Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränssnitt 2000 i praktiken Datautbyte mellan DP/Cadaster och LM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränssnitt 2000 i praktiken Datautbyte mellan DP/Cadaster och LM"— Presentationens avskrift:

1 Gränssnitt 2000 i praktiken Datautbyte mellan DP/Cadaster och LM
Lantmäteridagar 2006 Peter Axelsson Digpro

2 Digpro 2006 Ca 50 medarbetare Nya lokaler hösten 2003 tillsammans med ABB Brett produktutbud med nya tekniker Fokuserar på produkter och utveckling med Oracle Spatial för lagring och webbaserade klienter Lönsamhet medger FoU Kunder inom fr a utility (tekniska försörjningssystem) och kommunal sektor Internationella partners

3 Digpro 2006 Utveckling av basplattform DP/Spatial ”klar”
Oracle Spatial accepterad av marknaden Webbtekniken accepterad även för avancerade klienter Klienter för el, opto, FV, VA, gas, Brand/risk, MBK kartproduktion/hantering Processtöd och integrationer allt viktigare

4 Utvecklingen inom GIS/NIS
APPLIKATION GIS Grafikfiler DB APPLIKATION GIS DB lagring APPLIKATION Oracle spatial analys,lagring, prestanda Utveckling Oracle spatial ersätter analys lagring och prestanda som traditionellt hanterats av GIS Utvecklingsverktyg som Java 2D kan ersätta presentationsverktyget i GIS Tunga bearbetningar och analyserna utförs i databasen vilket ger möjlighet att utveckla webb-lösningar Enkel åtkomst av program och data via www/intranät Inga klientinstallationer Låga underhållskostnader

5 DP/Spatial Architecture
Runs on all major operating systems DB server UNIX, Linux, Windows Web server UNIX, Linux, Windows Users Windows, Linux Java Applet web server servlet web services WMS web map services http: Microstation Client JDBC* Oracle Spatial Client sw A Applet Client sw B Applet *JDBC=Java Data Base Connector

6 DP/Spatial Datastruktur i Oracle Spatial som stöder:
Olika klienter Datastruktur i Oracle Spatial som stöder: Snabb åtkomst av kartdata Transaktionshantering (optimistisk & pessimistisk) Objektmodell Historik, presentation, logik Webbserver: Kommunikationen med Oracle och klienter Logik Gränssnitt mot externa data och funktioner Klient: Javaklient, Microstation, ESRI, webbtjänster Rollbaserade användargränssnitt & funktioner Webb-server Database Server

7 Datamodell och standarder
Branschspecifika modeller implementerade med DP/Spatials objektmodell Grundläggande modell för lagring av geografiska data OGC, Open GIS Consortium, Simple Features Specifications Implementerad och utökad av Oracle i Oracle Spatial DP/Spatial objektmodell Generell databasmodell för att bygga upp objekt med olika typer av data och egenskaper, t ex geometrier, attribut, texter, kopplingar/länkar till andra objekt Branschspecifika modeller Standarder för vissa brancher, tex CIM för el Stockholms stad, SBK, register/baskarta Stokab, dokumentation av opto-nät Oracle Spatial database OGC Standard, SFS Implementerad i Oracle Spatial

8 Datamodell och standarder
Grundläggande modell för lagring av geografiska data OGC, Open GIS Consortium, Simple Features Specifications Implementerad och utökad av Oracle i Oracle Spatial DP/Spatial objektmodell Generell databasmodell för att bygga upp objekt med olika typer av data och egenskaper, t ex geometrier, attribut, texter, kopplingar/länkar till andra objekt Branschspecifika modeller Standarder för vissa brancher, tex CIM för el Stockholms stad, SBK, register/baskarta Stokab, dokumentation av opto-nät

9 DP/Spatial – Samordnad utveckling
Bred utvecklingsbas ger stabil grund EL Opto Tele VA FV GAS Karta GIS Alarm NIS-klasser Nätverksanalyser, topologihantering mm Kartklasser GIS-funktioner, ythantering mm Basklasser Transaktionshantering, Ärendehantering, Utritning, Metadata, Fönsterhantering, Historik mm

