Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En översikt över LCI:s hundraårstema och en uppdatering om hundraårsjubileets hjälputmaning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En översikt över LCI:s hundraårstema och en uppdatering om hundraårsjubileets hjälputmaning."— Presentationens avskrift:

1 En översikt över LCI:s hundraårstema och en uppdatering om hundraårsjubileets hjälputmaning

2 Låt nedräkningen börja. Ännu ett århundrade lockar. Del 1: Hundraårstemat

3 3 Varhelst det finns ett behov, finns det en lionmedlem:

4 4 Hundraårsjubileets logotyp För tryckt material och på webbplatsen För kläder och tygmärken

5 5 Hundraårsjubileets färdplan LCIF:s framgångar uppmärksammas i alla faser 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 För lansering i april 2015

6 6 Frivilligstruktur för hundraårsjubileet Global struktur på plats -- hundraårsjubileets handlingskommitté (CAC) Vår handlingskommitté ska nå ut till klubbarna Samarbetar direkt med LCI:s styrelse Motiverar och informerar Lions globalt om allt som gäller hundraårsjubileet Kommittén består av 20 personer som representerar varje konstitutionellt område och viktiga styrelsekommittéer inom LCI. PIP Joe L Wroblewski, hedersordförande i handlingskommittén PIP J. Frank Moore III, ordförande i handlingskommittén Handlingskommitténs medlemmar, en global kommitté MD:s jubileumskoordinatorer Distriktens jubileums- koordinatorer KLUBBAR, KLUBBAR, KLUBBAR

7 7 Viktiga förberedelser är igång Vi bygger program för historiearkiv och hållbara arkiv för minnessaker Vi skapar system för insamling av infrastruktur/klassificering Vi skapar historiebanker för alla LION-tidningar för tillgång till dem och användning

8 8 Viktiga förberedelser är igång (forts.) Marknadsföringsmaterial – utformning och bearbetning Slutföra tillsättning av jubileumskoordinatorer i distrikt och multipeldistrikt Videoproduktion (ungefär en video per kvartal under hundraårsjubileet) Hundraårsjubileets medlemsplan slutförs för lansering i april 2015 Utbildning

9 9 Verktyg för hundraårsjubileet Bärbara LCI-displayer Lions arvtagare Verktygslåda (i multipelformat) Färdiga serviceaktiviteter Globala serviceprojektveckor En kampanj för att engagera medlemmar Modell för bärbara displayer. En för varje forum och andra för museer, offentliga evenemang

10 10 Verktyg för hundraårsjubileet (forts.) Lionmedlem för en dag är en kampanj med kändisar och lokala tjänstemän som är lionmedlemmar för en dag Dokumentärfilm Jubileumsbok 100 sätt att fira, en handbok Lions i största allmänhet annonskampanj – annonsering ska öka ordentligt Det kommer mer

11

12 12 Ny webbplats med fokus på hundraårsjubileet www.Lions100.org Mobilvänligt En komplett webbplats för allt som rör hundraårsjubileet

13 13 Framtiden är vår Lions under nästa århundrade Ta fram integrerade program för att definiera den framtida visionen för LCI och LCIF Engagera nuvarande/tidigare lionledare Främja forskning för att informera om viktiga idéer Samarbeta med en välkänd inspiratör och andra externa partner Presentera vår framtidsvision på 2017 års kongress i Chicago

14 Del 2: Hundraårsjubileets hjälputmaning Lanserad 2014 - 2015 Starten för vårt mångåriga hundraårsfirande

15 15 Hundraårsjubileets hjälputmaning

16 16 Hundraårsjubileets hjälputmaning Viktiga serviceområden: Stipendier Läsprogrammet, läskunnighet och skolmaterial Renoverade begagnade cyklar och musikinstrument Fredsaffischtävlingen Lions Quest Viktiga serviceområden: Synundersökningar Tillhandahålla hjälpmedel till synskadade Dela ut synhjälpmedel Dela ut glasögon Synvård för behövande Viktiga serviceområden: Livsmedelsförråd eller soppkök Trädgårdskolonier för behövande Matleverans till äldre Viktiga serviceområden: Plantera träd Bygga/underhålla vattenbrunnar Etablera återvinningsprogram

17 17 Globala servicekampanjer, uppdatering Huvudbroschyr Uppropsbroschyr – miljöexempel

18 18 Material till globala servicekampanjer – forts. Planeringsriktlinjer för miljöprojekt 25 projektidéer

19 19 Rapportering och spårning under hjälputmaningen SAR – Serviceaktivitetsrapportering (SAR) reviderad och med nya verktyg för klubbar att registrera och rapportera deltagande i hjälputmaningen. Ikoner för hundraårsjubileets hjälputmaning, uppgifter och länkar till LCI:s webbplats inne på MyLCI för att ytterligare marknadsföra hundraårsjubileets hjälputmaning. Alla giltiga serviceprojektskategorier, som kvalificerar under hjälputmaningen, är uppdaterade med logotypen för jubileet.

20 20 Erkänsla/utmärkelser Tygmärke på klubbnivå Ett tygmärke till klubben per verksamhetsår Tygmärken är baserade på antalet kampanjtyper som inrapporterats (upp till 4, baserat på de 4 globala servicekampanjerna) Så snart klubbar rapporterar att de hjälpt inom 1 av de 4 områdena, noteras det på klubbens portal för serviceaktiviteter och klubbar som erhåller 4 ädelstenar får sina tygmärken postade senast 15 mars samma år. Antal och typ av ädelsten för erkänsla för hjälpinsatser inom 1 till 4 av hjälputmaningens områden

21 21 Erkänsla/utmärkelser Tygmärke på distriktsnivå Ett tygmärke tilldelas distriktet per verksamhetsår Minst 50 % av klubbarna i ett distrikt rapporterar deltagande i två eller fler globala servicekampanjer

22 22 Erkänsla/utmärkelser Högsta utmärkelsenivån – Nål med ädelsten Delas ut i slutet av utmaningen (efter juni 2018) Två typer av utmärkelser:  Utmärkelse på klubbnivå - delas ut till klubbar som uppnått fyra diamanttygmärken (deltagit i alla fyra globala servicekampanjer, alla fyra kampanjåren)  Utmärkelse på distriktsnivå - delas ut till distrikt som uppnått alla fyra distriktstygmärkena (minst 50 % av klubbarna i distriktet har rapporterat deltagande i två eller fler globala servicekampanjer, alla fyra kampanjåren)

23 23 Uppfyllande Sista datum för rapportering: Tygmärken postas varje år

24 24 Spåra våra framsteg Framstegen uppdateras på webbplatsen Lions100.org Kvartalsvis uppdateringar för specialmålen Fortlöpande uppdatering av övergripande målet om 100 miljoner Sätta fokus på deltagande klubbar med en telegrafremsa

25 25 Tack! Sätt igång genom att öka era hjälpinsatser. Diskutera i er klubb om ni kan genomföra ett klubbprojekt för hundraårsjubileet på er hemort under 2017 – det är aldrig för tidigt att börja planera. Besök Lions100.org ofta för olika uppdateringar för hundraårsjubileet.


Ladda ner ppt "En översikt över LCI:s hundraårstema och en uppdatering om hundraårsjubileets hjälputmaning."

Liknande presentationer


Google-annonser