Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagersberg- BEBO. Lagersberg i korthet… - Trevånings Lamellhus byggda 1969-1971 - Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och Borgmästargatan - 432 st.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagersberg- BEBO. Lagersberg i korthet… - Trevånings Lamellhus byggda 1969-1971 - Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och Borgmästargatan - 432 st."— Presentationens avskrift:

1 Lagersberg- BEBO

2 Lagersberg i korthet… - Trevånings Lamellhus byggda Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och Borgmästargatan st lägenheter - Stor andel invånare med utomeuropeiskt ursprung (ca 85%) - Låga inkomster hos hyresgästerna

3 Lagersberg- BEBO Byggnadsteknik Stomme Bärande lättbetonginnerväggar i plan 2 och uppåt, Bärande betonginnerväggar i entréplanet. Yttervägg i entréplan: utvändig puts på lättbetong betong, (250 mm betong vid skyddsrum). GrundPålad platta mot mark t=170, 50 minull + 60 överbetong KällarytterväggPlan 2 och uppåt: Utvändig puts på 250 lättbetong + inv puts BetongpartierPanel på 70 isolerad regelstomme + invändig skivbeklädnad TakUppstolpat tak på 150 betong med mm mineralull FönsterKopplade 2-glasfönster Ventilation Vätskekopplat FTX-system med uppmätt verkningsgrad 15-45% Tilluften tillförs rum via inblåsning bakom radiator. Tilluftkanaler inom lägenhet är förlagda i golv. Frånluft evakueras via kök och våtenheter. Uppvärmning Fjärrvärme med undercentral placerad i några av husen som sedan försörjer angränsande hus. Radiatorsystem ettrörssystem, utan termostatventiler. Tappvarmvatten Varmvatten bereds i fjärrvärmeundercentraler och distribuerar till närliggande hus via markkulvert. Installationsteknik

4 Lagersberg- BEBO Energieffektivisering och renovering som pågår • Halverar energianvändningen från ca 180 – 90kWh/m2 och år Atemp - Tilläggsisolering av fasad 50mm - Tilläggsisolering av tak med 500mm - Byte av innersta glasrutan till energiglas (byter 40%) - Byte av utfackningsvägg mellan kök och balkong - Installation av FTX ventilation - Installation av solpaneler - Installation av individuell varmvatten mätning och byte av blandare. - Stambyte med kassettsystem samt kakel och klinker - Upprustning av kök - m.m. • 4 etapper, varav vi kommit halvvägs med etapp 1. • Svårigheter med kommunikation och information.

5 Lagersberg- BEBO BeBo Utredningen Uppdraget: - Går det att renovera och energieffektivisera ner mot passivhus och fortfarande kalla det ”lönsamt”? - Vad finns det för fördelar med att använda Sfront? (System där ventilationskanalerna läggs i tilläggsisoleringen på fasaden).

6 Lagersberg- BEBO ”BeBo huset”, Lagrådsgatan 6 i Lagersberg – ingår i etapp 2 i ”Lagersbergs-projektet”. Info 24 lägenheter 4 trappuppgångar

7 Lagersberg- BEBO

8 Idéer Åtgärder Diskussioner Beräkningar Mätningar Hur vi arbetat

9 Lagersberg- BEBO ÅtgärdBeräknad energibesparing kWh/m2 och år, Atemp Installation av FTX system (90%) mm tilläggsisolering av fasad24 Ny fönster, u-värde = 0,9 W/m 2 C samt nya partier i kök mot balkong mm tilläggsisolering av vind3 Solfångare7,5 Solceller2 Avloppsvärmeväxling6 Individuell mätning av varmvatten, energisnål blandare 11 Fronts fasad system med FTX ventilation57 Termodynamisk styrning3 Nytt radiatorsystem3

10 Lagersberg- BEBO Paket 1 •51 kWh/m2 och år Atemp Paket 2 •56 kWh/m2 och år Atemp •SFront system Paket 3 •43,5 kWh/m2 och år Atemp •”Passivhus” Idéer Analyser Diskussioner Mätningar Åtgärder

11 Lagersberg- BEBO ”Totalrust” - Nytt kök (stommar, vitvaror m.m.) - Tvättmaskin - Torktumlare - Nya ytskikt (helmålning och tapet) - Genomgående trägolv (klinkers vid entré) - Nya innerdörrar och garderober - Hiss i ett av trapphusen Totalrust av lägenheter kräver evakuering av hyresgäster, beräknad projekt tid = 8 månader = ca 1 miljon kr.

12 Lagersberg- BEBO Belok totalverktyg -Avkastningskrav 7,5 – 2 = 5,5 %

13 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 1 ”Totalrustning” och hiss ger en kostnad på: kr/lgh Detta motsvarar en hyreshöjning på ca: kr/månad Ny hyra = kr/månad

14 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 1 – Diagram med Totalverktyget

15 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 2 - SFront ”Totalrustning” och hiss ger en kostnad på: kr/lgh Detta motsvarar en hyreshöjning på ca: kr/månad Ny hyra = kr/månad

16 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 2 – Diagram med Totalverktyget

17 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 3 – ”Passiv hus” ”Totalrustning” och hiss ger en kostnad på: kr/lgh Detta motsvarar en hyreshöjning på ca: kr/månad Ny hyra = kr/månad

18 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 3 – Diagram med Totalverktyget

19 Lagersberg- BEBO Alt 1Alt 2 (SFront)Alt 3 (Passiv) Kostnad för åtgärdspaket inkl. badrum kr kr kr Kostnad för totalrust inkl hiss kr Totalt: kr kr kr Total kostnad per lgh: kr kr kr Hyreshöjning per lgh (3 ROK) kr/månad:4 264 kr3 803 kr4 861 kr Ny hyra kr/m2 och år:1 460 kr1 395 kr1 545 kr Hyra för 3 ROK 85 kvm per månad: kr9 883 kr kr Sammanställning

20 Lagersberg- BEBO Slutsatser • Svårt att hitta lönsamma åtgärdspaket. Blir höga hyreshöjningar – de ”sista kWh” är de dyraste. • Osäkert om vi kommer att kunna höja hyran till ”nybyggnadsstandard nivå” Rekommendationer • Sätt upp mätare i god tid innan projektstart! • Ta hjälp av erfaren konsult för hjälp under förstudie skedet – någon som tidigare arbetat med energieffektivisering, totalverktyget och uppföljning.


Ladda ner ppt "Lagersberg- BEBO. Lagersberg i korthet… - Trevånings Lamellhus byggda 1969-1971 - Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och Borgmästargatan - 432 st."

Liknande presentationer


Google-annonser