10 DP/Cadaster Modell utgående från Stockholms stad
All ajourföring/editering via webbklient Integrerat med FIR, TopoCad Utbyte med Lantmäteriet via Gränssnitt 2000 Funktioner för att producera förrättningskartor, nybyggnadskartor, grundkartor mm Ajourföring av lägeskartor för ledningsinformation Dgn-export för andra applikationer, t ex Kartago Läsmöjligheter från andra GIS-plattformar, t ex Geomedia SVG-export

11 DP/Spatial datamodell
Brunn112 (karta) Document links Ett databasobjekt består av komponenter vilka beskriver attributdata och geometrier Grafiska komponenter kan t ex vara linjer, konturer, texter, symboler Datakomponenter kan innehålla attribut som t ex gatunamn och nummer Topology data Typ:ABC Attributes Brunn112 (schematik)

12 Datamodell – DP/Cadaster
550012, Anläggning- byggnad Objekttyp 550012, Anläggning- byggnad Undertyper 0, Skärmtak, modifierbar 1, Altan, modifierbar 2, Mast, modifierbar 3, Skorsten, modifierbar 4, Väderkvarn, modifierbar 5, Telefonkiosk, modifierbar 6, Busskur, modifierbar 7, Vindkraftverk, modifierbar Ingående komponenter 110025, Anläggning, min antal: 1, max antal: , Länkade dokument, min antal: 0, max antal: obegränsat , Tillhör, min antal: 0, max antal: , Grafik, min antal: 0, max antal: , Symbol, min antal: 0, max antal: , Ursprung, min antal: 1, max antal: , Kundanpassad anläggning , min antal: 1, max antal: 1 Stadiehantering via kodlistor Ex Staket Ex Staket Subtyp Ex Staket Ex Altan Historik via historiktabell Ritattribut på objektnivå Komponent er Anläggning Huvudkomponent Länkade dokument Tillhör Parent link Grafik Symbol Ursprung/ kvalitet Kundanpass ad

13 Datamodell – DP/Cadaster
550100, Registerenhet Undertyper 0, Fastighet, modifierbar 1, Samfällighet, modifierbar 2, Osäkert läge, modifierbar 3, Gemensam ägovidd, modifierbar Ingående komponenter 110100, Registerenhet, min antal: 1, max antal: , Länkade dokument, min antal: 0, max antal: obegränsat , Symbol, min antal: 0, max antal: , Pil, min antal: 0, max antal: 1 Ex Staket Ex Fastighet Objekttyp Subtyp Komponent er Registerenhet Huvudkomponent Länkade dokument Symbol Pil Stadiehantering via kodlistor Historik via historiktabell Ritattribut på objektnivå

14 Datamodell – DP/Cadaster
Fastighet Gränslinjer objektlänk objektlänk Länkade för spårning Enhetsområde 1 Enhetsområde 2 Enhetsområde n Gränspunkter Yta, komponent till enhetsområde Genererad från gränser och gränspunkter objektlänk Adress Byggnad Parent link Altan

15 Datamodell – DP/Cadaster

16 Förändringsset/objektlåsning
Alla ändringar görs via förändringsset Alla ändringar lagras i förändringgsetet tills de postas Objekt i databasen låses när de ändras av en användare

17 Versionshantering - Förändringsset
Nytt förändringsset skapas Befintlig information Redigering utförs Ändringar postas Befintlig information På skärmen Klient Förändringsset Server Original-data

18 Användargränssnitt Systemet jobbar i ett modernt webgränssnitt
Flera vyer kan visas samtidigt och varje vy kan visa olika teman i olika skalor och geografiska områden Vektordata och rasterdata kan visas i samma vy eller i separata vyer

