubbfilial. Jag vill passa på att nämna att det alltid går att utveckla en klubbfilial. Det kan bli självständiga lionklubbar i framtiden om man så önskar. Jag vill även passa på att nämna att en klubbfilial kan träffas på egen hand, ha sina egna tjänstemän och bestämma sina egna projekt. Det du behöver fundera över är vilket alternativ som passar din organisation, vilka typer av drömmar du har för ditt samhälle och vad potentiella medlemmar föredrar.

10 Hur fungerar det egentligen?
Precis som med de flesta saker i livet så handlar det om att ge och ta. Mitt råd är att man hjälper befintliga lionklubbar att tillgodose humanitära behov så att de kan hjälpa din organisation vid behov. Det behöver inte involvera finansiellt stöd eftersom många av oss har ett ständigt behov av frivilliga och konkret stöd. Men en del frågar mig, "ditt namn", hur fungerar det här egentligen? Vad är det som vi verkligen behöver överväga? Du vet, problem som kan uppstå när vi sätter planerna i verket. Mitt svar är att det, precis som med de flesta saker i livet, handlar om att ge och ta. Det måste fundera för båda. Om en grupp vill bilda en lionklubb för att få hjälp av andra närliggande klubbar men inte tillhandahåller hjälp i sin tur, när de andra klubbarna har stora evenemang eller projekt, så kommer det troligtvis inte att fungera. Men det bör fungera åt båda håll. Klubbarna bör ge lika mycket stöd var. Men detta är ju såklart sunt förnuft och bör inte komma som en överraskning. Jag föreställer mig att vi alla försöker följa den gyllene regeln - "Det du vill att andra ska göra för dig" osv - och jag är säker på att vi alla har lärt oss hur man samarbetar över åren.

11 Gemensamma insatser - översikt av de två alternativen
Alternativ 1 - bilda en egen lionklubb med 15 medlemmar eller fler. Med risk för att upprepa mig själv, Gemensamma insatser tillhandahåller två alternativ för att bli en del av Lions familj och det största humanitära nätverket i världen. Bara en kort kommentar. Till höger, om det är så att ni undrar, ser ni ett "gumminötträd" från landet på andra sidan jorden - Australien. Ett "gumminötträd". Ja, jag tror ju inte att det finns ett sådant träd i min trädgård, men jag tror att det är en bra metafor för hur en klubb kan förgrena sig i klubbfilialer som arbetar tillsammans under en och samma klubb. Hur som helst, australiensarna -- förmodligen på grund av att det har många mindre orter på landsbygden -- har en modell för flera klubbfilialer under en klubb. Varje klubbfilial (gren) kan ha sin egen "nöt". Så ett alternativ som du kanske vill överväga är att ha flera klubbfilialer -- som har sina egna nischer -- men som är en del av samma klubb och som kan stödja varandras evenemang och aktiviteter. Alternativ 2 - bilda en klubbfilial eller flera klubbfilialer, med 5 eller fler medlemmar per filial, anknutna till en befintlig lionklubb.

12 En översikt av dagens lionklubb
Nu kommer jag att berätta lite om hur dagens lionklubb ser ut. En del av informationen kanske ni redan känner till. Vi är verkligen inte "din farbrors lionklubb", som man brukar säga, iallafall inte längre. Förhoppningsvis kommer jag inte tråka ut dig. Jag kommer att hålla mig kort. Ni får gärna avbryta mig om ni har frågor.

13 Lions uppgift Att göra det möjligt för frivilliga att tjäna i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar. Vision Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service. Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera administrationen. Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att befrämja god samhällsanda hos alla medborgare. Att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd. Att förena klubbarna i band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse. Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock skall klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara neutrala. Att uppmuntra till duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv. (ANIMATION: VARJE MENING VISAS GENOM ETT MUSKLICK) Detta är vår uppgift, vår vision och våra syften. Jag tror vi alla strävar efter detta...att göra vårt bästa för att tillgodose behoven hos människor i nöd, oavsett var behoven finns. Jag vill påpeka att de tre sista punkterna under våra syften är tidlösa och behövs i de flesta samhällen - att skapa vänskapsband och förståelse, att utgöra ett forum för samhällsfrågor utan att involvera oss i partipolitik, och att hjälpa våra samhällen utan personlig vinning. Detta är utmärkta principer att försöka leva upp till. Håller ni inte med?

