Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Digpro AB - ‹#› - 2005 - Sweden Gränssnitt 2000 i praktiken Datautbyte mellan DP/Cadaster och LM Lantmäteridagar 2006 Peter Axelsson Digpro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Digpro AB - ‹#› - 2005 - Sweden Gränssnitt 2000 i praktiken Datautbyte mellan DP/Cadaster och LM Lantmäteridagar 2006 Peter Axelsson Digpro."— Presentationens avskrift:

1 © Digpro AB - ‹#› - 2005 - Sweden Gränssnitt 2000 i praktiken Datautbyte mellan DP/Cadaster och LM Lantmäteridagar 2006 Peter Axelsson Digpro

2 © Digpro AB - 2 Digpro 2006 Ca 50 medarbetare Nya lokaler hösten 2003 tillsammans med ABB Brett produktutbud med nya tekniker Fokuserar på produkter och utveckling med Oracle Spatial för lagring och webbaserade klienter Lönsamhet medger FoU Kunder inom fr a utility (tekniska försörjningssystem) och kommunal sektor Internationella partners

3 © Digpro AB - 3 Utveckling av basplattform DP/Spatial ”klar” Oracle Spatial accepterad av marknaden Webbtekniken accepterad även för avancerade klienter Klienter för el, opto, FV, VA, gas, Brand/risk, MBK kartproduktion/hantering Processtöd och integrationer allt viktigare Digpro 2006

4 © Digpro AB - 4 Utvecklingen inom GIS/NIS Oracle spatial ersätter analys lagring och prestanda som traditionellt hanterats av GIS Utvecklingsverktyg som Java 2D kan ersätta presentationsverktyget i GIS Tunga bearbetningar och analyserna utförs i databasen vilket ger möjlighet att utveckla webb-lösningar Enkel åtkomst av program och data via www/intranät Inga klientinstallationer Låga underhållskostnader APPLIKATION GIS GrafikfilerDB APPLIKATION GIS DB lagring APPLIKATION Oracle spatial analys,lagring, prestanda Utveckling

5 © Digpro AB - 5 DP/Spatial Architecture Runs on all major operating systems Web server UNIX, Linux, Windows Oracle Spatial web server servlet web services WMS web map services DB server UNIX, Linux, Windows JDBC* *JDBC=Java Data Base Connector Users Windows, Linux http: Client sw A Applet Client sw B Applet Microstation Client Java Applet

6 © Digpro AB - 6 DP/Spatial Datastruktur i Oracle Spatial som stöder: Snabb åtkomst av kartdata Transaktionshantering (optimistisk & pessimistisk) Objektmodell Historik, presentation, logik Webbserver: Kommunikationen med Oracle och klienter Logik Gränssnitt mot externa data och funktioner Klient: Javaklient, Microstation, ESRI, webbtjänster Rollbaserade användargränssnitt & funktioner Logik Gränssnitt mot externa data och funktioner Database Server Webb- server Olika klienter

7 © Digpro AB - 7 Datamodell och standarder Grundläggande modell för lagring av geografiska data OGC, Open GIS Consortium, Simple Features Specifications Implementerad och utökad av Oracle i Oracle Spatial DP/Spatial objektmodell Generell databasmodell för att bygga upp objekt med olika typer av data och egenskaper, t ex geometrier, attribut, texter, kopplingar/länkar till andra objekt Branschspecifika modeller Standarder för vissa brancher, tex CIM för el Stockholms stad, SBK, register/baskarta Stokab, dokumentation av opto-nät OGC Standard, SFS Implementerad i Oracle Spatial Branschspecifika modeller implementerade med DP/Spatials objektmodell Oracle Spatial database

8 © Digpro AB - 8 Datamodell och standarder Grundläggande modell för lagring av geografiska data OGC, Open GIS Consortium, Simple Features Specifications Implementerad och utökad av Oracle i Oracle Spatial DP/Spatial objektmodell Generell databasmodell för att bygga upp objekt med olika typer av data och egenskaper, t ex geometrier, attribut, texter, kopplingar/länkar till andra objekt Branschspecifika modeller Standarder för vissa brancher, tex CIM för el Stockholms stad, SBK, register/baskarta Stokab, dokumentation av opto-nät

