Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagersberg- BEBO. Lagersberg i korthet… - Trevånings Lamellhus byggda 1969-1971 - Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och Borgmästargatan - 432 st.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagersberg- BEBO. Lagersberg i korthet… - Trevånings Lamellhus byggda 1969-1971 - Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och Borgmästargatan - 432 st."— Presentationens avskrift:

1 Lagersberg- BEBO

2 Lagersberg i korthet… - Trevånings Lamellhus byggda 1969-1971 - Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och Borgmästargatan - 432 st lägenheter - Stor andel invånare med utomeuropeiskt ursprung (ca 85%) - Låga inkomster hos hyresgästerna

3 Lagersberg- BEBO Byggnadsteknik Stomme Bärande lättbetonginnerväggar i plan 2 och uppåt, Bärande betonginnerväggar i entréplanet. Yttervägg i entréplan: utvändig puts på lättbetong + 150 betong, (250 mm betong vid skyddsrum). GrundPålad platta mot mark t=170, 50 minull + 60 överbetong KällarytterväggPlan 2 och uppåt: Utvändig puts på 250 lättbetong + inv puts BetongpartierPanel på 70 isolerad regelstomme + invändig skivbeklädnad TakUppstolpat tak på 150 betong med 100+50 mm mineralull FönsterKopplade 2-glasfönster Ventilation Vätskekopplat FTX-system med uppmätt verkningsgrad 15-45% Tilluften tillförs rum via inblåsning bakom radiator. Tilluftkanaler inom lägenhet är förlagda i golv. Frånluft evakueras via kök och våtenheter. Uppvärmning Fjärrvärme med undercentral placerad i några av husen som sedan försörjer angränsande hus. Radiatorsystem ettrörssystem, utan termostatventiler. Tappvarmvatten Varmvatten bereds i fjärrvärmeundercentraler och distribuerar till närliggande hus via markkulvert. Installationsteknik

4 Lagersberg- BEBO Energieffektivisering och renovering som pågår • Halverar energianvändningen från ca 180 – 90kWh/m2 och år Atemp - Tilläggsisolering av fasad 50mm - Tilläggsisolering av tak med 500mm - Byte av innersta glasrutan till energiglas (byter 40%) - Byte av utfackningsvägg mellan kök och balkong - Installation av FTX ventilation - Installation av solpaneler - Installation av individuell varmvatten mätning och byte av blandare. - Stambyte med kassettsystem samt kakel och klinker - Upprustning av kök - m.m. • 4 etapper, varav vi kommit halvvägs med etapp 1. • Svårigheter med kommunikation och information.

5 Lagersberg- BEBO BeBo Utredningen Uppdraget: - Går det att renovera och energieffektivisera ner mot passivhus och fortfarande kalla det ”lönsamt”? - Vad finns det för fördelar med att använda Sfront? (System där ventilationskanalerna läggs i tilläggsisoleringen på fasaden).

6 Lagersberg- BEBO ”BeBo huset”, Lagrådsgatan 6 i Lagersberg – ingår i etapp 2 i ”Lagersbergs-projektet”. Info 24 lägenheter 4 trappuppgångar

7 Lagersberg- BEBO

8 Idéer Åtgärder Diskussioner Beräkningar Mätningar Hur vi arbetat

9 Lagersberg- BEBO ÅtgärdBeräknad energibesparing kWh/m2 och år, Atemp Installation av FTX system (90%)38 200 mm tilläggsisolering av fasad24 Ny fönster, u-värde = 0,9 W/m 2 C samt nya partier i kök mot balkong 32 400 mm tilläggsisolering av vind3 Solfångare7,5 Solceller2 Avloppsvärmeväxling6 Individuell mätning av varmvatten, energisnål blandare 11 Fronts fasad system med FTX ventilation57 Termodynamisk styrning3 Nytt radiatorsystem3

10 Lagersberg- BEBO Paket 1 •51 kWh/m2 och år Atemp Paket 2 •56 kWh/m2 och år Atemp •SFront system Paket 3 •43,5 kWh/m2 och år Atemp •”Passivhus” Idéer Analyser Diskussioner Mätningar Åtgärder

11 Lagersberg- BEBO ”Totalrust” - Nytt kök (stommar, vitvaror m.m.) - Tvättmaskin - Torktumlare - Nya ytskikt (helmålning och tapet) - Genomgående trägolv (klinkers vid entré) - Nya innerdörrar och garderober - Hiss i ett av trapphusen Totalrust av lägenheter kräver evakuering av hyresgäster, beräknad projekt tid = 8 månader = ca 1 miljon kr.

12 Lagersberg- BEBO Belok totalverktyg -Avkastningskrav 7,5 – 2 = 5,5 %

13 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 1 ”Totalrustning” och hiss ger en kostnad på: 1 302 300 kr/lgh Detta motsvarar en hyreshöjning på ca: 4 264 kr/månad Ny hyra = 10 344 kr/månad

14 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 1 – Diagram med Totalverktyget

15 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 2 - SFront ”Totalrustning” och hiss ger en kostnad på: 1 223 400 kr/lgh Detta motsvarar en hyreshöjning på ca: 3 803 kr/månad Ny hyra = 9 883 kr/månad

16 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 2 – Diagram med Totalverktyget

17 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 3 – ”Passiv hus” ”Totalrustning” och hiss ger en kostnad på: 1 407 136 kr/lgh Detta motsvarar en hyreshöjning på ca: 4 861 kr/månad Ny hyra = 10 941 kr/månad

18 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 3 – Diagram med Totalverktyget

19 Lagersberg- BEBO Alt 1Alt 2 (SFront)Alt 3 (Passiv) Kostnad för åtgärdspaket inkl. badrum21 162 750 kr19 269 920 kr23 679 283 kr Kostnad för totalrust inkl hiss10 092 000 kr Totalt:31 254 750 kr29 254 750 kr33 771 283 kr Total kostnad per lgh:1 302 281 kr1 218 947 kr1 407 137 kr Hyreshöjning per lgh (3 ROK) kr/månad:4 264 kr3 803 kr4 861 kr Ny hyra kr/m2 och år:1 460 kr1 395 kr1 545 kr Hyra för 3 ROK 85 kvm per månad:10 344 kr9 883 kr10 941 kr Sammanställning

20 Lagersberg- BEBO Slutsatser • Svårt att hitta lönsamma åtgärdspaket. Blir höga hyreshöjningar – de ”sista kWh” är de dyraste. • Osäkert om vi kommer att kunna höja hyran till ”nybyggnadsstandard nivå” Rekommendationer • Sätt upp mätare i god tid innan projektstart! • Ta hjälp av erfaren konsult för hjälp under förstudie skedet – någon som tidigare arbetat med energieffektivisering, totalverktyget och uppföljning.


Ladda ner ppt "Lagersberg- BEBO. Lagersberg i korthet… - Trevånings Lamellhus byggda 1969-1971 - Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och Borgmästargatan - 432 st."

Liknande presentationer


Google-annonser