14 Våra kärnvärden "Du kommer inte särskilt långt förrän du börjar göra något för någon annan.” -- Melvin Jones, LCI:s grundade . När människor samlas blir problemen mindre och samhällen förbättras. Klubbarna bestämmer hur de på bästa sätt kan hjälpa sitt samhälle - flexibilitet. Ledde till vårt motto ”Vi hjälper”. Vi tror att vi löser problem på bästa sätt som grupp. Syftena är ord på papper och vi strävar efter att leva upp till dem varje dag. De är viktiga och de är även våra vägledande värderingar. Dessa värden är trots allt vilka vi är. Inledningsvis hade vi ett citat från vår grundare Melvin Jones: "Du kommer inte särskilt långt förrän du börjar göra något för någon annan." Det uttalandet formade oss och ligger som grund för allt det andra, till exempel vårt motto "Vi hjälper". Vi tror att utmaningarna i samhället kan lösas på bästa sätt när omsorgsfulla människor utför gemensamma frivilliginsatser. Vi tror att människorna i samhället vet hur problemen ska tas itu med och känner till de lokala behoven. Svaren finner vi inte i New York, eller London, eller någon annanstans. De finns här, och inom dig. Så klubben bestämmer hur den kan hjälpa samhället. Klubbarna är självstyrande.

15 Kärnvärden (fortsättning)
Vi anser att det ska varar roligt att hjälpa, och det ska skapa nya vänskapsband. Vi erbjuder möjligheter för personlig tillväxt och ledarskap. Vi leds av våra kamrater och ger alla en chans att leda. Trivsel och gemenskap är viktigt. Vi växer. Vi anser också att det ska vara roligt att tillhandahålla samhällsservice och ge tillbaka. Om du frågar lionmedlemmarna vad de uppskattar mest - utöver att hjälpa människor - kommer de att svara gemenskapen och vännerna i klubben. Vi tror också att vår hjälp och våra serviceprojekt ger oss en chans att lära oss nya saker. Lions CLubs Internationals erbjuder ett dussintal gratis ledarskapskurser på sin webbplats, vanliga seminarier och ett växande antal webbseminarier. Om du har ett intresse av att lära dig mer är chansen stor att vi har en utbildningsverktyg som passar dig. Slutligen, vår filosofi är att vi alla ska få chansen att leda. Våra klubbtjänstemän innehar sin post i ett år, sedan väljer klubben nya tjänstemän inför nästa år, och så ser det ut i hela organisationen. Det finns också många kommittéer för klubbprojekt, varje kommitté har sin roll. Vi tror att det finns en roll för alla, en roll som passar tidsmässigt och som intresserar. Vi leder när vi ombeds.