19 Placering i registerkartan
Gränspunkt beteckning genereras automatiskt (G + nummer) Gränslinje Kopplas till gränspunkt eller annan gränslinje Registerenhet måste finnas i FIR Enhetsområde Knyts till registerenhet och gränspunkter + gränslinjer

20 FIR-koppling För att vissa objekt ska få placeras/tas bort så måste de finnas (alt inte finnas) i FIR. Kontroller görs för följande objekt: Adress Byggnad (endast vissa) Registerenhet Enhetsområde Rättigheter Restriktioner Kontroller görs del vid placering, dels vid postning av data

21 FIR-koppling Fastighetsrapporter via webbfastreport
Fullständig rapport Styrd av operatör Rapporten kan tas ut via kartan eller från fastighetsformulär

22 Förrättningsprocessen
Ajourför kartan i DP/Cadaster med stadie befintlig. Kontroller görs mot FIR Ajourför kartan med stadie planerad Ärende (Klyvning) Registrera hos LM Uppdatera FIR Ajourför kartan Uppdatera NDRK Doku-mentera Fastighetsregistret (Trossen) Uppdatera NDRK via Bryggan (GS2000) från DP/Cadaster

23 Gränssnitt 2000 Skicka till bryggan.lantmateriet.se
Berörda objekt låsta i databasen Lägg ut en ny fastighet, editera gränser etc Ytbilda, skapa gränsrelationer Skapa XML-fil Om OK, posta FS Doku-mentera Uppdatera NDRK via Bryggan (GS2000) från DP/Cadaster

24 Gränssnitt 2000 Berörda objekt låsta i databasen
Lägg ut en ny fastighet, editera gränser etc Ytbilda, skapa gränsrelationer Skapa XML-fil Om OK, posta FS Doku-mentera Uppdatera NDRK via Bryggan (GS2000) från DP/Cadaster

25 Stöd för arbetsritningar

26 Exempel Dela Önnestad 9:46 Lägg ut en ny gräns
Lägg ut ny fastighet och enhetsområde Ytbilda Generera XML-fil och lås Förändrings-setet Skicka till LM och få OK Lås upp och posta Dokumentation

27 XML-fil Förändringskaka kan bli ganska stor
SVG-fil från LM som visar hur data ser ut

28 Svårigheter Många specialfall Stora trakt/gatufastigheter
Ofullständigt på landsbygden Otympligt datautbyte med Lantmäteriet

29

30 Kunder – DP/Spatial-baserade produkter
Kartproduktion/ Kommunala tillämpningar 10 El 25 Bredband/tele 15 FV/FK/Gas/VA 10 Totalt ca 60 installationer

31 Kunder – DP/Spatial-baserade produkter
Fortum Värme – Telekom, Fjärrvärme, Gas Jönköping Energi – Telekom Karlskoga Energi och Miljö AB – Telekom, VA, Fjärrvärme Kristianstad kommun – Kartproduktion Lund Energi – El, Fjärrvärme, Gas Malmö Bredband – Telekom Nova Naturgas – Gas Stokab – Telekom Stockholms stad, GFK – Gatuinfo Stockholms stad, GFK – Trafiksignaler Stockholms stad, SBK – Kartproduktion Stockholms stad, Brandförsvaret – Larm och Riskhantering Sydkraft – El Varbergortens elnät - El Västerbergslagen Energi AB – El Örebro/Kumla Stadsnät – Telekom Övik Energi - Telekom Ghana – El Indien – El Polen – El

32 Digpro 2006 Väl utvecklad teknisk grundplattform Bred produktportfölj
Nya produkter går förhållandevis snabbt att ta fram Stor utvecklingskapacitet tillsammans med ABB, både resurser och ekonomi, säkrar långsiktig lösning Erbjuder avancerade tjänster inom våra produktområden Internationell lansering med partners Fortsatt tillväxt under året

33


Ladda ner ppt "Gränssnitt 2000 i praktiken Datautbyte mellan DP/Cadaster och LM"

Liknande presentationer


Google-annonser