Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation Service Allt om Lions Historik. HISTORISKA HÖJDPUNKTER Lions Clubs International.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation Service Allt om Lions Historik. HISTORISKA HÖJDPUNKTER Lions Clubs International."— Presentationens avskrift:

1 Organisation Service Allt om Lions Historik

2 HISTORISKA HÖJDPUNKTER Lions Clubs International

3 1917 Melvin Jones grundar Association of Lions Clubs

4 "Du kan inte komma särskilt långt innan du börjar att göra något för någon annan." - Melvin Jones

5 1920 Den första klubben i Kanada bildas

6 1925 Lions blir "de blindas riddare i kampen mot mörkret."

7 1930 Vita käppar introduceras som en symbol för blinda

8 "Vi tjäna" inrättas som officiellt motto för LCI 1954

9 1957 Den första leoklubben bildas i Pennsylvania i USA

10 1968 Lions Clubs International Foundation bildas

11 1973 Melvin Jones Fellowship instiftas

12 1987 Kvinnor blir LIONMEDLEMMAR

13 1989 Första internationella fredsaffisch- tävlingen Vinnare 1989

14 2005 Kampanj SightFirst II lanseras

15 2008 Lions i Kina ger stöd efter jordbävning

16 2010 Lions tillhandahåller jordbävningshjälp i Haiti

17 ORGANISATION Medlem Klubb Zon Region Distrikt Multipeldistrikt Internationell styrelse Internationellt huvudkontor

18 ORGANISATION Medlem

19 ORGANISATION Klubbar

20 Klubbpresident Närmast föregående president Vice presidenter Sekreterare/kassör Medlemskapsdirektor Andra valda styrelseledamöter Klubbmästare Tail twister Klubbstruktur

21 KLUBBPRESIDENT Klubbens verkställande tjänsteman Kallar till klubb- och styrelsemöten Leder klubbmöten Utser fasta och särskilda kommittéer Aktiv medlem i distriktsguvernörens rådgivande kommitté Ansvarsuppgifter

22 KLUBBPRESIDENT Leda effektiva och trevliga möten Se till att medlemmarna är engagerade Inspirera medlemmarna att uppnå högsta prestationsnivå Utmaningar

23 ORGANISATION Zon

24 Region ORGANISATION

25 Distrikt

26 DISTRIKTSSTRUKTUR Distriktsguvernör Närmast föregående distriktsguvernör Första vice distriktsguvernör Andra vice distriktsguvernör Distriktets sekreterare/kassör Region-/zonordförande Distriktets kommittéordförande

27 DISTRIKTSGUVERNÖR Administration av medlemstillväxt och nyklubbildning Uppmuntra ledarskapsutveckling inom klubb/distrikt Skydda organisationens registrerade varumärken Uppmuntra LCIF och serviceaktiviteter för LCI Vara ordförande för distriktsrådet, distriktsmöten och andra möten i distriktet Ansvarsuppgifter

28 Säkerställa att klubbarna drivs i enlighet med stadgar och arbetsordning Övervaka klubbars inbetalningar och distriktets ekonomi Sprida god stämning i klubbarna Handleda distriktsrådets medlemmar/ adjungerade medlemmar Utföra uppgifter på uppdrag av den internationella styrelsen, handboken för distriktsguvernörens team etc. DISTRIKTSGUVERNÖR Ansvarsuppgifter (forts.)

29 Första vice distriktsguvernör Utföra uppgifter på uppdrag av distrikts- guvernören och den internationella styrelsen Leda möten i distriktsguvernörens frånvaro Besöka klubbar som representant för distriktsguvernören Säkerställa att klubbar är aktiva och starka Hjälpa distriktskommittéer med strategiska planer och målformulering

30 Andra vice distriktsguvernör Utföra uppgifter på uppdrag av distrikts- guvernören och den internationella styrelsen Leda möten vid distriktsguvernörens eller första vice distriktsguvernörens frånvaro Hjälpa distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören med budgetplanering Besöka klubbar som representant för distriktsguvernören Hjälpa distriktskommittéer med strategiska planer och målformulering Granska klubbars hälsa och status

31 ORGANISATION Multipel- distrikt

32 ORGANISATION Internationell styrelse

33 INTERNATIONELLA STYRELSEN President Närmast föregående president Första vice president Andra vice president Internationella direktorer Adjungerade styrelsemedlemmar Administrativa tjänstemän: Verkställande direktor, kassör och sekreterare

34 Konstitutionella områden Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet USA, tillhörande områden, Bermuda och Bahamas Kanada

35 Indien, Södra Asien, Afrika och Mellanöstern Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet Orienten och sydöstra Asien Europa

36 ORGANISATION Internationellt huvudkontor

37 LIONS INTERNATIONELLA HUVUDKONTOR KLUBBREKVISITA/ DISTRIBUTION KONGRESS DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION EXTENSION OCH MEDLEMSKAP INFORMATIONS- TEKNIK FINANSER SERVICE- AKTIVITETER LEDARSKAP JURIDIK LCIF PR OCH KOMMUNIKATION

38 Vi tjäna

39 Antagna serviceprogram

40 Samhälls- service Katastrof- beredskap och insatser Miljöservice Hälsa och friskvård Internationella relationer Lions tillfällen för ungdom Lions service för barn

41 Organisation Service Allt om Lions Historik


Ladda ner ppt "Organisation Service Allt om Lions Historik. HISTORISKA HÖJDPUNKTER Lions Clubs International."

Liknande presentationer


Google-annonser