16 Viktiga datum Grundades i Chicago 1917
Organisationen blir internationell i och med de första klubbarna i Kanada. Hellen Keller utmanar lionmedlemmarna att bli "de blindas riddare" vid den internationella kongressen; antar syn som ett specialprojekt. LCI inbjuds att hjälpa till med bildandet av Förenta Nationerna. LCI inför leoprogrammet för att erbjuda ungdomar personlig utveckling genom hjälpinsatser. LCI bildar Lions Clubs International Foundation SightFirst, ett globalt insamlingsinitiativ inleds av LCIF. Kampanjen SightFirst II avslutas, USD 204 miljoner samlades in för att bekämpa blindhet och förbättra syn runtom i världen. Gick med i kampen mot mässling, en av de vanligaste orsakerna till dödsfall bland barn, blindhet, dövhet och funktionshinder. Inledde ett omfattande mässlingssamarbete med GAVI & Gates Foundation. 2017 LCI firar sitt 100-årsjubileum. (ANIMATION - VARJE ÅR VISAS GENOM ETT MUSKLICK) Detta är några viktiga datum i vår historia. Grundades 1917, blev internationell Vissa känner inte till detta, men det var Helen Keller som fick organisationen att på ett omfattande sätt engagera sig inom synområdet. Det är inte den enda hjälpen vi tillhandahåller såklart, men det är dessa insatser som vi är mest kända för. En av våra klubbar uppfann vita käppen på 30-talet, vi hjälpte till att starta ledarhundskolor på 40-talet, ögonbanker på 50-talet och nu tilhandahåller Lions ögoninstitut, synundersökningar, läger för blinda och synrelaterade projekt över hela världen. Våra syninsatser blev riktigt globala 1990 i och med vår SightFirst-kampanj. SightFirst arbetar globalt med att utrota blindhet som kan förebyggas och återställas. Vi har även vårt leoklubbprogram, ett program för tonåringar och ungdomar. Det finns cirka leomedlemmar runtom i världen. Vår uppgift har växt under de senaste tre årtiondena och inkluderar nu diabetesinsatser, att säga nej till droger, miljövård med särskild fokusering på trädplantering, att lindra hungersnöd, analfabetism och nu även mässlingsinsatser eftersom mässling är den största orsaken till dödsfall bland barn i fattigare länder och en ledande orsak till blindhet och dövhet. Icke att förglömma, vi laddar också inför vårt hundraårsjubileum 1917.

17 Vår struktur i ett nötskal
Internationell styrelse 34 internationella direktorer 6 adjungerade styrelsemedlemmar 4 verkställande tjänstemän Internationell president Administrativ personal vid huvudkontoret Distriktsguvernörer (750 distrikt) Regionordförande (valfri post) Zonordförande Lionklubb 1,35 miljoner lionmedlemmar, världens största frivillig-organisation. Lägg till strukturen för stödet ute på fältet: Globalt medlemsteam Globalt ledarskapsteam LCIF:s styrkommitté och koordinatorer 750 lionsdistrikt över hela världen lionklubbar 210 länder och territorier Så här ser vår grundstruktur ut: (Läs det som står på skärmen) Längst ned, grunden till vilka vi är, ser vi de lionklubbarna runtom i världen. Ingen annan serviceklubborganisation har nått den nivån. Rotary ligger närmast med någonstans kring klubbar. Vi har några frivilligposter utanför klubben -- zoner, regioner och liondistrikt. Deras huvudsakliga uppgift är att stödja klubbarna. Den genomsnittliga klubbstorleken är ca 30 medlemmar, även om klubbstorleken generellt kan sträcka sig från 15 medlemmar till 150. Vi har även några speciella team som är viktiga för vår verksamhet ute på fältet. De visas av pilarna till höger på bilden och består av lionmedlemmar som hjälper till att främja våra insatser. Som du kan se så är den årliga internationella medlemsavgiften ganska låg, USD 43 per år. Medlemsavgiften ser till att vi kan erbjuda klubbarna de bästa programmen och tjänsterna, som till exempel en ansvarsförsäkring. Det är den lägsta avgiften bland serviceklubbar. Vi erbjuder också en lägre avgift till familjer och studenter. Internationella avgifter (förnärvarande USD 43/år) 46 000+ lionklubbar runtom i världen. Cirka 300 anställda vid huvudkontoret Delegater till internationell kongress