9 © Digpro AB - 9 DP/Spatial – Samordnad utveckling Basklasser Transaktionshantering, Ärendehantering, Utritning, Metadata, Fönsterhantering, Historik mm NIS-klasser Nätverksanalyser, topologihantering mm Kartklasser GIS-funktioner, ythantering mm Bred utvecklingsbas ger stabil grund EL Opto Tele VAFVGASKartaGISAlarm

10 © Digpro AB - 10 DP/Cadaster Modell utgående från Stockholms stad All ajourföring/editering via webbklient Integrerat med FIR, TopoCad Utbyte med Lantmäteriet via Gränssnitt 2000 Funktioner för att producera förrättningskartor, nybyggnadskartor, grundkartor mm Ajourföring av lägeskartor för ledningsinformation Dgn-export för andra applikationer, t ex Kartago Läsmöjligheter från andra GIS- plattformar, t ex Geomedia SVG-export

11 © Digpro AB - 11 DP/Spatial datamodell Topology data Brunn112 (karta) Typ:ABC Attributes Document links Brunn112 (schematik) Ett databasobjekt består av komponenter vilka beskriver attributdata och geometrier Grafiska komponenter kan t ex vara linjer, konturer, texter, symboler Datakomponenter kan innehålla attribut som t ex gatunamn och nummer

12 © Digpro AB - 12 Datamodell – DP/Cadaster 550012, Anläggning- byggnad Undertyper 0, Skärmtak, modifierbar 1, Altan, modifierbar 2, Mast, modifierbar 3, Skorsten, modifierbar 4, Väderkvarn, modifierbar 5, Telefonkiosk, modifierbar 6, Busskur, modifierbar 7, Vindkraftverk, modifierbar.... Ingående komponenter 110025, Anläggning, min antal: 1, max antal: 1 110005, Länkade dokument, min antal: 0, max antal: obegränsat 110009, Tillhör, min antal: 0, max antal: 1 110014, Grafik, min antal: 0, max antal: 1 110015, Symbol, min antal: 0, max antal: 1 110057, Ursprung, min antal: 1, max antal: 1 110066, Kundanpassad anläggning, min antal: 1, max antal: 1 Ex Staket 550012, Anläggning- byggnad Ex Staket Ex Altan Objekttyp Subtyp Komponent er Anläggning Huvudkomponent Länkade dokument Tillhör Parent link GrafikSymbol Ursprung/ kvalitet Kundanpass ad Stadiehantering via kodlistor Historik via historiktabell Ritattribut på objektnivå

13 © Digpro AB - 13 Datamodell – DP/Cadaster 550100, Registerenhet Undertyper 0, Fastighet, modifierbar 1, Samfällighet, modifierbar 2, Osäkert läge, modifierbar 3, Gemensam ägovidd, modifierbar Ingående komponenter 110100, Registerenhet, min antal: 1, max antal: 1 110005, Länkade dokument, min antal: 0, max antal: obegränsat 110015, Symbol, min antal: 0, max antal: 1 110141, Pil, min antal: 0, max antal: 1 Ex Staket 550100, Registerenhet Ex Staket Ex Fastighet Objekttyp Subtyp Komponent er Registerenhet Huvudkomponent Länkade dokument SymbolPil Stadiehantering via kodlistor Historik via historiktabell Ritattribut på objektnivå

14 © Digpro AB - 14 Datamodell – DP/Cadaster Fastighet Adress Byggnad Yta, komponent till enhetsområde Gränslinjer Enhetsområde 2 Enhetsområde 1 Enhetsområde n Gränspunkter objektlänk Altan Parent link Länkade för spårning objektlänk Genererad från gränser och gränspunkter

15 © Digpro AB - 15 Datamodell – DP/Cadaster

16 © Digpro AB - 16 Förändringsset/objektlåsning Alla ändringar görs via förändringsset Alla ändringar lagras i förändringgsetet tills de postas Objekt i databasen låses när de ändras av en användare

17 © Digpro AB - 17 Versionshantering - Förändringsset På skärmen Förändringsset Original- data Server Klient Ändringar postas Befintlig information Befintlig information Redigering utförs Nytt förändringsset skapas

18 © Digpro AB - 18 Användargränssnitt Systemet jobbar i ett modernt webgränssnitt Flera vyer kan visas samtidigt och varje vy kan visa olika teman i olika skalor och geografiska områden Vektordata och rasterdata kan visas i samma vy eller i separata vyer