18 Kommunikationskanaler till klubbarna och medlemmarna
Kommunicerar dygnet runt på nya plattformer i och med kommunikations-revolutionen. Tidningen LION 10 utgåvor per år Engelska och spanska utgåvan från huvudkontoret upplagor 31 andra utgåvor runt om i världen Massutskick Hanteras av PR-divisionen Stor del av kommunikationen baseras på medlemmens titel (ANIMATION - DE 3 PUNKTERNA VISAS SEPARAT, EN I TAGET, NÄR DU KLICKAR.) En sista bild här under den här delen...."du kanske undrar hur vi håller kontakten med klubbar?" Det måste resultera i höga telefonräkningar... (PAUSA) Allvarligt talat, vi har aldrig haft möjlighet att kommunicera med lionmedlemmarna runt om i världen på det sätt vi gör idag, tack vare kommunikationsrevolutionen. Precis som ni, bloggar vi, skriver inlägg, tvittrar osv. på nya sätt. Tidningen LION kommer troligtvis att vara vår grund under åren framöver men leta gärna reda på oss på Facebook, Twitter och YouTube. (Skämt)...Jag gillar tanken på att jag kanske till och med kommer kunna lära mina syskonbarn ett och annat om nya kommunikationsmetoder...men jag är rätt säker på att de tycker att jag är gammalmodig. Sociala medier Facebook, Twitter, YouTube, Blogg Inlägg på engelska, med ett engagemang på många olika språk

19 En översikt av lionklubbarnas hjälpinsatser - "Vi hjälper"
Nu har vi pratat tillräckligt om vår struktur. Som vi alla känner till är det bästa sättet att mäta en organisations värde, och värdet för er om ni väljer att vara en del av organisationen, att ta reda på vad vi gör för att hjälpa andra. Är vi effektiva och gör vi någon skillnad? Hur skulle mitt samhälle och världen se ut utan vår typ av grupp? Detta avgör ni bäst, såklart. Men jag vill visa er omfattningen av våra humanitära insatser i dagsläget. Jag tror att ni kommer att bli imponerade. Insatserna har utvecklats mer än du tror - det är ett som är säkert. Då ska vi se...

20 Omfattningen av Lions insatser i dag
Att utrota blindhet som kan förebyggas, hjälpa de blinda och utföra insatser inom synområdet är vårt historiska åtagande och dateras tillbaka till Helen Kellers tal till Lions 1925. Vi genomför nu världens största program som bekämpar onödig blindhet runt om i världen - SightFirst - har återställt synen hos 9 miljoner, förebyggt blindhet hos 30 miljoner och byggt 600 ögonkliniker – allt detta för, i genomsnitt, USD 6 per person. Insatser som förändrar liv: 7 av 10 fall -- av 40 miljoner fall av blindhet -- är fullständigt onödiga och kan enkelt förebyggas. Leder ett dussintals program - från ledarhundskolor, synundersökningar till en majoritet av världens ögonbanker - för att förebygga onödig synförlust och funktionshinder i samhällen som era. Ni känner till att ett av Lions åtaganden är syn. Vad ni kanske inte känner till är att detta åtagande dateras ända tillbaka till 1925 när de blindas och dövas förespråkare, Helen Keller, talade vid den internationella kongressen i Cedar Point, Ohio. Hon uppmanade Lions medlemmar att bli "de blindas riddare i kampen mot mörkret." Sedan 1990 har vi genomfört programmet SightFirst för att erövra blindhet som kan förebyggas, denna typ av blindhet mörklägger fortfarande livet för 40 miljoner människor runt om i världen. Och då har jag inte inkluderat de 350 miljoner som är svårt synskadade. Detta arbete är enormt viktigt eftersom 70 % av alla fall av blindhet i världen går att förebygga helt till den låga kostnaden av bara några dollar per år. Detta är bara våra synprogram på den regionala och internationella nivån. Lika viktigt är arbetet med att bevara syn och hjälpa synskadade människor i våra samhällen.

21 Omfattningen av Lions insatser i dag -- fortsättning
Lions insatser har utökats till ytterligare 3 områden: ungdomsutveckling, hungersnöd och miljövård. Klubbarna kan fokusera på ett valfritt humanitärt behov i sitt samhälle. Lionklubbarna samlar i genomsnitt in USD 750 miljoner per år till lokala projekt som klubben bestämmer. Katastrofhjälp är ett av Lions Clubs International Foundations stora åtaganden, vilket stödjer Lions katastrofinsatser. LCI genomför 4 globala servicekampanjer som hjälper 8 miljoner människor runtom i världen varje år, genom våra lionklubbar. Syn är som sagt inte vår enda uppgift. Ungdomsutveckling och utbildning ligger också högt på listan. Så även program som lindrar hungersnöd och, sedan 1978, miljövård planterade vi 16 miljoner träd under ett särskilt program, och våra klubbar planterar årligen nästan 3 miljoner träd runt om i världen. Sedan 2010 har vi genomfört fyra globala serviceprojekt. Engagera ungdomar, Syn till alla, Lindra hungersnöd och Skydda vår miljö. Dessa kampanjer genomförs av klubbarna och baseras på behoven i det lokala samhället, kampanjerna hjälper över 8 miljoner människor varje år. Klubbarna har friheten att delta i en, ingen eller alla kampanjer - det är trots allt upp till klubbarna att avgöra hur de på bästa sätt kan hjälpa sitt samhälle och vad som intresserar klubbens medlemmar. Som jag nämnde, klubbarna samlar i genomsnitt in USD 750 miljoner varje år, till lokala ändamål. Pengarna stannar lokalt och klubben bestämmer hur de ska investeras i humanitära behov. Slutligen, katastrofhjälp är något som vi bryr oss mycket om, detta område får stort stöd av vår stiftelse - Lions Clubs International Foundation.

22 Det bästa är att få höra det från lionmedlemmarna!
Hör vad våra medlemmar säger om glädjen och påverkan av Lions hjälpinsatser. Nu har jag pratat för mycket, så nu är det dags att titta på en kort video om vad några av Lions medlemmar har att säga. Vi fångade dessa lionmedlemma vid en videomonter på vår senaste internationella kongress. (VISA VIDEON GENOM ATT KLICKA PÅ DEN BLÅ LÄNKEN -- KRÄVER INTERNETUPPKOPPLING) https://www.youtube.com/watch?v=Luf--LSUfFY

23 Lion Clubs International Foundations arbete
Vår globala stiftelse - LCIF. Se själv. Bara en kort video till om vår internationella stiftelse- Lions Clubs Internatioal Foundation. (VISA VIDEON GENOM ATT KLICKA PÅ DEN BLÅ LÄNKEN -- KRÄVER INTERNETUPPKOPPLING)

24 Vilka är behoven i vårt samhälle?
Låt oss ta 10 minuter till att prata om de behov som inte tillgodoses i det här samhället. Om du kommer från en befintlig ideell organisation, berätta lite om organisationens uppgift och några av era utmaningar. Om ni är redo vill jag gärna höra vad ni har att säga. Vi tar 10 minuter till att gå runt i rummet. Berätta gärna lite om din organisation och om du har några speciella, långsiktiga, drömmar för samhället. (VID BEHOV, FÖR ATT FÅ IGÅNG KOMMENTARERNA KAN DU BÖRJA MED FRÅGA SÄRSKILDA DELTAGARE)

25 Tillsammans kan vi göra gemensamma insatser.
Sammanfattning Vi är världens största serviceklubbsorganisation med 1,35 miljoner medlemar i 210 länder/territorier. Den enda som har växt kontinuerligt under de senaste 7 åren. LCI har funnits i nära ett århundrade (och förbereder för ett till). Tillhandahåller ett brett utbud av program och tjänster till klubbarna - från klubbhemsidor till serviceprogram i världsklass, till ledarutbildning med mera. Bli en del av Lions familj idag! Tillsammans kan vi göra gemensamma insatser. Tack (SAMMANFATTA VIKTIGA PUNKTER.) TACKA PUBLIKEN, FÖR BÅDE DERAS DELTAGANDE OCH FÖR ATT DE TOG SIG TID.) (UTSE EN LIONMEDLEM, ELLER DIG SJÄLV, ATT VARA KONTAKTPERSON. DELA UT KONTAKTPERSONENS INFORMATION.)


Ladda ner ppt "Bli medlem i Lions familj"

Liknande presentationer


Google-annonser