19 © Digpro AB - 19 Placering i registerkartan Gränspunkt beteckning genereras automatiskt (G + nummer) Gränslinje Kopplas till gränspunkt eller annan gränslinje Registerenhet måste finnas i FIR Enhetsområde Knyts till registerenhet och gränspunkter + gränslinjer

20 © Digpro AB - 20 FIR-koppling För att vissa objekt ska få placeras/tas bort så måste de finnas (alt inte finnas) i FIR. Kontroller görs för följande objekt: Adress Byggnad (endast vissa) Registerenhet Enhetsområde Rättigheter Restriktioner Kontroller görs del vid placering, dels vid postning av data

21 © Digpro AB - 21 FIR-koppling Fastighetsrapporter via webbfastreport Fullständig rapport Styrd av operatör Rapporten kan tas ut via kartan eller från fastighetsformulär

22 © Digpro AB - 22 Förrättningsprocessen Ärende (Klyvning) Registrera hos LM Uppdatera FIR Ajourför kartan Uppdatera NDRK Doku- mentera Fastighetsregistret (Trossen) Ajourför kartan med stadie planerad Ajourför kartan i DP/Cadaster med stadie befintlig. Kontroller görs mot FIR Uppdatera NDRK via Bryggan (GS2000) från DP/Cadaster

23 © Digpro AB - 23 Berörda objekt låsta i databasen Gränssnitt 2000 Skicka till bryggan.lantmateriet.se Lägg ut en ny fastighet, editera gränser etc Ytbilda, skapa gränsrelationer Skapa XML-fil Om OK, posta FS Doku- mentera Uppdatera NDRK via Bryggan (GS2000) från DP/Cadaster

24 © Digpro AB - 24 Berörda objekt låsta i databasen Gränssnitt 2000 Lägg ut en ny fastighet, editera gränser etc Ytbilda, skapa gränsrelationer Skapa XML-fil Om OK, posta FS Doku- mentera Uppdatera NDRK via Bryggan (GS2000) från DP/Cadaster

25 © Digpro AB - 25 Stöd för arbetsritningar

26 © Digpro AB - 26 Exempel Dela Önnestad 9:46 Lägg ut en ny gräns Lägg ut ny fastighet och enhetsområde Ytbilda Generera XML-fil och lås Förändrings- setet Skicka till LM och få OK Lås upp och posta Dokumentation

27 © Digpro AB - 27 XML-fil Förändringskaka kan bli ganska stor SVG-fil från LM som visar hur data ser ut

28 © Digpro AB - 28 Svårigheter Många specialfall Stora trakt/gatufastigheter Ofullständigt på landsbygden Otympligt datautbyte med Lantmäteriet

29 © Digpro AB - 29

30 © Digpro AB - 30 Kunder – DP/Spatial-baserade produkter Kartproduktion/ Kommunala tillämpningar10 El25 Bredband/tele15 FV/FK/Gas/VA10 Totalt ca 60 installationer

31 © Digpro AB - 31 Kunder – DP/Spatial-baserade produkter Fortum Värme – Telekom, Fjärrvärme, Gas Jönköping Energi – Telekom Karlskoga Energi och Miljö AB – Telekom, VA, Fjärrvärme Kristianstad kommun – Kartproduktion Lund Energi – El, Fjärrvärme, Gas Malmö Bredband – Telekom Nova Naturgas – Gas Stokab – Telekom Stockholms stad, GFK – Gatuinfo Stockholms stad, GFK – Trafiksignaler Stockholms stad, SBK – Kartproduktion Stockholms stad, Brandförsvaret – Larm och Riskhantering Sydkraft – El Varbergortens elnät - El Västerbergslagen Energi AB – El Örebro/Kumla Stadsnät – Telekom Övik Energi - Telekom Ghana – El Indien – El Polen – El

32 © Digpro AB - 32 Digpro 2006 Väl utvecklad teknisk grundplattform Bred produktportfölj Nya produkter går förhållandevis snabbt att ta fram Stor utvecklingskapacitet tillsammans med ABB, både resurser och ekonomi, säkrar långsiktig lösning Erbjuder avancerade tjänster inom våra produktområden Internationell lansering med partners Fortsatt tillväxt under året

33


Ladda ner ppt "© Digpro AB - ‹#› - 2005 - Sweden Gränssnitt 2000 i praktiken Datautbyte mellan DP/Cadaster och LM Lantmäteridagar 2006 Peter Axelsson Digpro."

Liknande presentationer


Google-annonser